Uzlete Çekilmek

Uzlet Ne Demektir Ve Uzlete Çekilmenin AçıklanmasıKendisini tanıyan arifi halvetine aşina eyleyen,kendisiyle gizliden gizliye konuşmasının verdiği zevkle onu diğer insanlardan uzak tutan ve böylece,yalnızken ona kendisini düşünme bahçesini açan,o bahçenin yeşilliği içerisinde onu kendisinin huzurunda bir o yana bir bu yana salındıran ve böylece basiret gözüyle ona Firdevs ile çöplük arasındaki farkı gösteren Allah’a hamd olsun

Nimetlerini bol ve eksiksiz biçimde verdiğinden dolayı O’na hamd ederim.Bu nimetlerin en üstünü O’nu tanımaktır.O’nun seçkin kullarının en seçkin olan elçisi Hz Muhammed’e , ashabına ve getirmiş olduğu dinin yolunda onu takip edenlere salat ve selam ederim.

İnsanlar,uzlet ve insanların arasında yaşamanın hangisinin daha faziletli olduğu konusunda ihtilaf ettiler.Oysa bunladan her birinin birtakım faydaları olduğu gibi,gaileleri de vardır.Zahidlerin çoğu uzleti tercih ettiler.Bu husustaki doğru davranışı ortaya koymak için önemli olduğundan konuyu iki bölümde incelyeceğiz;

Birinci Bölüm : Konu hakkındaki görüşler ve deliller

İkinci Bölüm : Her iki hususun faydalarının ve gailelerinin sayıalrak doğrunun ortaya çıkarılması

Denildi ki : Ey Allah’ın elçisi! İnsanların en hayırlısı kimdir?

Şöyle cevap verdi : Canıyla ve malıyla cihat eden ve tenha bir yerde Rabbine ibadet edip insanları kendi şerrinden kurtaran adam

İbn Mes’ud (r.a) arkadaşlarına bir keresinde şöyle demiştir :

İlim pınarları,geceyi aydınlatan kandiller,evi donatan eşyalar,azimli kalplere sahip olanlar,eski giysiler giyenler,göktekiler tarafından bilinen ve yerdekiler tarafından tanınmayan kimseler olunuz.Kaynak : İbnü’l Cevzi / Minhacü’l  Kasıdin Ve Müfiddü’s-Sadıkin / C:: I / bkz: 465