"Beyanu’l-Hak Tefsiri" ile Etiketlenen Konular

23 Şubat 2019 - 0 yorum
Ahzab Süresi Beyanu'l-Hak Tefsiri Ahzab Süresi, Medeni'dir. Hicret'in beşinci ve yedinci yılları arasında ayet ayet indirilmiştir. Tamamı 73 ayet olan Ahzab Süresi, adını da, bir adı Ahzab olan Hendek Savaşı'ndan almıştır. Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 90,...
9 Ocak 2019 - 0 yorum
Sebe Süresi Beyanu'l-Hak Tefsir: Sebe Süresi'nin ilk dokuz ayeti, Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin dördüncü, diğerleriyse on birinci yılında iki bölüm halinde indirilmiştir. Tamamı 54 ayet olan bu süre, hayatları ibret alarak gösterilen Sebe Halkı'ndan bahseden ayetleri sebebiyle bu adı...
30 Aralık 2018 - 0 yorum
Fatır Süresi Beyanu'l-Hak Tefsiri Fatır Süresi, Hz Peygamber^'in elçi olarak gönderilmesinin altıncı veya yedinci yılında bir bütün halinde indirilmiş olup tamamı 45 ayettir. Adını ilk ayetindeki, yaratıcı anlamına gelen FATIR kelimesinden almıştır. Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 43, Hz Ebu...
17 Kasım 2018 - 0 yorum
Zümer Süresi,Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin birinci,dördüncü ve sekizinci yıllarında üç bölüm halinde indirilmiştir.Tamamı 75 ayet olan bu süre ; İnsanların cennete ve cehenneme zümreler halinde gireceklerinden bahseden ayetleri sebebiyle bu adı almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 59,Hz Ebu...
10 Kasım 2018 - 0 yorum
Sad Süresi Mekki bir süre olup ; Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin beşinci yılında üç ayrı pasaj halinde indirilmiş olup tamamı 88 ayettir.Adını başındaki Huruf-u Mukatta'dan olan Sad harfinden almıştır. Bu süre Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre de Hz Ebu...
29 Ekim 2018 - 0 yorum
Saffat Süresi Mekki bir süre olup,Hz Peygamber'in elçi olarak gönderşlmesinin üçüncü yılında bir bütün halinde indirilmiştir.Tamamı 182 ayet olan bu süre,adını ilk ayetinden ötürü almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ında ki kronolojik sıralamaya göre 56 , Hz Ebu Bekir'in cem ettirdiği elimizdeki Kur'an'a...
20 Ocak 2018 - 0 yorum
Yasin Süresi Mekki'dir.Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin beşinci yılında bir bütün halinde indirilmiş olup 83 ayettir.Adını ilk ayetindeki Huruf-u Mukattaa'dan olan Ya Sin harflerinden almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 41,Hz Ebu Bekir'in cem ettirdiği elimizdeki Kur'an'a göre ise 36....
18 Aralık 2017 - 0 yorum
"İslamda,Allah'tan ümidini kesmek küfür olmasa bile,müminin vasıflarından değildir. Zira "Aklını yitirmişlerden başkası Allah'tan ümidini kesmez (1)". Mümin,ne kadar çok olursa olsun,imanı,ahlakı,ibadetleri,hayır ve hasenatına güvenerek ahiretten tamamen ümit var da olamaz;benim ahirette cennetteki yerim garantidir diyemez. Çünkü mümine yakışan hal beyne'l-havf ve'r-recadır,yani...
23 Kasım 2017 - 0 yorum
Cuma günü Cuma namazı farz olduğu için öğle namazı kılınmaz.Ancak cuma günü,cuma namazının herhangi bir geçerli sebepten ötürü cemaate yetişip kılamamış olanlar,o günün öğle namazını kılarlar.Sahih addedilen rivayetlere ve görüşlere göre,cuma günü öğle vaktinde kılınması gereken namaz,sırasıyla dört rekat sünnet,iki...