"Kişisel Blog Yazıları" ile Etiketlenen Konular

17 Şubat 2019 - 0 yorum
İşveren Namaza İzin Vermezse Hani sizler diyorsunuz ya; çalıştığım iş yeri namaz kılmama izin vermiyor, oysa izin verseydi namaz kılardım (ki izin verse de kılmayacaktır muhtemelen), ibadet ederdim ama işten çıkarılmaktan korktuğum için ister istemez patronun dediğini yapıyorum ve namaz kılmıyorum....
30 Eylül 2018 - 0 yorum
Tevbe Nedir Nasıl Yapılır? İlim adamları nasuh tövbeyi şu şekilde tanımlamaktadırlar:"Kişinin hali hazırda günahtan vazgeçmesi, geçmişte yaptıklarına pişman olması,gelecekte de onu yapmamayı kararlaştırmasıdır. Eğer bu günahında bir insanın hakkı söz konusu ise,ona da uygun bir şekilde hak sahibine vermesi ile olur...
28 Haziran 2018 - 0 yorum
Evlilikle İlgili Tavsiyeler Eşlerin Birbirlerini Görmesi : İslam'i ve ahlaki kurallara uygun olmak sureti ile eşlerin birbirlerini görmesi ve halvet konumu olmaması şartı ile birbirleri ile konuşması caizdir. İşte balık baştan kokar atasözü burda çok önemli.Karşı taraftan ne beklentiniz varsa,ne istiyorsanız,ne...
31 Mart 2018 - 0 yorum
Bananecilik Her ne kadar bildiğini iddia etse de,kitap nedir,sünnet nedir bilmeyenlerin dediği 'her koyun kendi bacağından asılır' sözünün aslı ve geçerlilik hükmü yoktur.Çünkü bu kitaba da terstir sünnete de terstir ve bu düşünce ve mantık tamamen İslam dinine zarar vermek isteyenlerin,İslam'ı...
20 Mart 2018 - 0 yorum
Allah'ın Emaneti Olan Çocuklarımız Her insan çocuk sahibi olmayı istediği gibi,her insanda ama az ama çok anne ve babalık duygusunu tatmak ister.Ama yapılan yanlış çocuk istemekte değil isteme şeklindedir.İsterken de istemeniz değil istediğiniz şekil önemlidir.Geçmiş bölümlerdede anlatıldığı üzere siz Allah'a münaccat...
18 Mart 2018 - 0 yorum
Her Koyun Kendi Bacağından Asılır(Mış) Vaybe Yüce Allah buyuruyor ki ;"Bir toplum kendinde olan durumu değiştirmedikçe, hiç şüphe yok ki, Allah da o toplumda olan hali değiştirmez (1)"."Allah;iman edip salih iş yapan hiç bir insanı,nefsine uyup doğru yoldan sapmadığı sürece...
18 Mart 2018 - 0 yorum
Yetiş Ya Resulüllah "Artık,Peygamber'e ve iman edenlere düşen,zalimlere aldırmadan Allah'ın kendileri için açmış olduğu engin yola/şeriata uymaktır.Zira herkes ne yaparsa,sonuçta kendine yapmış olacaktır.İnkar etmek de gerçekleri yok etmek anlamına gelmez.İnkar etmenin sonuçlarından kurtulmak anlamına hiç gelmez.Çünkü adil bir yargıç ve ihtilafların...
18 Mart 2018 - 0 yorum
Koşar Adımlarla Ölüme Doğru Gitmek Tek olan Allah'tan başka ilah yoktur.O'nun ortağı yoktur.Mülk O'nundur,hamd O'nadır.Can veren de can alan da O'dur.O diridir,asla ölmez.Hayır O'nun elindedir.O her şeye kadirdir.Allah'tan başka ilah yoktur.Nimet,lütüf ve güzel övgü sahibidir.Biz yalnız O'na ibadet eder,dini yalnız O'na...
18 Mart 2018 - 0 yorum
Fakirliğin Fazileti Ve Zenginliğin Tehlikeleri "Ariflerden bir zat şöyle demiştir:İnsanlar üç sınıftır: 1-) Ahireti sebebiyle dünyayı ihmal edenler ki onların hali kazananlar=fa'izün derecesidir. 2-) Ahireti için dünyalık kazananlar ki bunların hali de kurtulanlar=nacun derecesidir. 3-) Dünya sebebiyle ahireti ihmal edenler ki bunların hali de helak olanlar= halikün...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Yolculuk Nereye Ayet Ve Hadisler Işığında Allahım,bizi sapan ve saptıran değil,doğru yolda olup kurtuluşa ulaştıranlardan, düşmanlarından uzaklaştırıp dostlarına yaklaştıranlardan, sana kulluk edenleri Senin rızan için sevip,Sana karşı gelenlere yine Senin rızan için düşmanlık besleyen kullarından eyle....(Hz Muhammed)(s.a.v) Nitekim insanı insan yapan özelliklerden...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Bir Kıssa "Güneş katlanıp dürüldüğünde,yıldızlar (kararıp) döküldüğünde,dağlar sallanıp yürütüldüğünde,geve develer salıverildiğinde,vahşi hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde,denizler kaynatıldığında,ruhlar (bedenlerle) birleştirildiğinde,diri diri toprağa gömülen kıza, hangi günah sebebiyle öldürüldüğü sorulduğunda,(amellerin yazılı olduğu) defterler açıldığında,gökyüzü sıyrılıp alındığında,cehennem tutuşturulduğunda ve cennet yaklaştırıldığında, kişi neler getirdiğini...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Şeytanla Anlaşma Yaptın Ya Sonra "Mahşer günü;haklının haksızdan,suçlunun suçsuzdan,iyinin kötüden, müminin münafıktan ve kafirden ayırt edileceği gündür.O gün bütün insanlar mahşer yerinde ve Cenab-ı Allah'ın huzurunda hesap vermek üzere toplanacaklardır (1)" "Muhakkak ki Biz,elçilerimize ve iman edenlere dünya hayatında ve şahitlerin huzura...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Şeytanın İğvası Yüce Allah buyuruyor ki; "Peygamber size ne verirse onu alın. Size neyi yasak etti ise, ondan uzak durun (1)" şeklinde buyurmuş. ancak insan zamanla beraber kendisi de değişti.İşine geleni aldı,işine gelmeyeni almadı.İşine geleni kendisine geldiği gibi yorumladı gelmeyeni ise...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Şiir İle İlgili Ayet Ve Hadisler Müzikte olduğu gibi aynı şekilde de şiirlerin hepsine ve tümüne de karşı değiliz.Nasıl ki hayvanlar bile otlayacağı otu yerken seçici davranıyorlarsa;aynı şekilde de insanlarda dinlediği müzikte ve şiir konusunda da aynı hassasiyeti göstermelidir.Nasıl ki hayvan...
17 Mart 2018 - 0 yorum
İşte Onlar Hidayetten Ve Mağfiretten Vazgeçip Zahmette huzur Buldular Bakara 175 X,Y,Z olarak sıfat sıfat ayırmıyorum.Mükellef olan,yani aklı başında olan her insan şayet; Halkın vaadini Hakk'ın vaadine tercih edecek olursa bu durumda Hakk'ın vaadini ikinci plana atıp,Halkın vaadini birinci plana almış...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Yanlış Bir Hayat Felsefesi Önceki bölümlerde de geçtiği üzere Yüce Allah Hz Adem'i en üstün sıfatta yaratırken kendisine bir takım emir, yasaklar ve yükümlülükler yüklemiştir ki bunlardan ilk emir ve yasak da kendisi cennette iken ,Yüce Allah'ın kendisine yasakladığı ağaca yaklaşmaması...
17 Mart 2018 - 0 yorum
İslam Düşmanlarına Karşı Uyanık Olun Siz sizden yapılması istenen ve uzak durulması emredilen konuları yerine getirmeyip de bunlarda zaafiyet gösterip uzak durmadığınız zaman;bu sefer karşınızda bekleyen art niyetli insanların ve İslam düşmanı olan kişilerin eline kendinizi savunduğunuz ve lazım olduğu zaman...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Nefis Mücadelesi "Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin, şeytanın peşine düşmeyin; zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır (1)"Çünkü şeytan, sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman sayın (2)" Yüce Allah (c.c) insanlara,şeytanın kendilerine apaçık bir düşman olduğunu , kendisiyle arkadaşlık...
Sonraki Sayfa »