"Sorularla İslam" ile Etiketlenen Konular

16 Ağustos 2018 - 0 yorum
Müslüman İle Mecusinin Evliliği Caiz Midir? Müslüman bir erkeğin,mecusi bir kadınla evlenmesi caiz olmaz. Mecusi Ne Demektir? Budist,Brehman olan hintliler ile ateşe tapan kişilere mecusi denilmektedir.Böyle batıl bir inancın mensubu olan bir kadın ile bir müslümanın evlenmesi caiz olmaz Kaynak : Mehmet Emre /...
15 Ağustos 2018 - 0 yorum
Mehr-i Muaccel Ve Mehr-i Misal Mehr-i muaccel olarak söylenip cinsi ve miktarı bilinmezse mehr-i misal (vermek) lazım olur Mehir , kadın ve erkek taraflarınca söylenip kararlaştırılmadığı zaman,kadının babası tarafından bulunmadığı takdirde de memleketin kadınlarından yaş,güzellik ve bakirelik vasıflarında akranının mehrine göre verilmesi...
14 Ağustos 2018 - 0 yorum
Gerdeğe Girmeden Önce Boşanmak İsterse Yada Boşanırsa Mehir Parası Verilir mi? Soru : Kişi gerdeğe girmeden ve halvetten önce boşanırsa,mehri vermesi gerekir mi? Cevap :Gerdeğe girmeden ve halvetten önce boşanması durumunda,mehr-i muaccelin yarısını vermek lazımdır Kaynak : Mehmet Emre / Fetvalar / C:II...
12 Ağustos 2018 - 0 yorum
İddet Süresi İçinde Olan Bir Kadınla Evlenmek Caiz Midir? Soru : Bir kimsenin boşadığı kadını,iddeti dolmadan önce başka bir kimsenin nikahlaması caiz olur mu? Cevap : Bu asla caiz olmaz.İddetin devam ettiği müddetçe nikahın asarı devam etmektedir.Bu itibarla böyle bir davranış başkasının...
12 Ağustos 2018 - 0 yorum
Esrar Kullanmanın Dinimizdeki Yeri Ve Zararları Esrar kullanmak kesinlikle haramdır.Arap dilinde 'Haşiş' olarak ifade edilen esrarın haramlığı hususunda en küçük bir şüphe yoktur.Sarhoşluk verici içkilerin haramlığındaki illet-i hükmiyye bunda da aynen mevcuttur.Esrarın müptelası (bağımlısı) olan kimselerin ondan kendini kurtarması,diğer içkilerin tiryakiliğinden daha...
12 Ağustos 2018 - 0 yorum
Namaz Kılarken Rüku Ve Secde Halinde Kuran Ayetinin Okunmamasının Sebebi Ve Hikmetleri Peygamberimiz (s.a.v) rüku ve secdede Kuran okumayı yasaklamasının sebebini şöyle açıklamıştır : Doğrusu Kuran,kelamın en şereflisidir.Kuran Allah'ın kelamıdır.Rüku ve secde ise kulun zillet ve alçakgönüllü olması durumudur.İşte bu iki halde...
11 Ağustos 2018 - 0 yorum
Amca Kızıyla Evlenmek Bazı kimseler arasında ; amca,hala,dayı ve teyze kızlarıyla evlenilmeyeceğine dair yanlış bir kanaat  mevcuttur.Böyle bir kanaat,dinimizde yeri olmayan yanlış bir hükümdür.Bu çekingenliğin sebebi,ileride doğabilecek geçimsizlikleri vehmederek iki kapının birbirine kapanması (akrabalık bağının kopması) ihtimalinden doğmakta ise,bir mazeret olarak...
10 Ağustos 2018 - 0 yorum
İddet Süresi Ölüm,Boşanma Ve Hamilelik Süresinde Ne Kadardır İddet ; Ölüm veya boşanmadan sonra , nikaha (evliliğe) ait eserlerin son bulması için şer'an belirlenmiş bir müddet demektir.Bu müddet son bulmadıkça kadın  -va bazı hallerde erkek- başkası ile evlenemez. İddetin müddetini tespit hususunda...
9 Ağustos 2018 - 0 yorum
Evlat Edinmek Caiz Midir? Soru : Evlat edinmenin dinimizdeki hükmü nedir? Cevap : Fakir bir ailenin çocuğunu,annesi ve babasının ölümü ile bakıma muhtaç duruma gelmiş bir yavruyu,himayesine alıp evladını yetiştirir gibi dikkatli bir şekilde terbiye edip büyütmek kastediliyorsa,bu caiz ve hayırlı bir...
4 Ağustos 2018 - 0 yorum
Hamile Olan Bir Kadınla Evlenmenin Hükmü Nedir Soru : Hamile bir kadının karnındaki çocuğun nesebi  (babasının kim olduğu) sabit olursa (bilinirse),onu başka bir erkeğin nikahlaması caiz olur mu? Cevap :O kadının doğumu iddetle biter.Bu sebeple onu nikahlamak asla caiz değildir.Bu hususta icma...
3 Ağustos 2018 - 0 yorum
Farklı Dinlerde Olan Kişilerin Evlenmesinin Hükmü Nedir Soru : İnanç yönünden kendileri ile bir Müslüman erkeğin evlenmesi caiz olmayan kadınlar kimlerdir? Cevap : Ehl-i kitabın dışında kalan ve inanç itibariyle küfür içinde bulunan kadınlardır.Onları da şöyle sıralayabiliriz; a- Budist ve Brehmen gibi isimlerle...
3 Ağustos 2018 - 0 yorum
Evlilik Öncesi Görüşme Ve Konuşma Ölçüsü Nedir Soru : Evlenme düşüncesine olan erkek ve kızın birbirini görmesi caiz midir? Görmenin ölçü ve sınırı nedir? Cevap : Evlenme düşüncesinde olan erkek ve kız birbirine bakabilir.Bu bakış kızın yüz,el ve ayaklarına olur.Çünkü kadının yüzünden...
3 Ağustos 2018 - 0 yorum
Ehli Kitap İle Evlilik Dinimizin bu hususta verdiği müsade,kerahatle birlikte caiz olmasıdır.Mekruhtur. Çünkü,aralarında miras cereyan etmekte ; doğacak çocuk,baba ve annesinin ayrı ayrı istikamette gelişmiş inançları arasında sarsıntılar geçirmeye maruz bulunmakta ; onun gavurca hareketleri karşısında susmayı ihtiyar edeceği zor durumlarla...
2 Ağustos 2018 - 0 yorum
Cinsel İlişki Yaşadığı Kadının Kızıyla Evlenmenin Hükmü Soru : Bir kimse zina ettiği (cinsel ilişki yaşadığı) bir kadının kızını nikahına alabilir mi? Örneğin X kişi Y kişiyle zina etti ve Y adlı kişinin de Z adlı bir kızı. Bu X kişi...
2 Ağustos 2018 - 0 yorum
Erkeğin Kadın Doktora,Kadının da Erkek Doktora Muayene Olmasnın Hükmü Nedir? Soru : Günümüzde pek çok sağlık kuruluşunda veya özel muayenehanelerde kadın doktor erkeği,erkek doktor da kadını muayene etmektedir.Bunun dini yönden bir sakıncası var mıdır? Cevap : Hasta olan kimsenin tedavi olması sünnettir.İlk...
29 Temmuz 2018 - 0 yorum
Baldız İle Evlenmek Caiz Midir? Soru :Karısını boşayan veya karısı ölen birisi baldızını alabilir mi? Cevap :Bir erkeğin baldızı ile evlenmesi,karısının nikahı devam ettiği müddetçe haramdır.Zevcesinin ölümü veya boşanması sonunda iddeti tamam olduktan sonra onunla evlenebilir. Karısı ölen bir erkek,birkaç gün geçtikten sonra...
29 Temmuz 2018 - 0 yorum
Saç Kestirmek,Peruk Takmak,Dövme Yaptırmak Soru : Kadınların saç kestirme,kaşlarını aldırma,dövme yaptırma,dişlerini törpületme ve peruk takma gibi yollarla süslenmesi caiz midir? Cevap : Kadının saçını kestirmesi,kökünden kesme veya erkek saçına benzetmek şeklinde ise caiz değildir.Çünkü Allah Teala erkeğe benzemeye çalışan kadına  ve kadına...
28 Temmuz 2018 - 0 yorum
Altının Zekatı Nasıl Ödenmelidir Hanefi mezhebine göre altının zekatını kağıt para ile ödemek caizdir.Ancak Şafii Mezhebinde bulunan bir kimse,bu fetva ile amel edemez.O,altının zekatını altınla ödemek zorundadır. Kaynak : Mehmet emre / Fetvalar / C:II / bkz:96
Sonraki Sayfa »