Haberler

Haberler (100)

İktibas Dergisi'nin her ay yaptğı konferansların bu ayki konuğu yazar Asım Şensaltık idi. "Kur'an'da Yahudilik ve Yahudileşme" başlığını taşıyan konferans İktibas Dergisi'nin mekez binasında 27 Nisan 2024 Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Kur'an'da bizler için olumsuz örnek olarak gösterilen Yahudilere ait birçok özelliğin bugün kendilerini İslâm'a nispet eden Müslümanlarada görüldüğünü ve bu durumdan kurtulmadan Siyonist Yahudilerle olan mücadalede başarının elde edilmeyeceği vurgulandı. Zihinsel olarak Yahudileşenlerin bu durumlarından arınmadan Filistini kurtamalarının mümkün olmadığının üzerinde duruldu.

 

 

Aksa Tufanı’na ve Filistin’in yiğit evlatlarının direnişine şahitlik eden ve bu mücadeleye, bu cihada seyirci kalmayı kabul etmeyenlerin eylemlerden birisi, 24 Aralık 2023 Pazar akşamı Ankara’da, TDV Kocatepe konferans salonunda gerçekleşti.

Genç Birikim tarafından organize edilen “Aksa Tufanı ve Uyanış” üst başlıklı panelin oturum başkanı, Genç Birikim’den Ali Kaçar idi. Konuşmacılar ise “Aksa Tufanı’nın Oluşumu, Sonuçları ve Bölgeye Yansımaları” konusuyla Musa Akkarî“Aksa Tufanı ve Müslümanların Sorumlulukları” başlığıyla Muhammed Yorgancıoğlu idi. Yorgancıoğlu, aynı zamanda Akkarî’nin konuşmasının tercümanlığını da yaptı.

1971 Kudüs doğumlu olan Musa Akkarî, Siyonist İsrail tarafından 340 yıl hapse mahkûm edilmiş, 20 yıl kadar işgalci Siyonistlerin hapishanelerinde kalmış, 2011 yılında Gilad Shalit esir takasında, bir daha Filistin topraklarına geri dönmemek şartıyla serbest bırakılmıştır. Serbest bırakıldığı zamandan bugüne kadar Türkiye’de yaşayıp Filistin’le ilgili çalışmalar yapmaktadır. Muhammed Yorgancıoğlu ise Zonguldaklı olup uzun yıllar IHH İnsani Yardım Vakfı bünyesinde Suriye koordinatörü olarak görev yapmış ve hâlihazırda Filistin davası için insani diplomasi çalışmalarını devam ettirmektedir.

Panel programı, öncesinde tufan operasyonunu konu alan kısa bir video izletildikten sonra Kur’an-ı Kerim tilaveti ve okunan bölümlerin meallerinin verilmesi ile başladı. Daha sonra oturum başkanı ve panelistler yerlerine davet edilip kısa özgeçmişleri paylaşılarak söz, oturum başkanına verildi.

ali 1

7 Ekim 2023, Bir Milattır

Aksa Tufanı’nın Filistin tarihi için çok önemli bir gelişme olduğunun altını çizerek ve Kassam Tugaylarına muzaffer olmaları duasında bulunarak sözlerine başlayan oturum başkanı Ali Kaçar, “7 Ekim 2023, bir milattır. Gelecekte Filistin ya da Siyonist İsrail tarihini inceleyenler, bu konuyla ilgili araştırma yapanlar, bundan sonra -zannediyorum- ‘7 Ekim öncesi ve sonrası’ diyerek bir araştırmaya girişeceklerdir. Çünkü işgalci siyonist rejim, kuruluşundan şu ana kadar böyle bir operasyonla karşı karşıya gelmemişti. Hep kendisi saldırı yapıyor ve buna karşılık veriliyordu. Ama şimdi, Aksa Tufanı operasyonuyla Kassam Tugayları, ilk kez hem siyonist rejime ve hem de arkasındaki bütün küresel emperyalist güçlere büyük bir ders vermişlerdir. Tufan operasyonunun, aynı zamanda biz Müslümanlar için de bir uyanışa vesile olmasını umut ve temenni ediyoruz” diyerek sözlerini sürdürdü.

İslam Dünyası, Filistin Davasına Dönemsel Destek Veriyor

Aksa Tufanı vesilesiyle bir araya gelmelerinden ve iştirak etmelerinden dolayı misafirlere teşekkür edip selam verdikten sonra sözlerine başlayan ilk konuşmacı Musa Akkarî, konuşmasını üç başlık etrafında sürdüreceğini belirterek şunları ifade etti:

ali 2

“6 Ekim, tufan öncesi ve onu doğuran sebepler (1); 7 Ekim Aksa Tufanının detayları (2) ve sonrasında bölgeye ve dünyaya olan yansımaları (3). Bizler, Filistinli kardeşleriniz olarak bölgenin polisi, jandarması olarak pazarlanan israil’in zulmü altında yaşıyorduk. Bu tarihten önce Batı dünyasının bakış açısına göre İsrail, bölgedeki en demokratik, insan haklarına en saygılı devlet konumundaydı ve aynı zamanda da işgal ordusu, bölgenin süper gücüydü. Bu bakış açısına göre İsrail, karşı konulamaz, güç yetirilemez, karşısına çıkanları birkaç gün içerisinde yenebilecek bir ordu olarak pazarlanıyordu.

Bölgedeki bazı ülkelerin, işgalcilerle daha önce yapmış oldukları savaşlarda aldıkları yenilgileri, israil’in onların gözünde ister istemez bölgenin süper gücü olarak konumlandırdı ve onlar, Mescid-i Aksa davasına ihanet ederek, bu davayı unutarak Siyonist İsrail’le normalleşme yoluna gittiler. Son yıllarda siyonist İsrail, bölgeye dönük zulümlerinde yumuşak bir politika izlemeye başlamıştı. İsrail, son yıllarda şunu iyi gördü: İslam dünyası, Filistin davasına dönemsel ya da mevsimsel olarak destek veriyor. Bir olay, saldırı olduğunda tepkisel olarak Filistin’in yanında olan, Filistin direnişiyle beraber olan bir İslam dünyası ve zaman geçtikçe bu tepkiyi, direnişi unutan bir İslam dünyası.”

ali 3

Akkarî, sözlerinin arasında, toplamda 40 bin Kassam tugayının bulunduğunu ve bu sayının 1300 kadarının hâlihazırdaki cihad eylemini gerçekleştirdiklerini de hatırlattı.

Aksa Tufanı, Beş Alanda Başlatılan ve Sürdürülmesi Gereken Bir Mücadeledir

Aksa Tufanı operasyonu başladıktan sonra Halid Meşal ve İsmail Heniye ile görüşme fırsatı bulduklarının bilgisini veren ikinci konuşmacı Yorgancıoğlu, “Kendilerine şunu sordum: Türkiyeli Müslümanlarla bir araya geldiğimizde, muhakkak sorulacaktır. Sizlerin Türkiye’deki ve dünyadaki Müslümanlara iletmek istediğiniz mesaj ve beklentiniz nedir? Şunu söylediler: Aksa Tufanı, beş alanda başlatılan ve beş alanda sürdürülmesi gereken bir operasyon ve mücadeledir. Bir tanesini Gazze’deki mücahid kardeşlerimiz yerine getirmektedir. Diğer dört alan da siz/biz Müslümanların sorumluluğundadır. Gazze’deki mücahid kardeşlerimizin sorumluluğunda olan ilk alan, askeri olarak sürdürülen mücadeledir. Diğer dördü ise farkındalık seferberliği, medya seferberliği, insani yardım seferberliği, direnişin mali olarak desteklenmesidir” diyerek sözlerinin devamında bu dört sorumluluk ya da merhaleyi özetleyerek açıklamaya çalıştı.

Konuşmaların sonrasında panelistler, kendilerine iletilen soruları cevapladılar.

Oturum başkanı Ali Kaçar, soru cevap bölümünün ardından, yedi şıktan oluşan “Çağrımız” başlıklı bir metin paylaştı. Metin, halkı Müslüman olan ülke yöneticilerini; uyarıcı, hatırlatıcı, görev yapmaya davet edici ve bununla birlikte bütün Müslümanları da kapsayıcı hüviyetteydi.

Ve program, Musa Akkarî’nin kardeşlik, ümmet, vahdet ve zafer içeren duasıyla, duasına yükselen âmînlerle sona erdi.

Program öncesinde başlayıp sonrasında da devam edip son bulan Filistin yararına kermes etkinliği, misafirlerin yoğun ilgisiyle karşılandı ve oldukça anlamlı bulundu.

Yüce Rabbimiz, hem panel programının hem de kermes etkinliğinin her aşamasında can-ı gönülden gayret gösterip katkıda bulunan ve uzak yakın demeden vakit verip hazır bulunan, iştirak eden kardeşlerimizin ecrini, kat kat fazlasıyla versin.

Fatih PALA /Genç Birikim – Ocak 2024

Filistin topraklarında süregelen İsrail katliamları, 7 Ekim’den itibaren soykırım boyutuna ulaştı. İsrail tarafı, bu süreçteki söylemlerinde sık sık dini referanslar veriyor. Bu referansların tarihsel kökenini, Siyonizm’in doğuşuna etkilerini ve Hristiyan dünyasındaki yansımalarını, dinler tarihi alanında Türkiye’nin önde gelen akademisyenlerinden Prof. Dr. Şinasi Gündüz ile konuştuk.

İsrail Devletinin temelini oluşturan düşüncelerin başında “vadedilmiş topraklar” geliyor. Bu düşüncenin Yahudi inancındaki köklerine dair neler söyleyebilirsiniz?

Yahudi kutsal metninde “Bereşit” denilen, bizim “Yaratılış” dediğimiz metinde İsrailoğullarının seçilmişliğiyle yakından ilişkili olarak, Tanrının, Hazreti İbrahim’e ve onun soyundan gelecek olan bir halka yönelik olarak bir ahdi, bir vaadi var. Tanrı, Hazreti İbrahim’e diyor ki; senin soyundan bir halk getireceğim, onlar benim halkım olacaklar, ben onların tanrısı olacağım, onlara Fırat Irmağından Mısır Irmağına kadar alanı (ki bunu günümüzdeki bazı Yahudiler Nil’den Fırat’a kadar diye yorumluyorlar) vereceğim. Günümüzde bazılarınca “Büyük İsrail” haritaları bundan hareketle şekilde oluşturuluyor.

Vadedilmiş topraklar ya da Erets Muvtuhet  İsrailoğulları etnisitesine yönelik olduğuna inanılan bir vaat. Bu vaat tanrısal ahde bağlılıkla yakından irtibatlı olarak görülüyor. Yahudilik bir ahit dini. Ortodoks Yahudi geleneğinde İsrailoğulları kavramıyla Yahudilik birbiriyle özdeş olarak görülüyor. Bu ahdin muhatabı esas itibarıyla İsrailoğullarıdır. İsrailoğulları, “Tanrı halkı” olarak Tanrıdan başka bir üstün güç edinmeme, puta tapmama ve onun emirlerine riayet etme karşılığında bu vaadin muhatabı oluyor. Bu çerçevede, Yahudi geleneğinde iki önemli kavram Yahudi din anlayışının temelini oluşturuyor.  Bunlar; İsrailoğullarına yönelik “seçilmişlik” ve “kutsal topraklar” yani “Arz-ı mev’ud”dur. Bu ikisi birbiriyle yakından ilişkilidir. Yani seçilmişlikten dolayı, o seçilmişliğe bağlı kalmanın bir karşılığı olarak onlara bu topraklar vaat edilmiştir. Böyle bir inanış var.

Peki bu inanış tarihsel olarak ne kadar doğru?

Doğrusu bizim Yahudi kutsal metnine yönelik yaptığımız araştırmalar etnik kimlik merkezli seçilmişlikle buna dair vadedilen toprak inancının aslında bir mitos olduğunu, geriye doğru bir tarih inşası, bir köken mitosu olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü Yahudi geleneği İsrailoğulları tarihinde yaşanan tüm olayları daha sonraki dönemlerde yeniden geriye doğru inşa etme bağlamında bir tarih üretiyor kendi kutsal kitabında. İsrailoğulları etnisitesine dair kutsal bir tarih inşa ediliyor.  Tanrının etnik kimliklerinden hareketle kendilerini seçtiğine ve bu seçilmişlikten hareketle de kendilerine bu toprakları vaat ettiğine yönelik bir gelenek oluşturuluyor. Arz-ı mev’ud olarak belirlenen topraklar, bu dini kimliğe tanrının bahşettiği ya da vadettiği, verdiği, tapuladığı alan olarak gösteriliyor. Dediğim gibi; bu, tarihsel süreçte genelde baskı, sürgün, -Kur’an’ın ifadesiyle- zillet ve meskenet içinde yaşayan bir halkın kendilerini etnik kimlik olarak ön plana çıkarma amacıyla kurguladıkları geriye doğru bir tarih anlatısı.

Biz seçilmişlik kavramını Kur’an’da da görüyoruz. “Siz, insanlar arasında seçilip çıkarılmış bir ümmetsiniz” diye başlayan ayeti kerimede “Çünkü” diyor “İyiliği emreder kötülükten sakındırırsınız, Allah’a iman edersiniz.” Burada dikkat edilirse İslam’ın temel prensipleri vazediliyor. Siz Arap’sınız, Türk’sünüz bundan dolayı seçilmişsiniz denmiyor. Seçilmişlik konusunda Allah’a verilen söze bağlılık, onun sınırlarına riayet vurgulanıyor. Bu bağlamda bir seçilmişlikten bahsediliyor. Kaldı ki Kur’an, yine İsrailoğullarına yönelik “Size olan nimetimi ve sizi hani bir zamanlar alemlere üstün kıldığımı hatırlayın” tarzı ifadelerde de yine o ayetlerin bağlamına baktığımızda yine etnik anlamda bahşedilen bir nimet ve bir üstünlük yok, Allah’a verilen söze bağlılık anlamında bir üstünlük var. Nitekim Allah’a verilen sözden döndüklerinde ya da o söze ihanet ettiklerinde bu defa da cezalandırılıyorlar. Dolayısıyla İslam’daki seçilmişlik ile Yahudilikteki seçilmişlik birbirinden çok farklı. Yahudilik bu etnik kimlik merkezli din anlayışı bağlamında seçilmişliği ve onun bir ürünü olarak arz-ı mev’ud düşüncesini ortaya koyuyor.

Bu vaadin ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğine inanıyorlar?

Şimdi İsrailoğulları tarihine baktığımızda -ki bizzat Yahudi kutsal kitabı bir tarih kitabıdır zaten- oradaki tarihsel anlatılarda bile İsrailoğullarının bu bölgedeki iktidarı, egemenliği çok sınırlı olmuştur. Yani o anlatıların tümünü doğru kabul edecek olsak bile Yeşu dönemiyle birlikte (bizim Yuşa dediğimiz Kitab-ı Mukaddes peygamberiyle) Kenan diyarına yerleşmeye başlıyorlar. Sonrasında kaotik bir dönem yaşanıyor, 200 yıl kadar süren ve “hâkimler dönemi” dediğimiz o dönemde hem kendi iç çatışmaları hem dış halklarla olan çeşitli mücadeleleri var. İnanç ve zihin anlamında kaymalar vardır o dönemde. Bu dönemin sonunda “krallar dönemi” dediğimiz bir dönem başlar Saul ile birlikte (Kuran Kerim’in “Talut” dediği figür). Bu dönem Saul’u, Davud’u ve Süleyman’ı içerir ki bu dönemde Kudüs fethedilir. Kudüs o zamana kadar Yebuslular şehridir. Yani öncesinde binlerce yıl farklı bir halkın şehridir Kudüs. Hazreti Davud tarafından fethedilir. Fakat bu süreç M.Ö. 6. yüzyıla geldiğimizde Babilliler tarafından sona erdirilir. Yani hepsini toplasanız kabaca 400-450 yıllık bir egemenlik vardır o yörede. Daha sonraki süreçte, Makkabi iktidarı dönemi gibi çok kısa birkaç dönem haricinde İsrailoğullarının oradaki egemenliği asla söz konusu olmaz. MÖ altıncı yüzyılda Babil iktidarına son veren İranlılar bölgeye egemen olur. İranlıların otoritesi altında Yahudiler Kudüs’e dönerler, orayı tekrar inşa etmeye çalışırlar ve sonra Yunanlılar gelir Büyük İskender’le birlikte. Yunan egemenliği döneminde kısa süre bir “Haşmonayin hanedanı iktidarı” oluşur. Kabaca 100 yıllık bir dönemdir. Ondan sonra yöreye Romalılar egemen olur ki Roma egemenliği İslami döneme kadar devam eder. 638’de, Hazreti Ömer döneminde bu defa o yöre İslam egemenliğine girer. Yani bütün tarihe baktığımız zaman, o yörede İsrailoğullarının -bakın sadece Yahudiler demiyorum, çünkü Hazreti Davud döneminde Hazreti Süleyman döneminde Yahudilik diye bir din bir gelenek yok ama İsrailoğulları var- tüm egemenliği beş-altı yüz yılı geçmez. Ama mesela İslam egemenliği 1917’ye kadar süren kabaca bin iki yüz yıllık bir dönemdir. Bunun sırf dört yüz yılı Osmanlı egemenliğidir. Bu doğrultuda baktığımızda, vaat edilen topraklara yönelik Yahudi kutsal kitabındaki ifadeler, beklentiler, sürgün yaşayan İsrailoğullarının o sürgün döneminin etkisiyle geriye doğru bir tarih okuması, bir tarih inşası bağlamında sokuşturdukları şeylerdir.

Bu “geriye dönük tarih inşası” hâlâ sürüyor mu?

Elbette. Mesela bu son Gazze olayında, Netanyahu ve etrafındakiler Filistinlileri “Amalekler” ile özdeşleştirdiler; bunlar Amaleklerdir, biz Amaleklere karşı savaş veriyoruz dediler. Peki Amalekler kim? İsrailoğullarının tarihsel düşmanları. Ne zaman yaşamışlar bunlar? Bunların soyunu ta Hazreti İshak’a kadar götürüyorlar. Çünkü Amalekler denilen halkın Hazreti İshak’ın büyük oğlu Esav’ın soyundan geldiğine inanılıyor. Esav kim? İsrail’in -ya da Yakub’un- düşmanı. Aslında Yakup’la ikiz kabul ediliyor Esav, Yakup’a düşman bir figür olarak tanımlanıyor ve Amaleklerin onun soyundan geldiği kabul ediliyor. Ve bunlar, İsrailoğulları Kenan diyarına yerleşirken, Hazreti Musa sonrası Yeşu döneminde, İsrailoğullarına saldıran, onları katleden, kadınlarını ve çocuklarını kaçıran vahşi bir halk olarak gösteriliyor. Bundan dolayı da Samuel kitabında Tanrı, Yeşu’ya diyor ki “Onlara saldır! Kadın, erkek, yaşlı, genç, çoluk çocuk hatta at, eşek, deve, köpek, canlı namına ne varsa, onlara ait olan her şeyi yok et.” Yeşu da öyle yapıyor. Netanyahu burada, Filistinlileri onlarla özdeşleştirip adeta “şeytanlaştırarak” işlediği suça, katliama, soykırıma dini bir meşruiyet kazandırmaya çalışıyor, teo-politik yapıyor. Yani şu andaki politikasının dini açıdan meşruiyetini, meşruiyet zeminini inşa ediyor. Ama bu sadece bugüne özgü bir tavır değil. Tarih boyunca Yahudilerin genelde böyle yaptıkları dikkati çekiyor. Kutsal kitaplarındaki Amalekler anlatısı bile aslında kendilerine düşman olarak gördükleri bir halka yönelik kurmaca bir tarihtir.

Bunu yapmalarındaki temel amaç neydi?

Kendi düşmanlarını, yani tarihsel düşman olarak tanımladıkları halkları şeytanlaştırmak ve kendilerine lehine bir mağduriyet söylemine arka plan oluşturmak. Yani bir mağduriyet senaryosu oluşturuyorlar tabiri caizse ve yaptıkları tüm eylemleri bunun üzerinden haklı göstermeye çalışıyorlar. Basit bir örnek vereceğim: Mesela bazen gündelik kavgalarda buna benzer durumlar dikkati çeker. Şöyle ki; kavganın ikinci dakikasında taraflarca hemen sülaleler işin içine karıştırılır ve “senin deden zaten böyleydi, benimki böyleydi, senin baban şöyleydi” falan gibi sataşmalar başlar. Bunların yaptığı da buna benziyor. Çünkü İsrailoğulları tarihi gerçekten çok kaotiktir. İç çatışmalar, inanç ve düşünce anlamında savrulmalar, sapkınlıklar, yabancı istilalar, sürgünler… Bunlarla gerçekten iç içe olan bir tarih. Ve bu psikoloji içerisinde kendi tarihlerini tekrar tekrar yazıp geriye doğru bir tarih inşa ettiler. Bu tarih inşasında kendilerine yönelik bir seçilmişlik ve üstünlük düşmanlarına yönelik ise kötülük ve vahşilik kurgusu oluşturuldu. Arzı mev’ud ya da kendilerine yönelik vadedilen topraklar anlatısı da buna dahil… Tabii bu sabahtan akşama oturup yazılan bir metin değil, en az 500 yıllık bir zamanın ürünü ve peyderpey yazıya geçiriliyor. Hatta yazıya geçirirken bazen bir olayın farklı farklı anlatıları karşımıza çıkıyor. Bundan dolayı da baştan sona bir tarih anlatısı görünümündeki Yahudi kutsal metninde yer yer çelişkiler, karşıtlıklar, tenakuzlar dikkati çeker.

Tarihe baktığımızda, Yahudiler başkalarını şeytanlaştırırken, Hristiyanların da Yahudileri şeytanlaştırdığını görüyoruz. Bunun sebeplerini açıklayabilir misiniz?

Bugün Filistin’de yaşanan zulüm ve katliam karşısında Yahudi ve Hıristiyan Siyonistlerin sıkı işbirliğini ve aralarındaki yardımlaşmayı dikkate aldığımızda şimdi bu birçoğuna ironik geliyor. Ancak tarihe baktığımızda, Yahudilere en büyük zulmü Hıristiyanların yaptığını görüyoruz. Dördüncü yüzyılın sonlarına doğru Hıristiyanlık Roma’nın resmi dini ilan edildikten sonra Yahudiler de Hıristiyan olmayan diğer unsurlar gibi baskıya, takibata uğruyor. Zamanla giderek artıyor bu baskı, Yahudilere İsa Mesih’in katilleri gözüyle bakılıyor. Hatta meşhur bir “kan iftirası” vardır Ortaçağ’da, çok yaygındır Avrupa’da, hiç aslı astarı olmayan bir şeyle yaftalıyorlar Yahudileri. Hamursuz Bayramı’nda Hıristiyan bebekleri kaçırıp onların kanlarıyla bir ritüel yaptıkları, ekmek yaptıkları şeklinde iftiralar atılıyor ve bu çok ciddi anlamda Yahudi katliamlarına yol açıyor. Avrupa’dan mesela 13. yüzyılda, 15. yüzyılda kitleler halinde Yahudi göçü vardır. Endülüs yıkıldığında orada sadece Müslümanlar katliama uğramıyor örneğin, Yahudiler de aynı şekilde katliama uğruyor ve Osmanlı topraklarına sığınıyorlar. Çünkü bizde bir Yahudi düşmanlığı yoktu, tarihte de olmamış gerçekten de... Mesela Peygamber Efendimiz’in Medine’de Yahudi kabilelere karşı ortaya koyduğu tavra bakalım. Efendimiz (sav) iki kabileyi sürüyor, bir kabilede de savaş hukukunu uyguluyor. Ama bunu Yahudi oldukları için yapmıyor, ihanet ettikleri için yapıyor. Bakın bu çok önemli, ihanet ettikleri için. Çünkü neticede İslam, Hıristiyanlığa olduğu gibi Yahudiliğe de ehli kitap muamelesi yapıyor, bunlar ehli kitaptır diyor. Zimmet anlaşmasıyla onların inançlarını, yaşam haklarını her türlü kutsal değerlerini koruma altına alıyor. Öte yandan, 16. yüzyıl başında Martin Luther, “Yahudiler ve Yalanlarına Dair” başlıklı bir kitap yazıyor. Çok ilginç bir kitaptır o, tam anlamıyla antisemitizmin temelini oluşturur. Kitabın içerisinde Yahudilerle ilgili o kadar çok şeyler var ki… İşte bunlar suları zehirlerler, şunu yaparlar, bunu yaparlar, envai çeşit suçlama… Hıristiyan halk Yahudilere karşı kışkırtılıyor, Yahudi mabetleri, mekanları aleyhine kışkırtmalar gırla gidiyor.

Peki Hristiyan düşüncesi böylesi bir düşmanlıktan İsrail destekçiliğine nasıl evrildi?

17. ve 18. yüzyıldan itibaren, belirli Protestan çevrelerde kutsal metin ve metnin literal anlamı, zahiri anlamı merkezli bir din anlayışına ağırlık verildi. Çünkü Protestanlığın temel sloganlardan biri “Sola scriptura”dır. Yani dinin anlaşılmasında yalnızca kutsal metne bakacaksınız, onu da literal anlamda okuyacaksınız. Zahiri anlam önemli, metaforlar ya da batıni anlam değil. Bu çerçevede kutsal metinlerini örneğin Eski Ahit adını verdikleri Yahudi mirası olan kısmı okuduklarında diyorlar ki demek Tanrı bizzat bunları seçti, bu toprakları da bunlara verdi. Yeni Ahit’i okuduklarında ise örneğin Vahiy kitabında İsa’nın ikinci defa yeryüzüne gelişi öncesi Yahudilerin başrolü oynayacakları birçok apokaliptik beklenti ile karşılaşıyorlar. Öyle ki bu metinde, İsa yeryüzüne gelmeden önce birtakım olaylar beklentiler halinde anlatılır. Önce Yahudiler kutsal topraklara dönecekler, birincisi bu. İkincisi, orada egemen olacaklar. Üçüncüsü, Kudüs’ü ele geçirecekler ve orada mabedi inşa edecekler. Bunun üzerine yöredeki halklar onlara saldıracak, öyle bir savaş çıkacak ki oluk oluk kan akacak. Bu esnada Yahudilerin büyük çoğunluğu Hıristiyan olacak ve bu savaş Armageddon’a, yani iyi ile kötünün savaşına evrilecek, kötüler yok olacaklar. Sonra İsa gökten inerek olaylara müdahale edecek, ölüleri diriltecek, herkesi yargılayacak, kötüler yok olacaklar ve yeryüzünde Tanrı Krallığı inşa edilecek ve bin yıllık cennet dönemi başlayacak. Bunun sonunda da İsa ve ona inananlar cennete yükselecek. O dönemde bunu okuyan bazı Hristiyanlar diyor ki o zaman İsa’nın yeryüzüne gelişi öncesi bu olayların olması gerekiyor, bizim dünyayı buna hazırlamamız lazım. Bu çerçevede, yanılmıyorsam 1818’de John Adams diyor ki, “Yahudiler Yudea bölgesinde bağımsız bir ulus olmalılar.” Henüz Siyonizm kavramı yok. Yanlış hatırlamıyorsam 1841’de İngiltere’de bir mecmuada ya da bir haftalık gazetede bir sayfa ilan veriyor bu çevreler. İlanın başlığı şu: “Yahudilerin Filistin’e yerleştirilmeleri konusunda Protestan monarşilere memorandum.” 19. yüzyılın sonlarına geldiğimizde, Birinci Siyonist Kongre toplandığında, o kongrenin katılımcıları sadece Yahudilerden oluşmuyor, Henry Dunant gibi Hristiyanlar da var. Biz bunlara “Hristiyan Siyonistler” diyoruz. Bu Hıristiyan çevreler Yahudilere inandığından değil, Yahudileri etnik bir kimlik olarak ya da dini bir kimlik olarak haklı gördüklerinden de değil, gelecek beklentilerinde Tanrının bunlara özel bir rol verdiği inancından dolayı, onların vadedilmiş topraklara yerleşmeleri ve beklenen olayların gerçekleşmesi gerektiğinden dolayı bunlara destek veriyor.

Ve böylece Siyonizm’i kurumsal hale getirmiş oluyorlar…

Bunun adını koyuyorlar tabiri caizse. Çünkü Siyonizm dediğimiz şey dini bir akım olarak ortaya çıkmıyor. Az önce bahsettiğim hadise, Hıristiyanlığın Protestan geleneği içerisinde dini bir tasavvur olarak karşımıza çıkıyor. Ama Yahudilik geleneğinde, mesela Theodor Herzl ve etrafındakiler Siyonizm’i dini bir çerçevede tanımlamıyorlar. O dönemde Avrupa’da bir ulus devlet furyası var, bir milliyetçilik, hümanizm dalgası var ve bu furya, zamanın şartlarından da etkilenerek Yahudilere bir vatan oluşturma, bir devlet oluşturma fikriyle kurguluyor Siyonizm’i ki bunun da arkasında Avrupa’daki Yahudi sorununun çözümü var aslında. Theodor Herzl’in “Yahudi Devleti” kitabından önce yazdığı bir makalenin başlığıdır bu: “Yahudi Sorununa Bir Çözüm”. Çünkü o dönemde Avrupa’da bir Yahudi meselesi var. Hristiyanlık henüz yokken Avrupa’da Yahudiler vardı, hep toplum içinde yaşıyorlardı. Bunlar Hıristiyanlığın Roma’da egemen din olması sonrasında ve Avrupa’daki Hıristiyan krallıklar döneminde de asimile olmamışlar, hep gettolarda yaşamışlar. Kenarda köşede kalmışlar ama ekonomik anlamda da kültürel anlamda da hep bir güç oluşturmuşlar. Hıristiyanlar ise her türlü kötülükle Yahudileri özdeşleştirmiş. Ekonomi kötüye mi gidiyor? Sebebi Yahudiler. Siyasal kargaşa mı çıktı? Sebebi Yahudiler. Dolayısıyla Thedor Herzl aslında Siyonizm ve Filistin’de Yahudiler için bir ulus-devlet fikriyle o soruna çözüm bulmaya çalışıyor. Ama zamanla Siyonizm dini bir harekete dönüşüyor. Bu da birdenbire olmuyor, özellikle İkinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa’da yaşanan Yahudi soykırımı Siyonizm’i seküler bir hareket olmaktan çıkarıp tamamen dini argümanlarla bezenmiş bir ideolojiye dönüştürüyor.

Hristiyan dünyanın İsrail’e koşulsuz desteğinin arkasında yalnızca bahsettiğiniz dini inanç mı var?

Hayır, başka birçok şey daha var. Mesela İsrail kurulurken, İngiltere 1917’deki Balfour Deklarasyonu’yla Siyonist projeye destek verirken sadece dini amaçla destek vermiyor. Din belki bir neden ama onun dışında bir sürü siyasi hesap var. Askeri, siyasi, ekonomik nedenler var. Özellikle İngiltere’nin büyük planları var; Birinci Dünya Savaşı öncesinde su yollarını, doğal kaynakları, petrolü kontrol etmek istiyor. Dahası, Birinci Dünya Savaşı şartlarında “hasta adam” ilan ettikleri Osmanlı’nın topraklarını paylaşacaklar, kukla devletler oluşturacaklar orada kendilerine bağlı. Bunların sürekli zapturapt altına alınması, kontrol edilmesi gerekiyor. Bugünkü desteğin arkasında da benzer niyetler var. İşgalci İsrail aslında Batı’nın çıkarlarını temsil ediyor ve zaten kendi başına bir güç değil. İsrail demek ABD demek, İngiltere demek, Fransa demek, Batı çıkarları demek. İsrail bundan dolayı fevri şekilde hareket ediyor çünkü biliyor ki mevcut küresel düzen, Batı çıkarlarına dayalı bir dünya düzeni. Dolayısıyla siyasal nedenler de çok güçlü ama dini argümanları bir kenara bırakmamak lazım. Bakın, 7 Ekim’den birkaç gün sonra, ABD senatosunda etkili bir isim olan Lindsey Graham şu ifadeyi kullandı: “Bu bir din savaşı. Ve bu din savaşında biz İsrail’in yanındayız.” Bunu diyen kişi Yahudi mi? Değil. Evanjelist bir Hristiyan, bir Hristiyan Siyonist. Şu anda ABD ve İngiltere gibi küresel hegemonik güçlerin iktidar yapılanmalarında azımsanmayacak oranda etkileri var bunların. Yine bu son olaylarda dikkatimi çeken başka bir şey var: ABD genelinde kamuoyu yoklamaları yapıyorlar, hem Cumhuriyetçi Parti’ye hem Demokrat Parti’ye oy verenler üzerinde, yanlış hatırlamıyorsam %60-65 arası halk diyor ki hemen ateşkes olsun. Bir de Senato ve Temsilciler Meclisi’nde yoklama yapılıyor, ateşkes de değil, “insani ara”ya destek verenler çok azınlıkta, yaklaşık yüzde yirmide kalıyor. Ve bu bize şu soruyu sorduruyor: ABD’yi kim yönetiyor gerçekten? Halk mı yoksa Temsilciler Meclisi’ne ve Senato’ya da hâkim olan küresel Siyonist bir akıl mı?

İsrail’in işgal politikaları yaklaşık 80 yıldır devam ediyor, tarihin akışına baktığımızda epey uzun bir süreç denilebilir. Bu sizce böyle mi planlanmıştı yoksa Filistinlilerin direnişi sayesinde mi bugüne kadar başarıya ulaşmadı?

Olayların tarihsel seyrini doğru okumak lazım. 1948’de bir oldu bitti ile, İkinci Dünya Savaşı’nın galiplerinin inisiyatifiyle İsrail bir devlet olarak tanındığında bölgedeki Arap ülkelerinin hemen hiçbiri bunu kabul etmedi. Bu kabul etmeme durumu bir sürü çatışmaya neden oldu, farklı dönemlerde birçok savaş yaşandı. Birinci Dünya Savaşı sonrası imzalanan Sykes-Picot anlaşmasıyla Ürdün, Suriye, Lübnan gibi ülkeler oluşturulurdu. Yani bir tarafta Frankofon dünyanın egemen olduğu bir yapı, diğer tarafta İngiliz egemenliğinde bir yapı. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde de Sovyetler etkisinde olan bir yapı ile Batı ittifakı etkisindeki yapı. Yani 1967 savaşında, 1973 savaşında bir tarafta İngiltere, ABD, Fransa filan varken diğer tarafta Sovyetler vardı. Siyaset bilimci değilim ama kendi tarih okumalarım, tarihteki gelişmelerin her zaman önceden planlanan ve böyle adım adım, tıkır tıkır giden bir süreç olarak gelişmediğini gösteriyor. Öte yandan bir realite var: Filistin peyderpey adım adım işgal edildi. Bugün Gazze’nin, Batı Şeria’nın insansızlaştırılmaya çalışılması birçok farklı etkinin uzantısı olarak karşımızda. Uzun süre, en azından 1990’lara kadar, çift kutuplu bir batı dünyası vardı. Bunların arasındaki mücadeleler biraz o süreci şekillendirdi ama 90’lardan sonra artık tamamen tek kutuplu bir dünyaya dönüştük. Şu anda tüm dünyanın patronu ABD ve onun arkasında yer alan İngiltere, Fransa gibi ülkeler. “Biz ne dersek o olur” diyorlar ve buna Çin de dâhil kimse hayır diyemiyor kendi ulusal çıkarlarıyla çatışmadıkça.

Bugün Gazze’de yaşananlar, Batı halkları arasında şimdiye kadar görülmemiş çapta tepkiyle karşılanıyor, ciddi bir Filistin bilincinin oluştuğu görülüyor. Bu süreci nasıl yorumluyorsunuz? Bu tepkiler gelecekte bir fark yaratabilir mi?

Yarattı zaten, kesinlikle yarattı. Bu süreç nereye evrilir, sonucu ne olur bilemeyiz ama yaşananlar şunu ortaya koydu: Birincisi, Batılı ülkelerin insan hakları, hak, hukuk, ifade özgürlüğü, yaşam özgürlüğü gibi söylemlerinin ne kadar içi boş, ikircikli ve iki yüzlü olduğu ortaya çıktı. Ukrayna-Rusya savaşına verilen tepkilerle Gazze katliamlarına verilen tepkileri yan yana koyduğunuzda bu ikiyüzlülüğü görüyorsunuz. Bu bizim için zaten çok açıktı ama Batı halkları da gördü şimdi. Emin olun, ciltlerce kitap yazsaydık bunu bu kadar net anlatamazdık. Bu müthiş bir kazanım. İkincisi, İslamofobi Batı’da yıllarca stratejik bir propaganda malzemesi olarak temellendirmeye çalışıldı. Medyatik kampanyalarla, akademisiyle politikacısıyla bir İslam korkusu ve kaygısı, Müslüman korkusu ve kaygısı pompaladılar. Bugün geldiğimiz noktada, Gazze’de katledilen halkın gösterdiği tevekkül, direnç ruhu, hatta ortaya koydukları ahlak büyük önem arz ediyor. Hamas’ın esirlere gösterdiği o etik davranış bile birçok insanı en azından buradaki direnişin arkasındaki ruh ne, bu ahlakın arkasındaki ya da bu tevekkülün arkasındaki motive edici şey ne diye merak edip araştırmaya sevk etti. İslamofobi’nin oluşturduğu olumsuz yargılar bir ölçüde yıkıldı, en azından bir kısım insanların İslam’la buluşmasına vesile oldu. Bu bence önemli bir sonuç. Bir başka önemli olan şey de şu: Kim ne derse desin, bir mitosu yıktı bu hadise. İsrail’in inşasında bir yenilmezlik mitosu oluşturulmuştu. Kimsenin bileğini bükemediği, her şeyden haberdar, her şeyi önceden bilen ve engelleyen bir İsrail anlayışı hâkimdi. Hamas bir şekilde bu mitosu yıktı, tarumar etti. Şu anda bile hâlâ ediyor. İsrail kendi kayıplarını alabildiğine gizlemeye çalışıyor ama mızrak çuvala sığmıyor. Bu da bize şunu gösterdi; direnç, direnme ruhu, cihat ruhu aslında yeniden yazıldı.

“Yeniden yazıldı” ifadesiyle kastınız nedir?

Cihat, özellikle Suriye’deki IŞİD hadisesinden sonra şeytanlaştırılan bir kavram haline gelmişti zihinlerde... Sadece Batı dünyasında değil, bizde de aman cihat kavramını kullanmayalım, aman bunu dillendirmeyelim diye bir yaklaşım oluşmaya başlamıştı. Niye? Çünkü cihat deyince kafa kesen, insanları diri diri yakan insanlar akla geliyordu. Ama biz Gazze’de görüyoruz şimdi cihat ruhunu. Zulme karşı direnmeyi, malıyla, canıyla, her şeyini ortaya koyarak onurlu bir şekilde direnmeyi görüyoruz. Biz cihadı yeniden anlamaya başladık. Bu öyle büyük bir getiri ki bizi kendimizle yüzleştirirdi. Ve bu yüzleşme sonucunda, Gazze’deki soykırım ve etnik temizlik karşısında şunu gördük ki -maalesef diyeceğim- “Müslüman dünya” diye bir dünya yokmuş meğerse. Meğer adalet, zulme karşı koyma, insanın canını, malını, ırzını, dinini kutsal sayan ve bunların korunması için mücadele eden bir İslam dünyası yokmuş. Bunu nasıl gördük? Mesela İslam İş Birliği Teşkilatı, mesela Arap Birliği, kıytırıktan kınamalardan öteye geçemediler. Oysa Arap Birliği’nin kuruluş nedeni Filistin davasıydı. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın, bu coğrafyanın iktidarlarının küresel Siyonistlere göbekten bağlı olduğunu gördük. Bu az bir kazanım mı? Bence değil. Buna benzer birçok kazanım var. Geleceği Allah bilir, biz bilemeyiz ama emin olduğum bir şey var: Her birimiz imtihan oluyoruz. Yani Allah bizi imtihan ediyor burada. Dolayısıyla, birey olarak, toplum olarak sorumluluğumuzun farkında değilsek, yapmamız gereken şeyleri yapmıyorsak, eğer bir şeyler elimizden geliyor ve yapmıyorsak Allah bunun hesabını bizden soracak. Bunu kesinlikle biliyorum.

Kaynak: www.sonpeygamber.info

Adana'da Faaliyet gösteren Gökkuşağı Derneği'nin öncülüğünde bir grup Müslüman Ankara TBMM önünde Aksâ Tûfânı'na destek gösterisi gerçekleştirdi. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Sonra sırasıyla Yazar Ali Kaçar ve sonrasında ise Yazar Şükrü Hüseyinoğlu bir konuşma yaptılar. Akabinde Gökkuşağı Derneği adına, dernek başkanı Fevziye Şenoğlu bir konuşma yaptı. Sonra basın açıklaması okundu. Program, Asım Şensaltık'ın yaptırdığı duayla ve program boyunca atılan çeşitli sloganlarla birlikte sona erdi.

2017 yılında şiir formunda yazdığım, Filistin ve Aksa konusundaki duygu ve düşüncelerimi, dünkü sıcak gelişmeler üzerine güncelleyerek okudum ve sizlerle de paylaşmak istedim.

Rabbim Kahraman Filistinli kardeşlerimize yardım etsin, bizleri de yardım için seferber olanlardan kılsın inşaAllah.

 

FİLİSTİN, KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA NASIL KURTULUR?

Kur’an’a göre, Aksa ve Kudüs mübarek belde
İlk kıblemizdir o, şimdi tutsak küfrün elinde
On yıllar geçti, katil Siyonist’in işgalinde
Sürekli kan, gözyaşı, zulüm var, serüveninde

Siyonistler çaldı; Aksa’yı… Zehra’nın gözlerini
Tuğyan, zulüm, fesad ve vahşet, karartmış yüzlerini
Hayvandan aşağı tercihleri, çürütmüş özlerini
Az pahaya sattılar, Allah’la ahid ve sözlerini

Alçakça kan dökerek, yaydılar hep fitne, fesadı
Amaçları sapkın siyonizm, bir de çıkar hesabı
Hitlerden çok zulüm yaptılar, mazlum Filistinliye
Dünya zulmü destekliyor, ezilen Müslüman diye

Sürekli yeni işgal ve katliam var, zulüm durmuyor
BM zulme seyirci, dünya hep HAMAS’ı suçluyor
Mazlum Filistinli darda, hak ve adalet bekliyor
Laik dünya zalimi koruyor, alçakça destekliyor

Ölüm, işkence kol geziyor, esir binlerce mazlum
Çocuklar füzeyle vurulur, dünyanın hali malum
Filistinli masum, yoksulluk ve açlıkla imtihanda
Zaruri ihtiyaç için kuyrukta, ezilir izdihamda

Filistin’de ezilen halk, akıtılan kanlar bizim
Gazze’de Allah için verilen, bütün canlar bizim
Bombayla yıkılan, okul, hastane ve evler bizim
Sürekli yanan yürekler ve ağlayan gözler bizim

Tanklara karşı taş atan, bu çocuklar bizim
Şehâdete doğru uçan, şu “Ebabil”ler bizim
Katil İsrail’in vurduğu, her Muhammed bizim
Orada savunulan Kudüs, Aksa ve izzet bizim

Madem hepimiz bir ümmetiz ve gerçek kardeşiz
Hem de Kudüs ve Aksa’ya, hep birlikte vârisiz
Peki neden, ümmetçe bu işgale son vermeyiz?
Neden, Siyonist katilleri, birlikte defetmeyiz?

El-Kassam Tugayları, işgalci katile haddini bildirdiler
Kahramanca, Tel Aviv’in tepesine füzeleri indirdiler
Mücahidler, cesaretle hamle edip kâfirleri sindirdiler
Korkak Siyonistler kaçışarak her biri bir deliğe girdiler

El-Aksa Tufanı, füzeler yağdırıyor işgalci Siyoniste
Sürekli Aksa’yı basarak zulmeden, zalim ve katil faşiste
Rabbimize hamd olsun ve mücahide güç-kuvvet versin
Meleklerinin koruma kanatlarını üzerlerine gersin

Haydi dua ve yardımlarla yanlarında olalım, kahramanların
Siyonist işgalciye haddini bildiren yiğit Müslümanların
Ancak zilletten çıkış için, ilâhi yardımı hak etmek gerek
Bu mücadelede, henüz eksiğimiz çok, bunu fark etmek gerek

Bilelim ki, Kur’an’dan, Rasûlden koparak, düştük zillete
İmana zulüm bulaştırmak yol açtı, bu amansız illete
Küfür tek millet, bizler ise uzağız tek İslami millete
Tabii ki hasret kalırız hürriyete, izzet ve adalete

Sanılır ki, Kudüs’ü kurtarmaya bir Selahaddin lâzım
Oysa önce ümmeti vahiyle inşa edecek Hak din lâzım
Bilelim ki, Kur’an’la dirilen ümmetten çıkar Selahaddin
Ancak gaybî yardımla üstün gelecek, bu ümmet ve din

Vahiyle inşa olarak dirilir ve birleşirse ümmet
İşte o zaman ilahi yardım da gelip, bitecek zillet
Tevhidde birleşip çalışalım; galibiyeti Allah verecek
Ancak o zaman, ümmet de Filistin de Kurtuluşa erecek

Ümmetimiz, Hablullah’a sarılarak şeref kazansa
Kurtarıcı mesajla, eli tüm insanlığa uzansa
Kur’an’la dirilen ümmet, tevhidde vahdeti sağlasa
Özler ve gözler, huşu içinde Allah için ağlasa

İfsaddan, şirkten, tevhide doğru hicret yaşansa
Ümmet, sorumluluk ve takvayı tekrar kuşansa
Yaşanan zilletten çıkıp, yine ayağa kalksa
İşte, ancak o zaman kurtulur, Kudüs ve Aksa

Kur'an Nesli İlim Merkezi'nde bu hafta Cuma Sohbetinde Hasan Çelenk hoca: Filistin Davasının Önemi ve Gazze konulu bir sunum gerçekleştirdi. Cuma Hutbesinde ise Şükrü Hüseyiinoğlu: Ey Gazze! Sen ve Rabbin Gidin Savaşın mı Diyeceğiz? başlıklı bir hutbe okudu. Konuşmaların video kayıtlarını sizlerin istifadesine sunuyoruz!

 

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla. Hamd Rabbimize, salat ve selam Rabbimizin Nebilerine ve hassaten onların sonuncusu olan önderimiz Rasulullah’adır.

Rabbimizin mukaddes belde olarak nitelediği (Maide 21; İsra, 1) Filistin, bilindiği gibi bir asırdan fazla bir süredir kâfir emperyalist güçler ve onların işgal aparatı siyonist terör varlığının işgali altındadır.

1917’de emperyalist İngiltere’nin işgali ve “Belfour Deklarasyonu” ile bölgede Siyonist bir işgal devleti kurma kararı ile başlayan süreç, 1948 yılında “Stern”, “Haganah” gibi Siyonist terör örgütlerinin İngiltere, ABD ve onların güdümündeki BM himayesinde devletleştirilmesi ve Filistin halkının büyük katliamlara uğratılarak yurtlarından, evlerinden uzaklaştırılmasıyla neticelendi.

Siyonist işgal rejiminin, emperyalist efendilerince İslâm dünyasının merkezine bir hançer gibi kanlı şekilde saplanmasının tarihi olan 14 Mayıs 1948, Filistinliler tarafından her yıl “Nekbe / Büyük Felaket” olarak hatırlanmakta ve gündem edilmektedir.

Filistin’in gasbı, Filistinlilerin katledilmesi ve yurtlarından zorla tehcire dayalı bir bir işgal organizasyonu olan Siyonist rejim, bölgedeki gayr-i meşru varlığını ileriki yıllarda özellikle emperyalist ABD’nin desteğiyle daha da genişletmiş ve biz Müslümanların ilk kıblegâhımız olan Kudüs dahil İslâm beldelerini necis postallarıyla çiğnemiştir.

Günümüzde özellikle de kendi coğrafya ve halklarına ihanet içindeki bölge ülkelerinin “normalleşme” adı altındaki işbirlikçi politikaları sonucu işgal rejimi yerleşim adı altında işgalini Filistinlilerin elinde kalan son toprak parçalarından biri olan Batı Şeria’da daha da genişletmekte ve zaten çoğunluk itibariyle kendi ülkelerinde onlarca yıldır mülteci olarak insani yaşam şartlarından mahrum mülteci kamplarında yaşayan Filistinlileri bu kamplarda da rahat bırakmamaktadır.

Bütün bunlara ek olarak siyonist işgal rejimi, özellikle son yıllarda bölgedeki işbirlikçi rejimlerin ihanet politikalarından aldığı cesaretle ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’nın mahremiyetini ihlal eden ve onu zamansal ve mekânsal olarak bölmeye dönük saldırı ve ihlallerini artırmış bulunuyor.

Bu ayın başında da birçok yerleşimci siyonist, beraberlerinde yöneticiler ve hahamlar da olduğu halde Mescid-i Aksa’ya baskınlar düzenledi, biz Müslümanların ilk kıblemizin mahremiyetini ayaklar altına aldı.

Bu alçaklığa tepki gösteren Mescid-i Aksa murabıtı kardeşlerimiz ise siyonist işgal polisinin alçakça saldırılarına maruz kaldı. Bir hanım murabıt kardeşimize işgal polislerince yapılan ağır saldırı hafızalarımıza kazındı.

İşte böyle bir konjonktürde Gazzeli kardeşlerimiz, yerleşim adı altında işgalin daha da genişletilmesi ve bunun için Filistinlilerin evlerinin buldozerlerle yıkılması politikaları ve Mescid-i Aksa’nın mahremiyetinin ihlalinin sıradanlaşmasına karşı 7 Ekim 2023 sabahı son derece başarılı bir operasyonla cevap verdi.

Aynı anda ateşlenen 5 bin roketle Siyonist yerleşim bölgeleri vurulmaya başlanırken, Gazzeli mücahitler de paramotor araçları ve motosikletlerle Gazze’ye örülen işgal duvarlarını aşarak işgal karakollarına saldırdı ve birçok işgal askerini öldürüp birçok da esir aldı.

Bu operasyon, bir asırlık işgale ve bu işgalin her geçen gün genişletilmesine karşı Filistin halkının haklı bir cevabıdır. İşgal varoldukça direniş de varolacaktır, varolmalıdır. İşgali meşrulaştırmak, insanlık dışı, onursuz bir tutumdur.

7 Ekim sabahı Filistin İslâmî direnişinden büyük bir darbe yiyen ve böylece tüm imajı yerle bir olan işgal rejimi, üç gündür hıncını malum Gazzeli sivillerden çıkarmaya çalışmaktadır. Şu ana kadar 200’e yakını çocuk olmak üzere 800’den fazla Gazzeli, sivil hedefleri bilerek bombalayan işgal ordusunun hava saldırıları neticesi katledilmiş durumda. Siyonist katiller, saldırılarını hunharca sürdürmekte, buna karşılık başta emperyalist ABD olmak üzere batı dünyası bu soykırım girişimine destek vermektedirler.

İslâm dünyası yöneticilerinin çoğu ise, her iki tarafa itidal çağrısında bulunmak gibi ifadelerle konuyu geçiştirmekte ve üç maymunu oynamayı sürdürmektedirler.

Biz Müslümanlar, İslâm’ın mukaddesatının savunulması demek olan Filistin dâvâsını dâvâmız olarak biliyor ve emperyalizmin bölgemizdeki aparatı olan siyonist işgal rejimi bölgemizden silinip atılıncaya kadar bu haklı mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz.

Rabbimizden işgalci zalim kâfirleri ve efendilerini bizlerin elleriyle cezalandırmasını, direnen kardeşlerimize sebat vermesini ve mazlum Gazze halkına sabır yağdırmasını niyaz ediyoruz.

Yaşasın Filistin İslâmî direnişimiz.

“…(Rabbimiz!) Sen bizim mevlâmızsın, kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." (Bakara, 286)

 

(Kur'an Yurdu, - Kur'an Nesli İlim Merkezi, - İktibas Dergisi, - Venhar Haber, - Yetim Bize Emanet, - Yeni Nesil İnsanî Yardım Derneği)

Kur'an Nesli Tv'de  "Aksa Tufanı" Cihadını Değerlendirme ve Dua Programı gerçekleştirildi. Programın video kaydını sizlerin istifadesine sunuyoruz.

Sayfa 1 / 8