Kuran Yurdu

Yasin Süresi İbn Kesir Açıklamalı Meali

  Yasin Süresi 1-7 Arası Ayetlerin Meali : 1- Yasin 2- Çok hikmetli Kur’an hakkı için 3- Muhakkak sen gönderilmiş peygamberlerdensin 4- Dosdoğru bir yol üzeresin 5- Güçlü ve intikam alıcı,rahmet edici tarafından indirilmedir 6- Ataları azap ile korkutulmadığı için kendileri gafiller olan bir kavmi korkutasın diye 7- Andolsun ki onların çoğunun üzerine o söz hak olmuştur.Artık onlar imana gelmezler

  Yasin Süresi 8-12 Arası Ayetlerin Meali : 8- Şüphe yok ki onların boyunlarına çenelerine kadar varan demir halkalar koyduk.O bakımdan başlarını kaldırmış haldedirler 9- Hem biz onların önlerinden bir sev ve ardlarından da bir sed çektik.Gözlerini de perdeledik.Artık onlar görmezler 10- Onları uyarsan da,uyarmasan da onlar için birdir.Onlar inanmazlar 11- Sen ancak zikre uyan ve gayb ile Rahman’dan kalbinden saygı duyarak korkan kimseleri uyarırsın.İşte böylesini bir mağfiret ve kerim bir ecirler müjdele! 12- Muhakkak biz ölüleri diriltiriz.Onların ileri gönderdiklerini de,geride bıraktıklarını (izlerini) da yazarız.Biz her şeyi önder bir kitapta tespit etmişizdir.

  Yasin Süresi 13-17 Arası Ayetlerin Meali : 13- Onlara şu kasaba halkını örnek göster.Hani oraya elçiler gelmişti 14- O zaman biz onlara iki elçi göndermiştik de onlar bu ikisini de yalanlamıştı.Biz de üçüncü bir kişi ile desteklemiştik.Hep birlikte Elbette biz size gönderilmişizdir dediler 15- Dediler ki: Siz ancak bizim gibi birer insansınız.Rahman da hiçbir şey indirmemiştir.Siz ancak yalan söylersiniz 16- Dediler ki: Rabbimiz,bizim gerçekten size gönderilmiş kimseler olduğumuzu biliyor 17- Bize düşen apaçık tebliğden başkası değildir.

  Yasin Süresi 18-19 Ayetin Meali : 18- Dediler ki: Gerçekten biz sizi uğursuz belledik.Şayet vazgeçmezseniz sizi elbette taşlarız ve hiç şüphesiz size bizden çok acıklı bir azap dokunur 19- Dediler ki: Sizin uğursuzluğunuz sizinle birliktedir.Size öğüt veerilirse de mi? Hayır siz haddi aşan bir topluluksunuz

  Yasin Süresi 20-25 Arası Ayetlerin Meali : 20- Derken şehrin uzak bir yerinden bir adam koşarak gelip Ey kavmim,elçilere tabi olun dedi 21- Sizden hiçbir ücret istemeyenlere uyun.Hem onlar hidayet bulmuş kimselerdir 22- Ben,beni yaratana ne diye ibadet etmeyecekmişim? Üstelik siz yalnız ona döndürüleceksiniz 23- Ben ondan başka birtakım ilahlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek dilerse onların şefaatinin bana hiçbir faydası olmaz ve onlar beni kurtaramazlar 24- Bu takdirde ben muhakkak apaçık bir sapıklık içinde olurum 25- Şüphesiz ben Rabbime iman ettim,artık bana kulak verin.

  Yasin Süresi 26-29 Arası Ayetlerin Meali : 26- Cennete gir denildi.Dedi ki: Keşke kavmim bilse idi 27- Rabbimin bana mağiret ettiğini ve beni ikram olunanlardan kıldığını 28- Ondan sonra biz kavminin üzerine gökten hiçbir ordu indirmedik,indirecekler de değildik 29- O ancak tek bir çığlıktan ibaretti.Hemen sönmüş oldular

  Yasin Süresi 30-32 Arası Ayetlerin Meali : 30- Ey şu kullara hasret! Kendilerine ne kadar rasul geldiyse muhakkak onu alaya alırlardı 30- Kendilerinden önce nice nesiller helak ettiğimizi ve onların kendilerine geri dönmediklerini görmezler mi? 30- Hepsi de mutlaka huzurumuza getirileceklerdir.

  Yasin Süresi 33-36 Arası Ayetlerin Meali : 33- Onlar için delillerinden birisi de -kendisini cezalandırdığımız ve onları tane çıkardığımız- ölü topraktır.İşte ondan yemektedirler 34- Biz orada hurma ağaçlarından ve üzüm bağlarından bahçeler var ettik.Orada pınarlar fışkırttık 35- Meyvesinden yesinler diye.Halbuki onu elleri yapmamıştır.Hala şükretmezler mi? 36- Yerin bitirdiklerinden,nefislerinden ve bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan münezzehtir

  Yasin Süresi 37-40 Arası Ayetlerin Meali : 37- Onlar için bir diğer delil de gecedir.Ondan gündüzü soyup çıkarırız da onlar hemen karanlığa giriverirler 38- Güneş kendisi için belirlenmiş bir karar yerine kadar akıp gider.İşte bu Aziz,Alimin takdiridir 39- Aya gelince,biz onun için de konaklar tayin ve takdir ettik.Sonunda o kuruyup,incelen eski hurma dalı gibi yay şekline döner 40- Güneşin aya erişip,yetişmesi gerekmediği gibi gece de gündüzü geride bırakıcı değildir.Hepsi de birer yörüngede yüzerler.

  Yasin Süresi 41-44 Arası Ayetlerin Meali : 41- Onlar için bir diğer delil de bizim zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımız olmamız 41- Ve kendileri için bunun gibi binecekleri şeyleri de yaratmış bulunmamızdır 41- Eğer dilersek onları suda boğarız ve ne kimse onların imdadına yetişir,ne de kurtarılırlar 41- Ancak tarafımızdan bir rahmet olarak ve bir vakte kadar geçinmeleri için (boğmayız)

  Yasin Süresi 45-47 Arası Ayetlerin Meali : 45- Onlara: Önünüzdekilerden ve arkanızdakilerden korkun,olur ki rahmet olunursunuz denildiğinde (yüz çevirirler) 46- (Çünkü) Rablerinin ayetlerinden onlara bir ayet her geldiğinde mutlaka ondan yüz çevirenler oldular 47- Onlara Allah’ın size verdiği rızıktan infak edin denilse,kafirler iman edenlere derler ki: Allah dilese idi kendilerini yedirebileceği kimseleri mi yedirelim? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz

  Yasin Süresi 48-50 Arası Ayetlerin Meali : 48- Ve derler ki: Eğer doğru söyleyenler iseniz bu vaat ettiğiniz ne zaman olacaktır? 49- Onlar birbirleri ile çekişirlerken kendilerini alacak bir tek çığlıktan başkasını gözlemiyorlar 50- O zaman onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler,ne de ailelerine geri dönebilirler.

  Yasin Süresi 51-54 Arası Ayetlerin Meali : 51- Sur’a üfürüldüğünde hemen kabirlerinden Rablerine doğru hızlıca gidecekler 52- Vay bize! Yattığımız yerden im kaldırdı bizi? diyecekler.Bu Rahman’ın vaat ettiğidir,peygamberleri de doğru söylemişlerdir 53- O ancak tek bir çığlıktan ibarettir.Hepsi artık huzurumuza getiriliverirler 54- O günde hiçbir kimseye en ufak bir zulüm yapılmaz.Siz işlediğinizin karşılığını göreceksiniz

  Yasin Süresi 55-58 Arası Ayetlerin Meali : 55- Muhakkak o günde cennetlikler sevinç içinde meşgul olacaklardır 56- Onlar ve eşleri gölgelerde,tahtlar üstünde yaslanacaklar 57- Onlar için orada meyveler ve istedikleri her şey vardır 58- Çok merhametli Rab’den selam denir

  Yasin Süresi 59-62 Arası Ayetlerin Meali : 59- Ey günahkarlar sizse bugün ayrılın 60- Ey Ademoğulları,şeytana tapmayın.çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır diye size emrimi açıklamadım mı? 61- Ve bana ibadet edin diye.İşte dosdoğru yol budur 62- Andolsun ki o sizden pek çok kimseyi saptırdı.Niçin akıl etmiyorsunuz?

  Yasin Süresi 63-67 Arası Ayetlerin Meali : 63- İşte vaat olunduğunuz cehennem budur 64- Küfre sapmanızdan ötürü bugün oraya girin 65- Bugün biz ağızlarına mühür vururuz ve neler kazandıklarını elleri bize söyler ve ayakları şahitlik eder 66- Eğer dileseydik,gözlerini silme kör ederdik de dolya didişip dururlardı.Artık nasıl görebileceklerdi? 67- Ve eğer dileseydik oldukları yerde suratlarını değiştirirdik.Devam etmeye de,geri gelmeye de güçleri yetmezdi

  Kıyamet gününde Ademoğullarından kafir olanlara cehennem gösterilecek ve azar ve sitem olmak üzere kendilerine ‘İşte vaat olunduğunuz’ Rasullerin sizleri kendisinden sakındırıp,sizn de bu hususta kendilerini yalanladığınız ‘cehennem budur.Küfre sapmanızdan ötürü bugün oraya girin’ denilecektir.Yüce Allah başka yerde de şöyle buyurmaktadır: ‘Cehennem ateşine doğru şiddetle sürülecekleri gün (onlara): İşte bu sizin yalan saydığınız ateştir (denilir).Bu bir büyü müdür yoksa siz mi görmüyorsunuz (Tur 13-15)

  Yasin Süresi 68-70 Arası Ayetlerin Meali : 68- Kime uzun ömür verirsek,yaratılışta onu baş aşağı çeviririz,akıl erdirmiyorlar mı? 69- Biz ona şiir öğretmedik,ona yakışmaz da.O ancak bir zikir ve apaçık bir Kur’an’dır 70- Ta ki o diri olan kimseleri korkutup uyarsın ve kafirler aleyhine söz hak olsun

  Yasin Süresi 71-73 Arası Ayetlerin Meali : 71- Görmezler mi ki,biz onların faydasına kendi ellerimizle var ettiğimiz davarlar yarattık? İşte kendileri buna sahiptirler 72- Onları kendilerine boyun eğdirdik.Hem binekleri bunlardandır,hem onlardan yerler 73- Ve onlarda kendileri için faydalar ve içecekler vardır.hala şükretmezler mi?

  Yasin Süresi 74-76 Arası Ayetlerin Meali : 74- Kendilerine yardım olunu ümidi ile Allah’tan başka ilahlar edindiler 75- Onlar kendilerine yardım edemezler.Halbuki kendileri onlar (ilahlar= için hazırlanmış askerlerdir 76- O halde onların söyledikleri seni üzmesin.Muhakkak biz onların gizlediklerini de,açıkladıklıarını da biliyoruz

  Yasin Süresi 77-80 Arası Ayetlerin Meali : 77- İnsan hiç bizim kendisini bir nutfeden yarattığımıza bakmaz mı? Böyle iken o apaçık bir hasım olup çıkıyor 78- Kendi yaratılışını unutarak bize bir misal getirip: Çürümüş haldeki kemikleri kim diriltecek? dedi 79- Deki: Onları ilk defa yaratan kim ise onları diriltecektir.O her türlü yaratmayı en iyi bilendir 80- O sizin için yeşil ağaçtan ateş çıkarandır.Hemen ondan ateş yakıyorsunuz

  Bundan maksadın Hicaz topraklarında yetişen Merh ve Afar denilen ağaçlar olduğu da söylenmiştir.Ateş yakmak isteyip de beraberinde çakmak taşları bulunmayan bir kimse gider bu ağaçtan yeşil iki çubuk alır,bunlardan birini diğerine sürter ve her ikisinden ateş ortaya çıkar.Tıpkı çakmaktaşından çıktığı gibi.

  Yasin Süresi 81-83 Arası Ayetlerin Meali : 74- Göklerle yeri yaratan,onlar gibisini yaratmaya kadir değil midir? Evet ve o yaratandır.Her şeyi en iyi bilendir 74- O bir şeyi diledi mi ona emri sadece ol demesidir.O da oluverir 74- Her şeyin melekutu (egemenlik ve tasarrufu) elinde bulunanın şanı ne yücedir.O münezzehtir,yalnız Ona döndürüleceksiniz.  Kaynak : İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri (Tefsiru’l Kur’an’il Azim) / C: IX / bkz: 180-238

  Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.