Zekatın Kardeşe (Akrabaya) Verilmesi Caiz Midir?

Kardeşe (Akrabaya) Zekat Düşer mi?Zekatını fakir olan kardeşlerine verse caiz olur.Nitekim zekat ;Anne,baba,dede ve nine gibi asl’a ; evlat ve torun gibi fürua verilmez.Fakat,bunların dışında kalan akrabaya verilebilir.Bu husustaki müsade,sadece bir cevaz değil,tercih ve efdaliyet ifade eder.Erkek ve kız kardeşler,daha sonra onların çocukları ; amca ve hala,sonra bunların evladı,dayı ve teyze,sonra bunların evladı zekat vermekte tercih edilirler.Kaynak : Mehmet Emre / Fetvalar / C:II / bkz:89