"Ölüm Öncesi Ve Sonrası Hadiseler" ile Etiketlenen Konular

4 Kasım 2018 - 0 yorum
1989 yılında geçirdiğim bir trafik kazası sonucunda koma halinde hastaneye kaldırılmıştım. Yanımda bulunan eşim vefat etmiş, beni kontrol eden doktor, kan deryası içinde kalan vücudumda bir hayat emaresi göremediğinden, bana da ölü raporu vermişti. O akşamki TRT haber bülteninde, kazada...
4 Eylül 2018 - 0 yorum
Ölümü Hatırlamak Adına Bir gün dünyada mutlu yaşamış olan bir gencin cenazesinde bulundum.Orada insanların dünyayı yerdiğini,dünya ehlini ayıpladıklarını,ölümden gafil olanları da kınadıklarını gördüm. Akıl sahibi kimse ölümün yaklaştığının farkında olursa,akıl ona salih amel işlemede acele davranmasını söyler ve o kişi korku içinde...
29 Temmuz 2018 - 0 yorum
Kabrin Ölü İle Konuşması Bütün ölülere kabirleri şu şekilde seslenir; Ben yalnızlık ve karanlık yeriyim.Eğer sen hayatında iken Allah'a karşı itaatkar oldunsa,bende şimdi sana rahmet yeri olurum.Yok eğer Allah'a asi bir kul idiysen o zamanda ben sana azap yeri olurum.Ben öyle bir...
29 Temmuz 2018 - 0 yorum
Maneviyat Önderlerinin (İmam Gazali Gibi)  Ölüm İle İlgili Sözleri Ve Nasihatleri Eskiler cenazeye katıldıkları zaman ;tabutta yatan kişinin kendileri olduğunu düşünülerdi.Fakat ne yazık ki zamanımızda millet cenaze başında gülüp eğleniyor,neşeleniyor.Konuştukları şeylerde ölenin mirasçılarına bıraktığı servet hakkındadır.Onların hiçbiri kendinin de aynı şekilde...
12 Mayıs 2018 - 0 yorum
Ölümü İki Kaşının Arasında Bilmek Akıllı olan kişi yolculuğa hazırlıklı olmalıdır.Çünkü o,Rabbinin emrinin ne zaman vaki olacağını,ne zaman davet edileceğini bilemez.Ben nice insanlar gördüm ki,gençlikleri kendilerini oyalamış,akranlarının ölümlerini unutmuş,uzun emelleri onları aldatmıştı. Bazı alim kişiler de bugün ilim öğreneyim,yarın da amel ederim...
18 Mart 2018 - 0 yorum
Koşar Adımlarla Ölüme Doğru Gitmek Tek olan Allah'tan başka ilah yoktur.O'nun ortağı yoktur.Mülk O'nundur,hamd O'nadır.Can veren de can alan da O'dur.O diridir,asla ölmez.Hayır O'nun elindedir.O her şeye kadirdir.Allah'tan başka ilah yoktur.Nimet,lütüf ve güzel övgü sahibidir.Biz yalnız O'na ibadet eder,dini yalnız O'na...
4 Şubat 2018 - 0 yorum
Allah'a yemin olsun ki, O ciddidir,oyun değil ;doğrudur,yalan değil.O,çağıran,sesini en iyi duyuran ve sürücüsü acele eden ölümden başkası değildir.İnsanların çokluğu seni aldatmasın.Senden önce mal biriktiren,malın azlığı için endişelenen,akıbetlerden -uzak emelle ve ecelin uzak olduğunu düşünerek- emin olana ölümün nasıl inerek onu...
3 Şubat 2018 - 0 yorum
Hz Ali ; Nehrevan savaşından sonra askerlerine hitap ederek şunları söyledi; Ey insanlar! Kendileriyle cihad ettiğinizde sizi Allah'a yaklaştırıp O'nun katında dereceler elde etmenize vesile olacak düşmanlarınız için hazırlanınız.Onlar haktan sapmış kimselerdir ve yanlarında kitaptan hiç bir şey yoktur.Dinden uzaklaştıkları için azgınlık...
18 Ocak 2018 - 0 yorum
Yüce Allah şöyle buyurmaktadır; O,hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır.O,mutlak güç sahibidir,çok bağışlayandır (Mülk'2) Allah Teala,biz müminleri bu dünyada imtihan etmek ve öteki alemde de hangimizin daha güzel amel ettiğini tayin etmek için bu dünyada ölümü...
11 Ocak 2018 - 0 yorum
Nasıl Yaşarsanız Öyle Ölürsünüz Bu sefer ki yazımıza şöyle bir kıssa ile başlamak istiyorum; Adamın biri parasını sakladığı yeri unutmuştu.Ne kadar düşündü ise de günlerce aramasına rağmen,parayı sakladığı yeri bir türlü hatırlayamıyordu.Benim bu derdime bir çare bulursa o bulur diyerek doğruca İmam-ı...
11 Ocak 2018 - 0 yorum
Yatacak yerini iyi bil. Orası sıkışık. Aşırı derecede sıkıştırma. Toprak altıdır. Görem seni. Hazret-i Allah bizleri ve bütün Ehli İslam cemi'i cümlesini ve cümlemizi muhafaza eyleyüp utandırmasın. Amin. Amin. Amin. Ruhu uyanmadan ölüme yakalanmak, hazırlıksız düşmana yakalanmak gibidir. Ümmet-i Muhammed'in...
11 Ocak 2018 - 0 yorum
Allah Teala ancak amellerden rızası için işlenen ameli kabul eder.Binaenaleyh amellerinizle ancak Allah'ın rızasını kastediniz,hedefiniz o olsun.Biliniz ki,ihlasla Allah için yapmış olduğunuz ameller,yerine getirilmiş bir taattır,elde ettiğiniz en büyük kazançtır.Ödemek zorunda olduğunuz borcunuzu ödemektir. Geçici bir hayattan ebedi bir hayata...
11 Ocak 2018 - 0 yorum
Hamd alemlerin Rabbine mahsustur.O'na hamd eder,O'ndan yardım taleb ederiz.Ölümden sonra kendimiz için O'ndan lütuf ve ihsan isteriz.Çünkü benim ve sizin eceliniz yaklaştı.Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur,o birdir ve ortağı yoktur.Ve şehadet ederim ki Muhammed (s.a.v) O'nun kulu ve...
11 Ocak 2018 - 0 yorum
"Biz gözle gördüğümüz hâlde, kulakla duyduğumuz hâlde, ölüm ciddi değil, bize hayali geliyor. Halbuki bu fani hep bir adamın olsa, gamı bitmez nedendir? Çünkü ezeli gam turap ile yoğrulmuş bedendir. Beden gamla yapılmıştır. Faniye gelip de gamsız, kedersiz hiçbir fert...
11 Ocak 2018 - 0 yorum
Cenaze Namazı Öncesi Vaaz Hz Ali bir cenazeyi teşyi ediyordu.Cenaze kabre konulduğunda yakınları feryat edip yüksek sesle ağlamaya başladılar.Bunun üzerine Hz Ali Niçin ağlıyorsunuz? Allah'a yemin ederim ki eğer onların gördüklerini görmüş olsaydınız,dehşete kapılarak ölülerinizi unuturdunuz.Ölüm meleği son ferdinizi de alıp...
11 Ocak 2018 - 0 yorum
Nasihat İstersen Ölüm Yeter İsterseniz şöyle taaaa küçüklüğümüze kadar gidelim... Bizleri ta küçüklüğümüzden beri ibret almamız gerektiğini ve eninde sonunda kendilerinin de bizimde onların yanına gideceğimiz gerçeğini bilmelerine rağmen;bizleri dirilerden değil de ölülerden sakınmayı,dirilerden değil de ölülerden korkmayı aşıladılar.Oysa belki anlayacağı dilden...
11 Ocak 2018 - 0 yorum
Ölümü İtibarsızlaştırmak Bir işi ehline vermezseniz eğer Hz İsa'nın da dediği gibi 'ehline haksızlık ederseniz'.Ehline haksızlık ettiğinizle kalmaz bunun yanında da işin değerini değersizleştirmiş ve değerini küçültmüş olursunuz. İşte zamanımızdaki alim diye geçinen din adamları,vaizler vb diğer kişiler; dinle ilgili konuları ve...
11 Ocak 2018 - 0 yorum
Nasihat Olarak Ölüm Yeter "Ölümle zalimlerin ve zorbaların boyunlarını büken,kisraların bellerini kıran,kayserlerin emellerini boşa çıkaran Allah 'a (c.c) hamdolsun! Bu zalim kimselerin kalpleri ölümü hatırlamaktan hep nefret etmiştir fakat Allah'ın (c.c) hak olan vaadi gerçekleşmiş ve onları helak çukuruna yuvarlamıştır. Onlar,saraylarından...
Sonraki Sayfa »