Yanlışa Neden dur Diyemiyoruz

Doğruları Söylemekten Neden KorkuyoruzTapılmaya ve anılmaya en layık olan,hamde ve şükredilmeye en çok yaraşan,akıl sahipleri tarafından bilinip inkar edilmeyen, masiyetlerden menedip,korkutan ve öğüt veren,velilerini iyiliği emretmek ve kötülüğe engel olmak üzere görevlendiren Allah’a hamd olsun.Anlayıp tefekkür edenlerin hamd ettiği gibi O’na hamd eder,işleri erken yapanların en şereflisi olan elçisi Hz Muhammed’e,ashabına ve dünyada öğüt almayanların ahirette öğüt alacakları zamana kadar ona tabi olanlara çokça salat ve selam ederim (1)”

Ve Rabbin dedi ki

Ey müminler! İçinizden hayra çağıran, iyiliği yayıp kötülükleri önleyen bir topluluk bulunsun. İşte selâmet ve felahı bulanlar bunlar olacaklardır (2)” ve yüce Allah başka bir ayet-i celile ile devam ediyor

“Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O’nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler topluluğuna rehberlik etmez (3)” ve “Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları onunla (Kur’an ile) uyar. Onlar için Rablerinden başka ne bir dost, ne de bir aracı vardır; belki sakınırlar (4)”.Ancak şunu da unutma ve “Bil ki sen ölülere işittiremezsin, arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da dâveti duyuramazsın (5)” ve “Sen körleri sapıklıklarından çevirip doğru yola getiremezsin. Ancak âyetlerimize inanıp da teslim olanlara duyurabilirsin (6)”.O zaman ey “(Resûlüm!) Sen şimdi sabret. Bil ki Allah’ın vadi gerçektir. (Buna) iyice inanmamış olanlar, sakın seni gevşekliğe sevketmesin! (7)”.

Burdaki Resule olan hitap yani emr-i maruf nehyiy-i münker tüm insanlar için geçerlidir.”Önlenecek şeyler üç kısımda ele alınır

Bunlar;

Birincisi elle önlenecek şeylerdir.Bu devlet başkanlarına ve sultanlara mahsustur

İkincisi dille engellenecek olanlar.Elle değil.Bunu da alimler yapacaktır

Üçüncüsü Kalpten yapılması istenmeyen kötülüklerdir.Bunu avam müminler yapar (8)”

“Resulüllah (s.a.v):Bir yerde günah işlenirse ona tanık olup nefret eden (bir rivayette karşı çıkan) orada bulunmayan kimse gibidir.Orada bulunmadığı halde o fiile rıza gösteren ise ona şahit olan gibidir (9)”.Peki kişinin bunlara engel olmamasının yada olamamasının sebepleri yada sebebi nedir diyecek olursan;

“Anlatıldığına göre bir şeyhin küçük bir kedisi vardı.Her gün yanı başındaki bir kasaptan kedisi için bir miktar sadakat alırdı.Bir keresinde kasabın bir münker işlediğini gördü.Evine girip kedisini dışarı çıkardı,sonra kasaba gidip yaptığı münkerin yanlış olduğunu söyledi.Bunun üzerine kasap ona dedi ki:Bundan sonra kedin için sana bir şey vermeyeceğim.O şeyh de kasaba şöyle dedi:Ben ancak kediyi evden attıktan ve senden bir şey beklememeye karar verdikten sonra yaptığın şey hakkında seni uyardım (10)”

Aksine İnsanlardan şu iki şeyi bekleyen kişi onların işlediği münkere engel olamaz.

Birincisi:İnsanların kendisine gösterecekleri kibarlık ve nezakettir.

Diğeri ise insanların kendisinden hoşnut olup onu övmesidir (11)”

Ve yine aynı şekilde “Bir şahıstan beklentisi olan kişi;kendisinde bulunmayan vasıflarla onu çok fazla över,ona yağcılık yapar,iyiliği emretmez ve kötülük yaptığında engel olmaz (12)”

“Ey iman edenler! Siz kendinize bakın.Doğru yolda olduğunuzda sapan kimse size zarar veremez.Hepinizin dönüşü Allah’adır ve O size yaptıklarınızı bildirecektir (Maide ‘105) ayeti hakkında Resulülah (s.a.v buyuruyor ki:Birbirinize iyiliği emredin kötülükten sakındırın.Ancak cimriliğe boyun eğildiği,insanların arzu ve hevesleri peşinde gittiklerini gördüğünde,dünyanın dine tercih edilip herkesin kendi görüşünü beğendiği dönemlerde sadece kendinin çaresine bak ve avamı bırak.Ondan sonra öyle günler gelecek ki,o günlerde dinin emirlerine uyma hususunda gösterilecek sabır ateş parçasını elde tutmak gibi zor olacak.O günlerde Müslüman olarak yaşamaya çalışanlara,sizin gibi yaşayanın birinin elli katı sevap verilecek (13)”

“Onlar kendilerine yapılan nasihatı unutunca ,biz de kötülükten men edenleri kurtardık,zulmedenleri ise yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü şiddetli bir azap ile yakaladık (A’raf’165):Yüce Allah kötülükten nehyedenlerin kurtulduğunu ve zalimlerin helak olduğunu bizatihi bildirirken,ona ses çıkarmayanlar hakkında herhangi bir şey buyurmamıştır.Çünkü amellerin karşılığı aynı türden verilir
(14)”(1-İbnü’l Cevzi / Minacü’l-Kasıdin Ve Müfidü’s-Sadıkin / C:1 / bkz:511);(2-Al’i İmran Süresi’104);(3-Maide Süresi’67);(4-En’am Süresi’51);(5-Neml Süresi’80);(6-Neml Süresi’81);(7-Rum Süresi’60);(8-Abdülkadir Geylani / El-Ğunye / bkz:176);(9-İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri / C:4 / bkz:16);(10-İbnü’l Cevzi / Minacü’l-Kasıdin Ve Müfidü’s-Sadıkin / C:1 / bkz:534);(11-İbnü’l Cevzi / Minacü’l-Kasıdin Ve Müfidü’s-Sadıkin / C:1 / bkz:535);(12-İbnü’l Cevzi / Minacü’l-Kasıdin Ve Müfidü’s-Sadıkin / C:1 / bkz:586);(13-İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri / C:4 / bkz:87);(14-İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri / C:4 / bkz:521)

Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.