Tembel olan bir insanın,cihad ve nefsi terbiye ile uğraşması,ahlakını düzeltmekle meşgul olması,kendisine zor ve ağır geldiği için,ahlakını düzeltmek için herhangi bir çaba sarfedip de çalışmaz.O,ahlakının düzelmediğini kendi kusur ve noktasında,kalite...
Allah-u Teala bir kuluna hayır murad ettiği zaman,bütün kusurlarını o kulunun gözü önüne sergiler.Basiret sahibi...
1 Bir gün Hasan-ı Basri’ye ahlaktan soruldu.Hasan-ı Basri,ahlakı:Güzel ahlak,güler yüz,tatlı söz,iyilik yapmak ve kötülükten kaçınmaktır...
Hz Allah‘ın Resulüllah Efendimize vermiş olduğu nimetler,hiç kimseye nasip olmamıştır ve Allah-u Teala,tüm mahlukat arasında...
Bil ki,insan kendi kusur ve eksikliklerini bilemez.Nefsinin büyük kusurlarından bir ikisini bırakıp,nefsini terbiye ve ahlakını...
1-)Servetin insanı isyana sürüklemesidir 2-) Şehvet azdırır fakat acizlik,şehvet ile kişinin arasına girerek onu belalardan korur.Çünkü yapamayacağı bir günahı işlemeye kalkmaz. İçinde olan umud,onun o tarafa meyletmesine sebep olur. 3-) Servet iktidar...
Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; Servetini artıranlar helak olmuştur.Ancak Allah’ın fakir kullarına verip,verdiği bu servet ile...
1-) Sadece şahsına faydalı olandır.Bu ya direkt olarak ibadet yolunda harcanmakla veya yapılan ibadete yardımcı...
Bu çeşit tedavinin temeli üçtür Sabır İlim Amel Bunların hepsi beş madde de toplanır.Bunlar 1-)Ameldir=Geçimde...
Yoksulluk her zaman hoş görülmüş,makbul olmuştur.Bu durumda olan kimsenin bu haline razı olması ve başkasının...
Allah Teala;hem sevgide hem diğer hususlarda kendisine ortak istemediği gibi için;insanı gerek canıyla gerek malıyla gerekse ailesiyle imtihan eder.Nitekim gelen rivayetler doğrultusunda tam olarak hatırlayamasam da mana olarak Resulüllah (s.a.v):Allah...
“İnsanlar iman ettik demeleri ile bırakılıverileceklerini ve imtihan edilmeyeceklerini mi sandılar (a).Burada soru inkar sorusudur.Yani...
Fakirliğin Fazileti Ve Üstün Derecesi “Fakirin zengine üstünlüğü noktasında dikkate alınacak bir husus da şudur:Yaratılmışların...
Adamın biri Resulüllah’a gelerek:Ya Resulüllah,seni seviyorum deyince,Allah Resulü (s.a.v):O zaman fakirliğe hazır ol cevabını verince aynı...
İmam Kuşeyri Hz‘nin (k.s) naklettiği bir habere göre Allah Teala Hz Davud’a (a.s) şöyle vahyetmiştir;...
Peygamber Efendimiz (s.a.v); “Gıybet;kulun bir kardeşi hakkında onda bulunan bir şeyi yokluğunda söylemesidir” Mide ve şehvet oruç ile,vücut hac ile,kalb sevdiği maldan ayrılıp zekat vermekle sınava çekildiği gibi,dil de söylediği şeylerden...
Gıybetin ilacı iki çeşittir ki Birincisi ilmi ilaçtır İkincisi ise kendisini gıybete sevkeden sebeplere dikkat...
Gıybet-Dedikodu Ve Sorumluluğu Yüce Allah buyuruyor ki:”Ey iman edenler! Hiçbir topluluk başka bir topluluğu alaya...
Ey kardeşim! Sana yakın ve seni kapıvermeye muktedir olan,zararlı ve yırtıcı bir hayvandan korktuğundan daha...
Vacib Olanlar = Kelime-i şehadet getirmek,Kur’an’dan okunması lazım gelen kadarını okumak,(nitekin namazın sıhhati Kur’an okumaya...
Seni Allah ıslah etsin.Mevki isteğinin gayesi,şöhret ve üne kavuşmak içindir.Bu kötülenmiştir.İyi ve kabul edilen unutulmaktır.Ancak, gaye şöhret olmadan Allah’ın dinini yaymak ve bu uğurda Allah’ın şöhretini artırdığı kimseler bu ölçünün...
Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; Şüphesiz öyle saçı başı dağınık,içinde eski ve yırtık elbiselerle örtülmüş kıymet...
1.Hal=Övülmekten hoşlanıp,övene şükrünü bildirmek;kötüleyene (eleştirene) kızıp ona karşı kin tutmak,aynı şekilde karşılık vermek veya karşılık...
Altın,gümüş ve diğer malların sevimli olmasını gerektiren şey ne ise,mevkinin sevilmesinin sebebi de odur.Altın ve...
Yüce Allah buyuruyor ki; Şu ahiret yurdunu (cennet’i),biz yeryüzünde zulüm ve fesad istemeyen kimselere veririz...
Son Eklenen Yazılar
Evlilik Yaşı Anne ve babaların çocuklarını evlendirmede dikkat edeceği,göz önünde tutacağı hususlardan biride yaş haddidir.Akil baliğ (ergenlik çağına ermiş) olan erkek ve kız çocukları evlenmeye her ne kadar müsait iseler de,bir çok yönden küçük yaşta evlendirilmeleri zararlıdır. Mesela; Küçük yaşta...
Gençlik Ve Önemi Resul-i Kibriya Efedimiz’in bir başka hadislerinde zamanın ne denli kıymetli olduğunu şöyle ifade etmişlerdir : ‘Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin: ölüm gelmeden önce hayatın – hastalık gelmeden önce sağlığın – meşguliyet gelmeden boş vaktin...
Sevginin Şartı 80-) Üns ; Allah’ın cemalinin düşünülmesiyle kalbin duyduğu ferahlık demektir. 81-) Duyularla anlaşılabilen ve dinden olduğu hayal ile bilinebilen her şey kabuk sayılır.Asıl murad olunan özdür ki,o da kabuktan sonradır. 82-) Kur’an şu üç sınıfın haricine çıkmaz; Allah’ın...
Eşinizle Yaşadıklarınızı Başkalarına Anlatmayın İnsanın hanımı ile arasındaki cinsel ilişkiyi başkalarına anlatması caiz değildir.Kadının da bu şekilde,başka kadınlara ilişkilerini anlatması caiz değildir.Çünkü bu din ve akla göre kötü ve düşüklüktür. Ebu Hureyre’den (r.a) rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulüllah (s.a.v)...
Göz Zinası Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur. (İsra 36) Siz baktığınız zaman gözlerinizi Hazret-i Allah’ın haram kıldığı şeylerle oyalamayın. Aksi halde kalpteki yaşantınız çıkmaza düşer. “Allahu nurussemavati vel ard” -Allah...
Eşlerin Birbirlerine Karşı Görev Ve Sorumlulukları Her anne ve baba kız ve erkek çocuklarını İslam terbiyesi ile terbiye edip,kız çocuklarına koca hukukunu,erkek çocuklarına da aile hukukunu öğrettikten sonra,evlenme çağları geldiği zaman münasibi ile evlendirmelidir. Bir hadis-i şerifte Cenab-ı Edip Efendimiz...
İslam’da Cinsellik Kadın kocasının meşru olan her emrine itaat etmesiyle beraber,bilhassa kadın erkek ilişkisi olan (cinsi münasebet için) yatağına davetinde mühim zazereti olmadıkça kocasının arzusuna uymalı,yerli yerince hizmetinde bulunarak yatağından kaçmamalıdır. Kadınların,yatak münasebetlerinde kocalarına karşı vazifeleri ve görevleri çok önemlidir.Dikkat...
Evliliğin Zararları 1- Bekar iken şeriatın emrettiği yolda giderek dünya ve ahireti mamur eden insan,evlenip de çoluk çocuk sahibi olunca dünya meşguliyeti artar.Rızık telaşesine düşerek ahiret işlerinin çoğundan mahrum kalır.Zamanımızda olduğu gibi,eğer kazancı dar ve çocukları da çok olursa artık...
Evlilik Zaman Kader Midir Evlilik kader midir ? sorusu çok garip bir sorudur.Çünkü böyle bir soru Allah bu iki kişinin evleneceğini ezelde biliyor muydu? demektir. Evliliğin kader olmaması için Allah’ın evlenen iki kişiden habersiz olması gerekir.Bu ise ilmi her şeyi,her...
Evliliğin Sağlığa Ve Bedene Psikolojik Faydaları 1- Evlenmenin en büyük faydası;dünyanın imarını,insan neslinin çoğalarak cemiyet aleminin nizam ve intizamında,ilmi ezelideki (ezel alemindeki) takdir edilmiş olan zamanına kadar devam ve bekasını sağlamak için temiz bir nesilden kız ve oğlan çocuğu yetiştirmek...
Ne olursa olsun,sana ne yaparsa yapsın,annen seni dinden çıkartmadığı sürece ona isyankar olursan,üzerinde her daim karabulutlar olduğunu görürsün.Hiçbir anne Allah’ın rahmetini üzerinden kesmediği sürece yavrusu için kötülük düşünemez.Anne’nin üzerinde Rahman...
Ey ihtiyar annesi ya da babası,akrabasından veyahut iman kardeşlerinden iş yapamaz halde,aciz,kör,hasta bir şahıs bulunan...
“Ve Rabbin emretmiştir ki, kendisinden başkasına ibadet etmeyesiniz ve ana ile babaya ihsanda bulunun. Senin...
İhtiyaçlarını giderip,onlara eziyet etmemen,küçük bir çocuğu idare eder gibi idare etmen,onlara dargın durmaman,ihtiyaçlarını karşılamaktan kaçınmaman;onlara...
“Ve Rabbin emretmiştir ki, kendisinden başkasına ibadet etmeyesiniz ve ana ile babaya ihsanda bulunun (1),Zira...
Evlilik Yaşı Anne ve babaların çocuklarını evlendirmede dikkat edeceği,göz önünde tutacağı hususlardan biride yaş haddidir.Akil baliğ (ergenlik çağına ermiş) olan erkek ve kız çocukları evlenmeye her ne kadar müsait iseler...
Evlatlarınız Size Emanettir Her insan çocuk sahibi olmayı istediği gibi,her insanda ama az ama çok...
Eşlerin Birbirlerine Karşı Görev Ve Sorumlulukları Her anne ve baba kız ve erkek çocuklarını İslam...
Evliliğin Zararları 1- Bekar iken şeriatın emrettiği yolda giderek dünya ve ahireti mamur eden insan,evlenip...
Evlilik Zaman Kader Midir Evlilik kader midir ? sorusu çok garip bir sorudur.Çünkü böyle bir...
Eşinizle Yaşadıklarınızı Başkalarına Anlatmayın İnsanın hanımı ile arasındaki cinsel ilişkiyi başkalarına anlatması caiz değildir.Kadının da bu şekilde,başka kadınlara ilişkilerini anlatması caiz değildir.Çünkü bu din ve akla göre kötü ve düşüklüktür....
İslam’da Cinsellik Kadın kocasının meşru olan her emrine itaat etmesiyle beraber,bilhassa kadın erkek ilişkisi olan...
İlişkiden sonra hamile kalmanın ve ilişkiden sonra hamile kalmamanın yüksek olduğu günler ve geceleri soracak...
Evlilik bahsinde anlattığımız gibi, cinsimünasebet şehveti iki faydayı sağlama açısından insana verilmiştir. 1. FAYDA: Neslin...
Erkek,nefsinin her arzu ettiği zaman ailesi ile cinsi yakınlıkta bulunabilir ve erkeğin kocalık hakkından her...
Hayız Süresinin Belirlenmesi 1-)Kadınlara ait hayız, nifas ve istihaze halleri vardır. Şöyle ki: Hayız, bir kadının döl yatağı denilen rahminden bir hastalık veya çocuk doğurma sebebi olmaksızın belirli günler içinde...
Adet Ve Lohusalık Halinde Cinsellik   Âdet ve lohusalık hallerinde cinsel ilişkide bulunmak haramdır. Kur’ân-ı...
Hayız (Adet) Kanına Ait Özellikler Hayız müddetinde akan kan, kadından kadına değişik renkte olabilir. Siyah,...
1. Tehlike : Rahim şırıngası ile yapılacak çocuk almanın tecrübeten en akla yakın tehlikesi; âletin...
Evlilikten en büyük gaye insan neslinin devâmının sağlanmasıdır. Erkeğin kadındaki en büyük hakkıdır. Kadın, kendisinde...
İşte Onlar Hidayeti Bırakıp Dalaleti,Mağfireti Bırakıp Azabı Satın Almışlardır Bakara Süresi 175 Ayet Allah’ım…!!!.Peygamberin Muhammed,dostun İbrahim,sırdaşın Musa,kelime ve ruhundan olan İssa hürmetine;Musa’ya inen Tevrat,İsa’ya inen İncil,Davud’a inen Zebur,Muhammed’e inen Kur’an...
Kur’an’a Göre Çarşaf Ve Peçe Meselesi Kadınların yüzünün açık olmasının mubah olduğuna Müslim’in rivayet ettiği...
Giyinme edepleri beş yönüyle ele alınır Mükellef Olan Herkese Haram Olan Giyinme:Her mükellefe haram olan...
Tesettür (Örtünmek)le İlgili Vaaz Allah’ım…!! Şu anda ve gelecekte bildiğim ve bilmediğim bütün iyilikleri Sen’den...
Bu çağdaş İslami hareket için iki şey istiyoruz. Birincisi;Ümmeti parçalayıp,kuvvetini gideren ve düşmanların iştahını kabartan...
Bu bakış cahilerin bakış açılarıdır ki onlarla diğer hayvanlar arasında dik durmak ve konuşmaktan başka hiçbir fark yoktur.Hangi yolla olursa olsun sırf şehvetlerini tatmin etmekten başka hiçbir düşünceleri yoktur.Bunların nefsleri...
Gizli hastalıkların,alimen kötülenmiş olduklarını bilir,fakat kendilerini beğendiklerinden gizli hastalıklardan uzak olduklarını,kendilerinin böyle bir tuzağa düşmeyeceklerini,bu...
Cinsel şehvet,insana iki fayda elde edilmesi için verilmiştir Birinci Faydası=Bu zevki tadan insan ahirette daha...
Üçüncü Faydası=Nefsin kırılması ve aşağılanmasıdır.İnsanı azgınlığa sevk eden şeylerin başında sevinç,kibir,gurur gelir.Bu sıfatların insana Allah’ı...
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki; “Aç ve susuz kalarak nefsinize karşı savaş açın.Çünkü bunun Allah...
Allah Katında Affedilecek Ve Affedilmeyecek Günahlar Allah’a ortak koşma dışında affı mümkün olmayan günah yoktur.Bunun dışındaki bütün günahlar,yüce Allah’ın bağış ve merhametine açıktır.Günahlardan dolayı ümitsizliğe kapılmak,kendini koyuvermek,tutulabilecek en yanlış yoldur....
Hırsızın ceza olarak eli kesildikten sonra tevbesinin sahih olması için çaldığı şeyi geri ödemesinin şart...
Kur’an’da iki eşit fısk zikredilir. Tek ve mutlak olarak ve isyan ile birlikte. Tek olarak...
“Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’ın hakkıdır (1)”.”Mümin erkeklere ve...
Tevbe Akabesinin Zorluğu Ve Kalp Kararmasının Alametleri Sonra,şüphesiz bu akabenin çetin,işinin mühim ve tehlikesinin çok...
Ziyafetin adabı altıdır Davet İcabet Meclise Katılmak Yedirmek Yemek Ayrılmak Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki;”Misafir için kendinizi zora koşmayın.Misafir olan kimse bundan sıkılır.Misafirini darıltan kimse,Allah’ı darıltmış olur.Kim Allah’ı darıltırsa Allah da...
Hz Ali yemek hususunda diyor ki Yemeğin başlangıcını tuzla yapan kimseyi Allah,yetmiş çeşit dertten kurtarıR...
1:==))Yemeğe Besmele ile başlayıp hamd ederek bitirmek.Hatta her lokmayı aldıkça Bismillah demek daha güzeldir.En güzeli...
Bardağı önce sağ eline almalı,sonra da “Bismillah” diyerek nefes nefes içmelidir.Suyu bir nefeste alıp içmemelidir....
Az yemenin 10 faydası vardır ki bunlar 1-) Birinci Fayda = Az yemek yemek kalbi...
Kabir Azabı Büyük günah işleyenlerin uğrayacağı akıbet Ebu Said hadisinde geçmiştir;Mesela faiz yiyenlerin karınları evler kadar şişmekte ve onlar Firavn’ın yolu üzerinde bulunmaktadırlar.Yetim malı yiyenlerin ağızlarından aldıkları kor ateş,aaltlarından ve...
– Düşünerek amel edenin ameli sevgi üzeredir.Dinleyen fakat düşünmeden amel edenin ameli ise ağır bulma...
Bil ki, halkın Hak’tan kopmasının ve perdelenmesinin pek çok sebebi vardır; bunların en başta gelenleri...
Bu bakış cahilerin bakış açılarıdır ki onlarla diğer hayvanlar arasında dik durmak ve konuşmaktan başka...
Şunu iyi bilmelidir ki,sırat-i müstakime talip olan kişi,gerçekten çoğu kimsenin yüz çevirdiği bir işe talip...
Ve Şeytan Dedi ki Sizi yarattık, sonra size biçim verdik, sonra da meleklere: “Adem’e secde edin” dedik; hepsi secde ettiler, yalnız İblis, secde edenlerden olmadı. (Allah) buyurdu: “Sana emrettiğim zaman,...
Şeytanla Anlaşma Yaptın Ya Sonra “Mahşer günü;haklının haksızdan,suçlunun suçsuzdan,iyinin kötüden, müminin münafıktan ve kafirden ayırt...
Şeytanın İğvası Yüce Allah buyuruyor ki; “Peygamber size ne verirse onu alın. Size neyi yasak...
Nefis Mücadelesi “Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin, şeytanın peşine düşmeyin; zira...
Düşünceden günah var mı Allah’ın lanetlediği bir konuyu düşünüp, yapmadan önce nefretleyip yapmazsa günah olmaz....
Hikmet Damlaları Allah’ın kendisine ne ihsanda bulunduğunun farkında olmayan kimse,Allah için ne yaptığını bilmiyor gibi olur. Bil ki kardeşim,kim Allah’a itaat ederse ve O’ndan korkmazsa,O’na amelde itaat etmiş fakat korkunun...
Evlatlarınız Size Emanettir Her insan çocuk sahibi olmayı istediği gibi,her insanda ama az ama çok...
Her Koyun Kendi Bacağından Asılır Vaaz Tadında Yüce Allah buyuruyor ki ;”Bir toplum kendinde olan...
Ne Yanlışlar Ne Hatalar Yaptık ama Farkına Varamadık “Artık,Peygamber’e ve iman edenlere düşen,zalimlere aldırmadan Allah’ın...
Fakirliğin Fazileti “Ariflerden bir zat şöyle demiştir:İnsanlar üç sınıftır: 1-)Ahireti sebebiyle dünyayı ihmal edenler ki...
Nefsi Tanımanın Yolları “Yıl M.S 631;hicretinde dokuzuncu yılıdır.Hz Muhammed (s.a.v)’in Peygamber olarak gönderilmesinin üzerinden yaklaşık 22 yıl geçmiştir. İslam,cahiliye dönemine ait karanlıkları tamamen dağıtmış,onların yaşattığı kabuslara son vermiş ve insanlığı...
Dünyada yaratılan ilk insan bir peygamberdir.Bütün peygamberler Allah tarafından seçilmiş olup günahsızdır.En yüksek kemal sıfatlarla...
Allah Teala şöyle buyurmuştur; Rabb’inin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran için ise,şüphesiz cennet yegane...
Yüce Allah ayet-i kerime de şöyle buyurmuştur;Hiç şüphesiz,nefis devamlı kötülüğü emreder.Rabbim’in acıyıp korudukları müstesna (Yusuf’53)...
Kimse Emr-i İlahî’yi kendi nefsine uyduramaz. Şeriatı biz takip edeceğiz, o bizi değil Biz Allah...
Dua Etmenin İnsan Üzerindeki Psikolojik Etkileri Her insanı Allah’a dua etmeye yönelten kendince sebepleri vardır.Aynı şekilde,her dua edenin talebi ve beklentisi farklı olabilir.Ancak inanç,umut ve yüce Allah’a güven,dua etme davranışının...
En Güzel Bir dua Örneği Kudreti külliyetiyle alemleri yoktan var eden,kainatta her şeyi çift olarak...
Namaza Engel Olan Pislikler Bugün Allah kullarının namazlarını neler ve kimler engelliyor? Müslümanların namazını Çek,...
Aynı Duada Israr Etmek “Duasına Allah-u Teala tarafından icabet edilmesini isteyen kimselerin,her şeyden önce kalplerini...
Her Duaya Bir Cevap Mutlaka Vardır İnsanı insan yapan,insana üstün değerler kazandıran,yüce Yaratıcısına karşı şükrünü...
Gençlik Ve Önemi Resul-i Kibriya Efedimiz’in bir başka hadislerinde zamanın ne denli kıymetli olduğunu şöyle ifade etmişlerdir : ‘Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin: ölüm gelmeden önce hayatın...
Göz Zinası Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi...
Şiir İle İlgili Ayet Ve Hadisler Müzikte olduğu gibi aynı şekilde de şiirlerin hepsine ve...
Dini Hikayelerden Bir Kesit İbrahim b. Edhem diyor ki; Lübnan dağında kendilerini Allah’a adayan insanlarla...
Yanlış Bir Hayat Felsefesi Önceki bölümlerde de geçtiği üzere Yüce Allah Hz Adem‘i en üstün...
Bir Kıssa “Güneş katlanıp dürüldüğünde,yıldızlar (kararıp) döküldüğünde,dağlar sallanıp yürütüldüğünde,geve develer salıverildiğinde,vahşi hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde,denizler kaynatıldığında,ruhlar (bedenlerle) birleştirildiğinde,diri diri toprağa gömülen kıza, hangi günah sebebiyle öldürüldüğü sorulduğunda,(amellerin yazılı olduğu)...
İnsan Mısın Hayvan Mısın Test Edelim Mi Ey insanoğlu! Sen kendinin hangi mertebede olduğunu bilmeyi...
“Herkes doktor, mühendis olmak zorunda değil” sözünü başkalarının çocukları için rahatça söylerken, kendi çocuklarımız için...
Nasıl yaşarsan öyle ölürsün ne büyük ibret Ne ekersen onu biçersin sürpriz yok elbet Dünya...
Kuşun İbret Dolu Konuşması Bir adam küçük bir kuşu yakaladı! Kuş dedi ki: Beni ne...