Güncel Konular
Süfyan-ı Sevri’den Nasihatlar Süfyan-ı Sevri diyor ki; İlim,ameli yanına çağırır.Eğer amel gelirse ne güzel.Fakat gelmezse ilim de göç eder Süfyan-ı Sevri diyor ki; Huşu ile kılmayan kimsenin namazı bozuktur Süfyan-ı Sevri diyor ki; İyi kötü herkesin arkasında namaz kıl.Yalnız içki...
Şükür Ve Temelleri Şükür ; Allah’ın nimetinin etkisinin kulun itiraf ve övgü olarak dilinde,şühud ve muhabbet olarak kalbinde,itaat ve boyun eğme olarak organlarında ortaya çıkmasıdır. Şükür beş temele dayanır ki şükredenin a- Şükredilene boyun eğmesi b- Onu sevmesi c- Nimetini...
Müminlerin Vasıfları Ve Hassasiyetleri Mu’minlere ait hususiyetlerin ilmek ilmek işlendiği Enfal süresinin ilk ayetlerinde şöyle buyruluyor: “Mü’minler ancak, Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah’ın ayetleri okunduğunda imânlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. Onlar namazları dosdoğru kılan ve...
Zaman Kavramı İnsanların çoğuna baktığımda gördüm ki onlar zamanlarını garip şeylere harcıyor.Geceler uzadığında fayda vermeyen konuşmalar yapıyor,savaşları anlatan veya eğlencelerden bahseden kitapları okuyorlar ya da filimleri izliyorlar.Gündüzleri uzadığında ise yatıp uyuyorlar.Ya da onlar Dicle Nehri’nin kenarlarındaki çarşılarda gezip duruyorlar.Ben onları...
Zuhruf Süresi Meali 1- Ha,Mim 2- Mübin kitabın hakkı için 3- Muhakkak biz onu akıl edip anlayasınız diye Arapça bi Kur’an kıldık 4- Muhakkak ki o katımızdaki ana kitapta çok yücedir,muhkemdir 5- Siz haddi aşan bir kavimsiniz diye zikri size...
Cenazenin Bekletilmesi Vefat eden bir kimsenin başka bir şehirde bulunan yakınlarının yetişmesi için,ölünün yıkanması ve gömülmesi ile alakalı dini vazife,saatlerce , bazan bir gün bile geciktirilmektedir.Dinin emirlerinin tehiri pahasına,bir kimsenin gelmesini beklemek,İslami esaslarla bağdaşmayacak bir davranıştır. Kaynak : Mehmet Emre...
Yanlışa Dur Diyememek Ve Bunun Tehlikeleri Öncelikle şunu belirtmek istiyorum : Makalede yer alan sultan hükümdar vb ifadeleri,sorumluluk sahibi olan herkes (amir,memur,müdür),kısaca altında eleman çalıştıran ve bunlardan sorumlu olan herkes,zengin ve varlıklı,devlat adamları,siyasiler, yöneticiler,elinde bulunan yetkiden dolayı kendi lehine faydalanabileceğin...
Evlenecek Kişilerin Başbaşa Kalması Caiz Midir? Soru :Bir erkeğin evlenmesi caiz olan bir kadınla yalnız kalması veya yolculuğa çıkması caiz midir? Bir erkek evin içinde hangi hısımları ile yalnız kalabilir ve kendileri ile yolculuk yapabilir? Yalnız kalamayacağı hısımlar kimlerdir? Cevap...
Allah’tan Razı Olup Allah’tan Gelene Rıza Göstermek Ve Bunun Sonuçları 1- O,Rabbini bilen ve O’na karşın hüsn-i zan sahibi olandır.Üzerinde tatbik ettiği kaza ve kaderler hakkında O’nu suçlamaz.Allah’a olan hüsn-i zannı hallerin nazarında eşit olmasını ve Efendisi (c.c)’nin kendisi için...
Zuhruf Süresi Tefsiri Ha,Mim.Apaçık Kitab’a andolsun ki,biz düşünüp anlamanız için O’nu Arapça bir Kur’an yaptık (1) ayetiyle başlamaktadır Burada Kur’an’ın Arapça oluşunun tekrarlanması,Araplar’ın yüklendikleri risaleti desteklemek içindir.Bu çağda da Araplar bu desteğe muhtaçtırlar.Araplar arasında kendilerinin İslam’a ihtiyaçları bulunmadıklarını sanan nesiller...
Aile Hukuku Evlilik Hayatı
“Ariflerden bir zat şöyle demiştir:Allah Teala’nın kuluna verdiği iki sır vardır ki bunları ilhamı ile ona buldurur.Bunların ilki doğup annesinin karnından çıkarken verilir ve Allah Teala kuluna şöyle buyurur.Ey kulum,seni dünyaya temiz ve pak olarak çıkardım.Sana emanet ettiğim bir ömrü...
İçinde yaşadığımız şu asırda,bir çok aile yuvaları samimi ve myhabbetle kurulduğu halde,çok geçmeden karı koca arasında türlü sebeplerden dolayı geçimsizlikler,huzursuzluklar baş göstermete,yuvda sevgi ve muhabbet bağlarını gevşeterek birbirlerini sevmemekte,ayrılmak için de mahkeme kapılarını beklemektedirler ! Bu zamanda niçin evlilikler uzun...
Ailene namazı emret ve sen de onun üzerine sabret (Ta’ha Süresi’132). Çocuk yedi yaşına ulaştığı vakit ona namaz kılmalarını emredin.On yaşına ulaşacak olursa (ve namaz kılmazsa) bundan dolayı onu dövün.Evlilikle İlgili Meseleler de çocuk yetiştirmekle ilgili bazı konulara değinmiştik;ancak eksik kalan...
Dinimize Göre Evlenmenin Hükmü Ve Eş Seçimi Evleneceklerin durumlarına göre evlenmenin hükmü farz, vâcip, sünnet, haram ve mekruh olmak üzere beş kısma ayrılır: Farz. Evlenmediği takdirde zina suçu işleyeceğine kesin kanaat getiren ve mali durumu yeterli olan kimsenin evlenmesi farzdır....
Evlilik yüce Allah’ın emridir. Evlilik, ilâhî emre uyup yuva kurmaktır. Yuva, insanlık cemiyetinin temelidir. Evlilik, bu temeli Allah’ın adıyla atmak ve insanlık şerefine uygun bir bina yapmaktır.Dünyada insanlık hayatı yuva üzerine kurulmuş ve aile düzenine göre şekillendirilmiştir. Bütün dinlerde aile...
1-) Akıllı olması : Sizin düşündüğünüz gibi dünyevi konularda değil tam aksine Allah Resulü (s.a.v)’in buyurduğu üzere:”Sizin içinizde en akıllınız (akılca mükemmel olanınız),Allah’tan en çok korkanınızdır”.Nitekim bu konudada yüce Allah:”Şüphe yok ki, sizin Allah katında en değerli olanınız, O’ndan en çok korkanınızdır...
Dinimiz kadına itiraz kabul etmez derecede hak ve değer vermiştir. Evlenirken erkek tarafından verilmek üzere kadının hak kazandığı mala mehir (ağırlık) adı verilir. Bu mehir doğrudan doğruya kadının hakkıdır. Ve erkek tarafından ödenen bir nevi tazminat olarak da kabul edilebilir....
“Ve Rabbin emretmiştir ki, kendisinden başkasına ibadet etmeyesiniz ve ana ile babaya ihsanda bulunun. Senin yanında onlardan biri veya ikisi de ihtiyarlık çağına gelirse sakın onlara öf bile deme ve onları menetme azarlama lâkırdılarını kesme ve onlara güzel hitapta bulun.Şefkatle,...
Çocuk Yetiştirirken Nelere Dikkat Etmeliyiz Ve Çocuk Eğitiminde Yapılan Yanlışlar Ve Hatalar “Çocuk;Allah’ın anne ve babaya verdiği en büyük bir emanettir.Öyle bir emanettir ki;kalbi tertemiz bir cevherdir.Onun kalbi her türlü şekil ve biçimden etkilenmemiş boş bir vaziyettedir.Kendisine yönelen her şeyi...
Kimi insanlar ne tuhaftır ki ısrarla Allahu Teala’dan sırf nefsine cazip geldiği için dünyalık şeyler isterler ki bunlardan biriside evliliktir.Her ne kadar yüce Allah neslin devamı için evlilik gibi bir vacibeyi gerekli görmüş ve bunu insanın fıratına yeerleştirmişsede,bunu illaha ki...
Cinsel Sağlık & Cinsel Hayat
İla Ne Demektir Ve İçeriği İla : Evlilik akdini sona erdirebilen bir yemin çeşididir.Bir fıkıh terimi olarak,kocanın eşiyle cinsel birleşmeyi yemin,adak veya bir şarta bağlayıp belirli veya belirsiz bir süre kendisini bundan menetmesini ifade eder.Mesela : Allah’a yemin olsun ki,şu...
Doğum Sonrası Cinsel İlişkiye Girmek Orgazma varmayan kadınların çoğu ilk doğumdan sonra cinsel soğukluktan kurtulabilir. Bu, genellikle psikolojik nedenlere dayanır: Kadın artık bir takım cinsel engellerin ortadan kalktığını hisseder ve kadın olarak yerini sağlamlaştırmıştır. Çocuk sayesinde mutluluk kazanmıştır. Kocasına olan...
Dinimize Göre Evlilik hayatında Cinsel Yaşam Kadın kocasının meşru olan her emrine itaat etmesiyle beraber,bilhassa kadın erkek ilişkisi olan (cinsi münasebet için) yatağına davetinde mühim zazereti olmadıkça kocasının arzusuna uymalı,yerli yerince hizmetinde bulunarak yatağından kaçmamalıdır. Kadınların,yatak münasebetlerinde kocalarına karşı vazifeleri...
Mastürbasyonun Zararları Bunun hem fiziki olarak hemde manevi olarak zararları vardır.Ancak ikisini beraber zikredeceğimden dolayı ayırmaya gerek hissetmedim.Ancak şunu belirtmek istiyorum ki bu işi sırf zevkin ve kendini tatmin için gerçekleştiriyorsan fiziki olarak etkileri görülecek olsa da asıl felaket manevi...
Erkek istediği an eşiyle münâsebette bulunabilir. Fakat erkek, evlilikte hayatın ve arzuların ortak olduğunu bilmeli ve kadının isteklerine cevap vermesi gerektiğini akıldan çıkarmamalıdır.İnsan her zaman için bir olmaz bazen neşeli bazen kederli olabilir. Erkek dâimâ bu hususları göz önünde bulundurmalıdır....
Sigara Ve Cinsellik Sigara, insan sağlığına zararlı bir kuru içkidir. İçinde taşıdığı nikotin adı verilen zehir, büyük çapta beyne zarar verir. Altmış sigarada altı gram nikotin vardır ki, bu zehir miktarı bazan insanı öldürebilir. İçki kadar tehlikeli olan sigaranın cinsel...
Kürtaj Yaptırmak Ve Zararları Bu hususta Dr Cemal Zeki şu izahatı vermiştir; Rahmi bilhassa gebe iken karıştırmak çok tehlikelidir.Bu hal bazen çocuğu sarsar,düşmesine sebep olur,hem de çok defa çocuktan önce annesini mezara götürür. Rahim gebelik sürecinde incelir,bu sebeple çocuk düşürmek...
Ters İlişkinin Sağlık Açısından Zararları Dinimiz, erkeğe «tarla» diye bildirilen kadının avret mahallinin dışından (arka yoldan) yaklaşmasını haram kılmıştır. Peygamberimiz (S.A.V.): «Karısına arka taraftan yaklaşan kimse lanetlenmiş (lânete uğramış) tır.» «Allah, erkek veya kadına arka taraftan yaklaşan kimseye rahmet nazarıyla bakmaz.»...
Cinsel İlişki Sonra Yapılması Gerekenler Kadın ve erkek münâsebette bulunduktan ve bu işi tamamladıktan sonra erkek dışarı çıkmalıdır. Bu mesanede kalan meninin dışarı çıkmasını ve temizlenmesini sağlar. Temizlik yapılmazsa mikrop kapıp bulaşıcı hastalıklara yol açabilir. Eğer idrar yapmazsa hiç olmazsa...
Zina Cezasının Uygulanması Zina eden erkek veya kadına ceza uygulanabilmesi için aşağıdaki şartların bulunması gerekir ki bunlar; 1- Zina eden erkeğin ergenlik çağına ulaşmış olması gerekir.Ergin olmayan çocuğa had uygulanmaz 2- Zina edilen kadının da ergin veya kendisine cinsel istek...
Vaazlar
“On kişi içindeki iki kişi iyi anlaşıyorlarsa,bu iki kişinin birbirlerine benzeyen vasıfları vardır.İnsanlar bu hususta tıpkı kuşlar gibidirler. Havada uçan kuşlar nasıl kendi cinslerinden olmayan kuşlarla anlaşamazlarsa,kendi aralarında münasebet olmayan insanlar da aynı şekilde birbirleriyle anlaşamazlar (1)”. “Kim Allah’ı, Resûlünü...
İbadetleri yerine getirirken,sadece onun afetlerini dikkate alarak yaptığın yada yapacağın ibadete karşı olan hevesin azalmasın.Çünkü böyle bir durum şeytanın seni aldatma isteğinin yollarından birisidir.Şeytan sana o anda şöyle vesvese verir; Sen kalbinde gaflet içinde iken,dilinle Allah2ı zikretmenin sana ne faydası...
Allah’a kulluk için yaratılan insanın bu görevini yerine getirebilmesi için kendisine kitap ve peygamberlerle ‘rehberlik’ edilmişti.Ancak insan bu rehberliği kabul edip etmeme konusunda özgürdür. Özgürlüğünü ilahi rehberliği kabul yönünde kullanan insan;inanç,düşünce,söz,eylem,iş ve davranışlarında bu rehberliğe uymakla yükümlüdür.Kur’an ve sünnet yeme,içme,giyinme,...
“Bir kısım insanlar da Rahman’dan yüz çevirip şeytanla dost olmuşlardır.Onlar ; yaptıkları kötülüklere,işledikleri suçlara rağmen kendilerini hala doğru yolda sanarlar.Hatta başkalarını da gittikleri yola çağırmakla iyilik ettiklerini sanırlar.Oysa onlar,peşlerine takıldıkları şeytanla birlikte kendilerini helaka sürükledikleri gibi aldatıp peşlerine taktıkları kimseleri...
Kim ahvalini düzeltmek istiyorsa,önce amelini düzeltmeye çalışsın.Allah (c.c) şöyle buyurmuştur : ‘Şayet hak yolunda gitselerdi,onlara bol bol su indirirdik (1)’ ve kutsi bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur : ‘Eğer kullarım bana gereği gibi itaat etseler,ben onlara gece yağmur yağdırır,gündüz de...
Robotlaştırılmış Müslümanlık Bizlere “dinci” diyen “dinsiz”lerle tartışmak abesle iştigal; çünkü onlar, içinde yaşadıkları evrensel sistemi “oku”makta özürlüler!. Onlar, “DİN” konusunu tartışabilecek yeterli veritabanına sahip olmadıkları için, bırakın onları bir yana da; Dünya’da insanları “robotlaştırma”da olağanüstü başarı gösteren müslüman “güdücü”lerin başarısına...
İman Ve Küfür İlişkisi ”Günümüz cahiliyesi insan kalbi ile Allah’ın varlığına inanıyor ise dili ile ne söylerse söylesin önemli değil o kişi Müslüman’dır derler bunun içinde el-fazı küfür kelimesi olan bazı sözleri hiç çekinmeden söylerler misal laik demokrat veya atatürkçü...
Aleyhine Delil Olarak Kullanılabilir Allah’ım cenneti vaad etmen ve cehennemle korkutman da gerçektir.Huzurunda hesaba çekilmek de gerçektir. Kıyametin geleceğine ve bütün ölülerin dirileceğine hiç bir şüphe yoktur.Hayatım bu inanç üzere devam ediyor.İnşallah bu inanç ile ölecek ve inşallah bu inanca...
Hikmet Damlaları Allah’ın kendisine ne ihsanda bulunduğunun farkında olmayan kimse,Allah için ne yaptığını bilmiyor gibi olur. Bil ki kardeşim,kim Allah’a itaat ederse ve O’ndan korkmazsa,O’na amelde itaat etmiş fakat korkunun terkinde isyan etmiş olur.O’na isyan eden ve O’ndan korkmayan kimse...
Nefsin Hilekarlığı Ve İnsanı Aldatması Mütevazi,doğru ve güvenilir kimseleri sevdiğini iddia ediyor , kabirlerini ve eserlerini görsen onları da seveceğini söylüyor.Oysa onları sevmene vesile olan hasletler hoşuna gitmiyor.Bu hasletler öyle sıradan hasletler de değil.Sende bulunmayıp düşmanında dahi bulunsa hoşuna gidecek...
Namaz-Kader Ve Nefis
1.MESELE=”Şifa ve fayda.Allah Teala’nın kulu için takdir ettiği hususlardır.İlaçlara koyduğu faydalar,hikmetinin inceliklerinden olup bunu yalnız O bilir.İlaçlar da,diğer yaratılmışlar gibi O’nun eserleridir.Onları,iyileşme sebepleri kılan yalnız O’dur.Bunların yaratılışı ve tedavi edici özellikleri,tabiplerin işi değildir.Tabipler,sadece bunları hazırlayarak hasta ile Yaratıcı arasında vasıta...
Tevbenin günahları terketmek demek olduğunu unutma! Bir şeyi terkedebilmek için tanımak lazımdır.Kul için tevbe etmek vacip olduğuna göre,günahların bilinmesi de vaciptir.Çünkü birşeyin vacip olduğunu haber veren her şeyin bilinmesi de vaciptir.Allah’ın emirlerine aykırı olarak yapılan her şey günahtır.Bunun yapma veya...
Nefs-i emmare sahipleri,iyiliği icra etmedikleri gibi,yasaklardan da sakınmazlar.Ayrıca yaptıkları kötülükleri övünerek anlatırlar.İyiliğe uymazlar.Kötülükten asla kaçınmazlar.Haramı haram olarak işledikleri gibi ‘Bir gün gelir,biz de tövbekar oluruz.Allah bizi nasıl olsa affeder’ diyerek hatalarından tövbe etmeyi sürekli geciktirirler ve tövbe de etmezler. Ama...
Geçen bölümlerde namazın ikamesinin beş şarta bağlı olduğunu bildirmenin yanı sıra,bir nevi namaz kişinin küçük günahlarına;yani istemeden,anlamadan, bilmeden veya unutarak işlemiş olduğu günahlara kefarettir.Ancak belirttiğimiz gibi namazın geçerlilik şartının bu beş esasa ve namazın altısı içeride altısı da dışarı da...
Namazın Önemi Kelime-i şehadet‘den sonra İslam’ın en önemli rüknu olan namaz,günde beş ayrı zaman diliminde olmak üzere kadın ve erkek her Müslüman için bir görevdir.Bütün hak dinler,insanlara namaz kılmalarını emretmişlerdir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v)’de Peygamber olarak gönderilişinden itibaren namaz kılmakla yükümlü...
Kasten Namazı Kazaya Bırakmak “Hamd (her türlü övgü ve şükür):kitabına “Hamd,Rahman ve Rahim olan ve din gününün sahibi Allah’a mahsustur” diyerek başlayan ve şöyle buyuran Allah’a mahsustur:”Hamd olsun o Allah’a ki (kulu Muhammed’e),Kitab’ı indirdi ve ona hiçbir eğrilik koymadı.Onu dosdoğru...
Namazın Dışındaki Farzlar Bunlara namazın şartları da denir.Bunların her biri namazın başından sonuna kadar devam eder.Taharet,setr-i avret ve kıbleye yönelmek gibi bazı şartların namazın başından sonuna kadar devam ettirilmesi şart koşulmuştur. Niyet,iftitah tekbiri,vaktin girmesi,cuma günü hutbenin okunması gibi bazı şartların...
Ve Rabbin dedi ki:”Göklerde olan, yerde olan herkes, ihtiyaçları için O’na yalvarır (1)”,Çünkü “Her türlü hamd O Allah’a mahsustur (2)”.O halde:”Dua ederken ister “Allah” ister “Rahman” diye hitab edin. Hangisini deseniz en güzel isimler hep O’nundur! (3)”.Çünkü “En güzel isimler...
1.MESELE=Yüce Allah buyurdu ki:”Sana Kitab’ı indiren O’dur.Onun (Kur’an’ın) bazı ayetleri muhkemdir ki,bunlar Kitab’ın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir.Kalplerinde eğrilik olanlar,fitne çıkarmak ve onu te’vil etmek için ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Halbuki onun te’vilini ancak Allah bilir.İlimde yüksek payeye erişenler ise,’ona...
Habil İle Kabil Kıssasından Çıkarılacak Ve Alınacak Dersler Eğer toplumda bir kan kaybı başlamışsa ve bu kanın akmasını durduracak tedbir alınmazsa;nasıl ki o kişinin kansızlıktan ölümü kaçınılmazdır,aynı şekilde de toplumun helak olmasına vesile olacak vakaların ortadan kaldırılması gerekir ki o...