"Namazla İlgili Makaleler" ile Etiketlenen Konular

1 Kasım 2018 - 0 yorum
Namazın beş yerinde ta'dil-i erkanı terk etse,İmam-ı Ebu Yusuf'a göre namazı fasid olur.İmameyn'e göre fasid olmaz.Lakin vacibi terki dolayısı ile,noksanın cebri için iade lazım gelir. Ta'dil-i erkanı terki sebebiyle yirmi altı kadar zarar vardır 1- Fakirliğe sebep olur, 2- Ahiret...
31 Ekim 2018 - 0 yorum
Kaba,sözü saksıya koyup kafa göz dalan.İri kıyım düşüncesiz.Seyrek empati. Hak yeme obezi.Bir deri bir kemik merhamet.  Bütün bu söylediklerimin muhatabı son zamanlardaki halimiz. Hafta başında bir söz duydum. Klavyem zonkladı Namaz kılmayan hayvandır Bu cümleyi öğelerine ayırsan, hepsi bir daha aynı cümlede buluşmamak için...
4 Eylül 2018 - 0 yorum
Namaz Kılarken Kasten Veya İstem Dışı Abdest Bozulunca Ne Yapılmalı Soru : Bir kimse namaz kılarken abdesti bozulsa ne yapması gerekir? Cevap : Abdestin bozulmasında iki hal tasavvur olunur. Kasden abdesti bozma, Elinde olmayan bir sebeple abdestin bozulması Kasdi olarak abdest bozmada abdest alıp namazı...
29 Ağustos 2018 - 0 yorum
Öğle İle İkindi,Akşam İle Yatsı Namazını Cem Etmek Ve Bunun Şartları Öğle ve ikindi namazını,akşam ile yatsı namazını vakitlerinde cem etmek.Kısa değil de uzun yolculukta bu şekilde namazları cem etmek caizdir. Kişi ilk namazı ikincinin vaktine kadar tehir etmek veya ikinci namazı...
8 Temmuz 2018 - 0 yorum
Soru : Kaza namazı bulunan kimse nafile namaz kılabilir mi? Bu hususta Hanefi Mezhebi ile diğer mezhepler arasında görüş farkı var mıdır? Cevap : Şafii mezhebine göre kazası olan kimsenin nafile namaz kılması haram olarak kabul edilmektedir.Hanefi mezhebine göre durum farklı...
8 Temmuz 2018 - 0 yorum
İmam Şafii'nin 'Müsned'inde Ebu Hureyre'den nakledilen bir hadise göre Hz Peygamber (s.a.v) ; Cuma günü hariç,güneş batıya doğru meyletmeden,tam gün ortasında iken namaz kılmayı yasaklamıştır. Ukbe b. Amir el-Cüheni şöyle demiştir : Şu üç vakitte Hz Peygamber (s.a.v) bize namaz kılmayı...
23 Mayıs 2018 - 0 yorum
Namazın farzları on ikidir ki bunların yedisi dışında şart olup,beşi de içinde olur ki bunlara da rükun denir. Namazın Dışında Farzlar Hadesten taharet Necaset taharet, Setr-i avret, İstikbal-i kıble, Vakit, Niyet, İftitah tekbiri Namazın İçindeki Farzlar Kıyam, Kıraat, Rüku, Sücud Ka'de-i ahirede...
4 Mayıs 2018 - 0 yorum
Huşu İçinde Kılınmayan Namazın Durumu Ve İadesi Gereklimidir Eğer denilirse ki ; Huşu'suz kılınan namaz hakkında ne dersininiz? Acaba öyle bir namaz kabul olunur mu? Buna şöyle cevap verilebilir: Bu,bundan sevap alamayacağı manasındadır ve ancak aklı başındayken ve Allah'a huşu edilen...
3 Nisan 2018 - 0 yorum
Kerahat Vakitlerinde Namaz Kılmanın Yasaklanmasının Sebepleri Söz konusu vakitlerde namaz kılmanın yasaklanmasında üç sır vardır ki bunlar; 1- Güneşe tapanlara benzememek 2- Şeytanın boynuzunun doğduğu zamanda secde etmekten sakındırmak.Çünkü güneş şeytanın boynuzuyla birlikte doğar.Ufukta yükselmeye başladığı zaman ondan ayrılır.Tam tepe noktasına ulaştığında yine...
29 Mart 2018 - 0 yorum
Namazın İçindeki Farzlar Müezzinin çağrısını duyduğun zaman kıyametteki çağrıyı gözünün önüne getir ve çağrıya icabet etmek için kulları sıva.Çağrıya ne şekilde icabet ettiğine ve namaza hangi bedenle durduğuna bak. En dıştaki zarfın olan namaz kılacağın yeri,sonra en yakın kabın olan giysilerini,sonra da...
4 Ocak 2018 - 0 yorum
Bil ki her ne kadar bu nitelikler yakini bilginin kuvveti miktarınca kuvvetlenirse de müminin yüce Allah'a tazim edip O'na saygı göstermesi,O'ndan korkması,umutlu olması ve kusurlarından dolayı O'ndan haya duyması gerekir.Namaz kılarken müminde bu niteliklerin bulunmamasının sebebi aklının dağınıklığı,düşüncesinin bölük pörçük...
3 Aralık 2017 - 0 yorum
Bugün Allah kullarının namazlarını neler ve kimler engelliyor? Müslümanların namazını Çek, senet, borç derdi engelliyor. Dükkan, tezgah engelliyor. Çok kazanma derdi, müşteri engelliyor, Diploma, doktora derdi, meslek, Oyun, televizyon, müdür, amir, komutan, patron, baba, ana, arkadaş engelliyor. Bilelim ki bunların hepsi...
3 Aralık 2017 - 0 yorum
İnsanı insan yapan,insana üstün değerler kazandıran,yüce Yaratıcısına karşı şükrünü ifade eden,insanın özü olan ve hadis-i şerif de belirtildiği üzere 'dua ibadetin iliğidir yada başka bir rivayetle dua ibadetin ta kendisidir' beyanı ile Ve Rabbin dedi ki:"Bana dua edin ki size karşılık...
2 Aralık 2017 - 0 yorum
"Kur'an da nerede namazdan bahsedilmişse 'dosdoğru kılmak' kaydına bağlandığını görürsün.Buna karşılık münafıklardan bahsederken yüce Allah şöyle buyuruyor:'Namazlarının şuurunda olmayan namaz kılıcıların vay haline (1)'.Görülüyor ki Yüce Allah (c.c) müminlerden 'Namazı dosdoğru kılanlar' diye bahsederken münafıklardan sadece 'namaz kılanlar' diye bahsetmektedir. Bunun...
2 Aralık 2017 - 0 yorum
"Herkes, yaptığı işlerin rehini ve esiri olacaktır,Ashab-ı yeminden, hesap defterini sağ tarafından alan cennetlikler dışında,Onlar Cennetlerdedirler, sorarlar (1)" o cehennemdekilere "Neydi bu cehenneme sizi sürükleyen? (2)". İşte o zaman o cehennemdekiler;soru soranlara yani cennettekilere "Onlar şöyle cevap verecekler: "Biz namaz kılanlardan değildik,Fakirleri...
2 Aralık 2017 - 0 yorum
Allah'a teslim olan erkekler ve teslim olan kadınlar, İslam dinine iman eden erkekler ve iman eden kadınlar, taatte devam eden erkekler ve taatte devam eden kadınlar, dürüst erkekler ve dürüst kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazi erkekler ve mütevazi...
2 Aralık 2017 - 0 yorum
"Hayır, hayır! Ne zaman ki can boğaza gelir, işte o zaman can çekişenin yanındakiler;Bunu iyileştiren, kurtaran yok mu?" der,Artık ayrılık vakti geldiğini kendisi de anlar,Bacağı bacağına dolaşır, ölüm acısıyla kıvranır,O gün sevkiyat, doğru Rabbinin divanına olur! (1)". İşte o insan "Ne...
2 Aralık 2017 - 0 yorum
"Namaz;sahibi ile azrail arasında şefaatçi,sahibinin mezardaki kandili,üzerinde yatacağı döşeği,Münker ile Nekir adlı sorgu meleklerine vereceği cevap ve kıyamet gününe kadar ki arkadaşıdır.Yine namaz;kıyamet günü sahibini altına alan gölgelik,başının tacı,giyeceği elbise,önünde koşacak nur,cehennemle arasına gerilecek perde,Yüce Allah'ın huzurunda müminlerin güvenilir dayanağı,mizanın...
Sonraki Sayfa »