"Zekat" ile Etiketlenen Konular

14 Mart 2019 - 0 yorum
Zekat ve Sadaka Yardımlaşma ve paylaşma insanın yaratılıştan sahip olduğu hasletlerden biridir. Zekat insanın fıtratında var olan bu hasleti açığa çıkarır, harekete geçirir ve geliştirir. Tabiatındaki bencilliğin etkisiyle yardımlaşma ve paylaşma hasletinin zayıflamasını ve gitgide yok olmasını önler, insana verebilme yani...
4 Eylül 2018 - 0 yorum
Hz Ebubekir'in Zekat Vermekten Kaçıp Dinden Dönenlerle Savaşmaya Verdiği Önem: Arapların dinden döndükleri sıralarda Hz Ebubekir minbere çıkıp Allah'a hamdü senalar getirdikten sonra şunları söylemiştir; Hamd;hidayete erdirdiğine yeterli olan ve onu zengin kılan Allah Teala'ya mahsustur.Allah,peygamberi Muhammed'i sıkıntılar içerisinde göndermiştir.İslam garip...
28 Temmuz 2018 - 0 yorum
Altının Zekatı Nasıl Ödenmelidir Hanefi mezhebine göre altının zekatını kağıt para ile ödemek caizdir.Ancak Şafii Mezhebinde bulunan bir kimse,bu fetva ile amel edemez.O,altının zekatını altınla ödemek zorundadır. Kaynak : Mehmet emre / Fetvalar / C:II / bkz:96
25 Temmuz 2018 - 0 yorum
Altının Zekatı Altınla mı Ödenmelidir Hanefi mezhebine göre altının zekatını kağıt para ile ödemek caizdir.Ancak Şafii Mezhebinde bulunan bir kimse,bu fetva ile amel edemez.O,altının zekatını altınla ödemek zorundadır. Kaynak : Mehmet emre / Fetvalar / C:II / bkz:96
25 Temmuz 2018 - 0 yorum
Kardeşe (Akrabaya) Zekat Düşer mi? Zekatını fakir olan kardeşlerine verse caiz olur.Nitekim zekat ;Anne,baba,dede ve nine gibi asl'a ; evlat ve torun gibi fürua verilmez.Fakat,bunların dışında kalan akrabaya verilebilir.Bu husustaki müsade,sadece bir cevaz değil,tercih ve efdaliyet ifade eder.Erkek ve kız kardeşler,daha...
5 Mayıs 2018 - 0 yorum
Zekat Alan Kişinin Görevleri Ve Göz Önünde Bulundurması Gereken Meseleler 1- İhtiyacını gidermesi ve bütün ilgisini Allah'ın rızasını kazanmaya yönlendirmesi için yüce Allah'ın,zekatın kendisine sarfedilmesini vacip kıldığını anlaması gerekir.Çünkü yüce Allah zenginlere bol bol nimet verip kendisini nimetin fazlasından koruyarak ihtiyacını...
4 Mayıs 2018 - 0 yorum
Zekat Verilecek Yerler & Kişiler Kimlerdir Ve Zekata Hak Kazanmasının Şartları Nelerdir Zekat almayı hak edenin Kur'an'da adları geçen zekatın verileceği şu sekiz sınıftan biri olması gerekir. 1- Fakirler : Kendilerine yetecek kadar parayı kazananlardır.Onlar miskinlerden daha az muhtaç durumdadırlar.Budan dolayı...
1 Mayıs 2018 - 0 yorum
Maddeler Halinde Zekat Ve Sadaka Verirken Dikkat Edilecek Hususlar,Kur'an'a Göre Zekat Verilecek Kişiler Ve Sınıflar Hangileridir Zekat veren kişinin şu beş şeye dikkat etmesi gerekir; 1- Niyet : Zekat veren kişinin kalbiyle farz olan zekatını vermeye niyet etmesi gerekir.Velisinin niyeti,delinin ve...
30 Nisan 2018 - 0 yorum
Zekat Veren Kişinin Bilmesi Gerekenler,Hangi Amaçla Zekat Verilmelidir,Zekatın Gizliden Verilmesindeki Hikmetler Bil ki ahiret yolunu isteyen kişinin zekat verirken şu sekiz vazifeyi yerine getirmesi gerekir: 1- Zekat vermenin amacının ne olduğunu anlamak.Zekat vermenin üç amacı vardır ki bunlar; a- Sevdiği şeyi vermesini istemek...
26 Nisan 2018 - 0 yorum
Zekatın Sırları Ve Önemi İle İlgili Önemli Meseleler Ve Hz Muhammed (s.a.v) Zekatını Vermeyenler İçin Ne Buyuruyor Zenginlerin mallarından fakirlerin ihtiyaç duydukları miktarda malın onlara verilmesini farz kılan,içlerinden anlayış sahibi olanlara fazla mal edinmek yerine sabretmeyi emreden,dünyanın bir geçiş yeri olduğunu...
29 Kasım 2017 - 0 yorum
1 Sadaka alanın gizli kalmasına neden olur.Açıkça verildiği zaman sadaka alan incinecek ve ihtiyaç içinde olduğu anlaşılmakla havsiyeti kırılacaktır.Böylece bilmeyenlerin zengin sandığı,değerli olan gizliliği kaybolacaktır 2 Sadakayı gizli vermek,vereni olduğu gibi alanı da insanların diline düşmekten ve hakkında kötü düşünceye kapılmaktan...
29 Kasım 2017 - 0 yorum
1 Sadakayı açıkça vermek daha değerlidir.Zira hem kişinin doğruluk ve samimiyetine delil olur,hemde kendi kendine karşı ikiyüzlülükten uzaklaştırır 2 Sadakayı açıkça alanın rütbesi alçalır,miskinliği belli olur ve kibiriden uzaklaşır.Bunlar ise değerli şeylerdir. 3 Arifler yalnız Yüce Allah'la meşgul olup başkalarına aldırmadıkları için,onlara...
29 Kasım 2017 - 0 yorum
Zekat lügat deyiminde temizlik, bereket, çoğalma, güzel övgü manalarını taşır.Din deyiminde ise; "Bir malın belli bir miktarını, belli bir zaman sonra hak sahibi olan bir kısım Müslümanlara Yüce Allah'ın rızası için tamamen temlik etmek (mülkiyetine geçirmek)tir". Zekat, kulların kulluk görevindeki sadakatlerine...
29 Kasım 2017 - 0 yorum
Diyanet İşleri Başkanı Din İşleri Yüksek Kurulunun bu konu ile ilgili 18.12.1981 tarihli açıklaması şöyledir:"İslam Hukukuna göre, Müslüman bir ülkenin sınırları içinde bulunan ekilip biçilen topraklar: a. Memleket arazisi (arazi-i emîriyye), b. Mülk arazi (Öşür ve haraç arazileri), c. Vakıf arazi (arazi-i mevkûfe)...
28 Kasım 2017 - 0 yorum
1.Şart-) Niyet Zekat veren kimsenin içinden "Üzerime farz olan zekatı veriyorum" diye niyet etmesi farzdır.Şurada şu cins malımın zekatını veriyorum diye belirtmesine gerek yoktur.Kaybolmuş malı varsa,"Bu eğer mevcut ise kaybolan malımın zekatıdır,mevcut değilse sadakadır" diye niyet etmek doğrudur. 2.Şart- Zaman Üzerinden bir...
28 Kasım 2017 - 0 yorum
1.Görev İhtiyacını karşılayıp dini görevlerini yerine rahatça getirmesi için,Allah'ın kendisine zekat verilmesini farz kıldığını bilmelidir.Yüce Allah bütün insanlardan tek şey istemektedir;Hiç emek vermediği halde,Allah'ın kendisine gönderdiği bu nimeti kötü yolda kullanırsa,nimete küfretmiş ve Allah'ın gazabına uğramayı hak etmiştir. Yüce Allah buyuruyor...
28 Kasım 2017 - 0 yorum
Zinet eşyaları kadınların kendi mallarıdır. Erkekler o zinetler üzerinde bir hak ve tasarruf sahibi değillerdir. Ancak hanımın izni olursa o müstesna.Bu sebeple erkekler, hanımların kendi malı sayılan zinetlerinin zekatını vermek mükellefiyetinde değildirler. Zinetlerin zekâtını, o zinetin sahibi olan kadınlar ödemek...
28 Kasım 2017 - 0 yorum
Madenlerin zekata tabi olabilmesi için belli bir nisaba ulaşması ve üzerlerinden bir sene geçmiş olması şart mıdır?  Hanefi mezhebine göre madenlerde nisab aranmaz.Bulunan veya işletilen maden az da olsa çok da olsa vergiye tabidir. Çünkü maden rikazdır.Rikazda da 1/5 nisbetinde alınması gerekli...
Sonraki Sayfa »