"Peygamberlere İman Etmek Ve Faydaları" ile Etiketlenen Konular

4 Kasım 2018 - 0 yorum
Peygamber Efendimiz'in dünyaya gönderilip risaletle görevlendirilmesi kainat çapında bir olay olduğu gibi insanlığın yeniden dirilişi sayılır.Elindeki eşsiz Kur'an mesajı ile dünyayı yeniden asıl düzenini verecek plan ve projeleriyle geldi.İnsanlık ,din,ahlak,ilim  ve medeniyet noktalarında ona çok şey borçludur. Kim bilir o olmasaydı...
9 Eylül 2018 - 0 yorum
Peygamber Efendimiz'in Hayatını Tefekkür Etmek Ve Örnek Almak Kim Allah'ın rızasının hakikatini bilmek,O'nun rızasının hangi şeylerde bulunduğunu öğrenmek isterse Allah Resulü'nün (s.a.v) hayatını tefekkür etsin. Bir kişinin yaratanı tanıma konusundaki marifeti tekamül ederse Yaratanın mülk sahibi olduğunu görür.Mülk sahibi de mülkünde istediği...
14 Şubat 2018 - 0 yorum
Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (s.a.v) tarafından aktarılan ve günümüze kadar ulaşan hadis-i şerifler bir nevi Allah'ın;insanların doğru yolu bulabilmesi için,doğru şekilde hareket etmesi, dünyanın adaletli bir şekilde bozgunluğa uğramadan,çekişme ve didişmelere yol açmadan refah içinde yaşanabilmesi,insanların geçmişteki ibret verici olaylardan...
14 Şubat 2018 - 0 yorum
Yüce Allah şöyle buyurmaktadır; "Ey şanlı Peygamber! Biz seni insanlar hakkında şahit, müjdeci, uyarıcı, Allah'ın izniyle O'nun yoluna davet eden bir peygamber ve aydınlatan bir lamba olarak gönderdik.(1)" Nitekim Yüce Allah Resulüne hitaben şöyle buyurmaktadır: 'Hayatın hakkı için onlar gerçekten sarhoşlukları...
14 Ocak 2018 - 0 yorum
Yüce Allah,ilk insandan itibaren son peygamber Hz Muhammed (s.a.v)'e kadar her topluma bir peygamber göndermiştir.Bu peygamberler insanlara rehberlik etmiş,hak ve batıl,doğru ve yanlış,hayır ve şer olan şeyleri bildirmiş,insanları iman,ibadet ve itaate çağırmıştır.Her toplumdan bu çağrıya uyanların yanında uymayanlar da olmuştur.Son...
8 Ocak 2018 - 0 yorum
Peygamberlerin sıfatları deyince onlarda bulunması caiz olan sıfatlarla gerekli (vacip) ve zorunlu olan sıfatlar anlaşılır.Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde vurgulandığı gibi peygamberler de insandır.Onlarda diğer insanlar gibi oturup kalkar,yiyip içerler, gezerler,evlenip çoluk çocuk sahibi olurlar,hastalanır ve ölürler;bu gibi özelliklere peygamberler...
8 Ocak 2018 - 0 yorum
Kur'anda gönderilen peygamberlerin sayısı konusunda kesin bir bilgi verilmemiştir.Bu çerçevede ayetlerde önemle vurgulanan husus,her millete,her bölgeye bir uyarıcının gönderildiğidir.Nitekim Yüce Allah buyuruyor ki; "...Hiçbir ümmet/ toplum yoktur ki onlar için bir nezir (doğru yolu gösterip eğri yolun akıbetinden onları sakındıran...
8 Ocak 2018 - 0 yorum
ÖLDÜKTEN SONRA TEKRAR DİRİLMEYE İNANMAK Dinimiz;insanların öldükten sonra tekrar dirileceklerini bize bildirmiştir.Bu gerçeğe inanmak gerekir.Zira öldükten sonra dirilmek akla da uygundur.Yoktan var etmeye gücü yeten Yüce Allah,öldürdükten sonra da pekala diriltmek gücüne sahiptir. Nitekim;Yüce Allah buyuruyor ki; O,bu çürümüş kemiklere kim...
8 Ocak 2018 - 0 yorum
Dini terminolojide peygamber:Allah'ın kulları arasından seçtiği ve vahiyle şereflendirerek,emir ve yasaklarını insanlara ulaştırmak üzere görevlendirdiği elçiye denir.Peygamber kelimesinin Arapça da kullanılan karşılığı ise; resul ve mürsel'dir. Resül-Mürsel=Yeni bir kitap ve yeni şeriatla insanlara gönderilen peygambere denir.Kur'an-ı Kerim de peygamber anlamını ifade...
8 Ocak 2018 - 0 yorum
Doğumundan vefatına kadar hayatı tarihi vesikalara dayanılarak,hemen hemen bütün ayrıntılarıyla bilinen Peygamber Efendimiz (s.a.v):Arabistan yarımadasının Mekke şehrinde miladi 571 tarihinde dünyamızı şereflendirmiştir.Bölgenin saygın kabilelerinden Kureyş içinde köklü bir aile olan Haşimoğullarına mensuptur. Babası;Kureyş'in ileri gelenlerinden Abdulmuttalib'in oğlu Abdullah; Annesi;Zühre kabilesinden Vehb'in kızı...
8 Ocak 2018 - 0 yorum
İnsan potansiyel değerleri ve donanımı itibariyle varlıklar hiyerarşisinde en üst zirvededir.Ancak,o,bu potansiyeliyle birlikte mahiyetindeki kin, nefret,haset ve baş kaldırma gibi özellikleriyle de dibe vurmaya müsait bir varlıktır.İşte yarattığı insanın bu yönünü en iyi bilen yüce Allah, hikmetinin,lütuf ve merhametinin bir...
8 Ocak 2018 - 0 yorum
"Hz Peygamber'in peygamberliğini ispat eden mucizeler genelde üç başlık altında incelenir; MANEVİ (AKLİ) MUCİZE OLAN KUR'AN MUCİZESİ Kur'an her çağdaki akıl sahibi insana hitap eden,akıllara durgunluk verecek derecede büyük ve ebedi bir mucizedir.Diğer peygamberlerin mucizeleri dönemleri geçince bittiği,onları yalnız o dönemde...