Kuran Yurdu

"Mehmet Ildırar" ile Etiketlenen Konular

13 Mart 2019 - 0 yorum
Resulüllah (s.a.v) yanında bulunanlara hitaben müflis kimdir diye soruyor; Yanında bulunanlar; Bize göre müflis, parası ve malı olmayan kimsedir dediklerinde; Peygamber Efendimiz (s.a.v) onlara cevaben şöyle buyurmuş; Şüphesiz ki ümmetimin müflisi, kıyamet günü, namaz, oruç ve zekat sevaplarıyla gelip, fakat şuna sövüp,...
4 Eylül 2018 - 0 yorum
Padişahlardan biri verini çağırmış ve demiş ki: Madem ki ben sultanım ve bu insanları idare etmekten sorumluyum, o halde herkesin arayıp da bulamadığı Hızır'ı (aleyhisselam) görmezsem, sultan olmamın ne manası kalır? Söyle bakalım ey vezir, Hızır (a.s) hayatta mı değil mi? Vezir...
8 Mart 2018 - 0 yorum
Karun,Hz Musa'ya (a.s) iman etmeden önce Mısır Firavun'unun temsilcisi idi.Önceden fakir ve güzel huylu idi.Firavun'a yakın adamlarından biri olmasının sağladığı imkanlarla giderek zenginleşti.Mal ve servet arttıkça,hırs ve cimriliği de o oranda arttı.Zamanla sahip olduğu zenginliği,kendi ilmi ve dehasının ürünü olarak...
8 Mart 2018 - 0 yorum
Yüce Allah şöyle buyurmaktadır;(Resulüm!) Sen af yolunu tut,iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir (A'raf'199)'.İyiliği emretmek,kişinin kendisine zulmedeni affetmesi,insanın hilim ve şecaatinin bir neticesidir.Buda güzel ahlakın temelinde bulunan bir özelliktir. İnsanları dört kısma ayırdığımızı düşünelim Birincisi ; Kalpleri Allah'ın zikriyle dopdolu olan...
8 Mart 2018 - 0 yorum
Nefs-i emmre sürekli olarak kötülüğü emreder.Bu özellikte olan bir nefse,zararlarını anlatmak için dünya aklı kifayet etmez.Çünkü bu nefis özelliği gereği iyilikten anlamaz.Bunun için de insana ahiret aklı lazımdır. Akıl,beyne konulmuş ilahi bir nurdur.Beyin bu sayede menfaati zarar olandan,çirkini güzelden,hayrı şerden,hidayeti sapıklıktan...
8 Mart 2018 - 0 yorum
Dünyada yaratılan ilk insan bir peygamberdir.Bütün peygamberler Allah tarafından seçilmiş olup günahsızdır.En yüksek kemal sıfatlarla yaratılmışlardır.Peygamberlerin hiçbirinde nefsin sakıslığı söz konusu değildir.Peygamberlerin nefisleri mutmain olmuştur.Bu sebeple de onlar ismet ve iffet sahibidirşer.Kendilerine emredilen ,lahi hükümlerden asla çıkmazlar. Peki peygamber oğlu olmalarına...
8 Mart 2018 - 0 yorum
İsrailoğulları Firavunun zulmünden kurtulup hürriyete kavuştukları halde, ne gariptir ki, içlerindeki tereddütlerden ve bundan kaynaklanan itaatsizliklerden, disiplinsizlikten bir türlü kurtulamadılar. Hz Musa ya (a.s) çok itaatsizlik ettiler. Oysa sayısız nimetleri de açıkça görüp duruyorlardı. Onların çeşitli nimetlere nail olurken nankörlük etmelerinin...
8 Mart 2018 - 0 yorum
Allah Teala şöyle buyurmuştur; Rabb'inin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran için ise,şüphesiz cennet yegane barınaktır (Naziat'40-41) Nefsin isteklerine uymamak en büyük ibadettir.Allah dostlarına sormuşlar; İslam Nedir Cevap vermiş; Muhalefet kılıcıyla nefsin arzularını yok etmektir. Unutmamak gerekir ki,bir kimsenin kalbinde,nefsin arzu ve hevalarına...
8 Mart 2018 - 0 yorum
Muhteremler : Tevhidi tam olarak nefse kabul ettirirken,ihlası kazanmak zaman ister bir anda olmaz.Mesela namaz kılarken huşuu ele alalım: Resulüllah Efendimiz buyurmuş: huşu içinde kılınmayan rüku ve secdeleri tam olarak yerine getirilmeyen namaz (ahirette) simsiyah zifiri bir karanlık halinde ortaya çıkacak...
8 Mart 2018 - 0 yorum
Yüce Allah ayet-i kerime de şöyle buyurmuştur;Hiç şüphesiz,nefis devamlı kötülüğü emreder.Rabbim'in acıyıp korudukları müstesna (Yusuf'53) Necmeddin-i Küba Hz şöyle buyuruyor:'Nefis kötülüğü emredecek bir özellikte yaratılmıştır.Yaratılmış olduğu bu haliyle kalırsa,onun elinden kötülükten başka bir şey gelmez Onun için bu nefsin dizginlenmesi lazımdır.Nedir onu...
26 Şubat 2018 - 0 yorum
Evet kardeşlerim ! Allah Teala İsrail oğullarına yiyip içmelerini ve tamah ederek biriktirmemelerini emir buyurmuştu.Çünkü biriktirmenin sebebi hırstır.Oysa Cenab-ı Hak İsrail oğullarına yeterli derecede verdiği halde,onlar bir günlük yediler.Üç günlük yiyeceklerini ise sakladılar.Saklayınca yiyecekleri kokuştu.Bu yüzden Allah katında mesul tutuldular. Aynı...
6 Şubat 2018 - 0 yorum
Nefis kötülüğü emreden bir halde olduğu gibi,daima Rabbimiz'in rıza gösterdiği yüce bir hale de gelebiliyor. Yüce Allah'ın katındaki yerine göre her insanın nefsi farklı derecelerde bulunur.Nefsin yedi merhalesi vardır. Bunlar sırasıyla şöyledir:Nesfs-i emmare,nefsi-i levvame,nefs-i mülmime,nefs-i mutmainne,nefs-i raziye,nefs-i marziyye,nefs-i safiye İlmin mertebe...
18 Ocak 2018 - 0 yorum
Yüce Allah şöyle buyurmaktadır; O,hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır.O,mutlak güç sahibidir,çok bağışlayandır (Mülk'2) Allah Teala,biz müminleri bu dünyada imtihan etmek ve öteki alemde de hangimizin daha güzel amel ettiğini tayin etmek için bu dünyada ölümü...
15 Ocak 2018 - 0 yorum
Muhteremler! Şükretmenin en yaygın tarifi şudur; Allah'ın nimetlerine yine O'nun nimetiyle isyan etmemektir. Mesela yüce Allah göz vermiş,gözün görme şükrü harama bakmamaktır.Aynen bunun gibi.... 20.yüzyıl medeniyeti insanoğluna,sayısız rahatlık ve bolluk getirdi.Ama bunca bolluk ve rahatlık elde etmekle insanımızın şükrü arttı mı? ...
10 Ocak 2018 - 0 yorum
Dünya hayatı fanidir deriz;ama şu dünya hayatı bizi öylesine kendine bağlar ki,sanki ölüm bize hiç gelmeyecekmiş gibi zannederiz.Oysaki ölüm ve hayat birbiri ardına eklenmektedir.İnsanoğlu ise bu dünyada elde ettiklerinden başka ölüm esnasında ne ile karşı karşıya gelecektir? Bu dünya bir...
10 Aralık 2017 - 0 yorum
Nefsin birçok anlamı vardır.Nefis 'insanın zatı' anlamına gelir.Ayrıca,emir aleminden olup yeri iki kaşın arası olan ve diğer latifelerle birlikte üzerinde zikir çekilen manevi sıfata da 'nefis' denir.İnsandaki bu nefsin,varlık olarak bir tane olmakla birlikte sıfatları itibariyle birçok ismi vardır.Nefsin bu...
9 Aralık 2017 - 0 yorum
Nefs-i levvame 'kendini kınayan,kötüleyen nefis' demektir.Tövbe ve terbiye ile bir derece uyanan nefis,bu merhalede kendi işlediği kötülükleri önce zevk alıp yapsa da peşinden pişman olur,kendisini kınamaya başlar. Nefs-i emmare,bir aslana benzetilirse levvame olan nefis de terbiye edilmiş olan ve sirkte oynatılan aslana...
9 Aralık 2017 - 0 yorum
Evet muhterem kardeşlerim ! Nefsin sıfatı iman etmekle değişmez ise bu nefis belası insanı mahveder.İnsanın hem dünya hem de ahiretini yok eder.Çünkü hak ve hakikat birdir. İnsanoğlunun tavırları,nefislerinin hallerine,akıllarının kemalat derecesine ve Allah'a yakınlıklarına göre değişir. Onun için nefis ve sıfatları...
12