Sorularla İslam
Kayın Birader,Baldız veya Yenge İle Yalnız Kalmanın Tehlikeleri Soru : Bir kadın kocasının erkek kardeşi ile yalnız kalabilir mi? Kimi zaman lise ve fakülte öğrenimi için kayın biraderin,ağabeyinin evinde kalması gerekiyor.Bu durumda nasıl davranmalıdır? Cevap : Erkeğin veya kadının evde...
Soru : Dinimizde küfür büyük günahlardan sayılmaktadır.Yalnız haksız bir sebepten dolayı,bir komşunun diğer bir komşuya küfür etmesi halinde söven komşuya dargın durmakta bir sakınca var mıdır? Cevap : Şayet bu komşu,Müslüman ise onu bağışlamalı ve küslüğü ortadan kaldırmalıdır.Zira bir Müslümanın...
Soru : Yabancı bir kadından süte emen çocuğun yalnız kendisi mi emziren kadın tarafına hısım olur? Yoksa iki aile karşılıklı olarak hısımlık kapsamına mı girer? Cevap : Kur’an-ı Kerim’de iki süt hısımdan söz edilmiştir.’Sizi emziren analarınız ve süt kardeşleriniz (size...
Soru : Bir çocuğun nafakasının baba tarafından karşılanmasının dayandığı şartlar nelerdir? Cevap : Erkek evladın nafakasının baba üzerine vacip olması için çocuğunun buluğ (ergenlik) çağına ulaşmış olmaması,fakir ve hür bulunması şarttır.Şayet bu sayılan şartlardan bir kısmı veya tamamı bulunmayacak olursa,o...
Altının Zekatı Nasıl Ödenmelidir Hanefi mezhebine göre altının zekatını kağıt para ile ödemek caizdir.Ancak Şafii Mezhebinde bulunan bir kimse,bu fetva ile amel edemez.O,altının zekatını altınla ödemek zorundadır. Kaynak : Mehmet emre / Fetvalar / C:II / bkz:96
Soru: Bir kadın hamile olduğu halde, başka bir çocuğu emzirebilir mi? Cevap: Hamile bir kadının başka bir çocuğu emzirmesi, sağlık yönünden elverişli ve yararlı değildir. Böyle olmakla beraber, bir çocuğu emzirecek olsa o çocuk, emziren kadının süt evladı olur Kaynak:...
Soru : Eşimin yumurta kanalları kapalı olduğu için normal yolla çocuk sahibi olamayacağımız tıbben belirlendi.Ancak benden alınacak sperm hücresi ile karımdan yumurtalık hücresi bir tüpte döllendikten sonra eşimin rahmine nakledildiği takdirde çocuk sahibi olabileceğimiz uzmanlarca ifade edildi.Bu yolla çocuk sahibi...
Kadınla Tokalaşması Caiz Midir? Soru : Günümüzde çeşitli yer ve zeminlerde mü’min bir erkek,kadınlarla tokalaşmak zorunda kalıyor.Bu caiz midir? Cevap : İslam’da mahrem olmayan bir kadına bakmak caiz olmadığı gibi ona dokunmak veya tokalaşmak da caiz olmaz.Hz Peygamber’in karşılaştığı erkek...
Soru : Cinsel ilişkiye giren bir kimse, gusül abdesti almadan tekrar ailesi ile cinsel ilişkiye girebilir mi? Cevap : Evet bulunabilir.Ancak avret mahallini yıkaması ve abdest alması müstehabtır Kaynak : Mehmed Emre / Fetvalar / C: I / bkz:42
Kocası Kaybolan Yada Haber Alınmayan Kadın Nasıl Hareket Etmelidir? Soru : Örneğin ; Almanya’ya çalışmak üzere gidip,Türkiye’de bıraktığı eşi ve çocukları ile bütün bağlarını kesen kocanın eşi ne yapmalıdır? Cevap : Eğer kocanın nerede olduğu bilinmiyor ve hiçbir haber de...
Kadınlara Özel
İslam’ın ilk dönemlerinde Arap kadınları ile günümüz kadınları arasındaki uçurum ve bu uçurumun sebepleri: Nübüvvet asrında dini ilmin öğrenilmesi büyük-küçük ,erkek ve kadınlar için genel idi. Kadınlar Kur’an öğrenirler, hadisler rivayet ederler, ibadetlere devamlı gelirler, mescitlerde saflar halinde namaz kılarlar,...
Nitekim Allah Resulü Hz Muhammed (s.a.v):”Besmele ile başlamayan her önemli iş eksik kalır” buyurmaktadır.Bu yüzdendir ki kişinin münasebet kurarken,hatta münasebete başlarken “Besmele” ile başlaması gerekir.Hatırlayacak olursak eğer demiştik ki;melekler kişiden def-i hacet (tuvalet) ve cima (ilişki) esnasında kişiden ayrılacakları içindir...
Erkek istediği an eşiyle münâsebette bulunabilir. Fakat erkek, evlilikte hayatın ve arzuların ortak olduğunu bilmeli ve kadının isteklerine cevap vermesi gerektiğini akıldan çıkarmamalıdır.İnsan her zaman için bir olmaz bazen neşeli bazen kederli olabilir. Erkek dâimâ bu hususları göz önünde bulundurmalıdır....
Peygamber Efendimiz (s.a.v), özür kanaması hakkında şöyle buyurmuşlardır:”O, damardan gelen bir kandır. Önceden adet görmüş olduğun günler kadar namazı bırak, sonra gusül abdesti al ve namazını kıl.(1)” Bir kimsenin özür sahibi olması için şu durumların gerçekleşmesi gerekir 1. Özür sebebi...
Mastürbasyonun Zararları Bunun hem fiziki olarak hemde manevi olarak zararları vardır.Ancak ikisini beraber zikredeceğimden dolayı ayırmaya gerek hissetmedim.Ancak şunu belirtmek istiyorum ki bu işi sırf zevkin ve kendini tatmin için gerçekleştiriyorsan fiziki olarak etkileri görülecek olsa da asıl felaket manevi...
Zina Sayılan Hareketler Bir kadın ile evlenmekten asıl maksat,yalnızca şehvetini tatmin değildir.Belki,meşru surette bir aile hayatı yaşayarak evlat sahibi olmaktır.Kocasının müşterek hayatı,namusunun şeref ve şanının muhafızı bulunmaktır.Zina cinayeti ise,bütün bu gayelere aykırıdır Zina,nikah bağları bulunmayan,birbirine namahrem olan erkek ve kadının...
1-)Adet gören veya lohusa olan Müslüman kadınlara ait bazı özel hükümler vardır. Şöyle ki: Bu haller içinde bulunan bir kadın namaz kılamaz, şükür secdesi bile yapamaz. Oruç tutamaz. Kur’an-ı Kerim’den bir âyet dahi okuyamaz; ancak dua âyetlerini dua niyeti ile...
Kürtaj Yaptırmak Ve Zararları Bu hususta Dr Cemal Zeki şu izahatı vermiştir; Rahmi bilhassa gebe iken karıştırmak çok tehlikelidir.Bu hal bazen çocuğu sarsar,düşmesine sebep olur,hem de çok defa çocuktan önce annesini mezara götürür. Rahim gebelik sürecinde incelir,bu sebeple çocuk düşürmek...
Bu çağdaş İslami hareket için iki şey istiyoruz. Birincisi;Ümmeti parçalayıp,kuvvetini gideren ve düşmanların iştahını kabartan hatalardan uzaklaşmak, İkincisi;İslam’a bakanların hoşuna gidecek ameli bir veçhe kazandırmak,eski şüpheleri gidermek ve ilahi vahye karşı insaf sahibi olmak Bu harekete mensup olanlardan bazılarının bu...
Evlilik Hayatında Cinsellik Erkek,nefsinin her arzu ettiği zaman ailesi ile cinsi yakınlıkta bulunabilir ve erkeğin kocalık hakkından her zaman istifade edeceği söylenebilirse de bu mesele çok naziktir.Evlilikte vazifeler,arzular müşterek olduğunu ve kadının arzularına da yer vermek icap ettiğini erkeğin hatırlaması...
Vaaz Tadında
Neler Kazandık Neler Kabetdik “Gözlerini,kulaklarını ve zihni faaliyetlerini manevi / metafizik aleme kapatanlar,eşyayı sadece tek pencereden görür ve asıl müesbbib göremezler. Onlar,düşünmedikleri için dünyanın sadece zahirini bilirler,öte yüzünü idrak edemezler.Dolayısıyla bunlar, kuşatıcı bir basiretten yoksundurlar.Zaman zaman yüz yüze geldikleri tabii...
Kalbin Yönetimi Ey kardeşim! Kalbini ahiret yolunun yolcusu yap,onu buna teşvik et.Onu,dünya yollarından, kendisini hırs ve rağbete sevk edecek düşüncelerden koru.Onun,arayışını zorlaştıran ve bu sebeple nurunu söndüren şeyle birlikteliğine izin verme.Kalp ile övülmüş olan güzel son arasında bir yol tut....
Dargın olanları uzlaştırmak, barıştırmak, birbirine yakınlaştırmak. Müslümanlar, aralarında dargınlığa varacak söz ve davranışlardan sakınmalıdırlar. Her şeye rağmen dargınlık olursa dargınlıklarını gidermeye, anlaşmazlıkları çözmeye gayret etmelidirler. Bunun da mümkün olmadığı yerlerde, Müslümanların, diğer Müslüman kardeşlerinin aralarını bulmaya çalışıp, onları barıştırmaları ahlakî...
İslamın şartları dinin zahiri yönünü, imanın esasları ise batıni yönünü teşkil ve işaret etmektedir. İslamın şartları bedeni yönünü, imanın esasları ise manevi (ruhu) boyutunu taşımaktadır. Yani kısacası beden için ruh ne ise; yani bedenin ayakta durabilmesi ve canlılığını sürdürebilmesi için...
“Kıyamet günü hakkı için.Kendisini eleştirip kusurlarından pişmanlık duyan kimse hakkı için, İnsan zanneder mi ki ölümünden sonra Biz kemiklerini toplayıp onu diriltmeyeceğiz? (1), Esip savuranlar, Tohumlarını yaydıkça yayanlar, Hakla batılı, doğru ile eğriyi ayırt edenler, Vahyi getiren melekler hakkı için: Hak...
Doğru Kişi Olmanın İşaretleri Ve Alametleri: Bazı insanları halk için zühd hayatı yaşadığını göstererek onların kalplerini kazanmak için gayret etmelerine,ancak kalplerin amel işlenen Zatın elinde olduğunu unutmalarına şaşarım.Eğer Allah (c.c) bir kulun amelinden razı olur,o kulun ihlaslı olduğunu görürse kalpleri...
Sonra Münezzeh olan Allah,yerin kalınından ve incesinden ,tatlısından ve tuzlusundan toprağı bir araya getirdi,onu çamur oluncaya kadar suyla karıştırdı.İyice karışıncaya kadar karıştırıp yoğurdu. Ondan kıvrımlı ve eklemli,uzuvlu ve bölümlü bir suret yarattı. Birbiriyle yapışıncaya kadar onu dondurdu.Sayılı bir zamana ve...
Şeytanın İğvası Yüce Allah buyuruyor ki; “Peygamber size ne verirse onu alın. Size neyi yasak etti ise, ondan uzak durun (1)” şeklinde buyurmuş. ancak insan zamanla beraber kendisi de değişti.İşine geleni aldı,işine gelmeyeni almadı.İşine geleni kendisine geldiği gibi yorumladı gelmeyeni...
Hikmet sahibi bazı kimselerin şöyle söyledikleri rivayet edilir;Sana,kendime ve sözümü işiten her kimseye;kulları yaratan,dönüşün kendisine olduğu,kemal üzere ve yerinde davranışlarda bulunmanın kendisiyle olduğu Allah karşısında takvalı olmayı tavsiye ediyorum. Ey kardeşim! Allah’ın kendisine yakın ve üzerinde kudret sahibi olduğunu bilen...
Bozulan İnsanlık mı Yoksa Karakter Mi?a “Apaçık bildiren kitaba yemin olsun ki,Muhakkak biz onu, bir mübarek gecede indirdik (1)”,”İşte bu kitap ki, bunda bir kuşku yoktur, müttakiler için bir hidayettir (2)”.Şüphesiz ki “Bu kitabın indirilmesi o (üstün kudret, tam hüküm...