Uyurken Duyu Organlarının Durumu

Kalb âleminin insanı şaşkına çeviren sonsuz halleri vardır. Zaten kalbin üstünlüğü, şaşılacak hallerinin herşeyinkinden çok fazla olmasından ileri gelir. Birçok insanın bu hallerden haberleri yoktur.

Kalb iki sebeple üstündür:

  1. Birinci ilim,
  2. ikincisi kudret.

İlim sebebiyle üstünlük iki kısımdır.

  1. Birini herkes bilir.
  2. İkincisini ise biraz daha örtülü olduğu için herkes bilmez ve birincisine göre daha üstündür.

Birincisi zahiridir. Bütün ilim ve sanatları bilir. Kitaplarda olan matematik, astronomi ve şeriat gibi bilgileri okur ve öğrenir. O, bölünmeyen bir şey olup bütün ilimleri kendisinde bulundurur. Bütün âlem onda sahrada bir kum gibi kalır. Bir anda düşünce ve hareketleriyle yerden göğe çıkar, doğudan batıya gider. Yeryüzünden göğü ölçer, yıldızların büyüklüğünü bilir. Denizin dibinden balığı anlayıp çıkarır, kuşu vurup havadan indirir. Fil, at ve deve gibi birçok güçlü hayvanı emrinde çalıştırır. Bütün bu ilimleri beş duygu organı vasıtasıyla öğrenir. Bunlar meydandadır, herkes anlayabilir.

Asıl şaşılması gereken durum kalbin içinde, beş duyu organı vasıtasıyla varlığını bildiğimiz bir cisim âlemi olduğu gibi bir de duygu organları ile hissolunmayan ruh âlemine bir pencerenin açılmış olmasıdır. Cisim ve madde âlemini insanların çoğu bilir. Zaten bu kısaltılmış ve sınırlıdır.

  • Kalbin içinde ruh âlemine açık bir pencerenin bulunduğunu gösteren delil iki çeşit ilmin mevcut olmasıdır:

Birincisi uyku halidir. Uykuda iken duygu organları bir iş göremezken, içerdeki pencere açılır. Ruh âleminde ve Levh-i mahfuzda saklı olan, ilerde olacak şeyleri ya açıkça, hiçbir tabire lüzum kalmadan veya bir tabire ihtiyaç olacak şekilde bilir ve görür. İnsanlar zannederler ki uyanıkken herşey daha iyi bilinir. Halbuki herkes bilir ki uyanıkken duygu organları vasıtasıyla gaybı bilmek imkansızdır. Ancak uyurken olabilir. Uyku ve rüyanın gerçeğini ise bu kitapta anlatmamıza imkan yoktur. (1)

Kalb ile Levh-i Mahfuz karşılıklı konmuş birer ayna gibidir. Karşılıklı konulan iyi aynada birisindeki görüntü diğerine nasıl aksediyorsa, Levh-i mahfuzdaki görüntü de kalbe öyle yansır. Ancak bunun için kalbin saf olması, duygularından kurtulması ve Levh-i mahfuzla ilişki kurması gerekir. Kalb hislerle uğraştığı sürece, ruh âlemiyle ilişki kuramaz. (1)

Her ne kadar zamanımızda uyku ve rüya âlemini aydınlığa kavuşturduğunu iddia eden ve önderliğini Froud’un yaptığı şarlatanlar mevcut ise de uyku ve rüya âleminin hakikatini öğrenmek mümkün değildir. Hele hele bu his ve duygu âlemini laboratuar ve bulgu yoluyla açıklığa kavuşturmayı iddia etmek kadar saçma bir şey olamaz. Froud’ un ve onun çömezlerinin yapmak istediği, insanlığı aydınlığa kavuşturmak değil, maksatlı ve sapık fikirlerle çamura bulamak, doğru yoldan alıkoymaktır. Zaten gerçek ilim, Froud’un bu hususta ve diğer hususlarda ileri sürdüğü birçok iddiaları -gerçekten bunlar ilmi delillerden uzak birer iddiaydı- çürütmüştür. Fakat yine de gerçekleri görmemek için deve kuşu gibi kafasını kuma sokan zamanımızın sapık insanları Froud’un saçmalıklarından ayrılmamakta, ona sıkı sıkıya sarılmayı bir marifet bilmektedirler. Aslında onlar bu saçmalıkların doğruluğuna inandıkları için değil, bu saçmalıklara inanmak işlerine geldiği için bir türlü ayrılmak istememektedirler. Zamanımızın insanının onu felaket ve sefalete götürecek bu türlü sapıklıklardan ayrılması, yanlış olduğunu bile bile ona sıkıca yapışması hazin, hazin olduğu kadar da korkunç bir durumdur.

  • Uykuda ise kalb hislerden kurtulur. Ruh âleminin düşüncesini taşıdığından, gerçeği onlar.

SORU: Uyku ve rüya âleminde duygu organları bağlı olduğu halde, ruh âlemi nasıl anlaşılır?

CEVAP: Uyku sebebiyle duygular bağlı ise de hayal âlemi çalışır vaziyettedir. Bunun için gördüklerini hayali temsiller şeklinde görür. Ve tabii ki net ve açık olmaz. Bir örtü ve perde arkasındadır.

İnsan ölünce hayal da, his de kalmaz. O zaman olanlar perdesiz örtüsüz görünür. Ona: “Senden gaflet perdesini kaldırdık. Gözün bugün herşeyi daha iyi görür.” Kaf: 22, denir. Onlar da derler ki: “Ey rabbimiz! Bize vadettiğin azabı gördük. Peygamberin doğruluğunu işittik. Şimdi bizi dünyaya geri çevir de güzel iş ve hareketlerde bulunâlim.” Secde: 12

Başka bir delil de şudur: Kalbine ilham yoluyla düşünce ve anlayış gelmeyen hiç kimse yoktur. Bu his yoluyla değil, kalbde meydana gelir. Nereden geldiğini de bilmez.

Netice olarak şu gerçek bilinmelidir ki, bütün ilimler hisler vasıtasıyla elde edilmez. Bir kısmı ruhlar âleminden elde edilir. Gerçi bu dünya için yaratılmış olan hisler ruhlar âlemine kavuşmayı perdeler. Ama bu âleme çıkabilmek, düşünebilmek için hislerden kurtulmak lazımdır.Kaynak= Turan Yazılım / Mürşit 5 / Tasavvuf / Kimyay-ı Saadet

Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.