"Kur’an-ı Kerim" ile Etiketlenen Konular

20 Mart 2019 - 0 yorum
Euzü veya istiaze” diye bilinen bu cümle, bu şekliyle bir ayet olmadığı için mushafa yazılmamıştır. “Kur’an okuyacağın vakit o kovulmuş şeytandan Allah’a sığın (Nahl 98)"  şeklinde buyrulduğu için Kur’an okumaya başlayanlar, besmeleden önce “euzü” ifadesini okumak suretiyle bu emri yerine...
1 Ocak 2019 - 0 yorum
Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır Tilavet secdesi yapacak kişinin abdestli, üstünün başının temiz ve avret yerlerinin de örtülü olması şarttır. Tilavet secdesi yapmak niyetiyle abdestli olarak kıbleye dönülür ve eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber diyerek secdeye varılır. Üç kere Sübhane Rabbiyela'la denildikten sonra...
28 Aralık 2017 - 0 yorum
Yüce Kitabımız Kur'an'ı tanıdığımızda kendisinin birçok isim ve sıfatla isimlendirildiğini, bunun rakam olarak elliyi aştığını görürüz. Bu isimler arasında; Kitap Kur'an Kelam Nur Huda Rahmet Furkan Şifa Mev'iza ( Zikir Kerim Aliyy Hikmet Hakim Mubarek Hablullah es-Sıratu'l-müstakim Kayyium Fasl Nebeu'l-azim Ahsene'l-hadis Tenzil ...
28 Aralık 2017 - 0 yorum
Onu Kur'an'ı Muhammed (s.a.v) uydurdu veya başka bir isnatta bulunarak inkar etmeye yeltenince bu sefer de Allah (c.c) 'da onun bir benzerini getirmelerini istediler.Ama bunu da başaramazlar ve getiremezler. Çünkü; 1-) Önce tamamen benzerini isteyerek 'Doğru iseler haydi onun gibi...
28 Aralık 2017 - 0 yorum
Süre ve ayetlerin geliş zamanlarıyla mushaftaki sıralama aynı değildir. Allah, peygamberine ayetlerin ve -aksini iddia edenler varsa da güçlü delillere dayalı tespite göre- sürelerin, ileride cilt haline getirilirken uygulanacak sıralama şeklini de bildirmiştir. Ayet ve sürelerin gelişi, o sırada yaşayan...
28 Aralık 2017 - 0 yorum
İnsanların birçoğu tövbeyi, tekrar günaha dönmeme azmi, ondan anında vazgeçme ve geçmişten dolayı pişmanlık duymakla tefsir ederler. Bu eğer bir kul hakkı için söz konusu olursa buna dördüncü bir unsur olan,o hakkı yerine getirme hakkı eklenir. Onların bu anlattıkları tövbe, şartlı...
28 Aralık 2017 - 0 yorum
Kur'an-ı Kerim'de Elif Harfinin Anlamı Elif : ellah vahiddir, ezeli ve ebedidir. Be : Bari, bediülhalk, her şeyin yaratıcısıdır,kelimeleri tamam olmuştur. Te : tammul izz(izzet) ve melekutu tamdır Se : Sabittir, yerinden oynamadı, oynamayacaktır da. Cim : Cebbar'dir, haksızlık etmez, celildir, nitelenmez, cömerttir, cimrilik etmez. Ha : Haydır, ölmez, halimdir acele etmez,...
28 Aralık 2017 - 0 yorum
Albülkadir Geylani Hz el Fethu'r-Rabbani adlı eserinde bu konuya istinaden şöyle bir beyanda bulunmuştur: Allah'ın kitabına hürmet edin ve O'na karşı edepli olun. Allah'la sizin aranızdaki bağdır o. O'nun hakkında 'yaratılmıştır' demeyin. Allah 'bu benim sözümdür' diyor, siz ise 'hayır'...
28 Aralık 2017 - 0 yorum
"İnsanlardan öyleleri var ki: Ey Rabbimiz! Bize dünyada ver, derler. Böyle kimselerin ahiretten hiç nasibi yoktur. Onlardan bir kısmı da: Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru! derler.İşte onlar için, kazandıklarından büyük...
28 Aralık 2017 - 0 yorum
Evet Kur'an-ı Hakim, okuma yazma bilmeyen ümmi ve emin bir zatın dilinden, Hazreti Adem zamanından Saadet Asrı'na kadar bütün peygamberlerin mühim hallerini ve hadiselerini öyle bir tarzda zikreder ki, ondaki haberlerin Tevrat ve İncil gibi kitapların da tasdikiyle gayet kuvvetli...
28 Aralık 2017 - 0 yorum
Muhakkak ki Kur'an-ı Kerim, göklerde ve yerdeki ilahi ayetlerin en değerlisidir. Gökler ve yer, kendilerini yaratan ve onu indiren Allah Teala'ya çok kesin olarak dalalet etmektedirler. Allah Teala kendi yüce kelamını dinlerken, hafife alan ve kendisinden başkalarına yakaran kimseleri de bu...
27 Aralık 2017 - 0 yorum
Kur'an'da yer alan 'Kıssalar ve Tarihi Hakikatlerin' çeşitli maksatlarının olduğunu;bunların ibret ve öğüt vasıtası,terbiye ve örneklik aracı olduğunu da ifade etmektedir. Konu ile ilgili en önemli ve muhtevalı tasnifi yapan Mehdi Bazergan'dır. O,hangi asli konu veya tali konuların Kur'an Muhtevasında ne kadar...
27 Aralık 2017 - 0 yorum
Kur'an-ı Kerim 114 süreden oluşmaktadır. Süre başlarındaki besmeleler ile bazı mukatta harflerin birer ayet sayılıp sayılmaması, bazı ayetlerin birleştirilerek sayılması, buralardaki ihtilaflar gibi farklı sayım kritterleri sebebiyle ayetlerin sayısı farklı rakamlarla ifade edilmiştir. Mushaflardaki mevcut numaralandırmaya göre ayet sayısı 6236'dır....
27 Aralık 2017 - 0 yorum
Müslüman toplulukların Kur'an karşısındaki tutumu konusuna geçmeden önce Kur'an'ın mahiyetiyle ilgili küçük bir girişte bulunmak faydalı olacaktır. Öncelikle belirtelim ki,Müslümanların Kur'an'a bakış açılarını belirlemede en etkili rolü,onların Kur'an'ın mahiyetiyle ilgili anlayışları oynamaktadır. Kur'an'ın mahiyeti söz konusu olduğundan da sorulacak ilk...
27 Aralık 2017 - 0 yorum
Geldiği zamandan itibaren kıyamete kadar bütün insanlığa hitap edeceği. onları hak dine, Allah'ın razı olduğu hayat tarzına davet edeceği, Allah tarafından bu maksatla gönderildiği için Kur'an-ı Kerim'in değiştirilmeden korunması, geldiği gibi insanlığa sunulması gerekiyordu. Allah Teala bunu üzerine aldığını,kullarına gerekeni...
27 Aralık 2017 - 0 yorum
Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yeyin,şeytanın peşine düşmeyin,zira şeytan sizin açık bir düşmannızdır (1).  Ahmed b. Hanbel,Haris b. Abdullah el-A'ver'den şöyle rivayet etmiştir; "Ben 'Mutlaka müminlerin emirine gidip,yatsı vakti duyduğum şeyi haber vereceğim' dedim ve yatsıdan sonra gidip yanına...
27 Aralık 2017 - 0 yorum
KUR'AN-I GÖSTERİŞ YAPARAK OKUYANIN,ONU KAZANÇ KAPISI HALİNE GETİREN KİMSENİN GÜNAHI: İmam Buhari,Hz Ali (r.a)'dan şöyle rivayet etmiştir:Resulüllah (s.a.v)!i şöyle buyururken işittim; Ahir zamanda ömürleri kısa ,akılları kıt bir nesil türeyecek. Mahlukata gönderilmiş sözlerin en hayırlısı hakkında ileri geri konuşacaklar. Okun...
27 Aralık 2017 - 0 yorum
Hafız (büyük hadis alimi) İbn Kesir, tefsirin mukaddimesinde şöyle der; Şayet birisi "Tefsir yöntemlerinin en güzeli hangisidir? Peki en güzel tefsir yöntemi hangisidir?" derse deriz ki;  Tefsirde en doğru yöntem Kur'an'ın Kur'an'la tefsiridir. Zira Kur'an'ın bir yerinde kısa ve müphem zikredilen hususlar,diğer...
Sonraki Sayfa »