Yalan Söylemenin Caiz Olduğu Yerler?

Peygamberimiz (s.a.v) yalan söylemeye üç yerde ruhsat (izin) vermiştir ki bunlar;

1- Harpte (savaşta) insanın kendi kasıt ve niyetini (düşüncesini) düşmana söylememesidir.

2- İki kişinin arasında sulh (barış) yapmak isterken her iki taraftan,söylememiş olsalar da iyi cevaplar getirmek ve hayırlı haberler nakil etmektir.

3- Hanımı olan kimsenin,gönlünü hoş etmek için söylemesi caizdir.