"Şeytanla İlgili Meseleler" ile Etiketlenen Konular

27 Eylül 2018 - 0 yorum
Cinler Ve Şeytanlar Farklı Varlıklar Mıdır Soru : Halk arasında cin başka,şeytan başka diye bir söz vardır.Bunun doğruluk derecesi nedir? Cevap : Cin ile şeytan,yaratıldıkları madde itibariyle birbirinden ayrı birer varlık değildirler. Aralarındaki ayrılık sadece iman edip etmemeleri itibariyle olmaktadır Kaynak : Mehmet Emre...
5 Eylül 2018 - 0 yorum
Öfkelenmek Şeytanın İnsana Galip Gelmesi Demektir Arkadaşın öfkeli halde hoş olmayan sözler söylediğinde onunla aynı görüşte olman gerekmediği gibi onu sorgulamaya da kalkışma.Çünkü onun durumu ne yaptığını ne yaptığını bilmeyen sarhoşun durumu gibidir.Onun fevri hareketleri için sabret ve ona bağırma.Çünkü şeytan...
2 Haziran 2018 - 0 yorum
Mal sahiplerinin mallarıyla uzun düşler kurmaları ve ahiretten alıkoyan lezzetlerle meşgul olmaları hususunu düşündüğümde gördüm ki bunlar şeytanın kurduğu en büyük tuzaklar arasındadır.Şeytan onları mal ile meşgul eder.Yani onları mal toplamaya teşvik eder,onu elde etme isteğini telkin eder ve o...
16 Nisan 2018 - 0 yorum
Kur'an'da Şeytan Kavramı,Şeytanın Vasıfları,Özellikleri Ve Yetenekleri Şeytan,Kur'anda Allah'ın emrine isyan eden ilk cinsin adı olarak zikredilir.Allah , melekleri ve cinleri,yarattığı insan cinsine ; Adem'e secde etmeye davet ettiğinde,bunu ilk reddeden şeytan olmuştur. Kur'an'ın çeşitli vesilelerle zikrettiği olaylarda şeytan,hep isyankar tavır sergileyen bir...
14 Nisan 2018 - 0 yorum
Kader Ve Şeytan Rabbine karşı şeytana arka çıkan,nefsiyle bir olup Allah'a düşman kesilen kimselere yazıklar olsun ! Bu kişi günah konusunda Cebri,taat konusunda ise Kaderidir.Bu kişi,görüş sahibi olmaktan aciz,eline geçen fırsatları hoyratça harcayan,kendine fayda sağlamaya engel ve sürekli Cenab-ı Hakk'ın takdirini kınayan...
18 Mart 2018 - 0 yorum
Ve Şeytan Dedi ki Sizi yarattık, sonra size biçim verdik, sonra da meleklere: "Adem'e secde edin" dedik; hepsi secde ettiler, yalnız İblis, secde edenlerden olmadı. (Allah) buyurdu: "Sana emrettiğim zaman, seni secde etmekten alıkoyan nedir?" (İblis): "Ben, dedi, ondan hayırlıyım; beni...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Şeytanla Anlaşma Yaptın Ya Sonra "Mahşer günü;haklının haksızdan,suçlunun suçsuzdan,iyinin kötüden, müminin münafıktan ve kafirden ayırt edileceği gündür.O gün bütün insanlar mahşer yerinde ve Cenab-ı Allah'ın huzurunda hesap vermek üzere toplanacaklardır (1)" "Muhakkak ki Biz,elçilerimize ve iman edenlere dünya hayatında ve şahitlerin huzura...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Şeytanın İğvası Yüce Allah buyuruyor ki; "Peygamber size ne verirse onu alın. Size neyi yasak etti ise, ondan uzak durun (1)" şeklinde buyurmuş. ancak insan zamanla beraber kendisi de değişti.İşine geleni aldı,işine gelmeyeni almadı.İşine geleni kendisine geldiği gibi yorumladı gelmeyeni ise...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Nefis Mücadelesi "Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin, şeytanın peşine düşmeyin; zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır (1)"Çünkü şeytan, sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman sayın (2)" Yüce Allah (c.c) insanlara,şeytanın kendilerine apaçık bir düşman olduğunu , kendisiyle arkadaşlık...
8 Mart 2018 - 0 yorum
Muhteremler : Tevhidi tam olarak nefse kabul ettirirken,ihlası kazanmak zaman ister bir anda olmaz.Mesela namaz kılarken huşuu ele alalım: Resulüllah Efendimiz buyurmuş: huşu içinde kılınmayan rüku ve secdeleri tam olarak yerine getirilmeyen namaz (ahirette) simsiyah zifiri bir karanlık halinde ortaya çıkacak...
8 Mart 2018 - 0 yorum
Düşünceden günah var mı Allah'ın lanetlediği bir konuyu düşünüp, yapmadan önce nefretleyip yapmazsa günah olmaz. Kötü düşünceler kötülüğe teşvik edip yaptırırsa isyanın tam kendisidir. Her aklınıza geçen, Allah'ın hoşuna gitmeyen bir şeyi içinizde yer tutturmayın. Allah'ın hoşuna giden bir şeyi de içinizde...
4 Mart 2018 - 0 yorum
Euzü veya istiaze diye bilinen bu cümle bu şekliyle bir ayet olmadığı için mushafa yazılmamıştır."Kur'an okuyacağın vakit o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın (1)" şeklinde buyurulduğu için Kur'an okumaya başlayanlar,besmeleden önce 'euzü...' ifadesini okumak suretiyle bu emri yerine getirmektedirler. Asıl adı İblis...
3 Mart 2018 - 0 yorum
Dünya nimetleri her ne kadar insanlara cazip ve çekici gelsede ama az ama çok bundan kendinizi soyutlamak zorundasınız.Yüce Allah:"Sakın, kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözlerini dikme! Rabbinin nimeti hem daha hayırlı, hem de daha süreklidir...
28 Ocak 2018 - 0 yorum
Dediler ki; Allah-u Teala'nın rahmetinin geniş olduğu sabittir.O halde O bizden aciz değildir.Dolayısıyla nefislerimizi zevklendirenden mahrum etmenin bir anlamı yoktur. Buna cevaben deriz ki; Böyle bir şüpheye ilk şüphe (.Bölümde) deki cevap verilir.Çünkü bu söz peygamberlerin getirdiği tehditleri önemsememeyi içerir. Allah'ın...
28 Ocak 2018 - 0 yorum
Ey okuyucu,eğer Allah'ı zikir şeytanı kalbden uzaklaştırır hadisine bakarak bunun mutlak olduğunu,o halde kim zikrederse şeytan uzaklaşır dersen böyle mutlak olarak ifade edilen genel hükümlerin kayıt ve şartlara bağlı olup,bu şartlarla birlikte ele alınması gerektiğine dair alimlerin sözlerini bilmiyorsun demektir.O...
28 Ocak 2018 - 0 yorum
Eğer şeytanın kalbden uzaklaştırılması için çare nedir ?  Sadece zikretmek ve 'La havle vela kuvvete illa billah' demek bunun için yeterli midir ? şeklinde bir soru sorarsan,buna şöyle cevap veririm ? Ey okuyucu şunu bil ki,kalbi korumanın asıl çaresi,şeytanın kalbe giden...
28 Ocak 2018 - 0 yorum
Şeytanı kalbe götüren en geniş yollardan biri de mezhep taraftarlığıdır .Şehvetin meşru olmayan istekleriyle düşmanlara kin beslemek onları küçük görmek de buna dahildir.Bu durum günahkarlar gibi,halis kulları da felakete sürükler.Çünkü insanlarda daima kusur arayıp, onlara türlü hakaretlerde bulunmak çirkin bir...
28 Ocak 2018 - 0 yorum
Şeytanı kalbe götüren yollardan biri de altın,gümüş,hayvan ve büyük binalara düşkünlüktür. İnsanın yaşaması için gerekli olan miktarın dışındaki bu maddeler,şeytanın hiç ayrılmadığı yerlerdir.İhtiyacı kadar eşyası olan bir kimsenin kalbinde başka bir şey bulunmaz.Böyle bir kimse eğer yolda yüz altın bulsa,kalbinde on...
Sonraki Sayfa »