Güncel Konular
Bizden Olmayanın Bizim Kitaplarımızı Okuması Haramdır Muhyiddin bin Arabi Hz’nin Bizden başkasının kitabımızı okuması haramdır sözünün manası şudur : Kastedilen cihet şöyle olacaktır : Tasavvuf ilminin kendisine mahsus ıstılahları (terimleri) vardır.Bu yolda olmayanların,bu tabir ve ıstılahları bilememesi halinde,Allah dostları hakkında...
Kadının Tek Başına Hac Ve Umreye Gitmesi Yolculuğa Çıkması Soru : Zengin ve dul olan bir kadın hac ve umreye yahut başka bir yolculuğa mahremsiz olarak çıkabilir mi? Günümüzdeki uçak ve otobüs firmalarının güvenli oluşu sonucu etkiler mi? Cevap: İslam’da...
Hamd Ve Şükür Hamd ile Şükür arasındaki farktan,hangisinin daha yüce ve üstün olduklarından söz etmişlerdir.Hadiste ‘Hamd,şükrün başıdır,Allah’a hamd etmeyen O’na şükretmemiş demektir’ diye bir hadis-i şerif rivayet edilmiştir. Hamd ile Şükrün Aralarındaki fark şudur Şükür : Çeşitleri,sebepleri açısından daha genel,ilgili...
Nasr Süresi Tefsiri aa-) Nasr Süresi Medeni’dir.Hicretin onun yılında Mekke’de,Vea Haccı esnasında toptan indirilmiş en son süre olarak bilinir.Oysa bu sürenin vaat ettikleri,Hudeybiye anlaşmasıyla en az iki yıl önce gerçekleşmeye başlamıştır.O nedenle Mekke’de Duha ve İnşirah sürelerinden sonra indirilmiş olma...
Nasr Süresi Tefsiri ‘Allah’ın yardımı ve fetih geldiği ve insanların dalga dalga Allah’ın dinine girdiğini gördüğün zaman (Nasr’1-2)’ Bu süre Peygamber’in (s.a.v) ömrünün sonlarında inmiştir.Bu süreden,tıpkı sahabenin zekilerinin anladıkları gibi,Peygamber’in kendisinin kastedildiği anlaşılmış ve bu dünyadan göçünün yaklaştığı hissedilmiştir.Bunun için...
Zuhruf Süresi Tefsiri Mekki bir süre olan Zuhruf Süresi ; Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin beşinci ve altıncı yıllarında bölümler halinde indirilmiştir.Toplamı 89 ayet olan bu süre,otuz beşinci ayetindeki zuhruf kelimesinden ötürü bu adı almıştır.Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre...
Doğruluk Hastalar için en zararlı husus insanlarla bir arada olmaktır.Her insanda da nefis hastalığı vardır.En iyi tedavi ise korunmaktır.İnsanlarla bir arada bulunmak,hastalığı daha da artırır.Ahirete gönül veren insanlarla bir arada olmak ise iki kısıma ayrılır Birincisi : Alimlerle beraber olmaktır.Bu,...
Arkadaşlık Ve Muaşeret Takva sahiplerinin,önceleri ayrı ayrı olan kalplerini birleştiren,ihlasla ibadet edenlerin nefislerini birbirine aşina kılıp onları dostlar haline getiren,müminlerin kalplerinden kini çekip alarak onları birbirlerine sırdaş yapan ve bunu yapmakla onlara ihsanda bulunup hakkında Kur’an indirerek ‘Allah’ın size olan...
Cenaze İçin Ziyafet Vermek Ve Mezardaki Otları Yolmak Günah Mıdır? Bazı köylerde cenaze çıkan evde,o gün yemek hazırlığı başlar.Ölen kimsenin yıkanıp gömülmesiyle ilgili hizmette hazır bulunan cemaat,bu ziyafete iştirak edip hazırlanan yemekleri yerler.Bu hareket harama yakın bir mekruhtur.Cenaze evinde bir...
Kayın Birader,Baldız veya Yenge İle Yalnız Kalmanın Tehlikeleri Soru : Bir kadın kocasının erkek kardeşi ile yalnız kalabilir mi? Kimi zaman lise ve fakülte öğrenimi için kayın biraderin,ağabeyinin evinde kalması gerekiyor.Bu durumda nasıl davranmalıdır? Cevap : Erkeğin veya kadının evde...
Aile Hukuku Evlilik Hayatı
“Ve Rabbin emretmiştir ki, kendisinden başkasına ibadet etmeyesiniz ve ana ile babaya ihsanda bulunun. Senin yanında onlardan biri veya ikisi de ihtiyarlık çağına gelirse sakın onlara öf bile deme ve onları menetme azarlama lâkırdılarını kesme ve onlara güzel hitapta bulun.Şefkatle,...
Dinimiz kadına itiraz kabul etmez derecede hak ve değer vermiştir. Evlenirken erkek tarafından verilmek üzere kadının hak kazandığı mala mehir (ağırlık) adı verilir. Bu mehir doğrudan doğruya kadının hakkıdır. Ve erkek tarafından ödenen bir nevi tazminat olarak da kabul edilebilir....
Yüce Allah insanın fıtratı olarak erkeği evin dışındaki işlere ve evin geçimin temin edecek olan nafakayı kazanmakla yükümlü kılmış; kadını ise evin içerisindeki olması gereken bildiğimiz günlük işleri ,yani temizlikdir,yemektir vs hususlarla görevlidir.Nitekim bu husus gelen rivayetler üzerine Hz Ali...
Yüce Allah yeryüzünün en değerli varlığı olan,akıl ve irade ile donatılan,dünya ve ahiret mutluluğunu elde edebilmeleri için ilk insandan itibaren her topluma örneklik ve önderlik edecek bir peygamber göndermiş ve onlara kitaplar vermiştir.Son örnek ve rehber Hz Muhammed (s.a.v)’dir. Peygamberliğin...
ERKEK İTAATKÂR ÂİLESİ İÇİN DUA ETMELİDİR ERKEK ÂİLEDE NE FAZLA BASKI YAPMALI, NE DE MÜSAMAHAKÂR OLMALIDIR ERKEK EŞİ İÇİN SÜSLENMELİDİR ERKEK İTAATKÂR ÂİLESİ İÇİN DUA ETMELİDİR Erkek, hanımının dindar ve saliha bir kadın olduğunu, evine çocuklarına karşı olan vazifelerini yaptığını,...
Boşanmadan Önce Barışma Yolları Kur’an-ı Mübin‘in aile geçimine dair hukuki emirlerinden başka,bir takımda ahlaki vasiyet ve nasihatları vardır.Bir aile yuvasında gerek erkek ve gerekse kadın,huysuzluk gösterdiklerinde hemen talaka (boşama yeminine),yahut nikah feshetmek için mahkeme kapılarına müraccat edilmeyip,evvela kendi aralarında anlaşmaları...
Çocuk Yetiştirirken Nelere Dikkat Etmeliyiz Ve Çocuk Eğitiminde Yapılan Yanlışlar Ve Hatalar “Çocuk;Allah’ın anne ve babaya verdiği en büyük bir emanettir.Öyle bir emanettir ki;kalbi tertemiz bir cevherdir.Onun kalbi her türlü şekil ve biçimden etkilenmemiş boş bir vaziyettedir.Kendisine yönelen her şeyi...
Evlilik Hayatında (Aile Ortamında) Eşlerin (Karı-Kocanın) Birbirlerine Karşı Olan Hak Görev Ve Sorumlulukları Nelerdir? Mutlu Bir Aile Hayatı Kurmak Ve Kurulan Aile Hayatını Mutlu Bir Şekilde Sürdürmek İçin Neler Yapılmalıdır Evlilikte,her şeyden önce eşler arasında karşılıklı sevgi ve saygı esastır.Eşler...
Oğlan ve kız tarafı birbirleri hakkında gerekli araştırmayı ve soruşturmayı yaptıktan sonra uygun görürlerse karşılıklı olarak bu işin olacağına dair kesin olarak söz verirler. Eğer nişan merasimi yapılacaksa derhal hazırlıklara başlarlar. Özellikle oğlan tarafı bu hususta çok dikkatli davranarak işi...
Evlilik Hayatında Bireylerin Birbirlerine Karşı Olan Görev Ve Sorumlulukları,Evlilik Hayatının Bitmesine Sebep Olan Faktörler,Dinimize Göre Karı-Kocanın Birbirine Karşı Görevleri Ve Tüm Bunların Detayı Hakkında Her anne ve baba kız ve erkek çocuklarını İslam terbiyesi ile terbiye edip,kız çocuklarına koca hukukunu,erkek...
Cinsel Sağlık & Cinsel Hayat
Yüce Allah “O’dur ki sizi bir tek candan yarattı ve bundan da, gönlü kendisine ısınsın diye eşini inşa etti (1)”.Nitekim yapılan evlilik eğer nefsini söndürmek yada sırf egolarını tatmin etmek için değilde Allah rızası içinse eğer eşinle kurduğun münasebet bile...
Alkol -İçki- Cinselliğe Olumsuz Etkileri Sigara gibi içkinin de insan sağlığına zararları büyüktür. Fakat açtığı sosyal, ahlâki ve ekonomik zararlar çok daha büyüktür. Çünkü sigaranın zararları sadece ferdi ve cüz’i de olsa ekonomiktir. Fakat içki öyle midir? Dinimiz, başta vücudu...
Ters İlişkinin Zararları,Sonuçları Ve Etkileri Yüce Allah’ın “Eşleriniz sizin nesil yetiştiren tarlanızdır. Tarlanıza dilediğiniz şekilde varın! (1)” buyruğu haramları helal yapmaz.Dinimizde helaller de bellidir, haramlarda bellidir.Nitekim yüce Allah’ın “İşte bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım (Maide Süresi’3)” buyruğu...
Evlilik Hayatında Cinsellik Ve Gizlilik İlkesi İnsanın hanımı ile arasındaki cinsel ilişkiyi başkalarına anlatması caiz değildir.Kadının da bu şekilde,başka kadınlara ilişkilerini anlatması caiz değildir.Çünkü bu din ve akla göre kötü ve düşüklüktür. Ebu Hureyre’den (r.a) rivayet edilen bir hadis-i şerifte...
ÖPMEK : Cinsel heyecanı etkileyen faktörlerden biri de öpmektir. Sadece öpüşmek yolu ile de kadın ve erkeğin orgazma vardığı düşünülürse, öpüşmenin cinsel heyecan üzerindeki etkinliği daha iyi anlaşılır. Peygamberimiz (S.A.V.) buyuruyor ki «Sizler hayvan gibi cima etmeyin. Daha önce sohbet edin, oynaşın ve...
İslâm Ceza Hukukunda zina; meşru bir akd’e dayanmaksızın yapılan haram bir birleşme olup bunu işleyen erkeğe zani, kadına da zaniye denir.Zina eden erkek ve kadın hakkında Kur’an-ı Kerîm’de şöyle buyurulur:«Zina eden kadınla zina eden erkekten her birine yüzer Celde =...
Ayet Ve Hadislere Göre Zina Etmek İslam’da cehennem karşısında cennet,günah karşısında af ve mağfiret birlikte bulunur.Allah Teala kimi hakları korumak için şiddetli cezalar koymuş,fakat buna karşılık da kişinin İslami hükümlere samimi olarak teslimi ve razı olma durumuna göre,kuluna rahmet ve...
Cinsel İlişki Sonra Yapılması Gerekenler Kadın ve erkek münâsebette bulunduktan ve bu işi tamamladıktan sonra erkek dışarı çıkmalıdır. Bu mesanede kalan meninin dışarı çıkmasını ve temizlenmesini sağlar. Temizlik yapılmazsa mikrop kapıp bulaşıcı hastalıklara yol açabilir. Eğer idrar yapmazsa hiç olmazsa...
Zina: Gayri meşru mukarınetler fakirlik getirir. İzah : Zina pek büyük bir fezahattır, neseblerin zıyana sebebtir. Beşeriyetin nezih hayatına bir suikasttır. Müptelasını nihayet fakrü zillet içinde bırakır, her türlü azaba müstehak kılar. İslamiyette zinanın cezası pek ağırdır. Çünkü bu pek...
Erkek istediği an eşiyle münâsebette bulunabilir. Fakat erkek, evlilikte hayatın ve arzuların ortak olduğunu bilmeli ve kadının isteklerine cevap vermesi gerektiğini akıldan çıkarmamalıdır.İnsan her zaman için bir olmaz bazen neşeli bazen kederli olabilir. Erkek dâimâ bu hususları göz önünde bulundurmalıdır....
Vaazlar
Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız bir imtihandır (Teğabun 15) “Göklerin ve yerin hâkimiyeti O’nundur. Hayatı veren ve hayatı alıp öldüren O’dur. O her şeye kadirdir.O, evveldir ve âhırdır ve zâhirdir ve bâtınıdır ve O, her şeyi bilendir (1)” ve unutmayın ki...
Dinimize Göre Muska Yazmak Ve Taşımak Yüce Allah “Eğer dünyada bulunan insanların çoğuna uyarsan, seni Allah’ın yolundan saptırırlar. Onlar sırf zanna uyarlar ve kafadan atarlar (1)” şeklinde buyurarak insanları aklıselim olmaya çağırmaktadır ve kullarını uyarmaktadır ve yine bir hadis-i şeriflerinde...
“Duasına Allah-u Teala tarafından icabet edilmesini isteyen kimselerin,her şeyden önce kalplerini Allah’tan gayrısından boşaltmaları ve bütün zamanlarını onun zikri ile doldurmaları gerekir.Öyle ki,Hak’tan başka hiçbir şeyi dilinde anmamalı ki,bu şekilde matlubuna ulaşsın ve Cenab-ı Hak tarafından da duasına lutuf ve...
Allah’ın Varlığının Delili “Sizi Allah yarattı (1)”,”Siz Allah’ı nasıl inkar edebilirsiniz ki… (2)” O Allah ki;”…yeri size beşik yaptı. Orada sizin için yollar ve geçitler açtı. Gökten de size yağmur indirdi. İşte o su ile türlü türlü bitkilerden çiftler çıkardı,Hem...
Kuran Araştırması Ve Rabbin dedi ki “Kur’an okuyacağın zaman, o kovulmuş şeytandan Allah’a sığın (1)”,şüphesiz ki “iman etmiş olanların ve Rablerine tevekkülde bulunanların üzerine onun için bir hakimiyet yoktur (2)”.Şeytanın “hakimiyeti ancak onu dost edinenlerin ve Allah’a ortak koşanların üzerinedir...
Nitekim şartlarla beraber,gelişen teknoloji ve imkanlarla beraber bir çok yenilikler,bir çok oluşumlar ve bir o kadarda yeni yeni icat edilen şeyler meydana geldi.Tabi ki Allah’ın vermiş olduğu nimetleri kullanmayıp sırtını dönmek, nimetine nankörlük olur.Bu belki de sevaptan çok cezayı gerektirir....
İmam Kuşeyri Hz’nin (k.s) naklettiği bir habere göre Allah Teala Hz Davud’a (a.s) şöyle vahyetmiştir;’Ey Davud! Ümmetini aşırı arzuyla yemekten sakındır ve korkut.Hiç şüphesiz dünya şehvetlerine bağlı bir kalbin aklı,benden perelenmiştir’ Buradan anlaşılacağı üzere kıymetliler,nefsin meydanı dünya oluyor.İnsanın üç büyük...
Ve Rabbin dedi ki: “Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Şüphe yok ki, o haddi aşanları sevmez (1)” şeklinde buyurmasına rağmen biz(ler)im avam tabakası, okumaktan,öğrenmekten, incelemekten,araştırmaktan yoksun olan,kimlikle Müslüman geçinen halkımız gittiler;her güne bir dua,365 güne 365 dua,yok şu...
Sözü Özüne Uymayan Tipler Yüce Allah buyuruyor ki:’Ey Resûl! Küfr içinde yarış edenler seni mahzun etmesin. O kimselerden ki, ağızlarıyla imân ettik dedikleri halde kalpleri imân etmemiştir (1)’ “Bu ayet-i kerimeler küfürde yarış eden,Allah’ (c.c) ve Resulüne (s.a.v) itaatten çıkan,kendi...
Ey insanlar ! Size Allah’tan sakınmanızı,verdiği nimetler,iyilikleri ve ihsanı için O’na çok hamd etmenizi tavsiye ediyorum.Nice defa size bir nimetle ayrıcalık vermiş ve bir rahmetiyle sizi doğrultmuştur.O’na karşı ayıbınız ortaya çıktı,ayıbınızı örttü;günahlarınız sebebiyle sizi yakalayıp cezalandırmasına hedef oldunuz,ama size mühlet...
Namaz-Kader Ve Nefis
“Duasına Allah-u Teala tarafından icabet edilmesini isteyen kimselerin,her şeyden önce kalplerini Allah’tan gayrısından boşaltmaları ve bütün zamanlarını onun zikri ile doldurmaları gerekir.Öyle ki,Hak’tan başka hiçbir şeyi dilinde anmamalı ki,bu şekilde matlubuna ulaşsın ve Cenab-ı Hak tarafından da duasına lutuf ve...
“Kur’an da nerede namazdan bahsedilmişse ‘dosdoğru kılmak’ kaydına bağlandığını görürsün.Buna karşılık münafıklardan bahsederken yüce Allah şöyle buyuruyor:’Namazlarının şuurunda olmayan namaz kılıcıların vay haline (1)’.Görülüyor ki Yüce Allah (c.c) müminlerden ‘Namazı dosdoğru kılanlar’ diye bahsederken münafıklardan sadece ‘namaz kılanlar’ diye bahsetmektedir....
Namazın Dışındaki Farzlar Bunlara namazın şartları da denir.Bunların her biri namazın başından sonuna kadar devam eder.Taharet,setr-i avret ve kıbleye yönelmek gibi bazı şartların namazın başından sonuna kadar devam ettirilmesi şart koşulmuştur. Niyet,iftitah tekbiri,vaktin girmesi,cuma günü hutbenin okunması gibi bazı şartların...
İhlas ; Ameli her türlü karışık şeyden temizlemektir.Yani ihlaslı kişi amele,nefsin isteklerinden olan pislikleri karıştırmaz.Bunlar, halkın kalbine girme isteği,onların övgüsünü istemek,kınamalarından kaçmak veya onların kendini yüceltmelerini arzulamak veya mallarını arzulamak,hizmet ve muhabbetlerini istemek,isteklerini karşılamaları veya bundan başka diğer sakatlık ve...
En Güzel Bir dua Örneği Kudreti külliyetiyle alemleri yoktan var eden,kainatta her şeyi çift olarak halk edip,varlığını, birliğini, kudret ve kuvvetini azametini onunla ispat eden,mahlukat içerisinde insan nev’ini en şerefli ve mükerrem,ilahi halifesi olarak yaratıp,akıl cevheriyle bezeyen,bizleri İslam nimetiyle müşerref...
Kerahet Vakitleri 1= Güneşin doğmasından memleketimize göre kırk elli dakikalık müddet içerisindeki yükselişine kadar olan zamandır. 2= Güneşin yükselip de tam tepeye geldiği zeval anının bulunduğu vakit. 3= Güneşin sararmasından ve gözleri kamaştıramaz bir hale gelmesinden itibaren batışı zamanına kadar...
Nefis kötülüğü emreden bir halde olduğu gibi,daima Rabbimiz’in rıza gösterdiği yüce bir hale de gelebiliyor. Yüce Allah’ın katındaki yerine göre her insanın nefsi farklı derecelerde bulunur.Nefsin yedi merhalesi vardır. Bunlar sırasıyla şöyledir:Nesfs-i emmare,nefsi-i levvame,nefs-i mülmime,nefs-i mutmainne,nefs-i raziye,nefs-i marziyye,nefs-i safiye İlmin...
“Hayır, hayır! Ne zaman ki can boğaza gelir, işte o zaman can çekişenin yanındakiler;Bunu iyileştiren, kurtaran yok mu?” der,Artık ayrılık vakti geldiğini kendisi de anlar,Bacağı bacağına dolaşır, ölüm acısıyla kıvranır,O gün sevkiyat, doğru Rabbinin divanına olur! (1)”.İşte o insan “Ne...
1.MESELE=Hiç kimse yüce Allah’ın kendisi için geçmişinde bilmediği gibi ne şimdisinde nede geleceğinde yani kapalı olan gayba dair konular hakkında hiçbir bilgisi olmadığı için,bilmediği şeye göre hareket edemeyeceğindendir ki; bildiği konulara göre,emredilen emir ve yasaklara göre hareket etmesi mecburidir ve...
1.MESELE=Ve Rabbin dedi ki:”Ta, Sin, Mim. Bunlar, apaçık kitabın ayetleridir.Sana Musa ile Firavun’un kıssasından bir kısmını gerçek şekliyle okuyacağız, iman eden bir kavim için.Şüphe yok ki, Firavun, o yerde azdı ve ahalisini bölük bölük etti onlardan bir taifeyi zayıf düşürmek...