Yasin Süresi Beyanu’l Hak Tefsiri

Yasin Süresi Mekki’dir.Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin beşinci yılında bir bütün halinde indirilmiş olup 83 ayettir.Adını ilk ayetindeki Huruf-u Mukattaa’dan olan Ya Sin harflerinden almıştır.Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre 41,Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre ise 36. süredir.

Allah’a ve O’nun elçisine saygı duyan ve sırat-i müstakim üzere yaşayanlar,cennette refah ve mutluluk içerisinde tam manasıyla yaşarlarken,inkar edenler cehennemde bu yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.Allah istese,onlara bu dünya hayatında da ceza verebilirdi ; bilhassa şımarık inkarcıları taşlaştırabilir ya da gözlerini kör edebilirdi.Fakat O bunları yapmadı.Yine de insanları düşündürmek maksadıyla somut ayetlerle uyarma yolunu seçti.Etini yedikleri,sütünü içtikleri,yünlerinden ve derilerinden yararlandıkları,üzerlerine bindikleri hayvanlara dikkatlerini çekmek istedi.’Tabiatları icabı vahşi olmaları gereken bu hayvanlar,acaba neden böyle ehli ve hizmetkar ruha sahiptirler’ dedirtmek istedi.

Ademoğlunu diğer hayvanlardan ayıran en önemli özelliği akletme,düşünme ve gerçekleri görme kabiliyetidir.Bu özelliğine rağmen insan,meni içerisindeki bir nutfeden yaratılışına bakmayıp ‘Allah bunu mu diriltecek?’ diyerek Allah’ın elçisine,çürümüş bir kemiği temsil getirmektedir.Oysa,seni babanın sulbünde üreten,annenin yumurtasını dölleyen meni içerisindeki milyonlarca spermden bir tanesinden yaratıp o hale getiren Allah,neden tekrar yaratmasın ki! Kaldı ki bir şeyin olmasını dilediği zaman O’nun işi,ona sadece ‘Ol’ demekten ibarettir.

Yasin Süresi 1-4 Ayet = Ya Sin.Hikmet dolu Kur’an’a yemin olsun ki ,sen kesinlikle gönderilmiş elçilerimizdensin ve Sırat-i Müstakim üzerindesin.

Yasin Süresi 1-4 Ayet Tefsiri =Ya Sin kuruf-u Mukatta ile ayrı ayrı okunan harflerdendin.İki harften müteşekkil olup,bu harfleri ile neyin kastedildiğini en iyi Allah bilir.Kur’an,noksan sıfatlardan münezzeh,kemal sıfatlarla muttasıf,ilmi,iradesi ve hükümranlığıyla bütün alemleri kuşatmış olan,dolayısıyla görülen ve görülmeyen her şeyi bilen Alim,Habir , Kadir olan Allah’ın kelamaıdır.Onda madde ve mana alemleriyle ilgili hakikatler ve gerçekler vardır.O nedenle Kur’an’daki bilgilerin hepsi mutlak doğrular ve hikmetlerdir.O,aynı zamanda muhkemdir ; nazmı ve te’lifi açısından mükemmeldir.Onun önünden ve ardından ona batıl gelip giremez ve hiçbi,r varlık ona zarar veremez.

Yasin Süresi 5-8 Ayet = Kur’an ise,Aziz Rahim olan Allah’tan ataları uyarılmadığı için gafil olan bir toplumu uyarman için indirilmiştir.Andolsun ki onların çoğuna ceza ile ilgili sözümüz vacip olmuştur ; artık onlar iman etmezler.Kuşkusuz onların boyunlarına birtakım tasmalar geçirdik ; onlar çenelerine kadar dayanmış,bu yüzden kafaları yukarıya kalkık,önlerini göremez halde yalpalamaktadırlar

Yasin Süresi 5-8 Ayet Tefsiri = Normal bir insanın boynuna,boyun omurları zedelenmiş kimselere takılan kaskın geçirildiğini düşünün.Bu vaziyetteki bir insanın,başını önüne eğip bastığı yeri görmesi imkansızdır.Aynen onun gibi mecazi anlamda aşırı dünya sevgisi,mal,evlat , makam,şöhret hırsı,içki,kumar , eğlence ve zevke düşkünlük gibi şeyler boyuna geçirilmiş halkalara / tasmalara benzerler.Bunlar,o şahsın Allah’a iman edip boyun eğmesine,önünü görerek attığı adımları bilerek yürümesine,ölçülü davranmasına ve hata etmeden,suç işlemeden yaşamasına manidir.Elbette bu durumdaki kişi yalpalayacak,sağa sola çarpıp tökezleyecektir.Cenab-ı Hak da bunu soruyor : “Yüz üstü kapanıp etrafını görme imkanı olmadan burnunun doğrultusuna giden mi,yoksa doğru yolda normal olarak yürüyen mi yolda daha başarılı olur (1)”

Yasin Süresi 9-12 Ayet = Onların önlerinde bir set,arkalarından da bir set çektik ve onları dört bir yandan kuşattık ; artık göremezler.Onları uyarsan da uyarmasan da fark etmez ; zira onlar iman etmeyecekler.Sen ancak Zikr’e / Kur’an’a uyan ve görmediği halde Rahman’a saygı duyan kimseleri uyarabilirsin.Onları,bağışlanma ve değerli bir mükafat ile müjdele.Muhakkak ki ölüleri dirilten,hayattayken yaptıkları ve geride bıraktıkları eserlerini yazan Biziz,Biz.Ayrıca bir bir saydığımız her şey Kitab-ı Mübin’de kayıtlıdır.

Yasin Süresi 9-12 Ayet Tefsiri =’Takdim ettikleri’,insanların dünya hayatında iyi ya da kötü olarak işleyip hesap günü ortaya çıkarılmak üzere gönderdikleri amelleri anlamındadır.Mesela : “Ey iman edenler , Allah’tan korkun! Herkes yarın için ne göndermiş bir baksın.Allah’a karşı gelmekten sakının ; zira Allah yaptıklarınızdan haberdardır.Sakın ha ! Allah’ı unutan,dolayısıyla kendi geleceklerini unutanlar gibi olmayın ! Allah’ı ve kendisini unutanlar fasıklardır (2)”

‘Eserleri’ ise insanların üzerinde bıraktıkları etkileri,izleri ve geride bıraktıkları eserlerdir.Kişi öldükten sonra bile,bu eserlerin varlığı devam ettiği sürece,onlardan sevap ya da günah kazanmaları devam eder. Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurmuştur : ‘Kim sosyal hayatta iyi bir çığır açarsa,hem açtığı o iyi çığır sebebiyle sevap kazanır,hem de ondan yararlananların kazandıkları kadar bir sevap daha kazanır.Kimd e kötü bir çığır açarsa,o da hem açtığı kötü çığır sebebiyle günah kazanır hem de ona uyup açtığı kötü yoldan gidenlerin kazandıkları günahlar kadar bir günah daha kazanır.Kişi öldükten sonra geride bıraktıkları eserleri ayakta durduğu sürece,kazançarlı da devame decektir.Sadaka-ı cariye,hayırlı evlat ve kendisinden faydalanılan ilim de kişinin vefatından sonra hayrı devam eden kalıcı ve sürekli işlerdendir.

Yasin Süresi 13-19 Ayet = Kendilerine elçiler geldiğinde (onlarla mücadele eden) şu kasaba halkını da onlara bir misal olarak anlat.Biz onlara iki elçi göndermiştik,elçilerimizi yalanladılar da üçüncü bir elçiyle onları takviye ettik ve üçü de ‘Şüphesiz biz,size gönderilmiş elçileriz’ demişlerdi.Halk ‘Siz de ancak bizim gibi insanlarsınız,Rahman size bir şey indirmemiştir,siz kesinlikle yalan söylüyorsunuz’ dediler. Elçiler ‘Rabb’imiz biliyor ki biz,gerçekten size gönderilmiş elçileriz.Bizim,apaçık tebliğden başka bir görevimiz de yoktur’ Halk ‘Siz bize uğursuzluk getirdiniz,eğer bu söylediklerinize bir son vermezseniz sizi kesinlikle taşa tutarız ve bizden size mutlaka elim bir azap dokunur’ dediler.Elçiler ‘Uğursuzluğunuz kendinizdendir.Size öğüt verildiği için mi uğursuzluğa uğradığımızı düşünüyorsunuz? Hayır,siz gerçekten haddi aşmış bir topluluksunuz’ dediler.

Yasin Süresi 20-29 Ayet = Şehrin en uzak bir semtinden bir adam koşarak geldi ve ‘ey kavmim,şu gönderilen elçilere uyun ; kendileri hidayete ermiş,sizden de hiçbir ücret istemeyen bu kimselere mutlaka uyun’ dedi.Bana ne oluyor ki beni yaratana ben ibadet etmeyeyim.Siz de O’na döndürüleceksiniz.Ben,O’nı bırakıp da başka tanrılar edinir miyim? Eğer Rahman bir zarar vermek isterse,onların şefaatleri bana bir fayda sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar.Yooo ! O vakit ben,apaçık bir sapıklık içinde olmuş olurum.Kuşkunuz olmasın ki ben Rabb’inize kesinlikle iman ettim ; şimdi beni dinleyin demişti ki O’na ‘Gir cennete’ denildi.Adam (cennete girince) dedi ki:N’olaydı ! Benim kavmim Rabb’imin beni bağışladığını ve ikram görenler arasına kattığını bilseydi.Onun ardından kavmi üzerine gökten herhangi bir ordu indirmedik ; indirecek de değildik.Zira,sadece tek bir korkunç ses onlar için kafidir ; bir de bakmışsın ki hepsi birden sönüvermişlerdir.

Yasin Süresi 30 Ayet = Yazıklar olsun o kullara ki,kndilerine gelen her bir elçiyi hemen alaya almaktadırlar.Bunlar,kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi ve onların kendilerine geri dönmediklerini görmediler mi? Onların hepsi de topluca bizim huzurumuza çıkarılacaklardır

Yasin Süresi 31-36 Ayet = Şu ölü toprak onlar için bir delildir! Biz ona hayat verdik ve oradan taneler / hububat çıkardık , şimdi ondan yemektedirler.Biz,orada hurmalıklar ve üzüm bağları yarattık ve orada kaynaklar fışkırttık ki onun meyvelerinden ve elleriyle yetiştirdiklerinden yesinler.Onlar,hala şükretmeyecekler mi? Arzın bitirdiklreinden,kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden her şeyi çift / eşeyli olarak yaratan Allah’ın şanı pek yücedir.

Yasin Süresi 37-40 Ayet = Gece de onlar için bir delildir.Biz ondan gündüzü soyup aldığımızda,bir de bakmışsın ki onlar karanlıkta kalıvermişler.Güneş de karar kılacağı belli vakte kadar yörüngesinde yürüyüp gider.İşte bu,Aziz Alim olan Allah’ın takdiridir.Ay için de eğri bir üzüm çöpüne dönünceye kadar menziller takdir ettik.Ay’a yetişmek Güneş’in yapabileceği bir şey değildir ,gece de gündüzü geçemez.Bunların her bir bir boşlukta yüzmektedirler.

Yasin Süresi 41-44 Ayet = Şüphesiz Bizim,tohumlarını / nesillerini taşıyan babalarını dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için bir delildir ve onlara,binecekleri onun benzeri daha nice şeyler yarattık.Eğer dilesek onları da suda boğardık ; ne imdat çığlıklarına koşan olurdu ne de onlar kurtarılırlardı.Ancak merhamet ettiklerimiz ve blli bir zamana kadar yaşayıp yararlanmaları için izin verdiklerimiz hariç

Yasin Süresi 45-50 Ayet = İnkar edenlere : ‘Önünüzdekilerden de ardınızdakilerden de sakının ki merhamet olunasınız denildiğinde (hiç tınmadılar).Rab’lerinin ayetlerinden bir ayet gelir gelmez hemen ondan yüz çevirdiler.Onlara Allah’ın size verdiği rızıklardan ihtiyaç sahiplerine verin denilince,inkar edenler iman edenlere ‘Dilediği takdirde Allah’ın doyuracağı kimseleri şimdi biz mi doyuracakmışız ! Siz başka şey değil,apaçık sapıklık içindesiniz.Eğer doğru söyleyenlerdenseniz şu tehdit ettiğiniz kıyamet ne zamanmış? dediler.Onlar,birbirleriyle çekişip dururken kendilerini ansızın yakalayıverecek olan tek bir korkunç sesten başkasını beklemiyorlar.O zaman onlar ne bir tavsiyede bulunabilir ne de ailelerine dönebilirler.

Yasin Süresi 51-58 Ayet = Sur’a üflendiği zaman bir de bakmışsın ki hepsi kabirlerinden çıkmış,süratle Rab’lerine doğru (su gibi) akıp gitmektedirler.Eyvah ! Yattığımız yerden bizi kim uyandırdı derler.(sonra kendileri) Bu,Rahman’ın vaat ettiği şeydir ; elçiler de doğru söylemişler diyecekler.Diriltilmeleri için sadece bir tek korkunç ses yetmiştir. ; artık onların hepsi birden huzuruma çıkartılıvermişlerdir.O gün hiç kimseye en ufak bir haksızlık yapılmaz ; yapmakta olduklarınızdan başkasıyla da cezalandırılmazsınız.O gün cennetlikler,zevkli bir meşguliyet içerisindedirler.Onlar ve eşleri gölgeliklerde,koltuklara yaslanmışlardır.Bütün meyveler orada onlar içindir ; isteyecekleri her şey de onlarındır artık.Derken rahim Rab’den sözlü bir selam alacaklardır !

Yasin Süresi 51-58 Ayet Tefsiri = Hiç kimse “Çekirdek kadar da olsa… (3)” veya “Kıl kadar da olsa.. (4)” haksızlığa uğratılmayacaktır.Herkes,sadece yaptığının karşılığını görecektir.

Yasin Süresi 59-65 Ayet = Bugün ayrılın artık ey suçlular ! Ey ademoğulları ! Ben size, ‘Şeytana tapmayın,o size apaçık bir düşmandır.Bana ibadet edin ! Sırat-i Müstakim işte budur’ dememiş miydim? Fakat siz halak aklınızı başınıza almayacak mısınız? Tehdit edilmekte olduğunuz cehennem işte budur.Bugün inkarınız sebebiyle girin oraya.O,gün onların ağızlarını mühürleriz elleri konuşur,ayakları da yapmakta oldukları şeylere şahitlik eder.

Yasin Süresi 66-68 Ayet = Eğer dilesek,onların gözlerini kesinlikle büsbütün kör edebilirdik ; öylece yola koyulurlardı.Onlar o haldeyken nasıl göreceklerdi ki ! Dilesek,oldukları yerde onları taşa da çevirebilirdik ; (bulundukları yerden) ne geçip gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi.Kimin ömrünü uzatıyorsak,onun yaratılışını tepe taklak geri çevirmekteyiz ; bunlar hala anlamıyorlar mı?

Yasin Süresi 66-68 Ayet Tefsiri =Bu pasaj,Rabbini inkar eden düşüncesiz,inatçı kafirleri düşündürmek,biraz da korkutmak içindir.Eğer dilersek Biz,onların gözlerini kör,bütün kabiliyetlerini felç eder eder,yaptıklarını yapamaz hale getirebiliriz.Artık,bizim geri aldıklarımızı,onlara verecek kimseyi de bulamazlar.Fakat genellikle cezalandırmayı ahirete bıraktık ki belkki bir gün düşünür de gerçekleri görüp kavrarlar.Ömürlerini madden ve manen uzattığımız kimseler ise,bunu kendileri için bir iyilik sandılar ; tepe taklak geri çevrilip “Ömrün en rezil çağına…(5)’ itilenleri görmelerine rağmen düşünüp de ibret almadılar

Yasin Süresi 69-70 Ayet = Biz Peygamber’e şiir öğretmedik,onun için buna da gerek yoktur.Bu bir öğüt ve apaçık Kur’an’dan başka bir şey değildir.O da sırf dirileri uyarsın ve kafirlere azap hak olsun diye indirilmiştir.

Yasin Süresi 69-70 Ayet Tefsiri =Diriler’den maksat,gerçekleri gören,hakikatleri işiten ve aklı başında olup körü körüne atalarının izinden gitmeyen müminlerdir.”Eğer anlamıyorlarsa,sağırlara sen mi işittireceksin (6),Sen ölülere duyuramazsın (7),Kabirdekilere sen işittiremezsin (8)” Buradaki ölüler ve kabirdekiler,hayatta olmalarına rağmen mecazi manada ölmüş sayılan,aklını kullanmayan cahil ve duyarsız kimselerdir.

Yasin Süresi 71-73 Ayet = Onlar,bizzat ellrimizle kendileri için yarattığımız o uysal hayvanlara hiç bakmadılar mı? Üstelik onları sahiplenip kullanmaktadırlar.Onları emirlerine Biz amade kıldık ; işte onlardan kimine biniyorlar,kiminden de yiyorlar.Onlarda kendileri için içecekler ve daha pek çok yararlar var.Hala şükretmeyecekler mi?

Yasin Süresi 74-76 Ayet = Belki kendilerine yardım eder diye Allah’tan başka tanrılar edindiler.Tanrıları onlara yardım edemezler,sanki kendileri onları korumak üzere hazırlanmış askerlerdir.Onların sözleri seni üzmesin.Kuşkusuz,Biz onların gizlediklerini de biliyoruz,açıkladıklarını da

Yasin Süres 77-83 Ayet = Şu insan kendini bir nutfeden / spermden yarattığımızı görmedi mi ki kalkmış Bize apaçık bir düşman kesiliyor Yaratılışını unutmuş olmalı ki bir de Şu çürümüş kemiğe kim yeniden hayat verecek? diyerek bize misal getiriyor.De ki : Onu ilk defa yaratan diriltecektir.O,her durumda yaratmayı bilendir.Halen yakmakta olduğunuz yeşil ağaçtaki ateşi yaratan da O’dur.Gökleri ve yeri yaratan Allah,onların benzerlerini de yaratmaya güç yetiremez mi? Evet,O buna da kadirdir.Zira O,mutlak yaratıcıdır.,her şeyi bilendir.Nitekim,bir şeyi yaratmak istediği zaman O’nun işi ona sadece ol demektir,o da hemen oluverir.Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah’ın şanı ne yücedir.Ve siz O’na döndürüleceksiniz.M. Zeki Duman / Beyanu’l-Hak / C:1 / bkz: 363-380

(1-Mülk 22) (2-Haşr 18-20) (3-Nisa 124) (4-Nisa 49-77) (5-Nahl 70) (6-Yunus 42) (7-Neml 80) (8-Fatır 22)

Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.