Kuran Yurdu

"Kişisel Blog Yazıları" ile Etiketlenen Konular

13 Mart 2018 - 0 yorum
Nimete Ve Allah'a Şükür "Muhakkak ki: Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık (1)" ve o Allah ki size iki göz,iki kulak,iki el,iki ayak vermişken,alemlere rahmet olarak gönderilen Hz Muhammed (s.a.v)'in ümmeti olma şerefi ile sizi şereflendirmişken ve size de sahip...
13 Mart 2018 - 0 yorum
Allah'ın Verdiği Nimetlere Nasıl Şükrederiz "Gazilerin nefes nefese koşan,Koşarken tırnaklarıyla kıvılcımlar saçan,Sabah erkenden baskın basan,O esnada tozu dumana katan, Derken düşman kuvvetinin ortasına dalan atlar hakkı için ki:Gerçekten insan, Rabbine karşı çok nankördür! (1)" ve yaptığı bu nankörlükte de "Kendisi de...
11 Mart 2018 - 0 yorum
İlim Öğrenmenin Önemi Ve Fazileti Hakkında Bir sağdan soldan duyma bilgilerle bilmişlik taslayabilir.Aslında bu duyduklarının belki biri doğru ise beşi yanlıştır ve bu yanlış üzerine de bir ömür geçirir.Merak edip de araştırma gereği duymadığı için ve yine aynı şekilde bir defa...
11 Mart 2018 - 0 yorum
Fe Eyne Tezhebun'a Cevap Geçmiş bölümlerde İmanın esasları batıni,İslamın esasları ise zahiridir diye bir ifade kullanmıştık.Evet kişinin gerçek manada Allah'a, ahiret gününe,meleklere, kitaplara,peygamberlere ve kadere inanıp inanmadığını bilemezsin.İnanıyor gibi görünüyordur ama belkide aslında inkar ediyordur.Bu konular Allah ile kul arasındaki mevzulardır.Bizler...
11 Mart 2018 - 0 yorum
Kaybettiğimiz Kutsal Emanetler Hamd,kullarına merhamet eden,kalplerini inanç parıltıları ve dini vazifeler ile doldurup aydınlatan Yüce Allah'a mahsustur.Salat,doğruya ulaştırıcı,alemlerin ,yaratılmışların,yaratılanların ve yaratılacak olanların efendisi ve en üstün insanı olan Hz Muhammed (s.a.v)'in,ilim ve takva ile donanmış olan al ve ashabına olsun. Yüce Allah...
11 Mart 2018 - 0 yorum
Aleyhine Delil Olarak Kullanılabilir Allah'ım cenneti vaad etmen ve cehennemle korkutman da gerçektir.Huzurunda hesaba çekilmek de gerçektir. Kıyametin geleceğine ve bütün ölülerin dirileceğine hiç bir şüphe yoktur.Hayatım bu inanç üzere devam ediyor.İnşallah bu inanç ile ölecek ve inşallah bu inanca sahip...
9 Mart 2018 - 0 yorum
Cemaat Ve Tarikatlar Hakkında Özdeyiş "Alimler;İnsanlara Allah'ın yolunu,dünyanın geçici,ahiretin baki olduğunu ve bunun önemini anlatırlar.Halkın çoğu bilgisiz, şehvet ve nefsin yoluna girmiştir.Gerçekten Allah'ın yolunu bildiren bir mürşid (aydınlatıcı) bulamazlarsa saflıktan kurtulmaları da güçleşir.Bu durumu fark eden,bu gaflet uykusundan uyanan kimseler olur.Fakat...
9 Mart 2018 - 0 yorum
Uhrevi Kurtuluş İçin Nefsinize Uymayın "Allah'tan başkasına tapan kimse,bütün hak ve özgürlüklerinin taptığı varlığın iradesine teslim etmiş demektir. Söz gelimi şeytan emreder;o da o emri kayıtsız şartsız yerine getirir ve zaman zaman da belki ödülünü alır.Fakat şeytanın teşvik ve ödülleri ilk...
8 Mart 2018 - 0 yorum
Ilımlı İslam Olmaz Ama Ilımlı Müslümanlığı Başardılar Nitekim zamane alimlerini yani Cemaat Ve Tarikatlar adlı konu başlığını yazarken ilmi televizyonda, yazılı veya görsel medya da arayanlar,cemaat ve tarikatlarda arayanlar ya helak olmuştur yada helak olma yolunda ilerlemektedirler.Her ne kadar istisnai kişi...
8 Mart 2018 - 0 yorum
Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki; "Kendilerinden önce gelip geçmiş milletlerin başlarına gelen olaylara dair haber onlara ulaşmadı mı? Nuh kavminden, Âd, Semud ve İbrâhim kavminden, Medyen halkından ve şehirleri yerle bir edilen toplumdan haberdar olmadılar mı? Onlara peygamberleri açık deliller...
8 Mart 2018 - 0 yorum
"Bir millet kendilerinde bulunanı değiştirinceye kadar Allah'ın onlara verdiği nimeti değiştirmeyece- ğinden dolayıdır (Enfal'53).Yüce Allah, hükmündeki adalet ve dengesinden bahsederek herhangi bir kimseye verdiği bir nimete ancak işlediği bir günah sebebiyle değişiklikte bulunacağını ifade ediyor Nitekim yüce Allah başka bir...
7 Mart 2018 - 0 yorum
Her insanın hayatında inişli-çıkışlı,acı-tatlı,hüzünlü-mutlu günler olmuştur ve olmaya devam edecektir.Bunlar hayatın kaçınılmaz gerçekleridir.Ama az ama çok bunlarla iç içe olmak sureti ile yaşamını sürdüreceksin.Kim bilir belki 3 gün huzurlu iken 5 gün huzursuz olursun,beş gün huzurlu iken bir gün huzursuz...
7 Mart 2018 - 0 yorum
Hz İsa döneminde zina suçu işleyen bir kadının zina yaptığı iddiası üzerine ancak şahitle ıspatlanamadığı için recm edilip edilmemesi konusunda Hz İsa (a.s) tereddüt gösterince yanında bulunanlar kadının recm edilmesi gerektiğini ısrarla söyleyerek Hz İsa (a.s)'ın kafasını karıştırınca Hz İsa...
6 Mart 2018 - 0 yorum
"İnsanlardan öyleleri var ki: Ey Rabbimiz! Bize dünyada ver, derler. Böyle kimselerin ahiretten hiç nasibi yoktur. Onlardan bir kısmı da: Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru! derler.İşte onlar için, kazandıklarından büyük...
5 Mart 2018 - 0 yorum
Allah Teala;hem sevgide hem diğer hususlarda kendisine ortak istemediği gibi için;insanı gerek canıyla gerek malıyla gerekse ailesiyle imtihan eder.Nitekim gelen rivayetler doğrultusunda tam olarak hatırlayamasam da mana olarak Resulüllah (s.a.v):Allah bir kulunu sevdi mi onda ne mal bırakır ne aile...
5 Mart 2018 - 0 yorum
"İnsanlar iman ettik demeleri ile bırakılıverileceklerini ve imtihan edilmeyeceklerini mi sandılar (a).Burada soru inkar sorusudur.Yani şanı yüce Allah'ın mümin kullarını -Sahih hadiste belirtildiği gibi- sahip bulundukları imana göre belalarla sınanması kaçınılmaz bir gerçektir.İnsanlar arasında ibtilası (sınanması) en çetin olanlar nebilerdir,sonra...
5 Mart 2018 - 0 yorum
Fakirliğin Fazileti Ve Üstün Derecesi "Fakirin zengine üstünlüğü noktasında dikkate alınacak bir husus da şudur:Yaratılmışların en üstünü Allah Resulü'dür.O'nun yoluna katılan,yakınlaşan ve benzemeye çalışan da elbette üstün olacaktır. Çünkü O,misal alınmaya en layık olanıdır.Bir diğeri de fakirlerdir. Zira Allah Teala onları...
5 Mart 2018 - 0 yorum
Adamın biri Resulüllah'a gelerek:Ya Resulüllah,seni seviyorum deyince,Allah Resulü (s.a.v):O zaman fakirliğe hazır ol cevabını verince aynı adam bu sefer de Allah Tealayı'da seviyorum deyince Resulüllah (s.a.v); Öyleyse imtihana hazır ol cevabını verdi. Nitekim Salihlerden biri:"Allah sevgisinin alameti Kur'an sevgisidir.Allah ve Kur'an sevgisinin alameti ise Allah...