Tin Süresi İbn Kesir Meali Zeki Duman Tefsiri

Tin Süresi Mekki bir süre olup;Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin üçüncü yılında bir bütün halinde indirilmiş olup tamame 8 ayetten oluşmaktadır.Adını ilk ayetindeki incir anlamına gelen ‘tin’ kelimesinden almıştır.Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre 28,Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre ise 95. süredir.

İnsan,yüce yaratıcının değer verdiği,yuhundan ruh,el-Esmau’l-Husna’sından isimler,sıfatlar lutfettiği değerli bir varlıktır.O,en güzel kıvamda ve surette yaratılmış ve pek çok yaratılmıştan üstün tutulmuştur.Eşref-i mahlukat olarak Allah’ın yeryüzündeki halifesi ve ilahi emanet’in sahibidir.İnsan Allah için,diğer bütün varlıklar da insan için yaratılmış ve onun hizmetine sunulmuştur.

Doğuştan yetişkinlik çağına girinceye kadar insanlar günahsız ve temizdirler.Fakat onlardan ancak bir kısmı, kli ve fiziki olgunluğa eriştikten sonra,ruhi ve bedensel güçlerini değerlendirerek yartılıştaki safiyetlerini korurlar.Onlar,akıllarını gerektirdiği gibi kullanır,peygamberlere kulak verir ve vahyin ışığında nefislerini aşırılıktan arındırıp insani kimlik ve kişiliklerini geliştirerek yüceltirler;böylece sırat-i müstakim üzere temiz bir hayat yaşarlar.İyiler,yılmadan,usanmadan yeryüzünde iyiliği yaymak,kötülükleri yok etmek için çalışırlar. Yalnız hayırda birbirleriyle yarış ederler,yaratılıştaki güzelliklerine güzellikler katarlar.Onlar,eşref-i mahlukat unvanlarını korurlar,insani niteliklerini ahlaki güzellikleriyle daha da yüceltir ve her iki cihanda da geçerli kalıcı eserler bırakarak ahirete intikal ederler.

Akıllarını insana yakışır biçimde kullanmayanlar ise,çevrelerinin de etkisiyle kendilerini tamamen dünya hayatının geçici güzelliklerine ve cazibesine kaptırmışlardır.Onlar,ne düşünüp gerçekleri görmeye ve Rab’lerini tanımaya fırsat bulmuşlardır ne de insani kimmlik ve kabiliyetlerini korumaya.Dünyaya pak olarak gelen nefislerini,küfür,fısk,şirk ve isyan ile kirleten bu kimseler,cehalet ve gaflet bataklığında,şehevi ve gadabi arzularının tutsağı olarak nefislerini aşağıların da aşağısına düşürürler.Fıtri yapıları ve insani kabiliyetleri ile mükemmel olarak yaratılmalarına rağmen,ruhi ve bedensel erginlikten sonra insani nitelik ve kabiliyetlerini köreltmeleri yüzünden hayvan gibi yaşarlar;insani kimlik ve değerlerini yitirir ve kirletilmiş ruhlarıyla Allah’ın huzuruna çıkamayacak bir suretle ahirete intikal ederler.Onların yeri ancak cehennemdir.

‘..zira onların kalpleri/akılları var anlamazlar,gözleri var görmezler,kulakları var işitmezler.Onlar,tıpkı hayvan gibidirler,hatta onlar hayvanlardan da aşağıdadırlar.Onlar,gerçeklerden bihaberdirler (A’raf’179)’.

Kur’an’a göre insan ya mümindir ya da iman edinceye kadar bir hiçtir.Ancak iman edip salih iş yapanlar, yaratılıştaki ‘Ahsen-i takvim’ kıvamını korumuş ve Allah nazarında insanlık düzeyi ve değerlerini artırmış olurlar.Onun ötesindekiler,kendilerini ‘.. hayvanlara benzetmiş,hatta onlardan daha aşağıya düşürmüş’ demektir.Gerçek bir insan olmanın ve iki cihanda da saadete ermenin tek yolu,iman edip salih iş yapmak ve insanlara daima hakkı ve sabrı tavsiye etmekt.r.

1-) Andolsun incire ve zeytine, 2-) Sina dağına, 3-) Ve şu emin beldeye ki, 4-) Andolsun biz,insanı gerçekten ahsen-i takvim’de yarattık 5-) Sonra onu aşağıların aşağısına döndürdük 6-) İman edip salih amel işleyenler müstesna.Çünkü onlar için minnet edilmez bir mükafat vardır. 7-) O halde,seni dini yalanlamaya iten nedir? 8-) Allah,hakimlerin en hakimi değil mi?

Yüce Allah’ın ‘Andolsun biz,insanı gerçekten ahsen-i takvim’de yarattık‘ buyruğu,yemin olunan bir husustur.Bu da şudur:Yüce Allah insanı en güzel surette ve dimdik ayakta duracak bir şekilde,organları yerli yerinde ve güzel olarak yaratmıştır. ‘Sonra onu aşağıların aşağısına döndürdük‘ yani: Onu ezel-i ömür denilen yaşlılığın en zavallı haline döndürdük demektir.  • İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri -Tefsiru’l Kur’an’il Azim- / C:12 / bkz:191…193
  • M. Zeki Duman / Beyanu’l-Hak / C:1 / bkz:213…216
Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.