Kuran Yurdu
Güncel Konular
Alimlerden Önemli Bilgiler Hasan-ı Basri diyor ki; Sözü hikmet olmayan kimsenin konuştukları boş,tefekküre dalmayanın suskunluğu...
Günah İşlemenin Zararları Ve Sonuçları: Devam ettiği takdirde kulun dünyasını da ahiretini de berbat edecek...
İnsanları arkadan çekiştiren,yüzlerine karşı onlarla alay eden her kişinin vay haline ki; O malı toplayıp,onu...
Ölümü Hatırlamanın Ve Düşünmenin Faydaları “Haydi görelim sizi, can boğaza geldiğinde,O vakit can çekişenin yanında...
Eğer hastalık olmazsa,sıhhat ve afiyet gaflet verir,dünyayı hoş gösterir,ahireti unutturur.Kabri ve ölümü hatırına getirmek istemiyor....
KUR’AN-I GÖSTERİŞ YAPARAK OKUYANIN,ONU KAZANÇ KAPISI HALİNE GETİREN KİMSENİN GÜNAHI: İmam Buhari,Hz Ali (r.a)’dan şöyle rivayet...
Soru: Bir adam karısının fahişelik yaptığını bildiği halde boşanmayıp bile bile onu nikahı altında taşısa...
Bakara Süresi 84 Ayet Meali = Ve bir vakitte biz: Kendi kanlarınızı dökmeyeceksiniz ve nefislerinizi...
Bu ikindi vakti 24 saatin yani günün ortasıdır. İkindi vaktinde avantajlı, yararlı saatler var. Umulur...
Kişi işittiği ile amel etmezse aleyhine delil olur.Ben öyle çok kimseler bilirim ki senelerce zikir...
Zira insanın saadeti,Allah Teala’yı tanıyıp ona kulluk etmekle mümkün olur. Marifetin aslı,zikir edilen dört marifet...
Allah’tan Hidayet İstemek Ve Hidayete Ermek 1- İnsanın fiziki ve manevi güç ve yeteneklerinin onun...
Organ nakli bir tedavi yöntemidir. Helâl yoldan tedavi câizdir. Dinimiz buna teşvik etmiştir. Bazı insanlar...
‘Asra (peygamberlik çağına veya bütün zamana yahut ikindi namazına) andolsun ki,insan ziyan içindedir (Asr’1-2)’ Aynı...
Hamd olsun o alemlerin Rabbine.Nimetlerinden dolayı Kendisine hameder,bir ve ihsanından dolayı da şükrederiz.Şehadet ederiz ki,O’ndan...
Allah’ın en sevdiği  amel az da olsa sürekli olandır! Peki bu azda olsa süreklilik arz...
Tembelliği kanıksamış ve eğitimi zor gören insanlardan biri huyların değişmesinin asla düşünülemeyeceğini zannetmiş ve bu...
Kendisine yakınlık ve dostluk duyulan kimse. Bir işte, bir ortamda beraber olma. Huyları ve düşünceleri...
Zariyat Süresi 1-7-8-9-19 ve 23. Ayetlerin Tefsiri Mekki bir süre olan Zariyat Süresi ; Hz...
İslam, imanın ilanıdır. İman, İslamın akaididir. İmansız amel olmadığı gibi, akaidsiz amel de olmaz. Bu husus,...
İslâmiyetten önceki Arabistan’da kadın, kötülüğün sebebi olarak düşünülürdü. Bu yüzden, kız çocuklarını diri diri toprağa...
Euzu billah (Allah’a sığınırım),yani Allah’ın himayesine girer ve O’nunla korunurum.Allah (c.c), kendisinden isteyene verir ve...
Son Durak Allah’ın Huzurudur “Bilinmelidir ki Allah,iman edip salih iş yapan müminin amelini zayi etmez.Helakı...
Bir kimse, sevabını ölmüş bir akrabasına veya sevdiği bir kimseye bağışlamak üzere kurban kesebilir. Tıpkı...