"Tasavvufi Makaleler" ile Etiketlenen Konular

27 Eylül 2018 - 0 yorum
Allah'a Ulaşmak İsteyen Birisinin Karşılaşacağı Engeller Hayır (hakikat öyle değil) ; bilakis,onların kazanmakta oldukları (irtikab edegeldikleri ma'siyetler) kalplerini paslandırmıştır (Mutaffifin 14).İbn Abbas (r.a) ve başkaları rame ala kulübihim ifadesini şöyle tefsir ederler: Günah üstüne günahtır ki kalbi örter,kaplar.Nihayet bir şeye yapışan pas...
25 Eylül 2018 - 0 yorum
İnsanların Kötülüklerinden Korunmanın Kesin Çözümü İnsanlar bazen gıybetini yaparak,bazen laf taşıyarak,bazen kötü zanda bulunarak,bazen töhmet altında bırakarak ve bazen de yalancı isteklerle sana eziyet ve zarar verirler. Bazen senin yaptığın bir takım fiilleri görüp söylediğin sözleri işittikleri zaman maksadını anlamazlar ve...
20 Eylül 2018 - 0 yorum
Kuran'ı Okumak İçin Abdest Almak Gerekli midir? Ona sadece temiz kılınanlar dokunabilir (Vakıa 79) Ayet ile ilgili doğru görüş,kastedilen meleklerin ellerindeki sahideler olduğudur.Bunun da çeşitli sebepleri vardır. Birincisi : Bir önceki ayette meknun lafzının geçmesidir.Meknun,gözlerden saklı demektir.Bu,ancak meleklerin ellerindeki sahifelerle ilgili olabilir. İkincisi...
20 Eylül 2018 - 0 yorum
Şirk Koşmak Şirk iki kısımdır 1- Büyük Şirk 2- Küçük Şirk Büyük Şirk = Ancak kendisinden tevbe etmekle Allah'ın affettiği şirktir.O da Allah'ın dışında O'nu ortak edinmek ve Allah'ı sever gibi onu sevmektir.Bu şirk,müşriklerin ilahlarını alemlerin Rabbi ile bir görmelerini de içine alır.Bu nedenle...
16 Eylül 2018 - 0 yorum
Nimetleri İzhar Ederken Aşırıya Kaçmayın ki Nazardan Korunasınız İnsan tabiatında hemcinslerine karşı üstün olma sevgisi vardır.Herkes başkasının karşısında en üst mertebede olmak ister.Kişiye bir bela geldiğinde bulunduğu konumdan düşeceği endişesiyle o musibeti gizler.Bazırları güzel giyinerek başkası karşısında sıkıntıda olmadığını göstermek ister.Hasta...
14 Eylül 2018 - 0 yorum
Allah'a Muhabbet Nasıl Olur Ve Bu Sevgiyi Meydana Getiren Sebepler Birincisi : Düşünerek,manalarını ve onunla kastedileni anlayarak Kur'an okumak.Tıpkı,kölenin efendisine ait mektubunu muhafaza etmesi ve efendisinin gayesini anlayabilmek için açıklamaya çalışması gibi İkincisi : Farzlardan sonra nafile ibadetlerle Allah'a yaklaşmak.Çünkü nafileler onu,muhabbet...
13 Eylül 2018 - 0 yorum
İhlas Konusu Bazı hasletler vardır ki bunlar sadece halvette ortaya çıkar.Nice Allah'a inanan kişi vardır ki halvette Allah'a tazim gösterir,nefsinin arzuladığı şeyleri azap görür endişesiyle veya sevap kazanmak umuduyla yada Allah'a olan saygısından dolayı terk eder.Bu ameller ateşin üzerine atılmış bir...
12 Eylül 2018 - 0 yorum
Arkasından Gelecek Azabın Öncesindeki Zevkte Hayır Yoktur Cahillerin büyük çoğunluğu hemen verilen nimetleri daha sonra verilecek olan nimetlere tercih ederler ve acil olarak tercih ettikleri nimetlerin akıbetinden emin olamazlar.Nice sultanları,kralları ve zenginleri duyduk ki nefsini şehevi arzularına kaptırmış,haram - helal demmeiş,ölüm...
12 Eylül 2018 - 0 yorum
Kişi Her Zaman İstediğini Elde Edemez İnsanın şehevi arzularının çoğu kadınlara duyulan hissiyatlardandır.İnsan bazen bir elbisesi içinde bir bayanı görse eşinden daha güzel olduğunu hayal eder ve o bayanın hep güzel vasıfları aklına gelir,başka vasıflarını düşünmez.Daha sonra kişi evlenmek için adım...
11 Eylül 2018 - 0 yorum
Nerede Ve Ne Zaman Olursa Olsun İşlediğin Her Günahın Arkasından Tövbe Et Ve Bir İyilik Yap ki O İşlediğin Günahı Yok Etsin İnsan hayatında bazen cezalar erken gelirken nimetler de geç gelebiliyor.Akıllı kişi bir hata işlediğinde hemen tövbe eder.Nice günahkar kişiler...
10 Eylül 2018 - 0 yorum
Bir İnsana Karşı aşırı Tepkili Olman Yada O Kişiyi Sevmemen Sana Hakkın Dediği Şeyi İnkar Ettirmesin İster sevdiğin,isterse sevmediğin kişiden gelsin hakkı hak olarak kabul etmezsen tevazu derecesine çıkamazsın.Hak dostundan geldiğinde nasıl kabul ediyorsan,düşmanından da geldiğinde kabul etmelisin.Ondan gelen hakkı reddetmediğin...
9 Eylül 2018 - 0 yorum
Peygamber Efendimiz'in Hayatını Tefekkür Etmek Ve Örnek Almak Kim Allah'ın rızasının hakikatini bilmek,O'nun rızasının hangi şeylerde bulunduğunu öğrenmek isterse Allah Resulü'nün (s.a.v) hayatını tefekkür etsin. Bir kişinin yaratanı tanıma konusundaki marifeti tekamül ederse Yaratanın mülk sahibi olduğunu görür.Mülk sahibi de mülkünde istediği...
6 Eylül 2018 - 0 yorum
Ta'zim Yalnız sana ibadet eder ve yalnız sende yardım dileriz'in mertebelerinden biri de 'ta'zim' mertebesidir. Bu mertebede Allah Teala'yı tanımaya bağlıdır.Kişinin kalbindeki,Rabbine olan saygısı O'nu tanıması ölçüsündedir.İnsanların Allah'ı en çok tanıyanı,O'nu en çok ta'zim eden ve yücektendir.Allah Teala,kendisini hakkıyla ta'zim etmeyen,hakkıyla tanıyıp...
5 Eylül 2018 - 0 yorum
Sıkıntılardan Kurtulmak İçin Tefekkür Mahiyetinde Bazı Ayetler Başıma beni kederlendiren,sürekli sıkıntıya sokan işler geldi ve bunlar beni çok daralttı.Bu durumdan kurtulmanın çaresini düşündüm derken aklıma şu ayet geldi: Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder (1) Anladım ki dertlerden kurtulmanın...
4 Eylül 2018 - 0 yorum
Ölümü Hatırlamak Adına Bir gün dünyada mutlu yaşamış olan bir gencin cenazesinde bulundum.Orada insanların dünyayı yerdiğini,dünya ehlini ayıpladıklarını,ölümden gafil olanları da kınadıklarını gördüm. Akıl sahibi kimse ölümün yaklaştığının farkında olursa,akıl ona salih amel işlemede acele davranmasını söyler ve o kişi korku içinde...
2 Eylül 2018 - 0 yorum
İnsan Mizacı Karakteri Gördüğü Şeylerden Etkilenir Ve görüğü Şeylere Göre Bir Karaktere Sahi Olur Kişinin görmüş olduğu insanların huylarından ve davranışlarından etkilenerek söz konusu huy ve davranışlara meyletmesi ise,gafiller bir yana,pek az akıllı kimsenin fark edebileceği gizli bir hastalıktır.İçinden onun yaptığını...
2 Eylül 2018 - 0 yorum
Dünyada Gerçek huzura Kavuşmanın Tek Yolu Dünyanın talebeleri dünya lezzetleri hakkında gafildirler.Oysa dünyadaki lezzet ; ilmin şerefinde,iffetin ziyasında,taassubiyetten uzaklaşmada,kanaat etmede ve faziletli olan şeylerdeki tadı diğer mahlukata tercih etmededir.Yeme ve cinsellikteki lezzet ile ancak cahil insanlar meşgul olur.Oysa bunları elde etmedeki...
1 Eylül 2018 - 0 yorum
Tezekkür Ve Tefekkür Ne Demektir Tezekkür ve tefekkür (düşünme) ma'rifet çeşitleri,iman ve ihsanla hakikatlerin sonucunu doğuran iki makamdırlar.Arif kimse tefekkürden tezekküre,tezekkürden tefekküre geçe geçe sonunda Fettah ve Alim olan Allah'ın izniyle kalbinin kilidi çözülür.Hasan el-Basri şu sözüyle bu hususu ifade etmiştir...
Sonraki Sayfa »