Kuran Yurdu

"Nefis Meselesi" ile Etiketlenen Konular

3 Aralık 2018 - 0 yorum
Allah'ı Hatırlayıp Günahtan Sakınmak: Harekete geçmiş olan cinsel arzu, diğer arzular içerisinde akla en çok üstün gelen ve onu en çok zorlayanıdır. Halktan utandığı, onlardan korktuğu veya makamını korumak için haram yollardan cinsel arzusunu gidermekten çekinen kişi bunu yapmasından dolayı...
4 Eylül 2018 - 0 yorum
Padişahlardan biri verini çağırmış ve demiş ki: Madem ki ben sultanım ve bu insanları idare etmekten sorumluyum, o halde herkesin arayıp da bulamadığı Hızır'ı (aleyhisselam) görmezsem, sultan olmamın ne manası kalır? Söyle bakalım ey vezir, Hızır (a.s) hayatta mı değil mi? Vezir...
3 Ağustos 2018 - 0 yorum
Nefsin İnsana Galebe Çalması Görüyorum ki insanların pek çoğu bir necaset parçasından sakınıyor ancak gıybet etmekten sakınmıyor,çokça sadaka veriyor ancak faizle alışveriş yapmayı önemsemiyor,teheccüt namazına kalkıyor ancak farz namazlarını geciktiriyor. İnsanlar bunun gibi pek çok meselede teferruata dikkat ettikleri halde asıl meseleleri...
4 Temmuz 2018 - 0 yorum
Nefis şehvetlere karşı eğilimli olup,o zevklere meylettiğinde aklı,kalbi ve zihni de meyleder ve neredeyse nasihatı bile kabul etmez.Bir gün şehvete tümüyle meyleden nefsime bağırdım ve dedim ki; Yazıklar olsun sana! Dur ve sana söyleyeceğim bazı şeyleri biraz dinle,sonra da ne...
14 Mayıs 2018 - 0 yorum
Nefsin Hesaba Çekilmesi Nefs,kul ile Allah arasında bir perdedir.Kul bu perdeyi yırtmadıkça,Allah'a ulaşamaz.Nefis,Allah'a giden yolda müridin önüne çıkan aşılması çok büyük bir dağ gibidir.Her yolcu bu dağı aşmak zorundadır.Fakat bu bazılarına zor,bazılarına da kolay gelir.Bu dağda,dereler-tepeler , inişler-çıkışlar , insanın ilerlemesini...
10 Mayıs 2018 - 0 yorum
Nefsin Hilekarlığı Ve İnsanı Aldatması Mütevazi,doğru ve güvenilir kimseleri sevdiğini iddia ediyor , kabirlerini ve eserlerini görsen onları da seveceğini söylüyor.Oysa onları sevmene vesile olan hasletler hoşuna gitmiyor.Bu hasletler öyle sıradan hasletler de değil.Sende bulunmayıp düşmanında dahi bulunsa hoşuna gidecek hasletler.Bu...
15 Mart 2018 - 0 yorum
"Yıl M.S 631;hicretinde dokuzuncu yılıdır.Hz Muhammed (s.a.v)'in Peygamber olarak gönderilmesinin üzerinden yaklaşık 22 yıl geçmiştir. İslam,cahiliye dönemine ait karanlıkları tamamen dağıtmış,onların yaşattığı kabuslara son vermiş ve insanlığı mutsuz kılan yasa ve gelenekleri birer birer kaldırmıştır.Sahte tanrıların hepsini reddederek,sadece Allah'a inanan...
15 Mart 2018 - 0 yorum
Yuh Olsun Size Siz eğer iman üzere yaşamaz,nefsinizin arzu ve isteklerine uyarak,nefsinizin istediği arzuları ve istekleri gerçekleştirmek suretiyle, Allah'ın emirlerine isyan edip yine aynı şekilde Allah'ın nehyettiği yasaklardan sakınmadığınız sürece ve kuru kuruya İslamı yaşadığınız müddetçe;sizden sonraki nesilde aynı şekilde ne...
9 Mart 2018 - 0 yorum
Uhrevi Kurtuluş İçin Nefsinize Uymayın "Allah'tan başkasına tapan kimse,bütün hak ve özgürlüklerinin taptığı varlığın iradesine teslim etmiş demektir. Söz gelimi şeytan emreder;o da o emri kayıtsız şartsız yerine getirir ve zaman zaman da belki ödülünü alır.Fakat şeytanın teşvik ve ödülleri ilk...
8 Mart 2018 - 0 yorum
Karun,Hz Musa'ya (a.s) iman etmeden önce Mısır Firavun'unun temsilcisi idi.Önceden fakir ve güzel huylu idi.Firavun'a yakın adamlarından biri olmasının sağladığı imkanlarla giderek zenginleşti.Mal ve servet arttıkça,hırs ve cimriliği de o oranda arttı.Zamanla sahip olduğu zenginliği,kendi ilmi ve dehasının ürünü olarak...
8 Mart 2018 - 0 yorum
Yüce Allah şöyle buyurmaktadır;(Resulüm!) Sen af yolunu tut,iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir (A'raf'199)'.İyiliği emretmek,kişinin kendisine zulmedeni affetmesi,insanın hilim ve şecaatinin bir neticesidir.Buda güzel ahlakın temelinde bulunan bir özelliktir. İnsanları dört kısma ayırdığımızı düşünelim Birincisi ; Kalpleri Allah'ın zikriyle dopdolu olan...
8 Mart 2018 - 0 yorum
Ey dünyayı görüp de canı görmeyen kişi : Şunu bil ki dünya fanidir ve bir nefesten ibarettir! Dünya dediğin bir yığın tozudur.Havaya yükseliyor,bu tozun içinde süpürge de kirlenmiş,süpüren de! Zavallı insan öldüğün,haşhaş gibi kırılıp döküldüğün gün,bu hayat meşgalesi,bu didinip durmalar neymiş...
8 Mart 2018 - 0 yorum
Nefs-i emmre sürekli olarak kötülüğü emreder.Bu özellikte olan bir nefse,zararlarını anlatmak için dünya aklı kifayet etmez.Çünkü bu nefis özelliği gereği iyilikten anlamaz.Bunun için de insana ahiret aklı lazımdır. Akıl,beyne konulmuş ilahi bir nurdur.Beyin bu sayede menfaati zarar olandan,çirkini güzelden,hayrı şerden,hidayeti sapıklıktan...
8 Mart 2018 - 0 yorum
Dünyada yaratılan ilk insan bir peygamberdir.Bütün peygamberler Allah tarafından seçilmiş olup günahsızdır.En yüksek kemal sıfatlarla yaratılmışlardır.Peygamberlerin hiçbirinde nefsin sakıslığı söz konusu değildir.Peygamberlerin nefisleri mutmain olmuştur.Bu sebeple de onlar ismet ve iffet sahibidirşer.Kendilerine emredilen ,lahi hükümlerden asla çıkmazlar. Peki peygamber oğlu olmalarına...
8 Mart 2018 - 0 yorum
İsrailoğulları Firavunun zulmünden kurtulup hürriyete kavuştukları halde, ne gariptir ki, içlerindeki tereddütlerden ve bundan kaynaklanan itaatsizliklerden, disiplinsizlikten bir türlü kurtulamadılar. Hz Musa ya (a.s) çok itaatsizlik ettiler. Oysa sayısız nimetleri de açıkça görüp duruyorlardı. Onların çeşitli nimetlere nail olurken nankörlük etmelerinin...
8 Mart 2018 - 0 yorum
Allah Teala şöyle buyurmuştur; Rabb'inin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran için ise,şüphesiz cennet yegane barınaktır (Naziat'40-41) Nefsin isteklerine uymamak en büyük ibadettir.Allah dostlarına sormuşlar; İslam Nedir Cevap vermiş; Muhalefet kılıcıyla nefsin arzularını yok etmektir. Unutmamak gerekir ki,bir kimsenin kalbinde,nefsin arzu ve hevalarına...
8 Mart 2018 - 0 yorum
Muhteremler : Tevhidi tam olarak nefse kabul ettirirken,ihlası kazanmak zaman ister bir anda olmaz.Mesela namaz kılarken huşuu ele alalım: Resulüllah Efendimiz buyurmuş: huşu içinde kılınmayan rüku ve secdeleri tam olarak yerine getirilmeyen namaz (ahirette) simsiyah zifiri bir karanlık halinde ortaya çıkacak...
8 Mart 2018 - 0 yorum
Yüce Allah ayet-i kerime de şöyle buyurmuştur;Hiç şüphesiz,nefis devamlı kötülüğü emreder.Rabbim'in acıyıp korudukları müstesna (Yusuf'53) Necmeddin-i Küba Hz şöyle buyuruyor:'Nefis kötülüğü emredecek bir özellikte yaratılmıştır.Yaratılmış olduğu bu haliyle kalırsa,onun elinden kötülükten başka bir şey gelmez Onun için bu nefsin dizginlenmesi lazımdır.Nedir onu...
12