"Kişisel Blog Yazıları" ile Etiketlenen Konular

30 Eylül 2018 - 0 yorum
Tevbe Nedir Nasıl Yapılır? İlim adamları nasuh tövbeyi şu şekilde tanımlamaktadırlar:"Kişinin hali hazırda günahtan vazgeçmesi, geçmişte yaptıklarına pişman olması,gelecekte de onu yapmamayı kararlaştırmasıdır. Eğer bu günahında bir insanın hakkı söz konusu ise,ona da uygun bir şekilde hak sahibine vermesi ile olur...
28 Haziran 2018 - 0 yorum
Evlilikle İlgili Tavsiyeler Eşlerin Birbirlerini Görmesi : İslam'i ve ahlaki kurallara uygun olmak sureti ile eşlerin birbirlerini görmesi ve halvet konumu olmaması şartı ile birbirleri ile konuşması caizdir. İşte balık baştan kokar atasözü burda çok önemli.Karşı taraftan ne beklentiniz varsa,ne istiyorsanız,ne...
31 Mart 2018 - 0 yorum
Bananecilik Her ne kadar bildiğini iddia etse de,kitap nedir,sünnet nedir bilmeyenlerin dediği 'her koyun kendi bacağından asılır' sözünün aslı ve geçerlilik hükmü yoktur.Çünkü bu kitaba da terstir sünnete de terstir ve bu düşünce ve mantık tamamen İslam dinine zarar vermek isteyenlerin,İslam'ı...
18 Mart 2018 - 0 yorum
Yetiş Ya Resulüllah "Artık,Peygamber'e ve iman edenlere düşen,zalimlere aldırmadan Allah'ın kendileri için açmış olduğu engin yola/şeriata uymaktır.Zira herkes ne yaparsa,sonuçta kendine yapmış olacaktır.İnkar etmek de gerçekleri yok etmek anlamına gelmez.İnkar etmenin sonuçlarından kurtulmak anlamına hiç gelmez.Çünkü adil bir yargıç ve ihtilafların...
18 Mart 2018 - 0 yorum
Koşar Adımlarla Ölüme Doğru Gitmek Tek olan Allah'tan başka ilah yoktur.O'nun ortağı yoktur.Mülk O'nundur,hamd O'nadır.Can veren de can alan da O'dur.O diridir,asla ölmez.Hayır O'nun elindedir.O her şeye kadirdir.Allah'tan başka ilah yoktur.Nimet,lütüf ve güzel övgü sahibidir.Biz yalnız O'na ibadet eder,dini yalnız O'na...
18 Mart 2018 - 0 yorum
Fakirliğin Fazileti Ve Zenginliğin Tehlikeleri "Ariflerden bir zat şöyle demiştir:İnsanlar üç sınıftır: 1-) Ahireti sebebiyle dünyayı ihmal edenler ki onların hali kazananlar=fa'izün derecesidir. 2-) Ahireti için dünyalık kazananlar ki bunların hali de kurtulanlar=nacun derecesidir. 3-) Dünya sebebiyle ahireti ihmal edenler ki bunların hali de helak olanlar= halikün...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Yolculuk Nereye Ayet Ve Hadisler Işığında Allahım,bizi sapan ve saptıran değil,doğru yolda olup kurtuluşa ulaştıranlardan, düşmanlarından uzaklaştırıp dostlarına yaklaştıranlardan, sana kulluk edenleri Senin rızan için sevip,Sana karşı gelenlere yine Senin rızan için düşmanlık besleyen kullarından eyle....(Hz Muhammed)(s.a.v) Nitekim insanı insan yapan özelliklerden...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Bir Kıssa "Güneş katlanıp dürüldüğünde,yıldızlar (kararıp) döküldüğünde,dağlar sallanıp yürütüldüğünde,geve develer salıverildiğinde,vahşi hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde,denizler kaynatıldığında,ruhlar (bedenlerle) birleştirildiğinde,diri diri toprağa gömülen kıza, hangi günah sebebiyle öldürüldüğü sorulduğunda,(amellerin yazılı olduğu) defterler açıldığında,gökyüzü sıyrılıp alındığında,cehennem tutuşturulduğunda ve cennet yaklaştırıldığında, kişi neler getirdiğini...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Şeytanla Anlaşma Yaptın Ya Sonra "Mahşer günü;haklının haksızdan,suçlunun suçsuzdan,iyinin kötüden, müminin münafıktan ve kafirden ayırt edileceği gündür.O gün bütün insanlar mahşer yerinde ve Cenab-ı Allah'ın huzurunda hesap vermek üzere toplanacaklardır (1)" "Muhakkak ki Biz,elçilerimize ve iman edenlere dünya hayatında ve şahitlerin huzura...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Şeytanın İğvası Yüce Allah buyuruyor ki; "Peygamber size ne verirse onu alın. Size neyi yasak etti ise, ondan uzak durun (1)" şeklinde buyurmuş. ancak insan zamanla beraber kendisi de değişti.İşine geleni aldı,işine gelmeyeni almadı.İşine geleni kendisine geldiği gibi yorumladı gelmeyeni ise...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Şiir İle İlgili Ayet Ve Hadisler Müzikte olduğu gibi aynı şekilde de şiirlerin hepsine ve tümüne de karşı değiliz.Nasıl ki hayvanlar bile otlayacağı otu yerken seçici davranıyorlarsa;aynı şekilde de insanlarda dinlediği müzikte ve şiir konusunda da aynı hassasiyeti göstermelidir.Nasıl ki hayvan...
17 Mart 2018 - 0 yorum
İşte Onlar Hidayetten Ve Mağfiretten Vazgeçip Zahmette huzur Buldular Bakara 175 X,Y,Z olarak sıfat sıfat ayırmıyorum.Mükellef olan,yani aklı başında olan her insan şayet; Halkın vaadini Hakk'ın vaadine tercih edecek olursa bu durumda Hakk'ın vaadini ikinci plana atıp,Halkın vaadini birinci plana almış...
17 Mart 2018 - 0 yorum
İslam Düşmanlarına Karşı Uyanık Olun Siz sizden yapılması istenen ve uzak durulması emredilen konuları yerine getirmeyip de bunlarda zaafiyet gösterip uzak durmadığınız zaman;bu sefer karşınızda bekleyen art niyetli insanların ve İslam düşmanı olan kişilerin eline kendinizi savunduğunuz ve lazım olduğu zaman...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Nefis Mücadelesi "Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin, şeytanın peşine düşmeyin; zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır (1)"Çünkü şeytan, sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman sayın (2)" Yüce Allah (c.c) insanlara,şeytanın kendilerine apaçık bir düşman olduğunu , kendisiyle arkadaşlık...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Zulme Sessiz Kalmak "Toplayınız mahşere o zulüm etmiş kimseleri ve onların eşlerini ve kendilerine taptıkları şeyleri (1)". Yüce Allah zulmü kendisine haram kıldığı gibi "Şu kesindir ki Allah kullarına zerre kadar bile zulmetmez (2)" kulları arasında da birbirlerine zulmetmelerini haram kıldığı gibi...
17 Mart 2018 - 0 yorum
İşte Onlar Hidayeti Bırakıp Dalaleti,Mağfireti Bırakıp Azabı Satın Almışlardır Bakara Süresi 175 Ayet Allah'ım...!!!.Peygamberin Muhammed,dostun İbrahim,sırdaşın Musa,kelime ve ruhundan olan İssa hürmetine;Musa'ya inen Tevrat,İsa'ya inen İncil,Davud'a inen Zebur,Muhammed'e inen Kur'an hürmetine;bütün peygamber yaptığın vahiy hürmetine;yaratıklar üzerindeki kaza ve takdirin,Senden isteyenlere verdiğinin,zengin...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Zulme Rıza Zulümdür Zalimin zulmüne yardımcı olmak belkide zalimin zulmünden daha ağırdır ve onları "Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lânetle rahmetinden kov (1)"Çünkü sen eğer zalime yardımcı olmasaydın şüphesizdir ki o kişide o zülmü işleyemeyecekti ve...
16 Mart 2018 - 0 yorum
Seven Sevdiğine Böyle Mi Yapar İlk başta Kur'an-ı Kerim'i,Hz Muhammed (s.a.v)'i ve diğer peygamberleri alemlere müjdeleyici,uyarıcı ve korkutucu , insanlara bir yol gösterici ve rehber olarak gönderdiği için Yüce Allah'a sonsuz hamd-u senalar olsun.Zaten "Bütün hamdler ve övgüler de yalnız alemlerin...
Sonraki Sayfa »