"Tasavvufi Makaleler" ile Etiketlenen Konular

29 Ocak 2019 - 0 yorum
Amelini açıktan Yapan kimsenin Görevleri 1-) Kesin olarak örnek olabileceğini bildiği veya umut ettiği yerde amelini açıktan yapmalıdır. Mesela öyle insanlar vardır ki; sadece aile fertlerine örnek olabilir, başkasına olamaz, öyleleri de var ki komşulara da örnek olabilir. Fakat şehir...
7 Ocak 2019 - 0 yorum
Günah Günahı Çeker: Söz konusu etkilerden biri de işlenen günahların benzer günahlar için zemin hazırlaması, günahların birbirini çoğaltması ve en nihayetinde de insanın bu günahlardan kendini kurtarmasının güçlenmesidir. Nitekim seleften biri şöyle demiştir: Kötülüğün cezası, sonrasında işlenen başka bir kötülük;...
6 Ocak 2019 - 0 yorum
Ey mümin olduklarını iddia edenler: Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Yani gafletten ve şehvetlerin peşinde gitmekten dolayı sarhoş iken, namazda Allah'a yakınlık bulamazsınız. Çünkü kalbi Allah'tan gafil bırakan her şey sarhoşluğa dahildir. Sarhoşluk Dereceleri 1- İçkiden kaynaklanan sarhoşluk 2- Dünya sevgisi her yanını kapladığı için...
2 Ocak 2019 - 0 yorum
Günahların İnsanların Dini, Dünyası Ve Ahireti Üzerinde Oluşturduğu Vahim Ve Tehlikelerini şöyle açıklayabiliriz; Günahların hem dünyada hem de ahirette kalbe ve bedene zararı dokunan, yalnızca Allah'ın bildiği çirkin etkileri vardır. Bu etkilerin bazıları şunlardır; İlim Mahrumiyeti: İlim, Allah'ın kalbe yerleştirdiği bir nurdur...
11 Aralık 2018 - 0 yorum
Hüsnü zan ile aldanmak arasındaki farkın ne olduğu, amel işlemeye sevk eden, teşvik eden hüsnü zannın sahih; aylaklığa, masiyete gömülmeye çağıran hüsnü zannın ise aslında aldanmak/kanmak anlamına geldiği net olduğu ortaya çıkmıştır. Hüsn-i Zan Nedemektir? Hüsnü zan recadır/ümitvar olmaktır. Ümit,eğer kişiyi itaate...
6 Aralık 2018 - 0 yorum
Bil ki bütün hayvanlar arzuya, gazaba, zahiri ve batıni hislere sahip olmaları bakımından insanlarla ortaktırlar.Hatta koyun kurdu gördüğü zaman kalbiyle onun kendisine düşman olduğunu bilir ve ondan kaçar. Bu, batınla idraktir.  İnsanın şerefli olmasını ve yüce Allah'a yakın olmaya uygun...
4 Aralık 2018 - 0 yorum
Aklı şehvet diyarlarında esir olan,bütün emeli lezzetlere dalmak olan,hayatı en kötü alışkanlıklar üzerine geçen,dini isyan ve günahlarla harcanmış,himmeti süfli şeylerde olan,akidesini nübüvvet kaynağından almayan kimsenin hali ne olur? Artık o kimse şehvetlere dalmış,şüpheler nüksetmiş,nasihatçiden yüz çevirmiş,mürşide itirazcı,mutluluktan gafil ve kalbi her...
4 Aralık 2018 - 0 yorum
Bazı eserlerde Allah'ım bize eşyayı olduğu gibi göster cümlesi geçmiştir ki bu söz son derece güzel bir sözdür.İnsanların çoğu eşyanın hakikatini göremez.Onlar fani olan şeyleri bakiymiş gibi görürler.Gerçeği bilseler bile eşyanın zeval bulacağını neredeyse tahayyül bile edemezler. Çünkü göz gördüğü şeylerle...
22 Kasım 2018 - 0 yorum
Hidayete ulaşanların,gaflette olanların uyanmalarının nedenini düşündüğümde gördüm ki bunun sebebi Allah'ın (c.c) bu kişiyi seçmesidir.Çünkü O senin için bir işi dilerse seni o işe hazırlar.Bazen kişinin gafletten uyanmasını aklın bakışını mucip kılacak fikirlerle olur ve bu kişi kendi varlığını tefekkür...
22 Kasım 2018 - 0 yorum
1- Şerrin ve hayrın sebeplerinin detaylarını bilmesi ve şu alemde müşahede ettiği şeylerle,kendisinde ve başkalarında tecrübe ettiği hususlarla,geçmişteki ve yaşadığı zamandaki toplumlara dair haberlerle ilgili basiret sahibi olması.Bu açıdan en çok yararlı olacak şeyler şunlardır: a- Kur'an üzerinde düşünüp kafa yormak.Çünkü...
21 Kasım 2018 - 0 yorum
Tevhid Güneşi doğduğu , onun parçaları / görünümü (cevanib) ruhlara,nuru gözlere değdiği zaman,bununla nefsin ve mizacın zulmetleri tecelli eder,açılır.Bununla ruhlar kendisi için hiçbir şey olmayan,çok işiten ve göreni talep etmek üzere harekete geçer.Kalp,emr çölünde sefere çıkar.Kulluk mertebelerine konak konak iner.İbadeti...
27 Eylül 2018 - 0 yorum
Allah'a Ulaşmak İsteyen Birisinin Karşılaşacağı Engeller Hayır (hakikat öyle değil) ; bilakis,onların kazanmakta oldukları (irtikab edegeldikleri ma'siyetler) kalplerini paslandırmıştır (Mutaffifin 14).İbn Abbas (r.a) ve başkaları rame ala kulübihim ifadesini şöyle tefsir ederler: Günah üstüne günahtır ki kalbi örter,kaplar.Nihayet bir şeye yapışan pas...
25 Eylül 2018 - 0 yorum
İnsanların Kötülüklerinden Korunmanın Kesin Çözümü İnsanlar bazen gıybetini yaparak,bazen laf taşıyarak,bazen kötü zanda bulunarak,bazen töhmet altında bırakarak ve bazen de yalancı isteklerle sana eziyet ve zarar verirler. Bazen senin yaptığın bir takım fiilleri görüp söylediğin sözleri işittikleri zaman maksadını anlamazlar ve...
20 Eylül 2018 - 0 yorum
Şirk Koşmak Şirk iki kısımdır 1- Büyük Şirk 2- Küçük Şirk Büyük Şirk = Ancak kendisinden tevbe etmekle Allah'ın affettiği şirktir.O da Allah'ın dışında O'nu ortak edinmek ve Allah'ı sever gibi onu sevmektir.Bu şirk,müşriklerin ilahlarını alemlerin Rabbi ile bir görmelerini de içine alır.Bu nedenle...
16 Eylül 2018 - 0 yorum
Nimetleri İzhar Ederken Aşırıya Kaçmayın ki Nazardan Korunasınız İnsan tabiatında hemcinslerine karşı üstün olma sevgisi vardır.Herkes başkasının karşısında en üst mertebede olmak ister.Kişiye bir bela geldiğinde bulunduğu konumdan düşeceği endişesiyle o musibeti gizler.Bazırları güzel giyinerek başkası karşısında sıkıntıda olmadığını göstermek ister.Hasta...
14 Eylül 2018 - 0 yorum
Allah'a Muhabbet Nasıl Olur Ve Bu Sevgiyi Meydana Getiren Sebepler Birincisi : Düşünerek,manalarını ve onunla kastedileni anlayarak Kur'an okumak.Tıpkı,kölenin efendisine ait mektubunu muhafaza etmesi ve efendisinin gayesini anlayabilmek için açıklamaya çalışması gibi İkincisi : Farzlardan sonra nafile ibadetlerle Allah'a yaklaşmak.Çünkü nafileler onu,muhabbet...
13 Eylül 2018 - 0 yorum
İhlas Konusu Bazı hasletler vardır ki bunlar sadece halvette ortaya çıkar.Nice Allah'a inanan kişi vardır ki halvette Allah'a tazim gösterir,nefsinin arzuladığı şeyleri azap görür endişesiyle veya sevap kazanmak umuduyla yada Allah'a olan saygısından dolayı terk eder.Bu ameller ateşin üzerine atılmış bir...
12 Eylül 2018 - 0 yorum
Arkasından Gelecek Azabın Öncesindeki Zevkte Hayır Yoktur Cahillerin büyük çoğunluğu hemen verilen nimetleri daha sonra verilecek olan nimetlere tercih ederler ve acil olarak tercih ettikleri nimetlerin akıbetinden emin olamazlar.Nice sultanları,kralları ve zenginleri duyduk ki nefsini şehevi arzularına kaptırmış,haram - helal demmeiş,ölüm...
Sonraki Sayfa »