"Kur’an-ı Kerim" ile Etiketlenen Konular

1 Ocak 2019 - 0 yorum
Tilavet secdesi yapacak kişinin abdestli, üstünün başının temiz ve avret yerlerinin de örtülü olması şarttır. Tilavet secdesi yapmak niyetiyle abdestli olarak kıbleye dönülür ve eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber diyerek secdeye varılır. Üç kere Sübhane Rabbiyela'la denildikten sonra yine Allahu Ekber...
26 Aralık 2017 - 0 yorum
Peygamberlere indirilen kitaplara ilahi kitap denilmesinin sebebi,bu kitapların Allah tarafından gönderilmesi,söz ve muhteva olarak onlarda hiçbir beşer katkısının bulunmamasıdır.İlahi kitaplara Allah katından indirilmiş olması sebebiyle 'kütüb-i münzele' veya 'semavi kitaplar' da denir. Müslüman olabilmek için farz olan diğer bir esas da...
26 Aralık 2017 - 0 yorum
Yüce Allah buyuruyor ki; "(Resulüm !) O,sana Kitab'ı hak ve önceki kitapları tasdik edici olarak indirdi, Tevrat ile İncil'i indirmişti. Daha öncede , insanlara doğru yolu göstermek üzere Furkan'ı indirmiştir. Kuşkusuz, Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah,suçlunun...
25 Aralık 2017 - 0 yorum
Kuranın asıl gayesi,insana kulluk dairesindeki vazife ve sorumluluklarını öğretmek, kendi ve ictimai hayatını düzenlemek ve ebedi saadeti kazanmasına vesile olmaktır. Daha özlü bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim'in birinci vazifesi, insan hayatını Yaratıcısının irade ve rızası istikametinde şekillendirmektir. Kur'an bir çok ilmi ve...
25 Aralık 2017 - 0 yorum
İnsan ve kainat kimin eseriyse, Kur'an da ancak O'nun eseridir. Zira Kur'an-ı Kerim hem insanı insana tanıtmak da hemde varlık kitabını tefsir etmektedir. Şöyle ki; Kur'an bir taraftan insanı bütün zaaf ve faziletleriyle, diğer taraftan da kainatı bütün sır ve incelikleriyle...