Sorularla İslam
Abdest Alıyorum Ama Namaz Kılmıyorum.Bunun Sevabı Var Mıdır? Soru : Abdest alıp namaz kılmamanın hükmü nedir? Cevap : Namaz kılmadığı halde abdestli bulunmak,devamlı çorap giyip de pantolonsuz gezmeye benzer. Kaynak : Mehmed Emre / Fetvalar / C: I / bkz:18
Hanefi Ve Şafii Mezhebine göre Sarhoş Olan Bir Erkeğin Karısını Boşaması Geçerli Midir? Soru : Kocam eve kimi zaman sarhoş geliyor ve münakaşa sırasında beni boşadığını söylüyor.Kendisine gelince de kullandığı sözlerini hatırlamıyor.Bu boşama geçerli midir? Cevap : Bir kimse hasta...
Soru : Bir kadının mahrem kısımları veya yabancı erkek yanında örtünme sınırı nedir? Erkek için kendi cinsleri veya yabancı kadınlar yanında hangi ölçüde örtünmesi gerekir? Cevap : Kadın ve erkeğin örtmesi gereken ve başkasının bakması caiz olmayan yerlerine avret yeri...
Soru: Bizim buralarda bir damadın analığının (kayınvalidesinin) elini öpmesinde mahzur görülmektedir. Bu konuda bizi bilgi sahibi yaparsanız eğer memnun oluru Cevap: Nefsinden emin olmayan bir kimse, kayınvalidesinin elini öpemez. Onun elini öperken nefsani bir uyanma vaki olsa, karısı kendisine ebediyyen...
Soru : Davul veya içki ile yapılan düğün sahibinin (evlenen kimsenin) nikahını kıymak caiz midir? Cevap : Nikahı kıymak caiz ve hatta bir mecburiyettir.Davetine gidilmeyebilir.Fakat nikahı kıymamak asla doğru bir hareket değildir. Kaynak : Mehmed Emre / Fetvalar / C:...
Mecnun Kimdir Tıbbi yönden meseleye bakılacak olursa eğer ; akli dengesi yerinde olmayan denilmektedir.Akıl ve hikmet yönünden meselenin üzerine eğilecek olursak,Allah’ın emrini dinlemeyen kimseye Mecnun adı verilir. Adamın biri Peygamber (s.a.v) Efendimiz’e uğramış ve Ey Allah’ın Resulü,şu kimse mecnundur demişti.Akılları...
Soru: Bir kimse Ramazan’da geceleyin ailesi ile cinsel ilişkiye girdikten sonra uyusa, uyandığında ise imsak vaktine az bir zaman kaldığını anlasa, önce sahur yemeğini mi yemeli yoksa banyo mu yapmalıdır? Cevap: Bu hususta takvaya uygun olan hareket, önce gusletmektir. Önce...
Erkeğin Kadınla,Kadının Erkekle (Eşlerin) Cinsel İlişkiye Girerken Besmele Çekmesi Caiz Midir? Soru : Bir adam eşi ile cinsi münasebette bulunurken besmele çekebilir mi? Cevap : Evet Not : Bu besmelenin ya cinsel ilişkiye başlarken yani sevişmeye başlama esnasında  ve cinsel...
Cinlerin Sevdiği Yiyecekler Nelerdir? Soru : Cinlerin yiyecekleri nelerdir? Cevap : Besmele ile kesilmiş hayvanların kemikleri cinlerin yiyeceği ; bizim hayvanlarımızın tezekleri onların bineklerinin yiyeceği olmaktadır. Peygamber Efendimiz bu hususu şöyle açıklamaktadır : Tezekle ve kemikle taharet almayın.Çünkü bunlar,cinlerden kardeşlerinizin...
Soru: Bazı kelpler (köpekler), ezan okunurken uluyor. Bunların ulumasında bir mahzur var mıdır? Hangi sebepten dolayı ulumaktadırlar? Cevap: Bunda hiçbir mahzur yoktur. Okunan Ezan-ı Muhammed’i karşısında köpekler bile dile gelirken, bu İslam’ı davete kulak tıkayan, sırt çeviren, hissiz ve sessiz...
Kadınlara Özel
İşte Onlar Hidayeti Bırakıp Dalaleti,Mağfireti Bırakıp Azabı Satın Almışlardır Bakara Süresi 175 Ayet Allah’ım…!!!.Peygamberin Muhammed,dostun İbrahim,sırdaşın Musa,kelime ve ruhundan olan İssa hürmetine;Musa’ya inen Tevrat,İsa’ya inen İncil,Davud’a inen Zebur,Muhammed’e inen Kur’an hürmetine;bütün peygamber yaptığın vahiy hürmetine;yaratıklar üzerindeki kaza ve takdirin,Senden isteyenlere...
İslam’ın ilk dönemlerinde Arap kadınları ile günümüz kadınları arasındaki uçurum ve bu uçurumun sebepleri: Nübüvvet asrında dini ilmin öğrenilmesi büyük-küçük ,erkek ve kadınlar için genel idi. Kadınlar Kur’an öğrenirler, hadisler rivayet ederler, ibadetlere devamlı gelirler, mescitlerde saflar halinde namaz kılarlar,...
Kadınların Eğitim Hakkı Daha önce İslâmın erkeğe ilim öğrenmeyi farz kıldığı gibi kadına da farz kıldığını söylemiştik. Bu yüzden kadın eğer eğitim ve öğretimden mahrum kalmışsa, bu hakkını kocasından isteyebilir. Eğer koca tahsilli ise, bu eğitimi karışma kendi vermelidir. Tahsilli...
VÜCUT TEMİZLİĞİ: Cinsel heyecanı etkileyen faktörlerden biri de vücut ve diş temizliğidir. Dinimiz temizliğe oldukça önem verir. Bunun sebebi, cemiyet içinde nahoş kokunun yaratacağı rahatsızlığa meydan vermemek olduğu gibi eşlerin de evliliklerinde birbirlerine karşı olan sevgilerinin devâmlı olması içindir. Ön ve...
Örtünmek Nedir Dinimizde erkeğin ve kadının avret yerlerini örtmesi konusu tartışma götürmeyecek derecede açık, kesin ve şekli belirli bir hükümdür. Fakat son zamanlarda değişik sebeplerle tartışma konusu yapılmaya başlanmıştır. Biz de bu konudaki şüpheleri gidermek için bu temel farzın ne...
Tesettüre Giren Birisi Kıyafet Seçiminde Nelere Dikkat Etmelidir Örtünün El Ve Yüz Dışında Bütün Bedeni Örtmesi : Kadınların el-yüz ve ayakları dışında,sarkan saçları dahil bütün bedenleri namazda veya yabancı erkeklerin yanında örtülmesi gerekli olan avret yerleridir.El ve yüzün bir fitne...
Zina Yasağı Zina; bir kadınla nikahsız veya haksız olarak cinsel ilişkide bulunmaktır.Bir fıkıh terimi olarak zina şöyle tarif edilebilir: İslami hükümlerle yükümlü bulunan bir erkeğin,kendisine cinsel istek duyulacak yaştaki bir kadına,İslam ülkesinde,nikah akdine veya cariyelik statüsü gibi farklı bir nedene...
Hamile Kalmanın En Yüksek olduğu Dönemler Kadın,genellikle adet gördüğü günden itibaren 14. gün yumurtalığından, aşılanabilecek bir yumurta (tohum) çıkarır.Bu yumurta bir kaç saat,en fazla iki gün yaşayabilir.Bu sebeple kadın,bilhassa bu ara adet gördüğünün 12-17. günlerinde,yani bu beş günde (12 ile...
Kadın, bir mecburiyet ve zaruret olmadığı sürece mahremi olmayan erkeklere asla bakmamalıdır. Çünkü bir erkeğin yabancı bir kadına bakması haram olduğu gibi kadınların da yabancı erkeklere bakmaları öylece haramdır. Yüce Allah buyuruyor ki: «Mü’min kadınlara söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar....
Bir kadının hamilelik evreleri belli olunca,haram ve şüpheli şeyleri yemekten kaçınmalıdır.Çocuğa şeytanın musallat olmaması için böyle davranmalıdır.Zaten başlangıçta,gerdek gecesi ve sonrası,kadın ve erkek yemelerine içmelerine dikkat etmelidirler.Bu kendini,hanımını ve çocuğunu,hem dünyada hem de ahirette şeytandan korumak içindir.Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır;...
Vaaz Tadında
Yüce Allah kitabı-ı Kur’an-ı Kerim de şöyle bir misal getirerek örnek vermektedir: “Onlara iki erkeği misal getir ki Biz; onlardan birine iki üzüm bağı vermiş ve bunları hurmalıklarla kuşatmış ve aralarında da bir ekin yetiştirmiştik.O iki bağ da yemişlerini meydana getirmiş...
Soru=Olacak bir şey olduktan sonra ona üzülmenin yersiz ve fuzuli olduğunu söylediniz.Niçin fuzuli olsun? O da mukadder değil mi? Zira üzüntü için bir sebep takdir edilmiştir.Sebep tahakkuk edince üzüntünün meydana gelmesi takdir edilmiştir.Sebep tahakkuk edince üzüntünün meydana gelmesi de zaruri...
Ey İnsanlar Dünya bir pazardır.İnsanlar bu pazarda kendilerine zarar ve fayda veren şeyleri alıp o pazardan ayrılırlar.Nice insan , içinde bulunduğumuz nimetlere benzer bir dünya nimetine aldanmış ve sonunda ölüme yakalanmıştır.Bu yüzden ahirette istedikleri şeyleri elde etmeleri için bir hazırlık...
“Gerçek ilah,alemlerin Rabb’i olan Allah’tır. Gerçek ve tek din İslamdır. Hakk’ı tebliğ eden bütün peygamberler tek millet tek ,onlara tabi olan müminler de tek ümmettirler. Rab tek,din tek,millet tek,ümmet tek iken, Yahudiler , Hristiyanlar, Mecusiler,Sabiiler…. bunlara ne oluyor da İslam’dan...
İhtiyaçların İhtiyaç İle Giderilmesi Başka İhtiyaçların Habercisidir: “Bütün kaygı ve tasası dünya olan kimse,uzuvlarının tamamıyla salih amellere bağlı olsa dahi,yine dünyayı istemeye dönecektir.Bu heva ve heveslere uygun düşmektedir.Bunun sırrı da,kişinin bütün tasasının dünyevi menfaatlere karşı nefsi arzulara teslim olmasıdır (1)”....
Bil ki ölüm korkutucu,tehlikesi ise çok büyüktür.İnsanların ondan gafil olmalarının sebebi,onu az düşünüp az zikretmeleridir.Onu ananlar da kalplerini her şeyden arındırarak temiz bir kalple değil,dünya şehvetleri ile meşgul bir kalple andıklarından,bu onların kalplerinde bir tesir meydana getirmez. Bunun çaresi,kulun gözünün...
İrade sahibi olanlar kimlerdir? Kusurunu ve eksiklşiğini görmezden gelip önemseyereknafilelerle geçmeyenlerdir Dili korumak nedir? Susmaktır. Konuşma anındaki korunmada tedbir nedir? Söylenilmesi halinde sevap verileceği hatırlatıldığı ve senin de söylemeyi istediğin halde,kendi dışındakilerin kusurlarını söylemeyi terk etmektir.Bu,bunun seni,söylenilmeleri halinde ceza verileceğinden...
Altın Değerinde Nasihatler İnsanın kalbi parlak bir ayna gibidir.Kötü ahlak ise,duman (is) ve zulmet (karanlık) gibidir.O aynayı karartıp,Allah Teala’yı görmekten alıkoyar ve arada perde teşkil eder.Güzel ahlak ise,kalbe erişip o aynayı günah zulmetinden temizleyen bir nurdur,ışıktır.Bunun içindir ki Resulüllah (s.a.v):’Her...
İslam Büyüklerinden Dini Nasihatler Bazı büyükler diyorlar ki Hayatta en çok acınacak iki grup insan vardır.Biri okumak istedikleri halde Bir şey anlamayanlar,ikincisi de herşeyi anladıkları halde okumak istemeyen kimselerdir Yahya b.Muaz diyor ki; Alimler,Muhammed (s.a.v)’in ümmetine anne ve babalarından daha...
Allah’ın kulları! Siz ve bu dünyadan ümit besledikleriniz,misafirsiniz.Size bir zaman verilmiştir.Borçlusunuz,borcunu ödemesi istenensiniz. Az bir ömrünüz ve yazılan bir ameliniz var.Nice kaybetmiş amele müdavim kişi,nice kaybetmiş çabalayan vardır.Hayrın ancak firarla,şerrin ancak yaklaşmayla,şeytanın insanları helakının ancak tamahla arttığı bir zamanda yaşıyorsunuz.Bu...