Kuran Yurdu

"Tehlikeli Tuzaklar" ile Etiketlenen Konular

7 Aralık 2018 - 0 yorum
Doğru Kişi Olmanın İşaretleri Ve Alametleri: Bazı insanları halk için zühd hayatı yaşadığını göstererek onların kalplerini kazanmak için gayret etmelerine,ancak kalplerin amel işlenen Zatın elinde olduğunu unutmalarına şaşarım.Eğer Allah (c.c) bir kulun amelinden razı olur,o kulun ihlaslı olduğunu görürse kalpleri...
4 Aralık 2018 - 0 yorum
Bazı eserlerde Allah'ım bize eşyayı olduğu gibi göster cümlesi geçmiştir ki bu söz son derece güzel bir sözdür.İnsanların çoğu eşyanın hakikatini göremez.Onlar fani olan şeyleri bakiymiş gibi görürler.Gerçeği bilseler bile eşyanın zeval bulacağını neredeyse tahayyül bile edemezler. Çünkü göz gördüğü şeylerle...
22 Kasım 2018 - 0 yorum
Hidayete ulaşanların,gaflette olanların uyanmalarının nedenini düşündüğümde gördüm ki bunun sebebi Allah'ın (c.c) bu kişiyi seçmesidir.Çünkü O senin için bir işi dilerse seni o işe hazırlar.Bazen kişinin gafletten uyanmasını aklın bakışını mucip kılacak fikirlerle olur ve bu kişi kendi varlığını tefekkür...
9 Kasım 2018 - 0 yorum
Alimlerin çoğunun ilimle meşgul olduğunu,fakihlerin ders verdiğini,vaizlerin de vaaz ettiğini gördüm.Bu şekilde ders veren kişiler başkalarının bunu duymasından mutluluk duyar,kendisine muhalefet edenleri eleştirir,zamanının çoğunu kendileriyle tartışmaya girecek kişilere üstün gelmek amacıyla cevap hazırlamakla geçirir.Bu kişilerin gözü lider olmakta,toplumda üstün bir...
4 Kasım 2018 - 0 yorum
Ben akıllı olup da akranlarına,komşularına ölüm meleği geldiği halde ,halen yaşamaktan zevk alan kişilere şaşarım.Özellikle de bu kişinin yaşı ilerlemişse.. Bir kişinin bir yılanın kendisine geldiğini görmesine rağmen endişeye kapılmamasına da şaşarım.Yaşlı kişi ölümün kendisine geldiğini,kuvvetinin zayıfladığını,saçlarının beyazladığını v her gün...
4 Kasım 2018 - 0 yorum
Müminin imanı ancak musibet anında belli olur.Mümin böyle bir anda çok dua eder ancak duasının kabul edileceğine dair bir emare göremez ve ümitsizlik hali belirse bile,o yine de ümidini yitirmez.Çünkü o bilir ki Allah onun için en hayırlı olanı bilendir.Ya...
30 Eylül 2018 - 0 yorum
Allah'ın Rahmetinden Ümidinizi Kesmeyin Ama Fazla Ümitkar da Olmayın İnsanları düşündüğümde gördüm ki onların hali şaşılacak derecede vahimdir.İnsan bir vaaz dinlediğinde bu vaazlar onlara ahireti hatırlatır ve vaaz edenin de doğru söylediğini bilirler.Sonra ağlarlar,ihmal ettikleri amelleri için rahatsızlık duyarlar ve yapamadıklarını...
26 Eylül 2018 - 0 yorum
Tedbir Sevgi içi çeşittir Birincisi : Bir kadının güzelliğinden dolayı ona meyledilmesidir İkincisi : Manevi güzelliğinden dolayı bir arkadaşın sevilmesidir. Eğer bir kadının güzelliği seni cezbediyorsa ona aşık olmadan önce o kadının iç dünyasını düşün.Eğer kadının içi de dışı gibi güzelse -ki din bir...
26 Eylül 2018 - 0 yorum
Allah'ın Senin Hakkında Takdir Ettiği Şey Senin Allah'tan İstediğin Şeyden Daha Hayırlıdır Senin kendi arzularına göre bir konuda ısrarcı davranman şaşılacak bir durumdur.Bu arzulara her ulaşamadığında senin ısrarın daha da artıyor.Böyle yapmakla senin isteklerinin kabul olmamasının iki hikmetten dolayı reddedildiğini unutuyorsun. Birincisi...
22 Eylül 2018 - 0 yorum
Dünya Ve Ahiret Sevgisi Düşündüğümde gördüm ki keder ve sıkıntıların sebepleri Allah'tan uzaklaşmak ve dünyaya yönelmektir.Çünkü dünya nimetlerini kaçıran kişi üzüntüye kapılır.Ancak bir kimseyi Allah (c.c) marifet ile rızıklandırdıysa o kişi rahatlık içinde yaşar.Çünkü bu kişi Allah'ın takdir ettiği şeylere rıza...
20 Eylül 2018 - 0 yorum
Erkek Ve Kadın İçin Evlilikte Yaş Farkının Olumsuz Yönleri Ve Sonuçları Bir gün vaiz olan Ali b. Hüseyin'i minberde konuşurken dinledim.O şöyle diyordu: Vallahi dün gece nefsimin elinden ağladım.Ben de acaba bu kişi ne yapmıştır da nefsinin elinden ağlıyordu? Bu kişi pek...
16 Eylül 2018 - 0 yorum
Alim Ve Cahilin Durumu Alimlerden bir grubu gördüm ki günah işliyorlar ve ilimlerinin kendilerine kalkan olacağını zannediyorlar.Oysa bilmiyorlar ki ilim kendilerinin hasmıdır.Allah bir alimin bir günahından önce bir cahilin yetmiş günahını affeder.Çünkü cahil kişi hakka karşı direnmiyor.Alim kişi ise ilminden edep...
16 Eylül 2018 - 0 yorum
Tefekkür (İbret) Gözüyle Bakmak Bazı grupları gördüm ki onlar kader konusunda mazeret sunup duruyor.Bazıları eğer nasip edildiyse şunu yaparım diyor.Böyle konuşarak güya işleri rahata kavuşturuyorlar.Bu şekilde konuşan kişi Peygamberlerin ve dinlerin tüm sözlerini reddetmiş olurlar. Eğer bir kafir bir Peygambere Bana nasip...
13 Eylül 2018 - 0 yorum
İhlas Konusu Bazı hasletler vardır ki bunlar sadece halvette ortaya çıkar.Nice Allah'a inanan kişi vardır ki halvette Allah'a tazim gösterir,nefsinin arzuladığı şeyleri azap görür endişesiyle veya sevap kazanmak umuduyla yada Allah'a olan saygısından dolayı terk eder.Bu ameller ateşin üzerine atılmış bir...
12 Eylül 2018 - 0 yorum
Arkasından Gelecek Azabın Öncesindeki Zevkte Hayır Yoktur Cahillerin büyük çoğunluğu hemen verilen nimetleri daha sonra verilecek olan nimetlere tercih ederler ve acil olarak tercih ettikleri nimetlerin akıbetinden emin olamazlar.Nice sultanları,kralları ve zenginleri duyduk ki nefsini şehevi arzularına kaptırmış,haram - helal demmeiş,ölüm...
12 Eylül 2018 - 0 yorum
Kişi Her Zaman İstediğini Elde Edemez İnsanın şehevi arzularının çoğu kadınlara duyulan hissiyatlardandır.İnsan bazen bir elbisesi içinde bir bayanı görse eşinden daha güzel olduğunu hayal eder ve o bayanın hep güzel vasıfları aklına gelir,başka vasıflarını düşünmez.Daha sonra kişi evlenmek için adım...
11 Eylül 2018 - 0 yorum
Nerede Ve Ne Zaman Olursa Olsun İşlediğin Her Günahın Arkasından Tövbe Et Ve Bir İyilik Yap ki O İşlediğin Günahı Yok Etsin İnsan hayatında bazen cezalar erken gelirken nimetler de geç gelebiliyor.Akıllı kişi bir hata işlediğinde hemen tövbe eder.Nice günahkar kişiler...
10 Eylül 2018 - 0 yorum
Bir İnsana Karşı aşırı Tepkili Olman Yada O Kişiyi Sevmemen Sana Hakkın Dediği Şeyi İnkar Ettirmesin İster sevdiğin,isterse sevmediğin kişiden gelsin hakkı hak olarak kabul etmezsen tevazu derecesine çıkamazsın.Hak dostundan geldiğinde nasıl kabul ediyorsan,düşmanından da geldiğinde kabul etmelisin.Ondan gelen hakkı reddetmediğin...