"Sad Süresi Meali Ve Tefsiri" ile Etiketlenen Konular

27 Kasım 2018 - 0 yorum
Davud kıssası yüce Allah'ın şu buyruğu ile başlamaktadır. Sana şu hasımların haberi gelmedi mi? Hani onlar duvarı tırmanarak namaz kıldığı yere inmişlerdi.Hani onlar Davud'un yanına girmişlerdi de o bunlardan korkmuştu.Onlar Korkma iki davacıyız.Birimiz diğerine haksızlık etmiştir.Aramızda hak ile hükmet,zulmetme ve...
20 Kasım 2018 - 0 yorum
Hakk'ın birliğini ve O'nun hallerinin ışıklarının ve sonsuz tecelli ışıltılarının üzerine parladığı her şeyi kuşattığını ve kapsadığını tasdik ederek kavrayan kimselere şu husus kapalı değildir: Mutlak olarak taayyünat kirinden ve izafetler lekesinden münezzeh ve mücerred olan hakiki Hakikat zatına zatı ile...
15 Kasım 2018 - 0 yorum
Hz Eyyub varlıklı ve çok müreffeh bir hayatı olan kimseydi.Dünya malının her türlüsüne sahipti.Bununla birlikte o,şükreden,rıza gösteren ve Allah yolunda ve Allah rızasını kazanmak için fakirlere yardım eden bir kimseydi.Eyyub (a.s)'ın nimetlerine şükretmede ve kereminin hukukunu gözetmede ileri gidince İblis...
10 Kasım 2018 - 0 yorum
Sad Süresi 1-4 Arası Ayetlerin Meali : 1- Sad,çok şerefli Kur'an'a andolsun 2- Aksine kafirler büyüklük taslamakta ve muhalefet etmektedirler 3- Onlardan önce nice nesiller helak ettik,onlar da feryat ettiler.Halbuki kurtulma vakti değildi 4- Kendilerine kendilerinden bir korkutucu geldi diye hayret ettiler ve kafirler : Bu...
10 Kasım 2018 - 0 yorum
Sad Süresi Mekki bir süre olup ; Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin beşinci yılında üç ayrı pasaj halinde indirilmiş olup tamamı 88 ayettir.Adını başındaki Huruf-u Mukatta'dan olan Sad harfinden almıştır. Bu süre Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre de Hz Ebu...