"Kaza Ve Kadere İman Etmek" ile Etiketlenen Konular

9 Kasım 2018 - 0 yorum
Bu noktada ortaya çıkan meşhur bir mesele vardır.Duaya konu olan şey kader olarak belirlenmişse,kul duasında o şeyi dilese de,dilemese de gerçekleşmesi kaçınılmazdır.Kader olarak belirlenmemişse,kul duasında o şeyi ister dilesin,ister dilemesin gerçekleşmeyecektir! Bir grup insan bu meselenin doğruluğuna kanaat getirerek duayı terk...
26 Eylül 2018 - 0 yorum
Allah'ın Senin Hakkında Takdir Ettiği Şey Senin Allah'tan İstediğin Şeyden Daha Hayırlıdır Senin kendi arzularına göre bir konuda ısrarcı davranman şaşılacak bir durumdur.Bu arzulara her ulaşamadığında senin ısrarın daha da artıyor.Böyle yapmakla senin isteklerinin kabul olmamasının iki hikmetten dolayı reddedildiğini unutuyorsun. Birincisi...
27 Ağustos 2018 - 0 yorum
Dua Kaderi Değiştirir Mi? Soru : Allah (c.c),takdir ettiği kaderimizi bizim duamızla,isteğimizle ve uğraşmamızla değiştirir mi yoksa ne kadar uğraşsak takdir-i İlahi değişmez mi? Cevap : Cenab-ı Hakk'ın takdiratı iki kısıma ayrılmaktadır 1- Kaza-i Mübrem : Lehh-i Mahfuz'da tesbit edilmiş bulunduğundan burada...
17 Temmuz 2018 - 0 yorum
Allah'tan Razı Olup Allah'tan Gelene Rıza Göstermek Ve Bunun Sonuçları 1- O,Rabbini bilen ve O'na karşın hüsn-i zan sahibi olandır.Üzerinde tatbik ettiği kaza ve kaderler hakkında O'nu suçlamaz.Allah'a olan hüsn-i zannı hallerin nazarında eşit olmasını ve Efendisi (c.c)'nin kendisi için seçmiş...
14 Nisan 2018 - 0 yorum
Kader Ve Şeytan Rabbine karşı şeytana arka çıkan,nefsiyle bir olup Allah'a düşman kesilen kimselere yazıklar olsun ! Bu kişi günah konusunda Cebri,taat konusunda ise Kaderidir.Bu kişi,görüş sahibi olmaktan aciz,eline geçen fırsatları hoyratça harcayan,kendine fayda sağlamaya engel ve sürekli Cenab-ı Hakk'ın takdirini kınayan...
12 Nisan 2018 - 0 yorum
Kaderin Kaderle Tedavi Edilmesi Emir gemisiyle denize açılan kulun görevi i kader dalgalarıyla çarpışmak ve onların birine , bir diğeriyle karşı çıkmak , kaderi kaderle gidermektir.Yoksa helak olur.Bu hal , sabırlı ariflerin halidir. Örnek arif şeyh Abdülkadir Geylani'nin şu sözünde kasdettiği de...
12 Nisan 2018 - 0 yorum
Mutaffifin Süresi Tefsiri Allah'a ve ahiret gününe inanmak,insanı her türlü alçaklıktan koruduğu gibi kötülük yapmasına da engel olur ve elini kolunu bağlar ki bu yüzden de Allah'a,ahiret gününe,öldükten sonra dirilmeye,hesaba, cennete,cehenneme insanan insan da kötülük yapamaz.Bunun yanında nefisler azgınlık yapamaz,şehevi arzuları...
28 Mart 2018 - 0 yorum
Kadere Rıza Göstermek Kendisine verilen nimetleri kimin nasıl kullanacağı ve nasıl bir tutum geliştireceği konusu,ilahi sınavın konusunu oluşturmaktadır.Ayrıca insanlar arası tanışma,yardımlaşma ve dayanışma açısından bu farklılaşmanın gerekli olduğu da bir başka gerçektir. Durumundan,kendisine verilenlerden,başına gelenlerden hoşnutsuz olmama,şikayet ve sızlanmadan vazgeçme,hak ve kaderine...
20 Mart 2018 - 0 yorum
Evlilik Zaman Kader Midir Evlilik kader midir ? sorusu çok garip bir sorudur.Çünkü böyle bir soru Allah bu iki kişinin evleneceğini ezelde biliyor muydu? demektir. Evliliğin kader olmaması için Allah'ın evlenen iki kişiden habersiz olması gerekir.Bu ise ilmi her şeyi,her mekan ve her...
10 Mart 2018 - 0 yorum
Kader Ve Allah'ın Dilemesi Bireysel davranışlarda bir eylem kişi tarafından seçilip yapıldığı,kişinin seçimine göre de Allah bu eylemi yarattığı ve bundan dolayı onu sorumlu tuttuğu gibi toplumsal davranışlar da -fertlerin davranışlarının toplamı ve bileşkesi olduğu için- toplumun tercihleri doğrultusunda yüce Allah...
29 Ocak 2018 - 0 yorum
1.MESELE="Şifa ve fayda.Allah Teala'nın kulu için takdir ettiği hususlardır.İlaçlara koyduğu faydalar,hikmetinin inceliklerinden olup bunu yalnız O bilir.İlaçlar da,diğer yaratılmışlar gibi O'nun eserleridir.Onları,iyileşme sebepleri kılan yalnız O'dur.Bunların yaratılışı ve tedavi edici özellikleri,tabiplerin işi değildir.Tabipler,sadece bunları hazırlayarak hasta ile Yaratıcı arasında vasıta...
29 Ocak 2018 - 0 yorum
1.MESELE=İki çeşit irade vardır ki,bunlardan birisi külli iradedir ki bu yüce Allah'ın tüm kainat için geçerli olan dilemesidir,sorgulanamaz, müdahale edilemez ve gayba kapalı olduğu için bilinemez.Diğeri ise cüz-i iradedir ki bu da her bireyin kendisini ilgilendiren ve sorumlu tutulduğu irade...
29 Ocak 2018 - 0 yorum
1.MESELE=Yüce Allah her canlıya kendini savunabilmesi için gerekli silahlar,kendini yönlendirebilmesi içinde akıl yada ç güdü vermiştir. Nitekim hayvanklar kendilerini savunabilmeleri için çeşitli donanımlara sahiptir.Kimisi zehire,kimisi pençe,kimisi iğne ucu gibi gagalar, kimiside tırnaklara vb ve kendilerine zararı dokunabilecek olayları hissetmeleri içinde...
29 Ocak 2018 - 0 yorum
1.MESELE=Kur'an-ı Kerim'de direk şu sizin kaderinizdir,bu sizin kaderinizdir yada tam anlamı ile kaderle ilgili ifade çok az yerlerde geçmektedir.Ancak bu kader inancına inanmayacağız,inanmayalım demek değildir.Benzetmede hata olmasın.Allah Resulü (s.a.v) kadere inanılması gerektiğini buyurmuş ve bunların imanın esasları arasında olduğunu hepimiz...
29 Ocak 2018 - 0 yorum
1.MESELE=Yüce Allah buyurdu ki:"Sana Kitab'ı indiren O'dur.Onun (Kur'an'ın) bazı ayetleri muhkemdir ki,bunlar Kitab'ın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir.Kalplerinde eğrilik olanlar,fitne çıkarmak ve onu te'vil etmek için ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Halbuki onun te'vilini ancak Allah bilir.İlimde yüksek payeye erişenler ise,'ona...
29 Ocak 2018 - 0 yorum
1.MESELE=Hiç kimse yüce Allah'ın kendisi için geçmişinde bilmediği gibi ne şimdisinde nede geleceğinde yani kapalı olan gayba dair konular hakkında hiçbir bilgisi olmadığı için,bilmediği şeye göre hareket edemeyeceğindendir ki; bildiği konulara göre,emredilen emir ve yasaklara göre hareket etmesi mecburidir ve...
29 Ocak 2018 - 0 yorum
1.MESELE=Ve Rabbin dedi ki:"Ve hatırla, o zamanı ki: Meleklere demiştir ki: Âdem'e secde ediniz. Onlar da hemen secde ettiler. İblis müstesna, cin tâifesinden idi. Rabbinin emrinden çıkıverdi. Şimdi benden gayrı onu ve onun zürriyetini dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin...
28 Ocak 2018 - 0 yorum
1.MESELE=Ve Rabbin dedi ki:"Ta, Sin, Mim. Bunlar, apaçık kitabın ayetleridir.Sana Musa ile Firavun'un kıssasından bir kısmını gerçek şekliyle okuyacağız, iman eden bir kavim için.Şüphe yok ki, Firavun, o yerde azdı ve ahalisini bölük bölük etti onlardan bir taifeyi zayıf düşürmek...
Sonraki Sayfa »