"Muhammed Gazali Tefsiri" ile Etiketlenen Konular

14 Mart 2019 - 0 yorum
Ahzab Süresi, ümmetin rehberi ve lideri sıfatıyla Peygamber (s.a.v)'e beş çağrı içermektedir. Her çağrıdan sonra kendisini ve bütün ümmetini ilgilendiren konularda Peygamber(s.a.v)'den istenen şeylerin uygulanmasının istenildiği zikredilmiştir: 1- Bu Çağrıların İlki; 'Ey Nebi! Allah'tan kork, kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak Allah Alimdir,...
31 Aralık 2018 - 0 yorum
Sebe Süresi Allah'a hamd ile başlayan dördüncü süredir. Hamd, daha önce de söylediğimiz gibi, Yüce Allah'a sena etme, O'na şükretme ve O'nu övmedir. Çünkü O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin malikidir. Bu dünyanın hasılatı, Allah'a racidir. O'nun adil ve bereketli...
27 Kasım 2018 - 0 yorum
Davud kıssası yüce Allah'ın şu buyruğu ile başlamaktadır. Sana şu hasımların haberi gelmedi mi? Hani onlar duvarı tırmanarak namaz kıldığı yere inmişlerdi.Hani onlar Davud'un yanına girmişlerdi de o bunlardan korkmuştu.Onlar Korkma iki davacıyız.Birimiz diğerine haksızlık etmiştir.Aramızda hak ile hükmet,zulmetme ve...
24 Kasım 2018 - 0 yorum
Yıldızlara göz attı: Ben hastayım dedi. Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan kaçtılar. O da gizlice Onların tanrılarına sokuldu. Yemez misiniz? dedi. Neyiniz var ki konuşmuyorsunuz? (Saffat 88-92) Ayet, İbrahim'in bu putperestliği yıkan bir eylem düşündüğünü anlatıyor. İbrahim, hasta olduğunu söyledi....
24 Ekim 2018 - 0 yorum
Gerçeği yalanlamak bir anlam ifade etmez.Çünkü gerçek,kesin olarak kendisini ifade eder.Son cezanın ifade edilmesinde Kur'an,iki kıyamet sahnesi ortaya koyar ve bunları belki müşrikler düşünürler diye dünyada sunar: Durdurun onları.çünkü onlar sorguya çekileceklerdir.Size ne oldu ki birbirinize yardım etmiyorsunuz? Hayır,onlar o gün...
24 Eylül 2018 - 0 yorum
Fussilet Süresi Tefsiri (Bu Kitap) Rahman ve Rahim tarafından indirilmiştir (2) Bu kitap,ayetlerin indirildiği rahmet kaynaklarından indirilmiştir.Bunun için bu kitap,insanları kendi nefislerinin şerlerinden ve yaptıklarının kötülüklerinden koruyan,onları fikir saçmalıklarından,içgüdüsel taşkınlıklarından , kuvvetler azgınlığından ve içsel yamuklukluktan kurtaran bir hidayettir.Mübarek vahyin tamamı,hayır ve...
23 Ağustos 2018 - 0 yorum
Mü'min Süresi Tefsiri Mü'min süresi, Ha,Mim ile başlayan ve Ha,Mim'ler olarak isimlendirilen yedi süreden ilkidir.İbn Abbas 'Her şeyin bir özü vardır.Kur'an'ın özü ise Ha Mim ailesidir' der.İnsanın içindeki tevhid delillerinin bolluğu ve kalbi dizginlemede ataklığı yüzünden hayrete düştüğü bir gerçektir.Bu süre...
31 Temmuz 2018 - 0 yorum
Şura Süresi Tefsiri İslam,ölümsüz evrensel,beş kıtaya yayılmış ve kıyamete kadar var olacak bir dindir.Fakat onun bir başlangıç noktası gerekirdi.İslam'ın başlangıç noktası ise 'Ümmü'l Kura (Mekke) v civarıdır.İslam'ın tebliğ alanı ise,doğusuyla batısıyla bütün dünyadır.Muhammed ve ashabı görevlerini yerine getirdiler.Henüz bi'set'ten yarım asır...
22 Temmuz 2018 - 0 yorum
Nasr Süresi Tefsiri 'Allah'ın yardımı ve fetih geldiği ve insanların dalga dalga Allah'ın dinine girdiğini gördüğün zaman (Nasr'1-2)' Bu süre Peygamber'in (s.a.v) ömrünün sonlarında inmiştir.Bu süreden,tıpkı sahabenin zekilerinin anladıkları gibi,Peygamber'in kendisinin kastedildiği anlaşılmış ve bu dünyadan göçünün yaklaştığı hissedilmiştir.Bunun için uzun boylu...
16 Temmuz 2018 - 0 yorum
Zuhruf Süresi Tefsiri Ha,Mim.Apaçık Kitab'a andolsun ki,biz düşünüp anlamanız için O'nu Arapça bir Kur'an yaptık (1) ayetiyle başlamaktadır Burada Kur'an'ın Arapça oluşunun tekrarlanması,Araplar'ın yüklendikleri risaleti desteklemek içindir.Bu çağda da Araplar bu desteğe muhtaçtırlar.Araplar arasında kendilerinin İslam'a ihtiyaçları bulunmadıklarını sanan nesiller yetişmiştir.Araplar'ın Kur'an'a...
11 Temmuz 2018 - 0 yorum
Casiye Süresi Tefsiri Erdemlilik marifettir diyen Sokrat teorosinin ilk kahramanları belki de İsrailoğulları alimleridir.Ne yazık ki bu alimler,ilim postuna bürünmüş ve arzularına uymuşlardır; Andolsun ki biz,İsrailoğulları'na kitap,hüküm ve peygamberlik verdik.Onları güzel rızıklarla besledik ve onları alemlere üstün kıldık.Din konusunda onlara açık deliller...
4 Temmuz 2018 - 0 yorum
Her halkın kendilerine peygamberlik iddiasıyla gelen kişinin sözünü ve şahsiyetini araştırması sonra da leh ve aleyhinde hüküm vermesi hakkıdır. Biz soruyoruz; Muhammed ne getirmiştir? O,Allah'ın hak olduğunu bize bildirmiş,Allah'ın varlık ve kemalinin delillerini eşsiz bir tazda açıklamış,Allah'ın tek olduğunu,göklerde ve yerde olanların...
11 Haziran 2018 - 0 yorum
Ahkaf Süresi,'Ha Mim' ile başlayan sürelerin sonuncusudur.Bu sürelerin bu harflerle başlaması,Kur'an- Kerim'in alemlerin Rabbi katından indirildiğini vurgulamak içindir.İnsanların,bir öğrencinin öğretmenini dinler gibi Kur'an'ı dinlemesi ve kendilerine sunulan hikmete tabi olması gerekir ki doğru yolu bulabilsinler ve hatalarından dönebilsinler.Süre,baş taraflarında,Allah'ın tıpkı...
9 Haziran 2018 - 0 yorum
Bu süre,Kıtal Süresi olarak da isimlendirilmiştir.Bu süre,Allah Resulü (s.a.v)'nü,merhamet ve melhame (savaş) peygamberi,zalimden mazlumun ve katilden maktülün hakkını alan,yeryüzünde çalım satarak yürüyen azgını bırakmayan,onun burnunu yere sürten ve tırnaklarını kesen olduğunu açıklamıştır.Bu sürenin atmosferini tanıman için önce kendine soruver :...
2 Haziran 2018 - 0 yorum
'Fetih Süresi Medeni'dir.Hicretin altıncı yılının son ayında,Mekke topraklarında bir bütün halinde indirilmiştir.Tamamı 29 ayettir.Adını birinci ayetinden almıştır.Hz OSman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 111 , Hz Ebu Bekir'in cem ettirdiği elimizdeki Kur'an'a göre 48. süredir. (M. Zeki DumanBeyanu'l-Hak / C:3 /...
27 Mayıs 2018 - 0 yorum
Küçüklere merhamet etmek ve onları sevmek gerektiği gibi büyüklere hütmet etmek ve saygı duymak gerekir.Peygamber (s.a.v),bunu Müslüman toplumun erkanından saymıştır: 'Büyüklere saygı duymayan,küçüklerini sevmeyen ve alimimizin hakkını bilmeyen bizden değildir' İnsan kendi otoritesini sarsamaz.Hiç kimsenin gelip emretme,yasaklama , ileri alma,geri çekme,önerme...
19 Mayıs 2018 - 0 yorum
Kaf Süresi'nde,kudretin büyüklüğüne,ilmin genişliğine,sonunda yeniden yaratılmanın olacağına işaret eden akli delillerin geçtiği yeniden dirilme ve cezadan söz edilmektedir. Ben bu delilleri düşündüm ve yediklerimi bir gözden geçirdim.Yediğim yiyeceklerin kimileri,bedenin sıcaklığını yükselten güce dönüşmektedirler.Bu nasıl olmaktadır? Bilmiyorum. Yediğim yiyeceklerin kimileri de et...
14 Mayıs 2018 - 0 yorum
Zariyat Süresi 47-48-49-50 ve 51. Ayetlerin Muhammed Gazali Tefsiri İnsan bedeni karmaşık bir cihazdır.O bedeni yaratan,düzene koyan ve onda göz ve kulaklar açan yüce Allah,her şeyden münezzehtir.Buna rağmen koltuğuna oturmuş,kendini beğenen biri şöyle diyor: Tanrı yok,hayat maddeden ibarettir.Şayet hayat maddeden ibaretse...
Sonraki Sayfa »