Sorularla İslam
Cenaze Yıkanmadan Yanında Kuran Okunur mu? Fani hayatı son bulan Müslümanlara karşı,hayatta bulunan iman sahiplerinin bir takım mükellefiyetleri vardır.Bunların bir kısmı hakkiyle bilinmediği için,halk arasındaki tatbikatında hatalı olarak yapılmaktadır. Bir vazifnin yapılmasına gösterilecek ehemmiyet kadar,yapılacak işin İslam’a uygun olmasına da...
Kardeşe (Akrabaya) Zekat Düşer mi? Zekatını fakir olan kardeşlerine verse caiz olur.Nitekim zekat ;Anne,baba,dede ve nine gibi asl’a ; evlat ve torun gibi fürua verilmez.Fakat,bunların dışında kalan akrabaya verilebilir.Bu husustaki müsade,sadece bir cevaz değil,tercih ve efdaliyet ifade eder.Erkek ve kız...
Soru: Sofraya oturduğumuzda sol elle yemenin veya içmenin şeytanın ameli olduğunu biliyoruz. Fakat bunun için bir müsade ve ruhsat yolu var mıdır? Cevap: Sağ elde sakatlık olmadıkça, buna dair bir ruhsat izin yoktur Kaynak: Mehmed Emre / Fetvalar / C:...
Soru : Suni ilkah usulü ile çocuğu olmayan bir kadına ilkah yapılması doğru mudur? Cevap : Bu ilkahta kullanılan sperm,başka bir erkeğe ait ise bu teknik yolla zinadır ve doğacak çocuk halkın Piç diye ifade ettiği bir varlıktır.Kadının kocasına ait...
İslam’ın Gerilemesi Ve Bunun Başlıca Sebepleri İslam’ın yol oluşu şu dört grup sebebiyledir ; a- Bildikleriyle amel etmeyenler b- Bilmedikleriyle amel edenler c- Yaptığının doğru mu yanlış mı olduğunu öğrenmeyenler d- İnsanları öğrenmek ve öğretmekten alıkoymak Kaynak = İbn Kayyım...
Soru: İki erkek kardeş ve her ikisi de evli. Her ikisinin ailesi de sağ. Küçük kardeşi karısını tamamen boşadı. Onun boşadığı kadını yani yengesini büyük kardeşi alabilir mi? Cevap: İki kardeşten birinin ölümü veya karısını boşaması ile, ölüm ve talak...
Cinlerde İnsanlar Gibi Ölümlü Varlıklar Mıdır? Cevap : Evet,ömürleri dolunca onlar da ölürler.Peygamber  Efendimiz (s.a.v) bir dualarında Cenab-ı Hakk’a şöyle niyaz etmişlerdir : Sen öyle bir Hay’sin ki asla ölmezsin,halbuki cin ve insanlar ölürler Kaynak : Mehmet Emre / Fetvalar...
İslam’ın Emir Ve Yasaklarına Dikkat Etmeyen Eşten Ayrılmalı Mı? Soru : Bir kadın içki,kumar,zina gibi alışkanlıkları olan ve farzları yerine getirmeyen kocasına karşı nasıl davranmalıdır? Bir erkek de içki ve kumarı olan,örtünmeye gerek duymayan karısına karşı ne gibi önlemlere başvurmalıdır?...
Soru : İslam dini,evlenme yaşını kaç olarak tespit etmiştir? Cevap : İslam dininde kadın ve erkeğin evlenmesi için bir yaş tespit edilmemiştir.Buluğ çağına ulaşmış olmak yeterlidir.Bu iş sadece yaş işi değil baş işidir.Erkeğin kadına,kadının da erkeğe karşı mali,bedeni ve ahlaki...
Nişanlılar Yalnız Kalabilir Mi? Yanlarında kimse bulunmaksızın nişanlıların bir odada başbaşa kalmaı caiz değildir.Bir kadın,nişanlı bulunduğu erkeğe evlenme vaadinde bulunmakla nikahlı sayılamaz.Hatta bu kadın,başka bir erkekle nikahlanmış olsa geçerli olur.Nişanlılar veya bunlardan biri,evlenmekten vaz geçse,mehre mahsuben verilen şeyler tamamen geri...
Kadınlara Özel
Örtünmek Nedir Dinimizde erkeğin ve kadının avret yerlerini örtmesi konusu tartışma götürmeyecek derecede açık, kesin ve şekli belirli bir hükümdür. Fakat son zamanlarda değişik sebeplerle tartışma konusu yapılmaya başlanmıştır. Biz de bu konudaki şüpheleri gidermek için bu temel farzın ne...
Kürtajın Yaptırmanın Manevi Sorumluluğu Evlilikten en büyük gaye insan neslinin devâmının sağlanmasıdır. Erkeğin kadındaki en büyük hakkıdır. Kadın, kendisinde bedenî bir hastalık bulunmayınca, kocasına çocuk getirmek zorundadır. Yüce Allah buyuruyor ki: «Kadınlar sizin tarlanızdır. Tarlanıza (meşrû yoldan) dilediğiniz gibi varın....
İla Ne Demektir Ve İçeriği İla : Evlilik akdini sona erdirebilen bir yemin çeşididir.Bir fıkıh terimi olarak,kocanın eşiyle cinsel birleşmeyi yemin,adak veya bir şarta bağlayıp belirli veya belirsiz bir süre kendisini bundan menetmesini ifade eder.Mesela : Allah’a yemin olsun ki,şu...
Eşinin Tesettürü Konusunda Erkeğin Görevleri Örtünmeden maksat edeptir. Edebin hedefi insanı terbiye etmek ve ona şeref vermektir. Örtü ve edep içindeki insan sürekli ibadet halindedir, rahmet altındadır; kulluk yapmaktadır ve sevap almaktadır. Edepli insan hem günahlardan korunur hem de ateşten....
Cimâ esnasında karı koca birbirlerinin her tarafına bakabilir, dokunabilir, sevip okşayabilirler. Eşlerin birbirinin avret bölgesine bakması yasak değildir. Bunun cimânın zevkini artıracağını söyleyen âlimler de vardır; fakat sürekli bakmak uygun görülmemiştir. Tenasül uzuvlarına hiç bakmamak veya çok az bakmak eşler...
Erkeğin karısıyla olan münasebetinde arkadan olmamak şartıyla her türlü münasebet şekline müsaade edilmiştir. Ancak bunların da üstünlük yönünden önde gelen şekilleri vardır ki, en önemlisi yüz yüze gelmek şeklinde olan münasebet şeklidir. Allah Kur’an’da şöyle buyuruyor: «Kadınlarınız çocuk yetiştiren ekin...
Cinsel İlişkiye Girmeden Önce Ne Gibi Hazırlıklar Yapılmalıdır Ve Cinsel  İlişki Öncesi Nasıl Dua Edilmelidir,Hangi Dua Okunmalıdır? Yüce Allah “O’dur ki sizi bir tek candan yarattı ve bundan da, gönlü kendisine ısınsın diye eşini inşa etti (1)”.Nitekim yapılan evlilik eğer...
Kadın takması helal olan zinet ve süs eşyalarını evinde kocasına karşı takınmalı ve evden dışarı çıktığında yabancı erkeklere göstermemelidir. Kadınlar içinde zinetini açmasında her ne kadar bir sakınca yoksa da bu hal bazı zararlı neticeler doğurabilir. Çünkü onları gören fakir...
Bu konuda şu hususların bilinmesi ve korunması gereklidir: Kadın kocasının cima arzusuna itaat ederek karşılık vermesi gerektiği gibi, erkek de kadının cima arzusunu ciddiye almalı, uygun zaman aralıkları ile onun bu ihtiyacını gidermelidir. Bu konuda elden gelen yapılmalıdır.Alemlere rahmet Resulullah Efendimiz...
CİNSELLİK,CİNSEL ŞİDDET & ACI VERMEK VE ACI VERDİRMEK= Öncelikle şunu unutmamak gerekir ki;erkeğin kadnın üzerinde olduğu gibi aynı şekildede kadınında erkek üzerinde haklardan biriside eşler arasındaki münasebet cinselliktir.Bunlardan bazıları; TATMİN ETMEK=Eşinle münasebet kurupda arkasından kendisi tatmin olduktan (boşaldıktan) sonra,eşini tatmin...
Vaaz Tadında
“Yemin ederim zamana.İnsanlar hüsranda.Ancak şunlar müstesna: İman edip makbul ve güzel işler yapanlar, Bir de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler (1)”.”O halde öğütün fayda vereceği ümidiyle sen nasihat et! Allah’a saygı duyacak olan, nasihatı düşünüp ders alır.Ama pek bedbaht...
Dünyaya meyletmek,gönül vermek,onunla yatıp onunla kalkmak;kısacası gecesi gündüzü yemesi içmesi her anını dünyalık ve dünyasını imar etmek isteyen insan için ardı arkası kesilmeyen istekler ve helak ediciler kovalayacaktır.Başkasına karşı övünmek mi dersin,malına güvenip kendini güvende hissetmen mi dersin,dünya malının elinden...
Akıllı Olması = Bu konuda Allah Resulü (s.a.v)’in buyurduğu üzere:”Sizin içinizde en akıllınız (akılca mükemmel olanınız),Allah’tan en çok korkanınızdır. Üzerine Farz Olan Görev Ve Sorumlulukların Bilincinde Olması = Allah Resulü (s.a.v):Dünya hayatı geçicidir.Dünyanın en hayırlı metaı (geçici şeyi) ise saliha bir hanımdır...
Maneviyat önderlerimizden Hasan-ı Basri (r.a) (Allah kendinden razı olsun) :”Kötü kimselerle sohbet etmek,hayırlı kimseler hakkında su-i zanda bulunmaya sebebiyet verir” ve yine aynı şekilde Abdülkadir Geylani Hz :”Kötülerle beraber olman seni iyiler hakkında kötü düşünmeye sevk eder” buyurmaktadır. “Dinin koyduğu...
Soru=Yüce Allah’ın kaza ve kaderini değiştirecek hiçbir güç bulunmadığına göre,duanın ne faydası vardır Cevap= Dua ile bir belanın önlenmesi de Allah’ın kazasıdır.Dualar,belanın önlenmesine ve ilahi rahmetin kazanılmasına neden olurlar. Nasıl kalkan atılan okun etkisiz kalmasına,yağmur da bitkilerin yeşermesine neden oluyorsa,dualarda...
‘Kocalar eşleri üzerinde yönetici ve koruyucudurlar. Bunun sebebi, Allah’ın bazı insanlara bazılarından daha fazla nimet vermesi ve bir de kocalarının mehir verme, evin masraflarını yüklenmeleri gibi malî yükümlülükleridir. O halde iyi kadınlar: itaatli olan ve Allah kendi haklarını nasıl korudu...
Kişi Her Zaman İstediğini Elde Edemez İnsanın şehevi arzularının çoğu kadınlara duyulan hissiyatlardandır.İnsan bazen bir elbisesi içinde bir bayanı görse eşinden daha güzel olduğunu hayal eder ve o bayanın hep güzel vasıfları aklına gelir,başka vasıflarını düşünmez.Daha sonra kişi evlenmek için...
Yaratılış gayesi Allah’a kulluk olan insanın bu görevini yerine getirebilmesi için her şeyden önce şartlarına uygun iman etmesi gerekir.Makbul bir iman olmadan yapılan ameller geçerli değildir.İmansız yapılan ibadetlerin,salih amellerin,iyi işlerin,hayır ve hasenatın Allah katında bir değeri olmaz.Çünkü imansız ameller boşa...
Kus b. Said’nin Hutbesi Ve Hitabesi Ey insanlar ! Geliniz,dinleyiniz! Her yaşayan ölür,öeln de çeker gider.Olacak olan neyse olur. Yağmur yağar,otlar ve bitkiler biter.Onlardan yiyecekler elde edilir.Çocuklar doğar,analarının babalarının yerini tutar.Sonra hepsi mahvolup gider.Hadislerin ardı arkası kesilmez.. Kulak veriniz,dikkat ediniz!...
Dinimiz örtünmeyi farz kılmış ve bu örtünmenin gerçekleşebilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Aksine örtünmenin gerçekleşmeyeceği, sadece laftan ibaret kalacağı, güneşi balçıkla sıvamak gibi bir şey olacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Batı medeniyetine olan özen ve insanların kendilerince uydurduğu ılımlı...