"Namaz İlmihali" ile Etiketlenen Konular

22 Ocak 2019 - 0 yorum
Dinin direği, kalbin nuru, müminin miracı. İslam'ın beş şartından biri. Mümini Allah'ın manevi huzuruna yükselten, ruhen arındırıp yücelten, bir taraftan şükretmeye bir taraftan da sabra alıştıran bir ibadet. Rabbimizin her an yanımızda olduğunu bize günde beş kere hatırlatan kutlu görev....
27 Aralık 2018 - 0 yorum
Şeytan emekliye ayrılmadı, aynen görevine devam ediyor. Bir ayette şöyle buyrulmaktadır; Şeytan diyor ki; Ya Rabbi ben sana giden yola oturacağım, kiminin sağından kiminin solundan, kiminin önünden kiminin ardından geleceğim, boş durmayacağım. Yani kişi biraz uyansa bile; yani Allah’a sığındığı dua ettiği zaman...
27 Aralık 2018 - 0 yorum
Namazda huşu yani namaz kılarken aklın dünyevi düşüncelerden uzaklaşması ve insanın Rabbini düşünmesi, namazının bilincinde olması, namazından tat alması, kalbin rahat etmesidir. Namazı huşu içinde kılmak için öncelikle imanın güçlenmesi gerekir ki en zor olan da budur. Namaz kılarken yaptığımız işin...
26 Aralık 2018 - 0 yorum
Namazın manası, Cenab-ı Hakk’ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Yani, celaline karşı kavlen ve fiilen “Sûbhanallah” deyip tasdik etmek; hem kemaline karşı lafzen ve amelen “Allahu Ekber” deyip tazim etmek; hem cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen “Elhamdülillah” deyip...
26 Aralık 2018 - 0 yorum
Peygamberimiz (s.a.v) “Namaz dinin direğidir.” buyurmuşlardır. Nasıl ki bir çadırın direği çekildiği zaman çadır ayakta duramaz ve yıkılırsa, namaz kılmayınca da kişinin dini ayakta durmaz. Peygamberimiz (s.a.v) “Namazı kim terk ederse kafir olur.” buyurmuşlardır. İmam-ı A’zam (r.a.) dışındaki üç mezhep...
25 Aralık 2018 - 0 yorum
. Namaz, İslam dini esaslarından en mühimidir. İmandan sonra gelir. İslam dininde en büyük hakikat namazdır. Namazı olmayanın dini yaşayışı eksiktir. Müslümanın en belirgin özelliği namazıdır. . Namaz dinin direğidir. Nasıl ki, bir bina direksiz, kolonsuz ayakta duramıyorsa, namaz kılmayanın da...
25 Aralık 2018 - 0 yorum
Cemaatle kılınan namazın sevabı, yalnız başına kılınan namazın sevabından çoktur. Hadis-i şerifte buyruldu ki; . Cemaatle kılınan namaz, yalnız başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir” Camideki cemaatin sevabı da, başka yerdeki cemaatin sevabından çoktur. Hazret-i Ömer (r.a), sabah namazında, camide...
1 Kasım 2018 - 0 yorum
Namazın beş yerinde ta'dil-i erkanı terk etse,İmam-ı Ebu Yusuf'a göre namazı fasid olur.İmameyn'e göre fasid olmaz.Lakin vacibi terki dolayısı ile,noksanın cebri için iade lazım gelir. Ta'dil-i erkanı terki sebebiyle yirmi altı kadar zarar vardır 1- Fakirliğe sebep olur, 2- Ahiret...
31 Ekim 2018 - 0 yorum
Kaba,sözü saksıya koyup kafa göz dalan.İri kıyım düşüncesiz.Seyrek empati. Hak yeme obezi.Bir deri bir kemik merhamet.  Bütün bu söylediklerimin muhatabı son zamanlardaki halimiz. Hafta başında bir söz duydum. Klavyem zonkladı Namaz kılmayan hayvandır Bu cümleyi öğelerine ayırsan, hepsi bir daha aynı cümlede buluşmamak için...
4 Eylül 2018 - 0 yorum
Namaz Kılarken Kasten Veya İstem Dışı Abdest Bozulunca Ne Yapılmalı Soru : Bir kimse namaz kılarken abdesti bozulsa ne yapması gerekir? Cevap : Abdestin bozulmasında iki hal tasavvur olunur. Kasden abdesti bozma, Elinde olmayan bir sebeple abdestin bozulması Kasdi olarak abdest bozmada abdest alıp namazı...
29 Ağustos 2018 - 0 yorum
Öğle İle İkindi,Akşam İle Yatsı Namazını Cem Etmek Ve Bunun Şartları Öğle ve ikindi namazını,akşam ile yatsı namazını vakitlerinde cem etmek.Kısa değil de uzun yolculukta bu şekilde namazları cem etmek caizdir. Kişi ilk namazı ikincinin vaktine kadar tehir etmek veya ikinci namazı...
8 Temmuz 2018 - 0 yorum
Soru : Kaza namazı bulunan kimse nafile namaz kılabilir mi? Bu hususta Hanefi Mezhebi ile diğer mezhepler arasında görüş farkı var mıdır? Cevap : Şafii mezhebine göre kazası olan kimsenin nafile namaz kılması haram olarak kabul edilmektedir.Hanefi mezhebine göre durum farklı...
8 Temmuz 2018 - 0 yorum
İmam Şafii'nin 'Müsned'inde Ebu Hureyre'den nakledilen bir hadise göre Hz Peygamber (s.a.v) ; Cuma günü hariç,güneş batıya doğru meyletmeden,tam gün ortasında iken namaz kılmayı yasaklamıştır. Ukbe b. Amir el-Cüheni şöyle demiştir : Şu üç vakitte Hz Peygamber (s.a.v) bize namaz kılmayı...
23 Mayıs 2018 - 0 yorum
Namazın farzları on ikidir ki bunların yedisi dışında şart olup,beşi de içinde olur ki bunlara da rükun denir. Namazın Dışında Farzlar Hadesten taharet Necaset taharet, Setr-i avret, İstikbal-i kıble, Vakit, Niyet, İftitah tekbiri Namazın İçindeki Farzlar Kıyam, Kıraat, Rüku, Sücud Ka'de-i ahirede...
4 Mayıs 2018 - 0 yorum
Huşu İçinde Kılınmayan Namazın Durumu Ve İadesi Gereklimidir Eğer denilirse ki ; Huşu'suz kılınan namaz hakkında ne dersininiz? Acaba öyle bir namaz kabul olunur mu? Buna şöyle cevap verilebilir: Bu,bundan sevap alamayacağı manasındadır ve ancak aklı başındayken ve Allah'a huşu edilen...
4 Nisan 2018 - 0 yorum
Muminun süresinin ilk on ayetinde, iman edenlerin özelliklerini beyan etmek ve imanın mükafatını bildirmek üzere şöyle buyruluyor: "Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki, namazlarında huşu içindedirler. Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekat verirler ve onlar...
3 Nisan 2018 - 0 yorum
Kerahat Vakitlerinde Namaz Kılmanın Yasaklanmasının Sebepleri Söz konusu vakitlerde namaz kılmanın yasaklanmasında üç sır vardır ki bunlar; 1- Güneşe tapanlara benzememek 2- Şeytanın boynuzunun doğduğu zamanda secde etmekten sakındırmak.Çünkü güneş şeytanın boynuzuyla birlikte doğar.Ufukta yükselmeye başladığı zaman ondan ayrılır.Tam tepe noktasına ulaştığında yine...
29 Mart 2018 - 0 yorum
Namazın İçindeki Farzlar Müezzinin çağrısını duyduğun zaman kıyametteki çağrıyı gözünün önüne getir ve çağrıya icabet etmek için kulları sıva.Çağrıya ne şekilde icabet ettiğine ve namaza hangi bedenle durduğuna bak. En dıştaki zarfın olan namaz kılacağın yeri,sonra en yakın kabın olan giysilerini,sonra da...
Sonraki Sayfa »