Sorularla İslam
Kadınların Camide Namaz Kılmaları Caiz Midir? Soru : Kadınların camiye gitmesi doğru mudur? Buna müsadee varsa bu hususta kadınların hangi hususlara dikkat  etmeleri gerekmektedir? Cevap : Yaşlı kadınların yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmak için camiye gitmelerine birşey denilemezse de...
Soru: Domuz etinin haram oluşu, Kur’an-ı Kerim’in hangi süresinde ve hangi ayetinde açıklanmaktadır Cevap: Domuz etinin haramlığı; Bakara Süresi 173 ayet, Maide Süresi 3. ayet, En’am Süresi 145. ayet ve Nahl Süresi 115. ayetlerinde açıklanmaktadır Kaynak: Mehmed Emre / Fetvalar...
Tuvalette Abdest Almak Günah Mıdır Ve Alınması durumunda Nasıl Hareket Edilmeli Soru : Tuvalette abdest almakta bir mahzur var mıdır? Cevap : Başka bir yerde abdest almak imkanı bulunmadığı zaman helada da abdest alınabilir.Ancak,buralar temiz olmadığı için dualar okunmaz Kaynak...
Cin İle İnsanın Evlenmesi Mümkün Müdür? Soru : Cinlerle insanlar arasında evlilik olabilir mi? Cevap : İki tarafın rızasına ve icap ile kabul esasına dayalı bir nikah akdi ile cin ve insan arasında evlilik cereyan edemez.Bir cinin insana saldırması ve...
Soru : Bir kimse hala,teyze,amca ve dayı kızları ile evlenebilir mi? Cevap : Evet evlenebilir.Bunda dini bakımdan bir mahzur yoktur Kaynak : Mehmed Emre / Fetvalar / C: I / bkz:82
Kadının Kocasına İsmiyle Hitap Etmesi Caiz Midir? Soru : Bir kadının kocasına ismen hitap etmesi haram mıdır? Cevap : Kadının kocasına ismiyle hitap edip çağırması dinen haram değil ise de mekruhtur.Kocasına karşı saygı göstermesi bakımından ‘Efendi,bey’ gibi tabirlerle çağırması,saygı ifade...
Soru: Bir erkek, başının kel olmasından dolayı veya başka bir zaruret sebebiyle peruk takabilir mi? Cevap: Erkek veya kadının -velev ki saçının dökülmüş olması sebebiyle- peruk kullanması haramdır. Leanellahül vaasılete ve’l-müstevsılete hadis-i şerifi ile, peruk takan veya bunu yaptırmak isteyen...
Soru : Yatak odasında kelime-i tevhid veya kelime-i şehadet yazılı levhaların bulundurulmasında bir sakınca var mıdır? Cevap : Tesettüre tam riayet edilemiyorsa,yatak odasına bu gibi levhaları asmamalıdır Kaynak : Mehmed Emre / Fetvalar / C: I / bkz: 63
Soru: Peygamberimiz (s.a.v) Efendimiz’in Suyu üç yudumdan az içmeyiniz. Üç yudumdan az olarak içilen haramdır diye bir hadis-i şerifi var mıdır? Cevap: Suyu üç yudumda içmeyi tavsiye eden hadis-i şerifler varsa da, üç yudumdan daha az bir şekilde içmenin haram...
1- Helal para kazanmaktan aciz olmaktır ki söz konusu afetlerin / tehlikelerin en güçlüsü ve en büyüğüdür.Çünkü helal para kaznmak zor bir iştir.Hatta bazen evli kişi elini kendisine ait olmayan şeye uzatır.Hadiste şöyle buyrulmuştur : ‘Kıyamet gününde şöyle nida edilir...
Kadınlara Özel
Erkeklerin Avret Yeri Göbekle diz kapakları arasında kalan kısımdır. Müslüman bir erkek vücudunun bu kısımlarını başkasına gösteremediği gibi, başkasının da vücudunun göbekle diz kapağı arasında bulunan kısımlarına bakamaz. Peygamberimiz (S.A.V.) buyuruyor ki: «Erkeğin avret yeri, göbeğiyle dizleri arasıdır.» Bir erkeğin avret...
İki Adet Arası Temizlik Süresi İki hayız arasındaki zamana ‘‘temizlik hali” veya ”temizlik dönemi” denir. Bunun müddeti en az on beş gündür. En çoğu ise sınırlı değildir. Temizlik döneminin süresi, kimi kadınlarda aylarca-yıllarca sürebilir. Normal ve yerleşik bir âdetten sonra...
İslam’ın ilk dönemlerinde Arap kadınları ile günümüz kadınları arasındaki uçurum ve bu uçurumun sebepleri: Nübüvvet asrında dini ilmin öğrenilmesi büyük-küçük ,erkek ve kadınlar için genel idi. Kadınlar Kur’an öğrenirler, hadisler rivayet ederler, ibadetlere devamlı gelirler, mescitlerde saflar halinde namaz kılarlar,...
Kur’an Ve Sünnette Göre Tesettürün & Örtünmenin Delilleri İnsanın örtünme ihtiyacının ilk insan Adem ve Hava ile başladığı,çıplaklığın çirkin bir şey olduğu şöyle belirtilir : ‘Ey Ademoğulları! Şeytan ana ve babanızı kötü yerlerini göstermek için elbiselerini soyarak nasıl cennetten çıkardıysa,sizi...
Müstehap Olan Giyinme Mecburen örtülmesi gereken yerlere ilave olarak Allah’ın lütfettiği nimetlere bir şükür olarak,imkanlar ölçüsünde güzelce giyinmektir.Bu konuda Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmaktadır: Allah,kuluna lütfettiği nimetlerin eserini kulunun üzerinde  görmeyi sever Mübah Olan Giyinme Zinet,güzel görünmek için güzel elbiseler...
Bilindiği gibi kadın ve erkek bedeni yaratılışları itibariyle birbirlerinden farklıdırlar. Bu münasebetle giyiniş şekilleri de farklıdır. Kadın olsun erkek olsun kendilerine helal kılınan giyim şeklini benimsemeli ve onları giymelidir. Uzuvlarda veya giyimde şekli bozmak, konuşurken veya yürürken karşı cinsten olanı...
Kadın Kocasının Cinsel İlişki İstediğinde Buna Uyması gerekir: Malumdur ki, kadın kocasının bütün emirlerine itaat etmekle mükelleftir (Helal ve şer-i hükümlere uygun olduğu sürece). Diğer hususlarda olduğu gibi cinsel ilişki hususunda da kocasını anlayışla karşılamalı ve önemli bir özrü dışında kocasının...
ÖPMEK : Cinsel heyecanı etkileyen faktörlerden biri de öpmektir. Sadece öpüşmek yolu ile de kadın ve erkeğin orgazma vardığı düşünülürse, öpüşmenin cinsel heyecan üzerindeki etkinliği daha iyi anlaşılır. Peygamberimiz (S.A.V.) buyuruyor ki «Sizler hayvan gibi cima etmeyin. Daha önce sohbet edin, oynaşın ve...
Hayız Hali Ve Süresi 1-) Kadınlara ait hayız, nifas ve istihaze halleri vardır. Şöyle ki: Hayız, bir kadının döl yatağı denilen rahminden bir hastalık veya çocuk doğurma sebebi olmaksızın belirli günler içinde gelen kandır. Buna Adet hali de denir. Bu şekilde...
İslam’a Göre Zina İftirasının Hükmü – Hadd-ı Kazf İslâm Ceza Hukukunda zina; meşru bir akd’e dayanmaksızın yapılan haram bir birleşme olup bunu işleyen erkeğe zani, kadına da zaniye denir.Zina eden erkek ve kadın hakkında Kur’an-ı Kerîm’de şöyle buyurulur: «Zina eden...
Vaaz Tadında
Hasılı kelam;tevbeye başlayıp günahların hepsinden kalbini temizlediğin zaman,tekrar o günaha dönmemeye azmet.(Allah’ın ilminde senin kafi olarak halis bir kalble terk etmeye azmettiğinin doğruluğunu Allah bilir.Bu günahı kasıtsız olarak bilmeden yapman müstesnadır).Bunu kat’i olarak kalbine yerleştir.İmkanın nisbetinde üzerinde hakkı olan kimseleri...
Yüce Allah kitabı Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:”Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım (1)”.Yüce Allah görüldüğü üzere insanları ve cinleri sadece kendisine ve zatına yaraşır bir şekilde kulluk etmelerini ve sadece bunun için yaratıldığını ve insanları ve...
– Düşünerek amel edenin ameli sevgi üzeredir.Dinleyen fakat düşünmeden amel edenin ameli ise ağır bulma üzeredir.Dinleyen , anlayan,düşünen ve gören kimsenin ameliyle amel et.Dinleyen ama düşünmeyen kimsenin ameliyle amel etme. – Nice nimet vardır ceza ve sıkıntı olur ; nice...
Ey İnsanlar,dünya yemyeşildir,tatlıdır.Allah dünyada sizi halife kılacaktır.Nasıl amel edeceksiniz diye bakacaktır.O halde dünyadan kaçınınız.Kadınlardan kaçınınız.Çünkü İsrailoğulları’nın ilk fitnesi kadınlar hususunda olmuştur. Ey İnsanlar! Ademoğulları değişik tabakalardan yaratılmışlardır.Kimisi mü’min olarak yaşar,mümin olarak ölür.Kimisi kafir olarak doğar,kafir olarak yaşar,kafir olarak ölür.Kimisi mümin...
Ey İnsan Yazık Sana Ey Nefis Sana Yazıklar Olsun!  Davran.ölüm yaklaştı geliyor,helake doğru gidiyorsun,korkutulan zaman nerede ise gelip çattı.Sen ölünce kılmadığın namazlarını,tutmadığın oruçlarını kim tutacak? Rabbini senden ve senin adına kim razı edecek? Ey Nefis Sana Yazıklar Olsun!  Günlerin iyice azaldı.Sermayeni...
Kur’an Okumanın Fazileti Ve Kur’an Okumayı Unutmanın Günahı “Bakın: Gündüzün sinip gizlenen yıldızlara,Dolaşıp dolaşıp yuvalarına, yörüngelerine giren gezegenlere,Geçmeye başladığı dem geceye,Nefes almaya başladığı dem sabaha kasem ederim ki Kur’an, değerli bir elçinin, Cebrail’in getirip okuduğu sözdür! O elçi ki çok kuvvetlidir....
İrade sahibi olanlar kimlerdir? Kusurunu ve eksiklşiğini görmezden gelip önemseyereknafilelerle geçmeyenlerdir Dili korumak nedir? Susmaktır. Konuşma anındaki korunmada tedbir nedir? Söylenilmesi halinde sevap verileceği hatırlatıldığı ve senin de söylemeyi istediğin halde,kendi dışındakilerin kusurlarını söylemeyi terk etmektir.Bu,bunun seni,söylenilmeleri halinde ceza verileceğinden...
Cenab-ı Hak, kendisini seven ve kendisinin de onları sevdiği müminlerin hususiyetlerini bildirdiği ayet-i kerime de şöyle buyuruyor: Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki) Allah, sevdiği ve kendisini seven müminlere karşı alçak gönüllü (şefkatli), kafirlere karşı onurlu ve zorlu...
Bu konudaki âyet ve sahih hadislerin lafızları, ma’rûf ve münkeri tanıyıp bunların her birisinin gerektirdiği görevi yerine getirmenin vücûbunu bilen bir kimsenin, bildiğinin ve emrettiğinin aksine davranışından dolayı, bunları bilmeyen bir kimseye göre cezasının daha ağır olacağını göstermektedir. Çünkü o...
Kaba,sözü saksıya koyup kafa göz dalan.İri kıyım düşüncesiz.Seyrek empati. Hak yeme obezi.Bir deri bir kemik merhamet.  Bütün bu söylediklerimin muhatabı son zamanlardaki halimiz. Hafta başında bir söz duydum. Klavyem zonkladı Namaz kılmayan hayvandır Bu cümleyi öğelerine ayırsan, hepsi bir daha...