"Şeytan" ile Etiketlenen Konular

16 Ocak 2019 - 0 yorum
Soru: Şeytandan korunmak için nasıl davranmalıyız, hangi duaları okumalıyız ve hangi zikirleri çekmeliyiz? Cevap: Hz Peygamber (s.a.v) şeytanın şerrinden Allah'a sığınmış ve Müslümanlara da ondan Allah'a sığınmalarını emretmiştir. Ayrıca şeytanın kötülüklerinden korunmak için kelime-i tevhid çekmeyi, Ayetü'l-kürsi ve Haşr süresinin son...
9 Ocak 2019 - 0 yorum
Hasan-ı Basri Hazretleri'nin (r.a) talebeleri, şeytanın vesvesesinden şikayet ederek, "ya Şeyh! Şeytandan gayet incindik. Hep bizi yaramaz işlere teşvik ediyor. Elinize geçen dünyayı sıkı tutun,size lazım olacak diyor ve bizi hayırdan alıkoyuyor" dediler. Hasan-ı Basri Hazretleri gülümseyerek buyurdu ki; Şimdi...
2 Aralık 2018 - 0 yorum
Bil ki kalp bir kaleye benzer. Şeytan ise kaleye girip onu ele geçirmek isteyen bir düşmandır.Kaleyi korumak ancak kapılarını ve gediklerini korumakla mümkün olur.Kalenin kapılarının nerede olduğunu bilmeyen ise o kapıları koruyamaz. Kalbe girdiği yerleri bilmeden şeytanı defetmek mümkün değildir.Şeytanın kalbe girdiği...
21 Kasım 2018 - 0 yorum
İnsanın aklından geçen günahlar affedilmiştir ve yapmaya niyetlendikleri de buna dahildir.Bir engelden dolayı işlemediği günahların yapmaya azmettikleri dışındakilerin affedilmesi umulur.Çünkü bir günahı yapmaya azmetmek günah sayılır. Hz Peygamber (s.a.v) bu hususta şöyle buyurmuştur: İki Müslüman kılıçlarıyla karşı karşıya gelip dövüşseler,öldüren de öldürülen...
16 Kasım 2018 - 0 yorum
Kalp asli fıtratına göre doğruyu bulmaya kabiliyetli ve içerisine konulmuş olan şehvet ve heva sebebiyle doğru yoldan ayrılmaya meyillidir.İçlerinden biri kalbi fethedilinceye ve onu mesken edininceye kadar sürekli olarak kalpte melek ve şeytan orduları birbirlerine saldırırlar.Biri kalbi ele geçirdikten sonra...
4 Kasım 2018 - 0 yorum
1989 yılında geçirdiğim bir trafik kazası sonucunda koma halinde hastaneye kaldırılmıştım. Yanımda bulunan eşim vefat etmiş, beni kontrol eden doktor, kan deryası içinde kalan vücudumda bir hayat emaresi göremediğinden, bana da ölü raporu vermişti. O akşamki TRT haber bülteninde, kazada...
27 Eylül 2018 - 0 yorum
Cinler Ve Şeytanlar Farklı Varlıklar Mıdır Soru : Halk arasında cin başka,şeytan başka diye bir söz vardır.Bunun doğruluk derecesi nedir? Cevap : Cin ile şeytan,yaratıldıkları madde itibariyle birbirinden ayrı birer varlık değildirler. Aralarındaki ayrılık sadece iman edip etmemeleri itibariyle olmaktadır Kaynak : Mehmet Emre...
5 Eylül 2018 - 0 yorum
Öfkelenmek Şeytanın İnsana Galip Gelmesi Demektir Arkadaşın öfkeli halde hoş olmayan sözler söylediğinde onunla aynı görüşte olman gerekmediği gibi onu sorgulamaya da kalkışma.Çünkü onun durumu ne yaptığını ne yaptığını bilmeyen sarhoşun durumu gibidir.Onun fevri hareketleri için sabret ve ona bağırma.Çünkü şeytan...
2 Haziran 2018 - 0 yorum
Mal sahiplerinin mallarıyla uzun düşler kurmaları ve ahiretten alıkoyan lezzetlerle meşgul olmaları hususunu düşündüğümde gördüm ki bunlar şeytanın kurduğu en büyük tuzaklar arasındadır.Şeytan onları mal ile meşgul eder.Yani onları mal toplamaya teşvik eder,onu elde etme isteğini telkin eder ve o...
14 Nisan 2018 - 0 yorum
Kader Ve Şeytan Rabbine karşı şeytana arka çıkan,nefsiyle bir olup Allah'a düşman kesilen kimselere yazıklar olsun ! Bu kişi günah konusunda Cebri,taat konusunda ise Kaderidir.Bu kişi,görüş sahibi olmaktan aciz,eline geçen fırsatları hoyratça harcayan,kendine fayda sağlamaya engel ve sürekli Cenab-ı Hakk'ın takdirini kınayan...
18 Mart 2018 - 0 yorum
Ve Şeytan Dedi ki Sizi yarattık, sonra size biçim verdik, sonra da meleklere: "Adem'e secde edin" dedik; hepsi secde ettiler, yalnız İblis, secde edenlerden olmadı. (Allah) buyurdu: "Sana emrettiğim zaman, seni secde etmekten alıkoyan nedir?" (İblis): "Ben, dedi, ondan hayırlıyım; beni...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Şeytanla Anlaşma Yaptın Ya Sonra "Mahşer günü;haklının haksızdan,suçlunun suçsuzdan,iyinin kötüden, müminin münafıktan ve kafirden ayırt edileceği gündür.O gün bütün insanlar mahşer yerinde ve Cenab-ı Allah'ın huzurunda hesap vermek üzere toplanacaklardır (1)" "Muhakkak ki Biz,elçilerimize ve iman edenlere dünya hayatında ve şahitlerin huzura...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Şeytanın İğvası Yüce Allah buyuruyor ki; "Peygamber size ne verirse onu alın. Size neyi yasak etti ise, ondan uzak durun (1)" şeklinde buyurmuş. ancak insan zamanla beraber kendisi de değişti.İşine geleni aldı,işine gelmeyeni almadı.İşine geleni kendisine geldiği gibi yorumladı gelmeyeni ise...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Nefis Mücadelesi "Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin, şeytanın peşine düşmeyin; zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır (1)"Çünkü şeytan, sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman sayın (2)" Yüce Allah (c.c) insanlara,şeytanın kendilerine apaçık bir düşman olduğunu , kendisiyle arkadaşlık...
8 Mart 2018 - 0 yorum
Muhteremler : Tevhidi tam olarak nefse kabul ettirirken,ihlası kazanmak zaman ister bir anda olmaz.Mesela namaz kılarken huşuu ele alalım: Resulüllah Efendimiz buyurmuş: huşu içinde kılınmayan rüku ve secdeleri tam olarak yerine getirilmeyen namaz (ahirette) simsiyah zifiri bir karanlık halinde ortaya çıkacak...
8 Mart 2018 - 0 yorum
Düşünceden günah var mı Allah'ın lanetlediği bir konuyu düşünüp, yapmadan önce nefretleyip yapmazsa günah olmaz. Kötü düşünceler kötülüğe teşvik edip yaptırırsa isyanın tam kendisidir. Her aklınıza geçen, Allah'ın hoşuna gitmeyen bir şeyi içinizde yer tutturmayın. Allah'ın hoşuna giden bir şeyi de içinizde...
4 Mart 2018 - 0 yorum
Euzü veya istiaze diye bilinen bu cümle bu şekliyle bir ayet olmadığı için mushafa yazılmamıştır."Kur'an okuyacağın vakit o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın (1)" şeklinde buyurulduğu için Kur'an okumaya başlayanlar,besmeleden önce 'euzü...' ifadesini okumak suretiyle bu emri yerine getirmektedirler. Asıl adı İblis...
28 Ocak 2018 - 0 yorum
Dediler ki; Allah-u Teala'nın rahmetinin geniş olduğu sabittir.O halde O bizden aciz değildir.Dolayısıyla nefislerimizi zevklendirenden mahrum etmenin bir anlamı yoktur. Buna cevaben deriz ki; Böyle bir şüpheye ilk şüphe (.Bölümde) deki cevap verilir.Çünkü bu söz peygamberlerin getirdiği tehditleri önemsememeyi içerir. Allah'ın...
Sonraki Sayfa »