Güncel Konular
Cinler Dumansız Ateşten Yaratılmıştır Soru : Cinlerin varlığı kabul edilince,mahiyetlerinin neden meydana geldiği,diğer bir ifade...
İçki İçilen Ve İçki Servisi Yapılan Bir Düğüne Eğlenceye Katılmak Veya İçkili Bir Ortama Girmek...
Cinleri İnkar Etmenin Dini Sorumluluğu Nedir? Soru : Halkın arasında cin diye ifade edilegelen bir...
Cinler İman Ederler Mi? Soru : Peygamber Efendimiz’e cinlerden iman eden olmuş mudur? Cevap :...
Dinin Ve Dünyanın Selameti İçin Yapılması Gerekenler Gördüm ki,nefis dünya ehlinin elde ettiği lezzetlere bakıyor.Ancak...
İslam’a Göre Evlenmenin Hükmü Nedir? Evlenmemek Günah mıdır Yoksa Bekar Kalmaya İzin Verilen Ruhsatlar da...
İslami Usullere Göre Nişanlılık Dönemi Soru : Nişanlıların yalnız başlarına gezmesi ve evde yalnız başlarına...
Hulle Nedir Ve İslam’a Uygun Bir Şekilde Nasıl Gerçekleşir? Soru : Karısını üç kez boşayan...
Tanrı Kelimesi İle Allah Lafzı Arasında Ne Gibi Benzerlikler Ve Farklılıklar Vardır? Soru : Bizleri...
Cinlerde İnsanlar Gibi Ölümlü Varlıklar Mıdır? Cevap : Evet,ömürleri dolunca onlar da ölürler.Peygamber  Efendimiz (s.a.v)...
Fussilet Süresi Tefsiri Ve İçerdiği Konular Fussilet Süresi,Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin beşinci ve dokuzuncı...
Sadi Şirazi & Bostan Ve Gülistan 61- Tatlı dilinle on düşmanı ikna etmen,bir gecede yüz...
İslam’ın Gerilemesi Ve Bunun Başlıca Sebepleri İslam’ın yol oluşu şu dört grup sebebiyledir ; a-...
İhsanın Dereceleri İle Hak Ve Batılın Birbirinden Ayırt Edilmesi İhlasın üç derecesi vardır. Birinci Derece...
Nice Hakir Görülenler Vardır ki Daha Sonra Onlara Muhtaç Olunmuştur.O Yüzden Bazen Gerçekleri Saklamak Gerekir...
Çocukların Hakları (Tahrim Süresi 6 Ayetin Tefsiri) Mizaçlar,ihmalkarlık yoluyla,babadan ayrılmaya meylettiği için daha çok onlara...
Cinler de İnsanlar Gibi İbadet Edip Namaz Kılarlar Mı? Soru : Cinlerde ibadetle mükellefiyet var...
Din Güzel Ahlaktır Hadisinden Almamız Gerekenler Dinin tamamı ahlaktır.Ahlakı artanın dini de artar.Kim ahlakını güzelleştirmişse,dinen...
Dini Sorular Ve Cevapları
Cinlerde İnsanlar Gibi Ölümlü Varlıklar Mıdır? Cevap : Evet,ömürleri dolunca onlar da ölürler.Peygamber  Efendimiz (s.a.v)...
Cevap : Akaid, sözlükte gönülden inanmak anlamındaki akide kelimesinin çoğuludur. Istılahta (İlmi manada (terim olarak))...
Soru : Kaza namazı bulunan kimse nafile namaz kılabilir mi? Bu hususta Hanefi Mezhebi ile...
52. Gün Mevlüt Okutmak Birçok yerlerde vefat eden kimsenin elliikinci günü hesap edilmekte,o gün geldiğinde...
Saç Kestirmek,Peruk Takmak,Dövme Yaptırmak Soru : Kadınların saç kestirme,kaşlarını aldırma,dövme yaptırma,dişlerini törpületme ve peruk takma...
Soru : Küfür ehline benzemenin mümine zarar verecek ölçü ve sınırı nedir? Zamanın değişmesi ile...
İslam’a Göre Gazete,Dergi Veya Televizyondaki Görüntüye Bakmak Soru : Yabancı kadının resmine veya televizyondaki görüntüsüne...
Cenaze Yıkanmadan Yanında Kuran Okunur mu? Fani hayatı son bulan Müslümanlara karşı,hayatta bulunan iman sahiplerinin...
Baldız İle Evlenmek Caiz Midir? Soru :Karısını boşayan veya karısı ölen birisi baldızını alabilir mi?...
Soru : Eşimin yumurta kanalları kapalı olduğu için normal yolla çocuk sahibi olamayacağımız tıbben belirlendi.Ancak...
Evlilik Öncesi Görüşme Ve Konuşma Ölçüsü Nedir Soru : Evlenme düşüncesine olan erkek ve kızın...
Soru : Kadının avret sayılan uzuvları hangileridir? a- Topuklar dahil olmak üzere incikler b- Sarkmış...