"Mesnevi Hikayeleri" ile Etiketlenen Konular

29 Ağustos 2018 - 0 yorum
Mesneviden Şehirlinin Efendiliği Köylünün Sahtekarlığı Geçmiş zamanlarda bir şehirli ile bir köylü ahbap olmuştu. Köylü şehire geldiğinde, şehirli tanışının evine giderek yerleşir, iki üç ay kalır, dükkanından ve sofrasından ayrılmazdı. Köyüne dönerken, bütün ihtiyaçlarını karşılıksız olarak şehirli dostu karşılardı. Köylü, her şehire...
16 Nisan 2018 - 0 yorum
İşlenen Günah İçin Pişman Olmak Bir mümin, sesli olarak Mülk sûresini okuyurdu Oradan geçmekte olan inkârcı filozofun biri, ''Eğer suyunuz derine gider de akmaz olursa, size tatlı suyu kim getirebilir?'' âyet-i kerimesini duyunca itiraz etti. ''Kazma ile kazar, derine kaçan suyu çıkartırız. Ne...
16 Nisan 2018 - 0 yorum
Geceleri Allah Diyen Adam Adamın biri, geceleri devamlı zikirle meşgul olurdu. Allah'ı zikretmekten ağzı, damağı bal yiyormuş gibi zevk alıyordu. Bir gün şeytan kendisine vesvese verdi. ''Böyle devamlı Allah'ı zikretmen, ne zamana kadar sürecek? Gece gündüz Allah diyorsun, bir kerecik olsun Allah...
29 Mart 2018 - 0 yorum
Bir nahiv alimi bir gemiye binmişti.O kendini pek beğenmiş olan nahivci yüzünü gemiciye döndürdü Dedi ki; Sen hayatında hiç nahiv okudun mu? Gemici; Hayır deyince; Nahivci: Senin ömrünün yarısı boşa gitmiş dedi. Gemicinin bu sözden gönlü kırıldı, öfkelendi ama hemen cevap vermedi,sustu. Derken bir...
29 Mart 2018 - 0 yorum
Kaderin Sillesi Hastalıktan perişan olmuş bir adam doktora gitti. Hasta doktora, ''Nabzıma bak da derdimi anla'' dedi. Doktor hastanın nabzına baktı, kalbini dinledi, iyice muayene etti. Hastanın ölümünün yakın olduğuna karar verdi. Hiç ümit yoktu. Hastaya, ''Sana ne ilâç gerekir ne de perhiz. Gönlün...
8 Mart 2018 - 0 yorum
Ey dünyayı görüp de canı görmeyen kişi : Şunu bil ki dünya fanidir ve bir nefesten ibarettir! Dünya dediğin bir yığın tozudur.Havaya yükseliyor,bu tozun içinde süpürge de kirlenmiş,süpüren de! Zavallı insan öldüğün,haşhaş gibi kırılıp döküldüğün gün,bu hayat meşgalesi,bu didinip durmalar neymiş...
7 Mart 2018 - 0 yorum
Bir gün Hz. İsâ, arkasından vahşi bir aslan kovalıyormuş gibi, dağa doğru bütün gücüyle koşar. Adamın biri de peşinde koşarak kendisine yetişir. Neden böyle kaçtığını sorar. Hz. İsâ acelesinden, adamın sorusuna cevap veremez. Adam bir müddet daha arkasından koştuktan sonra,...
15 Şubat 2018 - 0 yorum
Emek Ve Rızık Hikayesi Dervişin biri gezerken ayaksız bir tilki gördü,hayrete düştü.Nasıl yaşar bu hayvan,ne yer ne içer? diyerek Allah'ın lütfuna hayran oldu.Derken bir aslan çıkageldi,ağzında çakal taşıyordu.Görkemli ve korkunç hayvan acının bir kısmını yedi,doyunca kalanını tilkiye bırakıp gitti.Tilki artığa doğru...
13 Şubat 2018 - 0 yorum
Papağana konuşma öğretmek için, önüne bir ayna koyarlar.Aynada kendi aksini gören kuş, onun başka bir papağan olduğunu zanneder.Aynanın arkasına gizlenen biri de güzel bir diksiyonla öğretmek istediği kelimeleri tekrar eder. Papağan, duyduğu bu kelimeleri aynada gördüğü papağanın söylediğini sanır.Böylece tekrarlanan kelimeleri...
31 Ocak 2018 - 0 yorum
Halifeler döneminde, dünyanın büyük bir bölümünü hâkimiyeti altında bulunduran Roma İmparatorluğu'ndan Medine şehrine bir elçi gönderildi. Günler süren yolculuktan sonra Medine'ye yorgun bir şekilde ulaşan elçi, halifenin sarayını sordu. Eşyasını indirip atını dinlendirmek istiyordu. Zafer üstüne zaferler kazanan, adaleti ile dillere destan...
30 Ocak 2018 - 0 yorum
Komşuluk ilişkilerine ve insanlığa önem veren bir zat, tanıdığı bir sağıra, komşusunun hasta olduğunu haber verdi. Bunun üzerine o sağır, komşusunun hatırın sorması gerektiğini, fakat bu sağır kulakla nasıl yapacağını düşündü. Kendi kendine, ''İnsan hasta olunca sesi de zayıflar. Komşudur gitmek...
29 Ocak 2018 - 0 yorum
Gazneli Sultan Mahmud, bütün devlet adamlarının hazır olduğu bir sırada, divan toplantısının yapıldığı salona geldi. Cebinden bir inci çıkardı. Vezirinin avucuna koydu ve, ''Bu nasıl bir incidir? Değeri nedir?'' diye sordu. Vezir, ''Yüz eşek yükü altın eder'' dedi. Sultan, ''İnciyi kır, iyice döv'' deyince...
28 Ocak 2018 - 0 yorum
Eski zamanlarda yahudilerin zalim bir padişahı vardı. Hz. İsâ düşmanıydı. Hristiyanları çeşitli eziyetlerle yakar, yandırır ve öldürürdü. Şaşkın padişah, Musa ile İsâ'nın (a.s) ikisinin de Allah yolunda yürüyen peygamberler olduğunu bir türlü kabullenemiyordu. Bu padişahın kendisinden de kötü, düzenbaz, hilekâr ve fitneci...
27 Ocak 2018 - 0 yorum
Yaralı bir eşeğin yarasına bir bez bağlansa, o bez yaraya yapışsa, sonra o bezi çekip almak isteseler eşek acıdan huysuzlanır ve çifte atmaya başlar. Hele eşeğin yarası, her birine yapışan bez parçasının sökülmesini bir düşünün. Bu, eşek için ne büyük...
26 Ocak 2018 - 0 yorum
Bir ustanın, şaşı bir çırağı vardı. Usta bir gün çırağından, içerideki depoya gidip raftaki şişeyi getirmesini istedi. Şaşı çırak depoya gitti. Rafa baktığında iki şişe olduğunu gördü. Dönüp ustasına gelerek, ''Usta rafta iki şişe var. Hangisini getireyim?'' diye sordu. Usta da, ''Oğlum,...
25 Ocak 2018 - 0 yorum
Güzel sesli bir hafız Kur'an okuyordu.Kulağına gelen bu güzel sesten etkilenen Hz Mevlana da gözyaşlarıyla dinliyordu. Bu sırada elini ağzına kapayarak esneyen bir adam,Mevlana'nın bu gözyaşlarına bir mana veremeyerek sordu; Efendi Hazretleri niçin ağlıyorsunuz,ağlanacak bir şey mi var orada ? Mevlana esneyen adama...
24 Ocak 2018 - 0 yorum
Bir zamanlar balta girmemiş bir ormanda, pençeleri güçlü, sesi gür, görüntüsü dehşetli bir aslan vardı. Ormandaki bütün hayvanlar, bu aslanın karnını doyurmak için avlanmasından yılmışlardı. Her gün aralarından biri eksildiğinden dolayı, bugün acaba sıra bende mi korkusundan titrer olmuşlardı. Günün birinde...
23 Ocak 2018 - 0 yorum
Gaznîn şehrinde derin bilgili bir zâhid vardı. Adı Muhammed, kendisi Serrezli'ydi. Her akşam, üzüm kökünün ucundaki yapraklarla iftar ederdi. Yedi yıl böyle yaşadı. Bu zat bir gün bir dağın başına çıktı: ''Yâ rabbi! Ya lutfunu bana göster ya da kendimi buradan atacağım. Gaibden bir...
Sonraki Sayfa »