"M. Yusuf Kandehlevi Hayatü’s Sahabe" ile Etiketlenen Konular

2 Nisan 2018 - 0 yorum
Hz Ömer'den Bir Vaaz Ey İnsanlar ! Sizlere baki ve kendisinden başka her şeyin fena olduğu Allah'ın takvasını tavsiye ediyorum.O Allah ki kendisine itaat ettikleri için velilerini (dostlarını) ikrama mazhar eder ve onlara şeref verir. Düşmanlarını da kendisine yaptıkları isyandan dolayı yoldan çıkartıp...
29 Mart 2018 - 0 yorum
Ey insanlar! İtaat ediniz, birlik olunuz. Çünkü birlik Allah'ın emrettiği ipidir. Cemaat içerisinde sizin hoşunuza gitmeyen, tek başınıza iken hoşunuza gidenden daha hayırlıdır. Çünkü Allah Teala neyi yaratmışsa, onun için bir sonuç yaratmıştır, o da sonucuna varır. İslam'da bir cansızlık baş göstermiş...
7 Mart 2018 - 0 yorum
Siz her an için değişen bir yuvadasınız ve hayatınızın bundan sonraki bölümünü yaşamaktasınız. Öyleyse henüz gelmemiş iken gücünüz yettiği kadar ölüme en güzel bir şekilde hazırlanınız ve ömrünüzü en hayırlı şekilde değerlendiriniz.Şunu biliniz ki bu imkan sizlere verilmiştir.Unutmayınız, eceliniz sabah...
7 Mart 2018 - 0 yorum
Allah'ın kulu ve Resulü'nün halfesi Ebubekir'den Velid'in oğlu Halid'e,onun beraberinde bulunan muhacir,Ensar ve onlara iyilik üzerine tabi olanlara! Selam sizlerin üzerine olsun! Bem şahitliğiniz altında,kendisinden başka ilah olmayan Allah'a hamdederim. Hamd,va'dini yerine getirerek kuluna yardım etmiş olan, kendisine dost edinenleri aziz,düşmanlarını...
6 Mart 2018 - 0 yorum
Ey Allah'ın Kulları,Ey İnsanlar ! Bende sizin gibi bir insanım.Bilmiyorum belki Hz Peygamber'in yapabildiği şeyleri bana da teklif edeceksiniz.Halbuki Allah Teala Hz Muhammed'i alemlerden üstün kılmış ve onu afetlerden korumuştu.Ben ise ancak Hz Muhammed'e tabi olan birisiyim.Kendiliğimden hiçbir şey icat edemem.Eğer...
3 Mart 2018 - 0 yorum
Hz Ömer, Bişr b. Asım'ı Hevazin kabilelerinin zekatlarını toplamak için görevlendirdi.Bişr vazifesine gitmek hususunda gecikti.Hz Öömer onunla karşılaşınca 'Seni geciktiren nedir?' Bizim sözümüzü dinlemez misin? Bize itaat etmez misin?' deyince,Bişr:'Evet sana itaat ederim.Fakat Hz Peygamber'den dinledim: Kim ki Müslümanların işine idareci...
7 Şubat 2018 - 0 yorum
Ey İnsanlar ! Dünya bize sırtını çevirerek büyük bir hızla gitmekte,ahiretse aynı hızla yaklaşmaktadır.Bu dünya,yarın ahirette yapılacak olan bir yarış için hazırlanma yeridir.Biliniz ki siz bir amaç uğrunda yaşadığınız ve arkasından ecelin geleceği bir günde bulunuyorsunuz.Kim eceli gelmeden bu amaç için...
5 Şubat 2018 - 0 yorum
Hz Peygamber Ensar'dan birini askeri bir birliğin başına kumandan tayin etti.Birlikte yer alan askerlere de kumandanlarının sözünden çıkmamalarını ve ona itaat etmelerini emretti.Ancak yola çıktıktan sonra bir meseleden dolayı onu kızdırdılar. Bunun üzerine kumandan; Bana odun toplayınız diye emretti,hemen toplayıp bir yere...
3 Şubat 2018 - 0 yorum
Hz Ali ; Nehrevan savaşından sonra askerlerine hitap ederek şunları söyledi; Ey insanlar! Kendileriyle cihad ettiğinizde sizi Allah'a yaklaştırıp O'nun katında dereceler elde etmenize vesile olacak düşmanlarınız için hazırlanınız.Onlar haktan sapmış kimselerdir ve yanlarında kitaptan hiç bir şey yoktur.Dinden uzaklaştıkları için azgınlık...
3 Şubat 2018 - 0 yorum
Mahlukatı yoktan varedip geceyi gündüzden ayıran ve kabirlerinde bulunanları diriltip haşre gönderecek olan Allah Teala'ya hamdederim Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed'de O'nun kulu ve Resulü'dür. Size Allah'ın takvasını (emir ve yasaklarına uyup azabından korunmanızı) tavsiye ediyorum.Allah'a götürecek...
31 Ocak 2018 - 0 yorum
Ey İnsanlar ! Sizden öncekilerin helak olmasına işledikleri günahlar sebep oldu.Alimleri ve ileri gelenleri onları ikaz edip kötülüklerden alıkoymazlardı.Bu yüzden Allah Teala onları azap indirmek suretiyle helak etti. O halde Sizden öncekilerin başlarına gelenler sizin de başınıza gelmeden önce emr-i-mar'uf ve nehy-...
18 Ocak 2018 - 0 yorum
Peygamber Efendimiz (s.a.v); Zulümden sakınız.Çünkü zulüm kıyamet gününde üstüste karanlık olur.Sakın kötülük etmeyin ve kötü olmayın.Sakın hırsılı olmayın. Çünkü sizden öncekiler hırs yüzünden helak olmuşlardır.Hırs,onları akrabalık bağlarını gözetmekten alıkoydu,onlar da gözetmediler. Onlara cimriliği emretti,onlar da cimrilik yaptılar.Onlara günaha dalmayı emretti,onlar da...
18 Ocak 2018 - 0 yorum
Peygamberimizin Tabiri İle Akıllı Kişinin Özellikleri Ebu Zerr (r.a) şöyle anlatıyor;Hz Peygamber'e:Ey Allah'ın Resulü' İbrahim (a.s)'ın sahifeleri nelerdi? diye sordum,Nasihatdan ibaretti diyerek şu örnekleri verdiler; Ey kullarıma musallat olup da gurura kapılan kral! Seni dünya malı toplayıp da bunları üst üste...
17 Ocak 2018 - 0 yorum
Hz Ebubekir devesinin sırtında Sunuh'dan geldi ve Resulüllah'ın hanesine yöneldi.Kızı Aişe'nin evine girmek için izin istedi.İçeri girdiğinde Hz ;Peygamber vefat etmişti ve yatağının üzerindeydi.Hz Ebubekir,Hz Peygamber'in yüzünü açtı,dizüstü çöktükten sonra yüzünü öptü ve ağladı ve 'İbn Hattab'ın söylediği bir şey...
17 Ocak 2018 - 0 yorum
Allah'ın gönderdiği her peygamber ümmetini deccallin şerrinden sakındırmıştır.Ben Peygamberlerin sonuncusuyum.Siz de ümmetlerin sonuncusunuz.O kesinlikle sizin aranızdan çıkacaktır.Eğer ben hayattayken o çıkarsa ben her müslümanın vekili olarak onunla mücadelee der,onu sustururum.Eğer benden sonra sizin aranızdan çıkarsa,her kişi kendi nefsinin koruyucusudur.Benden sonra...
16 Ocak 2018 - 0 yorum
Peygamber Efendimiz (s.a.v) Tebuk savaşında ; Ey İnsanlar! Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Kulpların en sağlamı takvadır. Dinlerin en hayırlısı İbrahim'in dinidir. Sünnetlerin en değerlisi Muhammed'in sünnetidir. Sözlerin en güzeli Allah'ın zikridir. Kıssaların en güzeli Kur'an'dır. Amellerin en hayırlısı farz...
15 Ocak 2018 - 0 yorum
Ey İnsanlar,dünya yemyeşildir,tatlıdır.Allah dünyada sizi halife kılacaktır.Nasıl amel edeceksiniz diye bakacaktır.O halde dünyadan kaçınınız.Kadınlardan kaçınınız.Çünkü İsrailoğulları'nın ilk fitnesi kadınlar hususunda olmuştur. Ey İnsanlar! Ademoğulları değişik tabakalardan yaratılmışlardır.Kimisi mü'min olarak yaşar,mümin olarak ölür.Kimisi kafir olarak doğar,kafir olarak yaşar,kafir olarak ölür.Kimisi mümin olarak...
11 Ocak 2018 - 0 yorum
Allah Teala ancak amellerden rızası için işlenen ameli kabul eder.Binaenaleyh amellerinizle ancak Allah'ın rızasını kastediniz,hedefiniz o olsun.Biliniz ki,ihlasla Allah için yapmış olduğunuz ameller,yerine getirilmiş bir taattır,elde ettiğiniz en büyük kazançtır.Ödemek zorunda olduğunuz borcunuzu ödemektir. Geçici bir hayattan ebedi bir hayata...
Sonraki Sayfa »