Kuran Yurdu

Zina Cezasının Uygulanması İçin Gerekli Şartlar

  Zina Cezasının Uygulanması  Zina eden erkek veya kadına ceza uygulanabilmesi için aşağıdaki şartların bulunması gerekir ki bunlar;

  1- Zina eden erkeğin ergenlik çağına ulaşmış olması gerekir.Ergin olmayan çocuğa had uygulanmaz

  2- Zina edilen kadının da ergin veya kendisine cinsel istek duyulan bir yaşta olması gerekir.Küçük kız çocuğu ile zina edilmesi halinde,zina eden erkeğe de kıza da had cezası gerekmez.Ergin olmayan çocukla cinsel temasta bulunan kadına da had uygulanmaz.Burada fiilin haram olması yanında İslam Devleti’nin koyacağı ta’zir cezası ile kızlığın kaybedilmesi gibi durumlarda ayrıca diyet (maddi tazminat) cezası devreye girer.

  3- Zina edenlerin akıllı olması gerekir.Akıl hastasına had uygulanmaz.

  Mezhep imamları çocuk ve akıl hastasına zina haddinin gerekmediği konusunda görüş birliği içindedir.Delil şu hadistir:’Üç kişiden kalem kaldırılmıştır:

  • Çocuktan ergin oluncaya kadar
  • Uyuyandan uyanıncaya kadar
  • Akıl hastasından iyileşinceye kadar

  Diğer yandan akıllı bir erkek akıl hastası bir kadınla veya akıl hastası bir erkek akıllı bir kadınla zorlama olmaksızın zina etse,bu ikisinden akıllı olana had cezası uygulanır.

  4- Çoğunluk fakihlere göre,Müslüman’la gayri müslimin zinasında had cezası uygulanır.Fakat hanefilere göre,evlenmiş bulunan (muhsan) gayri müslime recm uygulanmaz değnek vurulur.

  Malikilere göre,iki gayri müslim birbiriyle zina etse,bunlara had uygulanmaz.Fakat bunlar zinalarını açığa vururlarsa te’dib edilir.Kafir bir erkek,Müslüman kadını zinaya zorlarsa öldürülür

  Şafii ve Hanefilere göre pasaportlu gayri müslüm yabancılara ne zina ve ne de içki içme cezası verilmez.Çünkü bunlar Allah haklarından olup,müste’menler bu hakları üstlenmişlerdir.

  Çoğunluk İslam fakihlerine göre,zinaya zorlanan erkeğe de had cezası uygulanmaz.Delil,yukarıda verdiğimiz hadisin genel anlamı ve suçluda zorlanma özrünün bulunmasıdır.

  Ebu Hanide ise,erkek için önceleri yalnız devlet yöneticilerinin zinaya zorlamasını haddi düşüren bir neden olarak görürken,sonraki görüşünde her çeşit zorlamanın haddi düşürebileceğini söylemiştir.Çünkü zorlanan kimsenin,kimi zaman istemediği halde cinsel birleşmeye gücü yetebilir.

  5- Zinanın insanla yapılmış olması gerekir.Üç Mezhebe ve Şafii’lerde sağlam görüşe göre hayvanla cinsel temas edene had cezası gerekmez,ta’zir uygulanır.Hayvan öldürülmez ve çoğunluk müctehidine göre,onun etinin yenilmesinde bir sakınca yoktur.Hanbelilere göre,fiil iki erkeğin şahitliği ile sabit olursa hayvan öldürülür,eti yenmez ve hayvanın tazmin edilmesi gerekir.

  6- Cinsel birleşmenin önden olması ve sünnet yerinin girmiş bulunması gerekir.Arkadan ilişki,yani livata Ebu Haniye’ye göre yalnız ta’zir cezasını gerektirir.Ebu Yusuf,İmam Muhammed ve diğer üç mezhebe göre ise livata,haddi gerektirir.

  Yabancı bir kadını öpme,sarılma veya cinsel organının dışında uyluk,karın vb başka yere temas ise yalnız ta’ziri gerektirir.Çünkü bu,şer’an kendisine bir şey takdir edilmeyen münker bir fiildir.

  7- Zinanın bir nikah şüphesine dayalı olarak işlenmemesi gerekir.Çoğunluk müctehidine göre,bir kimse yabancı bir kadınla kendi eşi veya cariyesi sanarak cinsel temasta bulunsa,had gerekmez.Ancak kadın bilerek susmuş ve zinaya razı olmuşsa,yalnız ona had cezası uygulanır.

  Ebu Hanife ve Ebu Yusuf’a göre ise,zina konusunda şahısta yanılma iddiası dikkate alınmaz.Çünkü bu durumda,fiili işleyenden şüphe kalkmaz.

  Evliliğin batıl oluşu konusunda,mezhepler arasında görüş birliği varsa,bundan sonraki cinsel birleşme had cezasını gerektirir.İki kız kardeşi nikah altında toplamak,beşinci eşle evlenmek,nesep veya süt yönünden haram olan bir kadınla evlenmek,iddet beklemekte olan kadınla veya üç talakla boşadığı kadınla kulleden (başka bir erkekle evlenip,bu evliliğin herhangi bir nedenle sona ermesinden) önce evlenmek bu niteliktedir.Ancak taraflar bütün bunların haramlığını bilmediklerini öne sürerlerse,burada önceye ait bilmemek bir özür sayılır ve cinsel birleşme durumunda had cezası uygulanmaz.

  Zinanın bir para karşılığında olması halinde Ebu Hanie’ye göre,her ikisine de had cezası uygulanmaz.Çünkü bu durum bir mehir karşılığında nikah akdine benzemektedir.Burada şüpheden dolayı had düşer.Ancak fiil haram olduğu için,İslam Devleti’nin bu konuda koyduğu bir ceza varsa (ta’zir) bu uygulanır.Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’e göre,zinada paranın bulunması,zonucu etkilemez.

  8- Zinanın daru’l-İslam’da olması gerekir.Aksi halde had cezası uygulanmaz.Çünkü İslam Devleti,darulharp ve darulbağy (asiler ülkesi) üzerinde velayet yetkisi kullanamaz.Yani onun,orada hadleri uygulamaya gücü yetmez.Ancak darulharp‘te İslam toplumuna azınlık olarak kendi dini inanç ve hükümlerini yaşama ve uygulama hakkı tanınmışsa,bu takdirde Müslüman’ların fedaratif bir yapı veya çok hukuklu bir sistem içinde,İslam’ın muamelat ve ukubata ilişkin esaslarını uygulamaları da mümkündür.Artık bu statüyü benimseyip İslam toplumuna bağlanan müminler için,uygulanması İslam Devleti’nin varlığına bağlı olan hükümler de bağlayıcı olur.

  Ta’zir : Boyutu hakimin takdirine bırakılan bir ceza şeklidir.

  Had Cezası : Miktarı İslam’iyette kesin olarak bildirilmiş olan cezadır. Allah’ın koyduğu ölçüler,çizdiği sınırlar,emir ve yasakları ifade eder. Hak miktarı kuran’a göre belirlenmiş cezalardır  Kaynak : Hamdi Döndüren / Delilleriyle Aile İlmihali / bkz: 108-110

  Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.