KÜRESEL TANRICIKLAR(!)

Dünyayı ele geçirmiş olan küreselci ve kendilerini akıllı sanan adamlar; Allah'tan rol çalarak yeryüzünde fitne ve fesadın yayılması için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ekini ve nesli ifsad eden bu zalimler, böyle giderse de durmayacaklar. Köleleştirdiği insanları kullanmaya ve sömürmeye devam edecekler. Karşılarında kendilerine hadlerini bildirecek muhalif bir güç olmadığı için de her türlü cüretkarlığı gösterecekler.

Silah gücü ellerinde, ekonomik güç ellerinde, Bel'amlık gücü ellerinde. Hal böyleyken cüretkarlığı daha ileri seviyeye taşıyan insanlığın baş belası zalimler, kendilerini tanrılık konumunda görmektedirler. İnsanları istedikleri gibi kullanmak, yani köle olarak görmeleri, kendilerini müstekbir konumuna çıkartmaktadır.

Bu emperyalist küçücük tanrıcıklar(!) Allah'ın esma'sından rol çaldıkları vehmine kapılmışlardır. Rezzak sıfatından; “bizde rızık veririz veya aç bırakırız”, Basar sıfatından; “bizde sizi uydularla görürüz”, semii sıfatıyla; “bizde sizin konuştuklarını çiple duyarız” vb.

Bu tanrıcıklar(!) eski Yunan mitolojisinde etkilenmişler; savaş tanrısı, cinsellik/Eros tanrısı, bereket tanrısı vs. Tanrıcıklar(!) günümüzde bir hayli mevcut; moda tanrısı, ekonomi tanrısı, silahlı güç tanrısı, uydurulmuş din tanrısı, medya tanrısı, haramzade tanrısı, eğlence tanrısı vs.

Her köşe başını tutmuşlar ve insanları yalan dolanla kandırıyorlar. Korku imparatorluğunu insanlara aşılamışlar, insanlarda; “bunlar yenilmez” deyip adeta bu zalimleri tanrılaştırıyorlar.

Bu zalimler kimilerine asgari ücret verir, kimilerine ekonomik kıskaç yani borç altında bırakır; bankalara bağımlı hale getirir, banka tanrısı da malum olduğu üzere ne öldürür ne güldürür! Kimilerini ise mahrum yani aç bırakır, kimilerini hapseder veya işkence eder, kimilerini ise göz kırpmadan öldürürler.

Bunların ağababaları Firavun bile “ben Allah’ım” demedi de rablik taslamaya kalktı. Yaratıcılık değil de “ben sizin sahibinizim” ve “Mısır’ın mülkü benimdir” demişti. Günümüz tanrıları ise level atlamış durumdalar; “dünya bizimdir, her yerde kolumuz var her yere anında müdahale ederiz. Ya silahlı güçle, veyahut siyasetle ve ekonomik güçle müdahale eder gün yüzü göstermeyiz” diyorlar adeta.

Bu tanrıcıkların(!) akıl hocası Firavun’dur ve onun sistemidir. Bu Firavunî piramidin üst versiyonu tek göz, silahlı gücü Haman, ekonomik gücü Karun, Bel'am'lık gücü ise din adamlarıdır.

Günümüzde bu siyonist küresel tanrıcıklar(!) piramit olgusu mevcut tek göz; dünyayı gözlüyorlar. Piramit’in içinde silahlı güç, ekonomik güç, Bel'amlık gücü ve siyasiler… Bunlar piramidin içinde dünyaya dizayn verdiklerini zannediyorlar. Piramidin dışında ise koyunlaştırılmış halk kitlesi var. Halk bilinçlenip silkinse bunların düzeni de bozulacaktır.

Uyutma taktikleri ile halkı kendilerine modern köle haline getirmişlerdir. Faiz sistemi, moda, politika ve siyaset, çıplaklık, şehvet düşkünlüğü, medya sektörü, sürekli tüketim kültürünün bir hayli yaygın olduğunu düşünürsek bunların hegemonyası devam edecek gibi görünüyor.

Küçük tanrıcıkların(!) oluşmasını, maalesef düşünemeyen halk kitleleri oluşturur. Futbol tanrısı ve fuhuş sektöründeki seks tanrıçası insanın aklını da gönlünü de alır.

Nefs fahşaya meyilli olunca çok tanrıların olması da kaçınılmaz oluyor. Dünya hayatı bu zalimlerin oyun ve eğlence kültürü olunca; avamı bu yönde etkilemek hiç zor olmuyor.

Günümüzde özellikle de Filistin'deki halkı yok etmek isteyen küresel tanrıları(!), insanlar tanımaya başladı. İnşaAllah sonları da yakındır. Kölelik zincirlerinden kurtulmak, Tek Allah'a iman etmekle insanlık refah bulacaktır.

Hakiki manada iman edip salih amel işleyen her mü'minin, çok tanrıları olmaz. Onları da yaratmış olan kâinatın sonsuz sahibi, Âlemlerin sahibi, Tek İlâh olan Allah'ı tanır ve O'na kulluğunu arz eder.

Çok tanrıcılık insanı köle eder; Tek İlâh'a iman etmek ise insanı hür eder!..

"Ey Rabbimiz, bu zalimlerin zulmünü def edecek iman gücünü bizlere ver; onların yıkılışını biz iman eden mü'minlerin eliyle eyle, Ey Rabbimiz!"

Son değişiklik Çarşamba, 29 Mayıs 2024 15:19

Yorum yapın

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuzdan emin olun. HTML kodları kullanılamaz.