Vaaz Tadında Makaleler
Sana Emrettiğim Halde Seni Namaz Kılmaktan Ve Secde Etmekten Alıkoyan Şey Nedir Ve Rabbin dedi ki Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir “De ki: “Bana, din ve ibadetimi yalnız Allah’a has kılarak gönülden O’na kulluk etmem emredildi (1)”.O halde ey...
Özdenetim; Kişinin kendi kendini kontrol etmesi,görevini yapıp yapmadığını murakabe etmesi,nefsini sorgulamasıdır.Bu sorgulamayı kulluk açısından ele aldığımızda insanın yaratılış gayesine uygun hareket edip etmediğini,Allah’a kul,Resulüne ümmet olup olmadığını,takva elbisesine bürünüp bürünmediğini,dünya ve ahiret için hasene elde edip edemediğini kendisine sorabilmesidir.Allah’a ve...
Namazın Kazası Olur mu,İş Nedeniyle Kılınmayan Namazın Kazası Ve Bilerek Namazı Kazaya Bırakmak,Savaş Esnasında Namazın Nasıl Kılındığı,Ayet Ve Hadis-i Şeriflere Göre Namazı Terk Etmenin Sorumluluğu “Hamd (her türlü övgü ve şükür):kitabına “Hamd,Rahman ve Rahim olan ve din gününün sahibi Allah’a...
Ölüm Öncesi Ve Sonrası Karşı Karşıya kalacağınız Sıkıntılar Şüphesiz şu bir gerçektir ki Allah’ın insana vermiş olduğu en büyük sermaye ömürdür.İşte bundan dolayıdır ki;”Ömür kula verilmiş bir emanettir.Eğer onu ilk hali üzere saf ve temiz olarak muhafaza ederse,emaneti eda etmiş...
Sekerat (Ölüm)Anı Ve Sıkıntısı Kişinin hayata geçirip de fiili olarak uygulamadığı sürece ölümden korktuğunu söylemesi,ölümü zikretmesi,ölüm anından ve ölümden sonrası için endişe etmesi;bilerek ve isteyerek sırtını kıbleye dönüp de namaz kıldığı halde kıldığı namazın kabul olacağını sanan kişiye benzer. Unutmayın...
Kısaca Abdestin Önemi,Faydaları Ve Faziletleri “Abdest=Mukaddesata karşı hürmet ve tazim nişanesidir, mağfireti ilahiyeyi celbe vesiledir, vücudun sıhhati ve nezafetine hadımdır, bunun meşruiyetinde daha nice hikmetler vardır. Binaenaleyh bu pek faideli olan abdest vazifemizin kadrini bilmeliyiz, buna devam etmeliyiz, bununla maddi...
Abdest,Gusül Ve Teyemmüm Abdestinin Önemi Ve Gerekliliği Allah’a kulluk için yaratılan insanın bu görevini yerine getirebilmesi için kendisine kitap ve peygamberlerle ‘rehberlik’ edilmişti.Ancak insan bu rehberliği kabul edip etmeme konusunda özgürdür. Özgürlüğünü ilahi rehberliği kabul yönünde kullanan insan;inanç,düşünce,söz,eylem,iş ve davranışlarında...
Namaz Rehberi,Aileye Ve Çocuklara Namazı Tavsiye Etmek Ailene namazı emret ve sen de onun üzerine sabret (Ta’ha Süresi’132). Çocuk yedi yaşına ulaştığı vakit ona namaz kılmalarını emredin.On yaşına ulaşacak olursa (ve namaz kılmazsa) bundan dolayı onu dövün.Evlilikle İlgili Meseleler de çocuk...
 Anormalleştirilmişliğin Normalleştirilme Süresi Levhe’l-hadis’ insanı asıl yapması gereken önemli işlerinden alıkoyan ve hiçbir fayda sağlamadığı gibi,vaktin boşa harcanmasına neden olan oyalayıcı konuşmalar, hikaye,masal vb dinletiler anlamındadır.Tabiun’dan Mücahid,Hasan el-Basri, Katade,bunun yararından çok zararı olan türkü, şarkı ve müzik gibi vakti tüketen...
Namaz Sayesinde Kibre Kapılmak  Geçen bölümlerde de söylendiği üzere;hakkıyla eda edilen namazın insanları olgunlaştırıp,eğittiği,Allah’ın yasaklamış olduğu gayri-meşru ilişkilerden alıkoyup kişiyi olgunlaştırdığı gerçeğini belirtmiştik.Kaldı ki yüce Allah bu beyanda “Sana vahyedilen kitabı okuyup tebliğ et, namazı hakkıyla ifa et! Muhakkak ki...
Ahde Vefa Meselesi
Anne,Baba Ve Evlat Hakları En önemli haklardan bir tanesi de,yakın ve mahrem haklarıdır.En kuvvetli yakınlık da çocuk doğurmak olduğu için,ana-baba haklarının da büyük önemi olduğu açığa çıkar. Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v) buyuruyor ki; Çocuk,babasının hakkını hiç bir şekilde ödeyemez.Onu köle...
Ne olursa olsun,sana ne yaparsa yapsın,annen seni dinden çıkartmadığı sürece ona isyankar olursan,üzerinde her daim karabulutlar olduğunu görürsün.Hiçbir anne Allah’ın rahmetini üzerinden kesmediği sürece yavrusu için kötülük düşünemez.Anne’nin üzerinde Rahman sıfatı tecelli etmese,sana süt bile veremezdi.Bir bebek kundakta ağlayarak ölürdü...
“Anne-baba,insanın en başta hürmet edeceği kudsi iki varlıktır.Onlara hürmette kusur eden,Hakk’a karşı gelmiş olur.Onları hırpalayan er-geç,hırpalanmaya maruz kalır.İnsan daha küçük bir canlı iken var olmaya başladığı andan itibaren,hep anne-babanın omuzlarında onlara bir yük olarak gelişir. İnsan anne babasına karşı hürmeti...
Peygamber Efendimiz’den Anne Babaya İyilikle İlgili Tavsiyeler Allah Teala şöyle buyurmuştur; “Ana babandan biri veya her ikisi,yanında yaşlanırsa,sakın onlara ‘öf’ bile deme.Onları azarlama, onlara güzel söz söyle (İsra’23)” “Anne babanla dünyada güzel bir şekilde geçin ve yardımcı ol (Lokman’15)” “Bana...
“Ve Rabbin emretmiştir ki, kendisinden başkasına ibadet etmeyesiniz ve ana ile babaya ihsanda bulunun (1),Zira annesi onu nice zahmetlerle karnında taşımıştır. Sütten kesilmesi de iki yıl kadar sürer. İnsana buyurduk ki: “Hem Bana, hem de annene babana şükret! unutma ki...
“Ve Rabbin emretmiştir ki, kendisinden başkasına ibadet etmeyesiniz ve ana ile babaya ihsanda bulunun. Senin yanında onlardan biri veya ikisi de ihtiyarlık çağına gelirse sakın onlara öf bile deme ve onları menetme azarlama lâkırdılarını kesme ve onlara güzel hitapta bulun.Şefkatle,...
İhtiyaçlarını giderip,onlara eziyet etmemen,küçük bir çocuğu idare eder gibi idare etmen,onlara dargın durmaman,ihtiyaçlarını karşılamaktan kaçınmaman;onlara hizmet etmeyi,çokça kılınan nafile namaza,tutulan oruca ve Kur’an okumaya bedel olarak bilmen;namazların sonunda onlar için bağışlanma istemen,onları zora koşmaman;onlara gelen eziyeti yüklenmen,sesini onların sesinden yüksek...
Ey ihtiyar annesi ya da babası,akrabasından veyahut iman kardeşlerinden iş yapamaz halde,aciz,kör,hasta bir şahıs bulunan gafil! Şu ayet-i kerimeye dikkat et,bak nasıl tek bir ayet,beş tabakada ayrı ayrı bakışları ihtiyar anne babaya şefkate çeviriyor.Evet,dünyada en yüksek hakikat,anne babaların evlatlarına karşı...
İnsanların en yakını anne ve babasıdır ve her türlü iyilikte olduğu gibi,vefada da öncelik hakkı onlara aittir.Onlara hürmette kusur eden,Hakk’a karşı gelmiş olur.Onları hırpalayan er yada geç hırpalanmaya maruz kalır.İnsan daha küçük bir canlı halinde var olmaya başladığı günden itibaren,hep...
Yüce Allah (c.c) bazı ayetlerde anne-babaya itaati kendisinden sonra belirtmiş “Ve Rabbin emretmiştir ki, kendisinden başkasına ibadet etmeyesiniz ve ana ile babaya ihsanda bulunun … (1)” olduğu gibi ve bazı ayetlerde de kendisine itaatten sonra,Resulüne itaat ve Allah yolunda cihaddan...
Aile Hukuku Ve Evlilik Hayatı
Namaz Rehberi,Aileye Ve Çocuklara Namazı Tavsiye Etmek Ailene namazı emret ve sen de onun üzerine sabret (Ta’ha Süresi’132). Çocuk yedi yaşına ulaştığı vakit ona namaz kılmalarını emredin.On yaşına ulaşacak olursa (ve namaz kılmazsa) bundan dolayı onu dövün.Evlilikle İlgili Meseleler de çocuk...
Bekar Kalmak mı Daha Hayırlı Yoksa Evlenip Bir Yuvamı Kurmalı,Bekarlık Sultanlık İse Evlilik İmparatorluktur Belkide Kimi insanlar ne tuhaftır ki ısrarla Allahu Teala’dan sırf nefsine cazip geldiği için dünyalık şeyler isterler ki bunlardan biriside evliliktir.Her ne kadar yüce Allah neslin...
Göz Zinasının Sebepleri Ve Başlangıcı Nelerdir? Zengin Ve Varlıklı Bir Kadınla Evlenmenin Ne Gibi Zararları Ve Sakıncaları Vardır Gözünü koruyamayan bir kimse,düşüncesini hiç koruyamaz,düşüncesini koruyamayınca da başını çevirip bakmaktan kendini alıkoyamaz Derken de günün birinde,kendisini sonucunu hazırladığı büyük felaketin içinde...
Yüce Allah yeryüzünün en değerli varlığı olan,akıl ve irade ile donatılan,dünya ve ahiret mutluluğunu elde edebilmeleri için ilk insandan itibaren her topluma örneklik ve önderlik edecek bir peygamber göndermiş ve onlara kitaplar vermiştir.Son örnek ve rehber Hz Muhammed (s.a.v)’dir. Peygamberliğin...
Tesettür Konusunda Peygamber Efendimizin Bayanlara Yönelik Nasihatları,Harama Namahreme Bakmanın Sorumluluğu,Her Ne Kadar Bayanlara Genel Olsada Özellikle Genç bayanların Ya da Kendini Genç Hissedenlerin Okuması Gereken Bir Makale Allah Resulü (s.a.v) Ey gençler topluluğu.Sizden evlenebilecek olan evlensin.Çünkü o gözü haramdan korur,insanın...
Bir Kızın Evlendikten Sonra Eşim İsterse Kapanırım Demesi Ya da Böyle Bir Düşünce içine Girmesinin Manevi Sorumlulukları Ve Yükümlülükleri Nelerdir? Evlendikten Sonra Kapanmayı Düşünüyorum Mantığı Güdenler Hakkında Kaleme Alınmış Vaaz Tadında Bir Makale “Güzel isimleri ve yüce sıfatları ile görünen...
Yanlış Evlilik Yapmak “Allah’ın size lütfettiği nimeti ve sizin “duyduk ve itaat ettik, baş üstüne!” dediğiniz vakit, sizden aldığı sözünüzü hatırlayın! Allah’a karşı gelmekten sakının (1)”. “Ayetlerimizi yalan sayanlar ve onları kabule tenezzül etmeyenler ise, işte onlar cehennemliktirler. Hem de...
Bu konu üzerinde aslında söylenecek çok söz vardır ancak söyleyeceklerim şuanda bekarlığın faydaları hakkında olacaktır.Ancak şunu belirtmek istiyorum ki ve ileride açıklanacağı üzere evlenmek Allah ve Resulü’nün rızasını kazanmak babında çok faydalıdır ancak bu değerlendirilemediği zaman değil rıza tamamen bir...
Boşanmadan Önce Barışma Yolları Kur’an-ı Mübin‘in aile geçimine dair hukuki emirlerinden başka,bir takımda ahlaki vasiyet ve nasihatları vardır.Bir aile yuvasında gerek erkek ve gerekse kadın,huysuzluk gösterdiklerinde hemen talaka (boşama yeminine),yahut nikah feshetmek için mahkeme kapılarına müraccat edilmeyip,evvela kendi aralarında anlaşmaları...
Ve bir gün ; -Kapı çalıyor Anne. Bakar mısın ? -Tamam Kızım. -Kim o ? -Postacıyım efendim. Öss sonuçları gelmişti. Daha haberdar değildi , En güzel üniversitelerden birini kazanmıştı.. Heyecanla Açtılar zarfı. Ve peşinden tahmin edileceği gibi Sevinç çığlıkları vs.....
Cinsel Yaşam +18 Ve Üstü
Mastürbasyonun Zararları Bunun hem fiziki olarak hemde manevi olarak zararları vardır.Ancak ikisini beraber zikredeceğimden dolayı ayırmaya gerek hissetmedim.Ancak şunu belirtmek istiyorum ki bu işi sırf zevkin ve kendini tatmin için gerçekleştiriyorsan fiziki olarak etkileri görülecek olsa da asıl felaket manevi...
Tersten İlişkiye Girmenin Manevi Ve Fiziki Zarardan Başka Bir Faydası Yoktur.O Zaman Tersten Anal İlişkiye Girmenin Zararları Nelerdir Yüce Allah’ın “Eşleriniz sizin nesil yetiştiren tarlanızdır. Tarlanıza dilediğiniz şekilde varın! (1)” buyruğu haramları helal yapmaz.Dinimizde helaller de bellidir, haramlarda bellidir.Nitekim yüce Allah’ın...
Mastürbasyon-İstimna Yani Kendi Kendini Tatmin Etmek Günah mı Bu niyete göre farklılık arz edecektir.Şöyle ki; 1-) Şayet kişinin zinaya düşme tehlikesi varsa eğer sevap olmasa bile günahta değildir.Nitekim zina istimna’dan daha büyük bilinen ve aşikare bir günahtır ki Yüce Allah “Mümin...
Mastürbasyondan Kurtulmak İşte üzerinde durmamız gereken asıl husus mastürbasyondan kurtulma yoları Aslında Mastürbasyona İten Sebeplerin Tersi Kurtulma Yollarından Birisidir ama Genişletecek Olursak Eğer Bir hastalığı tedavi etmek için ilk önce yapılması gereken husus;hastalığı teşhisten sonra o hastalığın oluşmasına etki eden...
Ters İlişkiye Girmenin Kadına Ve Erkeğe Verdiği Zararlar Nelerdir? Karşı Tarafın Rızası da Olsa da Cinsellikte Şiddet Haramdır Dinimiz, erkeğe «tarla» diye bildirilen kadının avret mahallinin dışından (arka yoldan) yaklaşmasını haram kılmıştır. Peygamberimiz (S.A.V.): «Karısına arka taraftan yaklaşan kimse lanetlenmiş...
Cinsel Şehveti Kırmak,Şehvet Hissinden Kurtulmak Hamd,ancak,hamde layık olan Allah’a mahsustur ve yine her türlü noksan sıfatlardan tenzihlik de O’na mahsustur.Salat ve Selam Peygamberlerin önderi Hz Muhammed (s.av)’in üzerine olsun ve yine salat-u selam O’nun içi ve dışı temiz olan al...
Dinimize Göre Mastürbasyon Yani El İle İstimnanın (Kendi Kendini Boşaltmak) Hükmü Nedir? Şafi Mezhebi,Hanefi Ve Hanbeli Mezhebinin Mastürbasyon Hakkındaki Görüşleri Nasıldır? Kendi Kendini Boşaltmak Günah Mıdır Yoksa Dinen Caiz Midir? İnsanı Mastürbasyon Yapmaya İten Sebepler Nelerdir? İşte Tüm Bu Soruların...
Şehvetin Tedavisi Ve İnsanın Günah İşlemesinin Sebepleri Hastalığa zarar veren şeyleri canı çok istediği zaman,onun vereceği zararların büyüklüğünü düşünerek istediği şeyleri gözünün önünden uzaklaştırmalı,sonra da onu terk etmekten dolayı kendine arız olan acıya katlanmalıdır.İstediği şeylerin zararı daha az olan ve...
1-) Bu arkadaşlarından ve arkadaş çevresinden duyduğu merak sonucu yapıp,öğrendiği bir çirkin davranış sebebidir. 2-) Görmüş oldukları çıplak kadın-erkek resimleri,pornogranif sesli,yazılı ve görsel medyanın geliştirdiği eğlence adı altındaki en zararsız görünen programlardan tutunda en tepedekine kadar olan yayınlar. 3-) Görmüş olduğu,dokunduğu,tuttuğu bir bayanın...
Erkeğin karısıyla olan münasebetinde arkadan olmamak şartıyla her türlü münasebet şekline müsaade edilmiştir. Ancak bunların da üstünlük yönünden önde gelen şekilleri vardır ki, en önemlisi yüz yüze gelmek şeklinde olan münasebet şeklidir. Allah Kur’an’da şöyle buyuruyor: «Kadınlarınız çocuk yetiştiren ekin...
Kadınlara Ait Özel Meseleler
Hayız Ve Nifas Halinde Oruç Tutmanın Hükmü a-1)Kadınlardan hayız ve nifaslı olanlar bu dönemlerinde bazı ibadetlerden muaf tutulmuşlardır.Böyle bir durumda kadın oruç tutmayacak,namaz kılmayacaktır.Ancak bu devre Ramazan’a denk gelirse,tutamadığı gün sayısınca başka zaman tutacaktır. Bir rivayette Muaz (r.a) şöyle demektedir:Ben...
İnsanlığın yaşadığı bütün ihtilallerin nedeni ve bütün kötü ahlak vasıflarının sebebi iki cümledir Birinci cümle :Ben tok olayım,başkası açlıktan ölse bana ne… İkinci cümle :Sen çalış ben yiyeyim Evet toplum hayatındaki havas ve avam tabaka,yani zenginler ve fakirler,bir denge içinde...
İslâmiyetten önceki Arabistan’da kadın, kötülüğün sebebi olarak düşünülürdü. Bu yüzden, kız çocuklarını diri diri toprağa gömüp öldürmek suretiyle kadını aşağı gören Arap toplumunda kadın hayat hakkını tamamen kaybetmekte.Araplar için oğlan çocuğunun doğması bir şeref iken, kız çocuğunun doğması da bir...
NELER FİTNEDİR Fitnenin pek çok mânası vardır. En fazla bozmak anlamı bilinir. Fitnenin hoşa gitmek, meylettirmek, kendisiyle meşgul etmek, sıkıntıya düşürmek, azap etmek, yolunu kesmek, haktan sapıtmak, aklı başından almak, imtihan etmek, seçmek gibi mânaları da mevcuttur. Âyet ve hadislerdeki...
Adet ve lohusalık kanamasının sona erip gusül abdestinin alınması ile cinsel ilişki yasağı sona erer.(1)Bunun bazı ayrıntıları vardır ki bunlar ; Bir kadın hayız veya nifas kanaması kesildikten ve gusül abdesti aldıktan sonra kocası ile cinsel ilişkide bulunabilir. Eğer su...
Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde mealen bu konuya istinaden: “Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki: O, bir rahatsızlıktır. Bu sebeple ay halinde olan kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit, Allah’ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şunu iyi...
Peygamber Efendimiz (s.a.v), özür kanaması hakkında şöyle buyurmuşlardır:”O, damardan gelen bir kandır. Önceden adet görmüş olduğun günler kadar namazı bırak, sonra gusül abdesti al ve namazını kıl.(1)” Bir kimsenin özür sahibi olması için şu durumların gerçekleşmesi gerekir 1. Özür sebebi...
Hayız Süresinin Belirlenmesi 1-)Kadınlara ait hayız, nifas ve istihaze halleri vardır. Şöyle ki: Hayız, bir kadının döl yatağı denilen rahminden bir hastalık veya çocuk doğurma sebebi olmaksızın belirli günler içinde gelen kandır. Buna Âdet hali de denir. Bu şekilde gelen...
Abdest bir nurdur, kula nur ve rahmet çeker. Mümin abdestli iken ilâhî bir koruma altındadır. Şeytan ona kolayca yaklaşamaz. Her ânı bereket içinde geçer.Anne çocuğa meme ve bir yiyecek verirken besmele çekmelidir. Anne çocuğuna süt verirken abdestli olursa, bunun çocuk...
Soru = Adet dönemi haricinde gelen kan ve bunun hükmü nedir ? Bu dönemde cinsel ilişkiye girmek haramdır,fakat bunun başlama ve bitiş süresi ne kadardır ? Yerleşik ve belirli adetle hayız gören bir kadın, bir hastalık sebebiyle uzun süre hiç...
Tesettür Meselesi
Fe Eyne Tezhebun Ahsen-i takvim de en üstün varlık olarak yaratılmış insan;Allah’ın ve Allah Resulünün emirlerini yerine getirip,yasakladığı fiil ve davranışlardan uzak durmakla görevlendirilip,dünya hayatındaki imtihana tabi tutulmuştur. İnsanı insan yapan iman,insanda varlığını sürdürdüğü sürece insandır ve insanı ala-yı illiyin’e...
Bilindiği gibi kadın ve erkek bedeni yaratılışları itibariyle birbirlerinden farklıdırlar. Bu münasebetle giyiniş şekilleri de farklıdır. Kadın olsun erkek olsun kendilerine helâl kılınan giyim şeklini benimsemeli ve onları giymelidir. Uzuvlarda veya giyimde şekli bozmak, konuşurken veya yürürken karşı cinsten olanı...
Tesettür Konusunda Peygamber Efendimizin Bayanlara Yönelik Nasihatları,Harama Namahreme Bakmanın Sorumluluğu,Her Ne Kadar Bayanlara Genel Olsada Özellikle Genç bayanların Ya da Kendini Genç Hissedenlerin Okuması Gereken Bir Makale Allah Resulü (s.a.v) Ey gençler topluluğu.Sizden evlenebilecek olan evlensin.Çünkü o gözü haramdan korur,insanın...
Erkeklerde avret: Göbekle diz kapakları arasında kalan kısımdır. Müslüman bir erkek vücudunun bu kısımlarını başkasına gösteremediği gibi, başkasının da vücudunun göbekle diz kapağı arasında bulunan kısımlarına bakamaz. Peygamberimiz (S.A.V.) buyuruyor ki: «Erkeğin avret yeri, göbeğiyle dizleri arasıdır.» Bir erkeğin avret...
Kadınlar Neden Örtünmelidir,Tesettüre Girmedeki Amaç Ne Olmalıdır,Örtünmenin Amacı Ne Olmalı,Tesettüre Giren Kapalı Bir Bayan Nasıl Giyinmelidir,Garibim Kapandığını Sanıyordu Oysa Yarı Çıplak Giyindiğinin Farkında Değildi. Nasıl mı? Bir çocuk düşünün ki : Daha çocukluğundan beri annesinin,babasının ve diğer aile efradının namaz...
Bir Kızın Evlendikten Sonra Eşim İsterse Kapanırım Demesi Ya da Böyle Bir Düşünce içine Girmesinin Manevi Sorumlulukları Ve Yükümlülükleri Nelerdir? Evlendikten Sonra Kapanmayı Düşünüyorum Mantığı Güdenler Hakkında Kaleme Alınmış Vaaz Tadında Bir Makale “Güzel isimleri ve yüce sıfatları ile görünen...
Habil İle Kabil Kıssasından Çıkarılacak Ve Alınacak Dersler Eğer toplumda bir kan kaybı başlamışsa ve bu kanın akmasını durduracak tedbir alınmazsa;nasıl ki o kişinin kansızlıktan ölümü kaçınılmazdır,aynı şekilde de toplumun helak olmasına vesile olacak vakaların ortadan kaldırılması gerekir ki o...
Hangi amaçla Tesettüre Giriyorsun Dinimiz örtünmeyi farz kılmış ve bu örtünmenin gerçekleşebilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.Aksine örtünmenin gerçekleşmeyeceği, sadece laftan ibaret kalacağı,güneşi balçıkla sıvamak gibi bir şey olacağı kaçınılmaz bir gerçektir.Batı medeniyetine olan özen ve insanların kendilerince uydurduğu...
Ebu Davut diyor ki: “Bir gün Resulullah’ın baldızı, Hz. Aişe’nin kız kardeşi Hz. Esma, vücudunun rengini gösterecek şekilde ince bir elbise ile Resulallah’ın yanına geldi. Resulullah yüzünü çevirerek şöyle buyurdu: “Ey Esma, kadın hayız çağına geldikten sonra (yüz ve elleri...
Neden Tesettüre Girmeliyiz,Kadınlar Neden Örtünmeli,Tesettür Neden Farz Kılınmıştır,Tesettür Niçin Önemlidir,Tesettüre Girmenin Hikmetleri Nelerdir,Maddeler Halinde Bir Kadın Hangi Sebeplerden Dolayı Kapanmalı Ve Daha Fazlasının İzahı Ve Beyanı Hakkında 1-)Yüce Allah Nur Süresi 31.Ayeti celile de “Mümin kadınlara da bakışlarını kısmalarını ve...
Karma İçerik
Özdenetim; Kişinin kendi kendini kontrol etmesi,görevini yapıp yapmadığını murakabe etmesi,nefsini sorgulamasıdır.Bu sorgulamayı kulluk açısından ele aldığımızda insanın yaratılış gayesine uygun hareket edip etmediğini,Allah’a kul,Resulüne ümmet olup olmadığını,takva elbisesine bürünüp bürünmediğini,dünya ve ahiret için hasene elde edip edemediğini kendisine sorabilmesidir.Allah’a ve...
Yemek Yeme Adabı,Yemekten Önce Ve Yemekten sonra Yapılması Gerekenler Hamd;yeri ve gökleri yoktan var eden Allah’a mahsustur.O Allah ki bütün canlıların rızıklarını temin etti.,kullarına helal nafak verdi ve iyi işlerde bulunmalarını kolaylaştırmak için bulutlardan yağmur indirdi. ve böylece topraktan yiyecek...
Cuma Namazının Önemi Ve Fazileti Cuma namazı, Mekke’den Medine’ye hicret esnasında farz kılınmıştır. Mekke’den Medine’ye hicret eden Resûl-i Ekrem Efendimiz, bir haftayı geçen uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra, Medine yakınındaki Ranuna denen mevkie gelince, devesinden inerek Salim oğulları yurdunda...
Dünya Malı İle Uğraşıp Ahireti Unutanların Durumu Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki:Ahirette dünya;sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer.Dikkat etsin,o parmağıyla denizden neyi geri getirebilir? Dünya malına dalanların,dünya malı ile uğraşıp ahireti unutmaları ve bu nedenle büyük zarar görmelerinin diğer bir benzeri de...
Allah’a Sarılmak Ve Bağlanmak (Havasın Sarılması & İ’tisam) Havasın sarılması kopma ile olur.Bu da iradesini sıkıca korumak,halka karşı son derece ahlaklı olmak,düşünce olarak onlardan alakasını tamamen kesmektir.İşte kopmaz kulpa (el-urvetu’l-vuska) yapışmak budur.Yani bu üç şey,nefsi arzularından korumak,iradesini korumak,onu masivadan çekip...
Kelamdan ilk olarak konuştugu harf elifdir (Elif) ellah vahiddir, ezeli ve ebedidir. (Be) Bari, bediülhalk, her şeyin yaratıcısıdır,kelimeleri tamam olmuştur. (Te) tammul izz(izzet) ve melekutu tamdır (Se) Sabittir, yerinden oynamadı, oynamayacaktır da. (Cim): Cebbar’dir, haksızlık etmez, celildir, nitelenmez, cömerttir, cimrilik...
La İlahe İllallah Demenin Fazileti Ve Önemi Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediğimiz en üstün söz,”La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh” sözüdür. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; Her gün yüz kere “La ilahe illallahü vahdehü la...
Eyyam-ı Biyz Orucu Hicri Ayların 13-14 ve 15 günlerinde tutulur Her ay üç gün oruç tutmak,Resulüllah’ın güzel adetlerindendir.Oruç tutulan bu günlerin kameri ayın 13,14,15. günlerinde olması daha faziletlidir.İşte bu günlere eyyam-ı biyz denilir.Bu ismin verilme sebebi,bu zaman dilimlerinde gecelerin ay,gündüzlerinde...
İslam’a Göre Şans Oyunlarının Hükmü Nedir  Cevap = Kur’an-ı Kerim’e göre şans oyunlarının (miilli piyango biletleri dahil olmak üzere tümü dahil) hükmü şu ayette sabittir; Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi...
Cenazenin Yıkanması Ve Kefenlenmesi Cenazenin bir an önce yıkanması,kefenlenip hazırlanması ve defnedilmesi müstehaptır.Yıkama işini yapmak için cenaze önce teneşir denilen tahta bir sedir üzerine,ayakları kıbleye gelecek şekilde sırt üstü yatırılır.Teneşirin çevresi güzel kokulu bir şeyle üç,beş veya yedi defa tütsülenir.Göbeğinden...