Kuran Yurdu

"Kur’an Yolu Diyanet Tefsiri" ile Etiketlenen Konular

26 Kasım 2018 - 0 yorum
Zümer Süresi 15-16 Ayetlerin Meali: 15- Artık siz ondan başka dilediğiniz şeylere ibadet edin.Deki : Gerçekten zarar edenler kıyamet gününde hem kendilerini,hem de bağlılarını kaybedenlerdir.Uyanık olun! İşte bu,apaçık hüsranın ta kendisidir 16- Onların üzerlerinde de ateşten tabakalar,altlarında da tabakalar vardır.İşte Allah...
22 Kasım 2018 - 0 yorum
Zümer Süresi 1-2 Arası Ayetlerin Kur'an Yolu Meali : 1- Kitabın indirilişi, aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır  2- Biz bu kitabı sana gerçeğin bilgisi olarak indirdik; öyleyse içten bir inanç ve bağlılık göstererek sadece Allah’a ibadet et. Zümer Süresi 1 Ve 2....
25 Nisan 2018 - 0 yorum
Diyanet İşlerine Ait Kur'an Yolu Adlı Tefsir'den Necm Süresinin 1-2-3-4 Ayetlerin Meali Ve Tefsiri Mushafta ki sıralamada elli üçüncü, iniş sırasına göre yirmi üçüncü süredir. İhlas süresinden sonra, Abese süresinden önce Mekkede nazil olmuştur. Sadece 32. ayetinin Medine’de indiği rivayet edilmiştir,...
21 Nisan 2018 - 0 yorum
Kamer Suresi Tefsiri,Kamer Süresi Kur'an Yolu Diyanet Tefsiri,Kamer Suresi 41,42,43,44,45,46,47,48, 49,50,51,52,53,54,55. Ayetlerin Tefsiri Kamer Süresi 41. Ayet = Şüphesiz Firavun’un halkına da uyarılar gelmişti. Kamer Süresi 42. Ayet =Ama onlar bütün delillerimizi yalan saydılar, biz de onları üstün ve güçlü olana yaraşır...
18 Nisan 2018 - 0 yorum
Kamer Süresi 9-40 Arası Ayetler Diyanet Kur'an Yolu Tefsiri Kamer Süresi 9. Ayetin Meali = Bunlardan önce Nûh’un kavmi de (peygamberlerini) yalancılıkla itham etmişti. O kulumuzu yalancı saydılar, "Delinin biri!" dediler ve o görevinden alıkondu. Kamer Süresi 10. Ayetin Meali = Bunun...
18 Nisan 2018 - 0 yorum
Kafirun Süresi Diyanet Kur'an Yolu Tefsiri Kafirun Süresi 1. Ayet = De ki: "Ey inkarcılar! Kafirun Süresi 2. Ayet = Ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam. Kafirun Süresi 3. Ayet = Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Kafirun Süresi 4. Ayet = Ben sizin...
8 Nisan 2018 - 0 yorum
Yedi Harf Bu konuda zikredilen hadislerle yapılan açıklamalardan ortaya çıkan sonuç şudur: Kur'an'a muhatap olan Arap kabileleri, ortak bir dil (Arapça) konuşmakla beraber aralarında lehçe farklari vardi ve farklı kabileler, bazı kavramlar ve nesneler (maddi varlıklar) için farklı kelimeler kullanırlardı Hz. Peygamber Kureyş...
10 Mart 2018 - 0 yorum
Kamer Süresi Kur'an Yolu Tefsiri Kamer Süresi 2-8 Ayet = Onlar bir mucize görseler hemen yüz çevirip, "Bu öteden beri bilinen bir sihir!" derler.Hep yalan saydılar ve kişisel arzularına uydular; oysa her iş yerli yerindedir.Andolsun ki onlara tuttukları yoldan vazgeçirecek nice...
9 Mart 2018 - 0 yorum
Ayın İkiye Yarılması Hadisesi Kamer Süresi 1. Ayet = Vakit yaklaştı ve ay yarıldı. İslam alimlerinin çoğunluğuna göre ayın yarıldığını belirten cümle Mekkeliler’in kendisinden bir mucize istemeleri üzerine Hz. Peygamber’in eliyle işaret edip ayı ikiye bölmesini ve sonra tekrar işaret edip birleştirmesini...
7 Mart 2018 - 0 yorum
Mushaftaki sıralamada 112i, iniş sırasına göre 22 süredir. Nas süresinden sonra, Necm süresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır. Mekke’de indiğini söyleyenler Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber’e gelerek “Bize rabbinin soyunu anlat” dediklerini, bunun üzerine bu sürenin indiğini...
4 Mart 2018 - 0 yorum
Euzü veya istiaze diye bilinen bu cümle bu şekliyle bir ayet olmadığı için mushafa yazılmamıştır."Kur'an okuyacağın vakit o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın (1)" şeklinde buyurulduğu için Kur'an okumaya başlayanlar,besmeleden önce 'euzü...' ifadesini okumak suretiyle bu emri yerine getirmektedirler. Asıl adı İblis...
28 Şubat 2018 - 0 yorum
"Hud Süresi Mekki bir süre olup,Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin dokuzuncu yılında toptan indirilmiştir.Tamamı 123 ayet olan bu sürede , Hud (a.s) ve kavminden de söz edildiği için bu adı almıştır. Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 52 , Hz...
28 Şubat 2018 - 0 yorum
Hud Süresi 1-3 Ayetin Meali = Elif-Lam-Ra. Bu hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlam kılınmış,sonra da açıklanmış bir kitaptır.Buyurmuştur ki) Allah'tan başkasına tapmayın.(Onlara şöyle de:) Şüphe yok ki ben de O'nun tarafından size gönderilmiş bir...
25 Şubat 2018 - 0 yorum
Mushaftaki sıralamada 113, iniş sırasına göre 20 süredir. Fîl süresinden sonra, Nas süresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayetler varsa da üslup ve içeriği bakımından Mekki sürelere benzediği görülür. Sürede bazı kötülüklerden dolayı Allah’a sığınılması öğütlenmektedir. Hz. Peygamber sahabeden Ukbe b....
26 Ocak 2018 - 0 yorum
1- Ebu Leheb'in iki eli kurusun,helak oldu zaten, 2- Malı da,kazandığı da kendisine fayda vermedi, 3- Alevli bir ateşi boylayacaktır o , 4- Karısı da odun taşıyıcısı olarak , 5- (Hem de) boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde Mushaftaki...
10 Ocak 2018 - 0 yorum
İndiği Yer : Mekke İniş Sırası : 13 Ayet sayısı : 3 Nüzul Sebebi Mushaftaki sıralamada yüz üçüncü, iniş sırasına göre on üçüncü sûredir. İnşirah sûresinden sonra, Âdiyât sûresinden önce Mekke'de inmiştir. Medine'de indiğine dair rivayet de vardır. Adı: Sûre adını birinci âyette geçen ve...
28 Aralık 2017 - 0 yorum
Süre ve ayetlerin geliş zamanlarıyla mushaftaki sıralama aynı değildir. Allah, peygamberine ayetlerin ve -aksini iddia edenler varsa da güçlü delillere dayalı tespite göre- sürelerin, ileride cilt haline getirilirken uygulanacak sıralama şeklini de bildirmiştir. Ayet ve sürelerin gelişi, o sırada yaşayan...
27 Aralık 2017 - 0 yorum
Kur'an-ı Kerim 114 süreden oluşmaktadır. Süre başlarındaki besmeleler ile bazı mukatta harflerin birer ayet sayılıp sayılmaması, bazı ayetlerin birleştirilerek sayılması, buralardaki ihtilaflar gibi farklı sayım kritterleri sebebiyle ayetlerin sayısı farklı rakamlarla ifade edilmiştir. Mushaflardaki mevcut numaralandırmaya göre ayet sayısı 6236'dır....
12