"Kin Güdmek Hased Etmek" ile Etiketlenen Konular

15 Nisan 2018 - 0 yorum
Kin Beslemenin Zararları Ve Kin Tutmaktan Dolayı Ortaya Çıkan Hastalıklar Nelerdir Bil ki öfkesini arzusuyla yenen kişi huzur içindedir.Ama acizlik ve çaresizlik karşısında kızgınlığını yenenin,o öfke toplanıp düğüm yapar.Buna kin denir.Resulüllah buyurur ki:' Mü'min kindar olamaz' demek ki kin öfkeden doğar.Kinden sekiz...
16 Aralık 2017 - 0 yorum
İyi muamele ve yumuşak huylu olmak kabul edilmiş,öfke ve şiddet ise reddedilmiştir.Şiddet,öfkenin,yumuşak huylu ve güler yüzlü olmak ise güzel ahlakın belirtisidir.Hiddetlenmenin sebebi öfke olaabileceği gibi,şiddetli hırs ve hükmetme isteği de olabilir. Hilm,güzel ahlakın meyvesidir.Güzel huylu olabilmek için de öfke ve...
16 Aralık 2017 - 0 yorum
Yaradılıştan gelen yumuşaklık,öfkelendikten sonra öfkeyi yenmekten çok daha makbul bir huydur.Hiç şüphesiz,öfkeli yaradılışı olmayan kimsenin,hiddetiyle mücadele etmesine gerek yoktur.Öfkeli insanların öfkelerini yenmeleri için büyük bir çalışmaya girme mecburiyetleri vardır.Fakat hiddetine karşı gele gele,bu durum kendisinde bir adet,alışkanlık haline gelir ve...
16 Aralık 2017 - 0 yorum
İnsan herhangi bir nedenle kızarsa,o kızgınlığın gereğine kapılıp da yanlış bir iş yapmamalıdır.Gadab,bir insanda meydana çıkınca,tedavisi ilim ve iyi amel ile olur.İlimle altı tedavi şekli vardır.Bunlar; 1-) Hiddeti yenmek için,affın,yumuşak huyun,dayanıklılığın üstünlükleri ile ilgili olarak vereceğimiz haberleri göz önüne alarak sevap kazanmak...
16 Aralık 2017 - 0 yorum
"Yüce Allah buyuruyor ki;Hani o kafirler,kalplerindeki cahiliyet gayretlerine sarıldıkları sıra;Allah Resulünün ve müminlerin üzerine manevi huzuru indirdi de onlara takva kelimesini ilham etti ve tutmalarını sağladı (Fetih Süresi'26)" Allah batıla öfkelenmeden,kafirlerin ortaya koydukları çalışmadan doalyı onları nasıl yerdiyse,sukünet,ağırbaşlılık ve alçak gönüllülükleri...
16 Aralık 2017 - 0 yorum
Uğradığın bütün haksızlıklara,benzeriyle karşılık vermen doğru değildir.Mesela;senin gıybetini yapanı gıybet etmen,sana sövene sövmen ve buna benzer onun yaptığı günahlara misliyle karşılık vermen doğru değildir.Kısas ve ödenmesi lazım gelen şey,şeriatın,dinin tesbit edip belirlediği konulardır.Kötü söze kötü sözle karşılık verilmez Sevgili peygamberimiz buyuruyor...
16 Aralık 2017 - 0 yorum
1-) Bir kısım görüşler,gadabın tamamen giderilebileceğine,nefsi terbiyeden gayenin bu olduğuna ve nefsi terbiye etmek gereğine inanıyor. 2-) Diğer bir bölüm ise,ilaçla ve sonradan herhangi bir etki sebebiyle gadab'ı değiştirmenin mümkün olmadığını söylüyor.Bu iki görüşte tam değildir,zayıftır.En doğru olan görüş,şimdi izah edeceğimiz görüştür. İnsanoğlunun hoşlandığı,hoşlanmadığı,sevdiği...
16 Aralık 2017 - 0 yorum
Hasedin gereğinin tersini yapmakla,hasedi hakimiyet altına almaktır. Mesela,kıskançlığın,düşmanını kötülemek istediği zaman övmeli,kibrine karşı alçak gönüllü olmalı,sahibine özür beyan etmeli,eğer vermemeyi teklif ederse vermeye çalışmalıdır.Bunun mecburiyet karşısında böyle yapıldığını gören hased edilen kimse,bundan memnun kalarak onu sevmeye başlar.Böylece karşılıklı sevgi başlar...
16 Aralık 2017 - 0 yorum
Haset edilen kimsenin, hasedin karşılığı olarak dünyada ve ahirette faydalandığı da ortadadır. Dinde kazandığı fayda;senin zulmüne uğrayıp mazlum olmasıdır.Hele çekememezliği artar da o adamı diline dolar,adamın kötülüğünü konuşur, bozgunculuk eder,onun kusurlarını açığa çıkarırsan,işte bunlar senin o adama hibe ettiğin hediyelerdir.Yani böyle...
16 Aralık 2017 - 0 yorum
Hased; Kalbin en büyük hastalıklarından biridir.Kalp hastalıklarının tedavi aracıda ilim ve ameldir. Haset hastalığının tedavisinde kullanılan ilim;hasedin hem dünya hem din bakımından ilk zararının kendine olacağını bilinendir.Dünyalık bakımından da,dini bakımdan da hasedin kıskanılana bir zararı yoktur.Hatta hased edilen kardadır.Bunu kalp...
16 Aralık 2017 - 0 yorum
Acizliği dolayısıyla öcünü alamayan kimselerin öfke ve hiddetleri içlerine saklanır ve kin halini alır.İçinden ona nefret duyguları besler,devamlı kızar ve fırsatını bekler.Bu durum öyle devam eder ki,sonunda mü'mine yakışmayan kötü bir huy ortaya çıkar.Çünkü Peygamberimiz (s.a.v): Mü'min kinci değildir buyurmaktadır. Kin;...
16 Aralık 2017 - 0 yorum
Münafesenin (gıpta etmenin) sebebi;kendisinde  nifaset bulunan bulunan bir şeyi sevmektir.Bu dini konuda olursa,Allah'ın sevgisi ve itaat isteğidir.Dünya ile ilgili olursa,onun sebebi dünya nimetlerinden hoşlanmak ve bu dünyalıklaarın kendinde bulunmasından zevk almaktır.Biz şimdi yerilen (kötülenen) kıskançlığın sebeplerini gözden geçireceğiz: Kıskançlığı (hasedi) artıran...
16 Aralık 2017 - 0 yorum
Hased kin'in;kin de öfke ve hiddetin bir sonucudur.Kısaca ifade edecek olursak, hased (çekememezlik),öfkenin dalından çıkan başka bir daldır.Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki; Üç şey vardır ki bunlardan kimse kendini kurtarmaz; . Kötü zan . Uğursuzluk . Haset (çekememezlik)tir. Size bunlardan kurtuluş çarelerini öğreteyim mi? Kötü zanna...
16 Aralık 2017 - 0 yorum
Hased,ancak başka birine verilen bir nimete karşı olur.Hased;adamın varlığını çok görüp yok olmasına sevinmek şeklinde de tarif edilebilir.Allah,eğer bir kardeşini herhangi bir şeyle nimetlendirmişse,burada senin için iki durum vardır: 1-) Bu nimeti kardeşine çok görüp,nimetin ondan çıkmasını istemektir.Bu da hasedin ta kendisidir. 2-) Nimetin...