"Kişisel Blog Yazıları" ile Etiketlenen Konular

19 Mart 2019 - 0 yorum
Cuma Günü Neler Oldu? "Cumaya Cuma denilmesi 'cem, toplamak'dan türemiş bir kelime olduğundan dolayıdır. Müslüman her hafta bu günde bir defa büyük mabetlerde toplanırlar. Yine bugünde bütün mahlukat tamamlanmıştır. O yüce Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı altı günün altıncısıdır. O günde...
17 Mart 2019 - 0 yorum
Her ne kadar olmaması gerekse de önceki bölümde belirtildiği üzere beşeriyetin icabı günaha ve nefsin arzu ve isteklerini gerçekleştirmeye meyillisin. Kaldı ki bu yaban atı misaline benzer. Kimisi o atı terbiye edip öyle kullanmaya başlar ki bu sefer bunun faydasını...
16 Mart 2019 - 0 yorum
"Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, halkı namaza toplamanın şekli üzerinde durdu. Kimisi: Namaz vakti geldiği zaman, bir sancak dik! Onu gördüklerinde birbirlerine haber verirler" dedi; ancak O bu teklifi beğenmedi. O'na yahudi borusu olan borazan çalınması teklif edildi; onu...
15 Mart 2019 - 0 yorum
1- Şayet kişinin zinaya düşme tehlikesi varsa eğer sevap olmasa bile günahta değildir. Nitekim zina istimna'dan daha büyük bilinen ve aşikare bir günahtır ki Yüce Allah "Mümin erkeklere bakışlarını kısmalarını ve edep yerlerini açmaktan ve zinadan korumalarını söyle! (1)" ve başka...
15 Mart 2019 - 0 yorum
Hz İsa'nın Hayatı "Allah o gün buyuracak ki: "İsa! Hem senin, hem annenin üzerinizdeki nimetimi iyi düşün! Düşün ki: Ben Seni Ruhu'l-kudüsle desteklemiştim. Sen beşikte iken de, yetişkin iken de insanlarla konuşmuştun. Ben sana kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncili öğretmiştim. Sen,...
15 Mart 2019 - 0 yorum
Armut Dibine Düşer Ne Demek? Hani demiştikya ağaç yaş iken eğilir. Bak Sadi Şirazı ne güzel demiş: "İş görmeden ücret istemek ne mümkün! Gaflet uykusuna yatanları kendi hallerine bırakma ki yarın yaptıklarından pişman olmasınlar. Tandır kızgın ateşteyken ekmeklerini pişirmeyenlere benzer onlar....
14 Mart 2019 - 0 yorum
İşveren Namaza İzin Vermezse Hani sizler diyorsunuz ya; çalıştığım iş yeri namaz kılmama izin vermiyor, oysa izin verseydi namaz kılardım (ki izin verse de kılmayacaktır muhtemelen), ibadet ederdim ama işten çıkarılmaktan korktuğum için ister istemez patronun dediğini yapıyorum ve namaz kılmıyorum....
14 Mart 2019 - 0 yorum
Her insan çocuk sahibi olmayı istediği gibi, her insanda ama az ama çok anne ve babalık duygusunu tatmak ister. Ama yapılan yanlış çocuk istemekte değil isteme şeklindedir. İsterken de istemeniz değil istediğiniz şekil önemlidir. Geçmiş bölümlerde de anlatıldığı üzere siz...
30 Eylül 2018 - 0 yorum
Tevbe Nedir Nasıl Yapılır? İlim adamları nasuh tövbeyi şu şekilde tanımlamaktadırlar:"Kişinin hali hazırda günahtan vazgeçmesi, geçmişte yaptıklarına pişman olması,gelecekte de onu yapmamayı kararlaştırmasıdır. Eğer bu günahında bir insanın hakkı söz konusu ise,ona da uygun bir şekilde hak sahibine vermesi ile olur...
28 Haziran 2018 - 0 yorum
Evlilikle İlgili Tavsiyeler Eşlerin Birbirlerini Görmesi : İslam'i ve ahlaki kurallara uygun olmak sureti ile eşlerin birbirlerini görmesi ve halvet konumu olmaması şartı ile birbirleri ile konuşması caizdir. İşte balık baştan kokar atasözü burda çok önemli.Karşı taraftan ne beklentiniz varsa,ne istiyorsanız,ne...
31 Mart 2018 - 0 yorum
Bananecilik Her ne kadar bildiğini iddia etse de,kitap nedir,sünnet nedir bilmeyenlerin dediği 'her koyun kendi bacağından asılır' sözünün aslı ve geçerlilik hükmü yoktur.Çünkü bu kitaba da terstir sünnete de terstir ve bu düşünce ve mantık tamamen İslam dinine zarar vermek isteyenlerin,İslam'ı...
18 Mart 2018 - 0 yorum
Yetiş Ya Resulüllah "Artık,Peygamber'e ve iman edenlere düşen,zalimlere aldırmadan Allah'ın kendileri için açmış olduğu engin yola/şeriata uymaktır.Zira herkes ne yaparsa,sonuçta kendine yapmış olacaktır.İnkar etmek de gerçekleri yok etmek anlamına gelmez.İnkar etmenin sonuçlarından kurtulmak anlamına hiç gelmez.Çünkü adil bir yargıç ve ihtilafların...
18 Mart 2018 - 0 yorum
Koşar Adımlarla Ölüme Doğru Gitmek Tek olan Allah'tan başka ilah yoktur.O'nun ortağı yoktur.Mülk O'nundur,hamd O'nadır.Can veren de can alan da O'dur.O diridir,asla ölmez.Hayır O'nun elindedir.O her şeye kadirdir.Allah'tan başka ilah yoktur.Nimet,lütüf ve güzel övgü sahibidir.Biz yalnız O'na ibadet eder,dini yalnız O'na...
18 Mart 2018 - 0 yorum
Fakirliğin Fazileti Ve Zenginliğin Tehlikeleri "Ariflerden bir zat şöyle demiştir:İnsanlar üç sınıftır: 1-) Ahireti sebebiyle dünyayı ihmal edenler ki onların hali kazananlar=fa'izün derecesidir. 2-) Ahireti için dünyalık kazananlar ki bunların hali de kurtulanlar=nacun derecesidir. 3-) Dünya sebebiyle ahireti ihmal edenler ki bunların hali de helak olanlar= halikün...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Yolculuk Nereye Ayet Ve Hadisler Işığında Allahım,bizi sapan ve saptıran değil,doğru yolda olup kurtuluşa ulaştıranlardan, düşmanlarından uzaklaştırıp dostlarına yaklaştıranlardan, sana kulluk edenleri Senin rızan için sevip,Sana karşı gelenlere yine Senin rızan için düşmanlık besleyen kullarından eyle....(Hz Muhammed)(s.a.v) Nitekim insanı insan yapan özelliklerden...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Bir Kıssa "Güneş katlanıp dürüldüğünde,yıldızlar (kararıp) döküldüğünde,dağlar sallanıp yürütüldüğünde,geve develer salıverildiğinde,vahşi hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde,denizler kaynatıldığında,ruhlar (bedenlerle) birleştirildiğinde,diri diri toprağa gömülen kıza, hangi günah sebebiyle öldürüldüğü sorulduğunda,(amellerin yazılı olduğu) defterler açıldığında,gökyüzü sıyrılıp alındığında,cehennem tutuşturulduğunda ve cennet yaklaştırıldığında, kişi neler getirdiğini...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Şeytanla Anlaşma Yaptın Ya Sonra "Mahşer günü;haklının haksızdan,suçlunun suçsuzdan,iyinin kötüden, müminin münafıktan ve kafirden ayırt edileceği gündür.O gün bütün insanlar mahşer yerinde ve Cenab-ı Allah'ın huzurunda hesap vermek üzere toplanacaklardır (1)" "Muhakkak ki Biz,elçilerimize ve iman edenlere dünya hayatında ve şahitlerin huzura...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Şeytanın İğvası Yüce Allah buyuruyor ki; "Peygamber size ne verirse onu alın. Size neyi yasak etti ise, ondan uzak durun (1)" şeklinde buyurmuş. ancak insan zamanla beraber kendisi de değişti.İşine geleni aldı,işine gelmeyeni almadı.İşine geleni kendisine geldiği gibi yorumladı gelmeyeni ise...
Sonraki Sayfa »