"Kuran" ile Etiketlenen Konular

26 Mayıs 2018 - 0 yorum
1- Öncelikle kelamın azametini ve yüceliğini anlamalıdır.Kur'an okuyan kişi,kelamının manalarını,onların idraklerine ulaştırmada,yarattığı varlıklara yüce Allah'ın nasıl nazik ve yumuşak davrandığına bir baksın 2- Kelam sahibini tazim edip O'na saygılı olmak.Kur'an okuyanın okuduğu şeyin insan sözü olmadığını bilmesi gerekir.Nasıl ki Kur'an'ın cildine...
25 Mayıs 2018 - 0 yorum
1- Okuyanın hali hakkındadır: Kur'an okuyanın abdestli olması,edebe riayet etmesi ve kibirlilik görüntüsü vermeeycek şekilde bağdaş kurma,bir yere dayanma ve oturma olmaksızın,başını eğerek okuması gerekir.Kur'an okuma şekillerinin en faziletlisi namazda ayaktayken ve mescitte okumaktır. 2- Kıraatin miktarı hakkındadır.Selefin bu husustaki adetleri...
26 Şubat 2018 - 0 yorum
Kur'an'ın ana konusu Allah ve insandır.İnsan ise yaratıkların en mükemmeli,en üstünü ve yeryüzünün halifesidir.Diğer varlıklar insan için yaratılmış,yeryüzünde ve göklerde bulunan her şey insanın hizmetine sunulmuştur.İnsan hiçbir varlığın kabul etmediği ilahi emaneti üstlenmiş,Allah'a kulluk etmekle sorumlu tutulmuştur.Bu görev ve sorumluluğunu...
8 Ocak 2018 - 0 yorum
Kuran Araştırması Ve Rabbin dedi ki "Kur'an okuyacağın zaman, o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın (1)",şüphesiz ki "iman etmiş olanların ve Rablerine tevekkülde bulunanların üzerine onun için bir hakimiyet yoktur (2)".Şeytanın "hakimiyeti ancak onu dost edinenlerin ve Allah'a ortak koşanların üzerinedir (3)", O Kur'an...
7 Ocak 2018 - 0 yorum
Dinimize Göre Muska Yazmak Ve Taşımak Yüce Allah "Eğer dünyada bulunan insanların çoğuna uyarsan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sırf zanna uyarlar ve kafadan atarlar (1)" şeklinde buyurarak insanları aklıselim olmaya çağırmaktadır ve kullarını uyarmaktadır ve yine bir hadis-i şeriflerinde Allah...
7 Ocak 2018 - 0 yorum
Kur'an Okurken Uyulması Gereken Zahiri Ve Batıni Edepler Gazzali,Kur'an okunması (tilavet) ile ilgili zahir ve batın olmak üzere birtakım edeblerin bulunduğunu,okuyucunun bu edeplere riayet ederek okuması durumunda hem Allah katında sevaba nail olmak hem de yeterince istifade etmek gibi kazançlara ulaşacağına...
7 Ocak 2018 - 0 yorum
Kur'an-ı Kerim Allah Tarafından İndirilmiştir = Kur'an tarihin birçok döneminde kullarına vahiy gönderen yüce Rabbimiz tarafından indirilmiştir.Bu hususta Kur'an kendisinin 'Hüküm ve hikmet sahibi,çok övülen Allah tarafından... (1)' ve 'Onun izniyle (İbrahim'1)' indirildiğini,bunda hiç şüphe olmadığını söyler (2).Çünkü o,Allah'tan başkası...
6 Ocak 2018 - 0 yorum
Yüce Allah yeryüzünün en değerli varlığı olan,akıl ve irade ile donatılan,dünya ve ahiret mutluluğunu elde edebilmeleri için ilk insandan itibaren her topluma örneklik ve önderlik edecek bir peygamber göndermiş ve onlara kitaplar vermiştir.Son örnek ve rehber Hz Muhammed (s.a.v)'dir. Peygamberliğin...
6 Ocak 2018 - 0 yorum
Sözün Aslını Anlamak=Allah sözünün büyüklük ve yüceliğini anlamak,Allah'ın onu arşından insanların anlayacağı dereceye indirmekle insanlara olan iyiliğini ve keremini düşünmek demektir.Yüce Allah,kendi sözünün anlamını,lütuf ve keremi ile insanların anlayabileceği bir şekilde sunmuş ve kendi kadimi sıfatını,insanın sıfatı olan harf ve...
6 Ocak 2018 - 0 yorum
Kağıda benzer kullanışlı malzemelerin yeterli miktarda bulunmadığı zamanlarda kemik,tahta,taş,deri,hurma yaprağı gibi malzemeler vahyin yazımı için kullanılmıştır.Kaynaklarda yer alan vahyin yazıldığı malzemeler hakkında orjinal isimleriyle birlikte kısaca şu bilgileri vermek mümkündür; Ruk'a-Riba = Deri,varak,dönemin kağıt malzemesi,parşömen veya papirüs yaprağının parçası Kırtas...
6 Ocak 2018 - 0 yorum
Vahye Karşı Kesin İnanç Sahibi Olma = Kişinin bir şeye inanması,ondaki hakikatlere özden bağlanmasını ve bu hususta kuşku duymamasını gerektirir.Dolayısıyla tamamıyle kendisine inanılmayan bir kitabın kişiye bir faydasının olamayacağı izahtan verastedir.Bu nedenle Kur'an'a gönül veren müminlere baktığımızda,onların hidayet üzere oldukları...
6 Ocak 2018 - 0 yorum
Kur'an Okumak Ve İlim İlişkisi İlim olmadan Kur'an okuyan kimsenin durumu;herhangi bir yiyeceğe ihtiyacı olmadığını sanarak ömrünü su içerek sürdürebileceğini sanan kişinin durumu gibidir.Geçen bölümlerde Kur'an okumanın sevap olduğunu söylemiş isek de bu ilim,amel ve tefekkür ile desteklenmediği sürece yalın kaya...
6 Ocak 2018 - 0 yorum
Enes b.Malik diyor ki; Birçok Kur'an okuyucular var ki , Kur'an onlara lanet eder. Ebu Süleyman Darani diyor ki; Cehennem zebanileri puta tapanlardan önce,Allah'ın emirlerine karşı gelen hafızlara azap ederler Alimlerden biri diyor ki; İnsan Kur'an-ı okurken başka bir şeyi karıştırıp tekrar...
6 Ocak 2018 - 0 yorum
CAHİLİYE DEVRİ İLE GÜNÜMÜZ YAŞANTISI ARASINDAKİ BENZERLİKLER İslam öncesi Arap düşüncesi üzerine çalışanlar,Arapların cahiliye devrinde kendilerini çevreleyen eşya ve dünyayı gözlemlerken daha çok bunların dış yüzleriyle ilgilendiklerini belirtirler.Buna göre cahiliye devrinde yaşayan Araplar dünyaya ve evrene bakarken kadim Yunan geleneğinde olduğu...
6 Ocak 2018 - 0 yorum
Tam Olarak Kur'an Bize Ne Demek İstiyor Bizden Ne İstiyor Sonuç olarak diyebiliriz ki Kur'an,insanın çok güzel yaratıldığını,varlıkların çoğundan şerefli kılındığını,tertemiz bir fıtrat ve geliştirilebilir yeteneklerle dünyaya gönderildiğini bildirir.İnsan,Kur'an'a göre erkek ve bayanın ilk yaratılışı,aynı ve tek bir nefistendir.Bundan sonrası ise...
5 Ocak 2018 - 0 yorum
İnsanlığın atası Hz Adem ile başlayan vahiy silsilesi,belirli zaman aralıklarıyla gönderilen peygamberler yoluyla devam etmiştir.İnsanı yaratan Allah,yol gösterecek bilgi ve elçilerden oluşan onu yoksun bırakmamış,insanın Allah ile olan ilişkisinin en üste derecesi olan vahiy,çeşitli şekillerde kendisini göstermiştir. Bu bilgiler sayesinde insanlar,hayattaki...
5 Ocak 2018 - 0 yorum
Kur'an-ı Kerim'in Tedricen Bölüm Bölüm İnidirilmesindeki Hikmetler Kur'an'ın çeşitli zaman aralıklarıyla nazil olması,İslam hukukçuları açısından da büyük önem taşımaktadır.Bilindiği gibi her bir vahiy völümü kendisine ihtiyaç duyulduğunda veya bir vakıa yahut bir sebep üzerine belli bir sorunu çözmek için gelirdi.Zaten aksi...
5 Ocak 2018 - 0 yorum
Kur'an vahyinin Allah Resulü (s.a.v)'e inzali konusunda iki görüş mevcuttur. Birincisi; Kur'an vahyinin önce Levh-i mahfuz'dan bir bütün olarak 'Beytül-izzeye/dünya semasına',oradan da tedricen (çeşitli zaman aralıklarıyla) yaklaşık yirmi üç yılda Hz Peygamber'e nazil olduğunu göstermekte; Diğeri de; Kur'an'ın Levh-i Mahfuz'dan tedrici bir...
Sonraki Sayfa »