Tesettür Nasıl Olmalıdır?

Kadın, bir mecburiyet ve zaruret olmadığı sürece mahremi olmayan erkeklere asla bakmamalıdır. Çünkü bir erkeğin yabancı bir kadına bakması haram olduğu gibi kadınların da yabancı erkeklere bakmaları öylece haramdır.

Yüce Allah buyuruyor ki: «Mü’min kadınlara söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Ziynetlerini (süs eşyalarının takılı olduğu baş, kulak, boyun, göğüs, kol, bacak gibi yerlerini) açmasınlar. Ancak bunlardan görünmesi zaruri olan (yüz, el ve ayaklar) müstesnadır.(1) »

Ümmü Seleme anlatıyor ki: «(Bir keresinde) Hz. Meymune Resulullah’ın yanındayken ben de oradaydım. Tesettürü emrolunduktan sonra Ümmü Mektum’un oğlu oraya gelmişi. Resûlullah bize hitaben:  Ondan sakının, yani örtünün buyurdu. Biz sorduk ki:  O ama (kör) değil mi? O bizi göremiyor ve bilemiyor. Resulullah buyurdu ki: «Sizde mi amasınız? (O sizi görmese bile) siz onu görüyorsunuz.»

Buradan şöyle bir sonuca varıyoruz. Erkeklerin, gerek erkek ve gerekse kadınların avret mahallerine bakmaları doğru olmadığı gibi, kadınların da, gerek kadın ve gerekse erkeklerin avret yerlerine bakmaları caiz olmaz. Ayette buna işaret vardır.

Yüce Allah buyuruyor ki: «(Peygamberin) zevcelerine bir şey soracağınız vakit de, perde arkasından sorun. Böyle yapmanız hem sizin kalpleriniz, hem de onların kalpleri için daha temizdir.(2

Hz. Aişe, hicab (örtünme) ayetinin inzal olunmasını şöyle anlatıyor:
Resulullah’ın muhterem zevceleri bazı akşamlar Medine kadınları ile birlikte boş bir alana hava almak için çıkarlardı. Hz. Ömer de Resulullah’a hitaben: 
– Ey Allah’ın Resulü, zevcelerinizi perde arkasına alsanız. Çünkü sizin huzurunuza her çeşit insanlar girip çıkıyor, dedi.

Henüz ilahi emir gelmediği için Resulüllah Hz. Ömer (R.A.)’ın sözlerini sükut ederek geçiştirdi. Yine bir gün Hz. Sevde adeti üzere tenezzühe çıktığında Hz. Ömer: – Ya Sevde biz seni bildik, dedi.

Bu sözleri söylemekten kastı tesettüre riayet etmesini istemesinden ve bu husustaki hissindendir.

Rivayete göre Ashabdan bir zat Resulullah’ın ölümünden sonra Hz. Aişe (R.A.)’ı nikahı altına alabileceğini söyledi. Bunun üzerine yukarıdaki ayet nazil oldu. Bu ayet nazil olduğu zaman, Resulullah’ın yakınları:

– Biz de perde arkasından mı konuşacağız? diye Resulullah’a sordular. Bunun üzerine Cenab-ı Hak akrabaların durumunu tayinle yedi sınıf kimsenin perde olmaksızın konuşabileceğini bildirdi.

Yüce Allah buyuruyor ki: «(Ağırbaşlılıkla evinizde oturun.) Evvelki, Cahiliyye devrindeki kadınların kırıla döküle süslerini göstere göstere yürüyüşü gibi yürümeyin. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin. Allah’a ve Resulüne itaat edin. Ey ehli beyt! (peygamber ailesi) Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.(3

Peygamberimiz (S.A.S) buyuruyor ki:

«Üç kimse vardır ki Allah onları hesaba çekmeden ebedi olarak helak eder.

1- Cemaatten ayrılan ve mü’min bir başkana isyan edip isyankar olarak ölen,

2- Efendisine isyan ederek kaçan köle veya cariye,

3- Dünya meta’ına dalarak kocasından ayrılan ve Cahiliyye devrindeki gibi süslere aldanan kadın.

Bunlar suale çekilmeden azaba müstehakdırlar.(4

Kadınların Cilbab adı verilen örtüyle örtünmelerinin gayesi süslerini örtmeleridir. Bu durumda elbiselerin üzerinden giyilen elbisenin de süs olması doğru olmaz.

Büyük alim Hafız Zehebi «Büyük Günahlar» 131.nci sayfasında kadınların lanetlenmesi gereken fiilleri sayarken şunları sıralıyor:

1- Süs unsuru olan altın, inci ve buna benzer süsleri örtüsünün altından çıkarıp göstermesi,

2- Evden dışarı çıkarken misk, amber ve buna benzer kokular sürünmesi,

3- İpekli ve süslü elbiseler giymesi ve eteklerinin kısa olması veya çok uzun olup yerlerde süründürmesi.»

Allah bu çeşit süslenmeleri cahili süslenme sayıyor ve bunları yapanlara buğz ediyor.

Resulullah’ın zamanında kadınlar biat ederken cahili adetlere dalmayacaklarına dair Resulullah’a söz veriyorlardı.

Ruhayka’nın kızı Umeyme biat etmek üzere Resulullah’a geldiğinde Resulullah ona şöyle biat etmesini söyledi:

«Allah’a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, açık ve gizli iftirada bulunmamak, feryat ederek ağlamamak, Cahiliyye devri kadınlarının yaptığı gibi süs ve hareketlere dalmamak üzere sana biat ederim.» O da Resulullah’ın dediği şekilde biat etti.

Peygamberimiz (S.A.S) buyuruyor ki:

«Kadın avrettir. Evinden çıktığı zaman şeytan onu takibe koyulur. Kadının Allah’a en yakın olduğu zaman evin derinliğinde, iç kısmında oturduğu zamandır.»Kaynak= Turan Yazılım – Mürşit 5 – İlmihal – Evlilik Hayatı Ve Mahremiyetleri

(1-Nûr Sûresi, âyet: 131);(2-Ahzab Sûresi, âyet: 53);(3-Ahzâb Sûresi, âyet: 33);(4) Hafız Zehebi, Büyük Günâhlar, s: 230.;

Not= Takıldığınız yerde,ikileme düştüğünüz,çelişki yaşadığınız yerlerde lütfen geri bildirim yapınız