Kuran Yurdu

"Kaza Ve Kadere İman Etmek" ile Etiketlenen Konular

29 Ocak 2018 - 0 yorum
1.MESELE="Şifa ve fayda.Allah Teala'nın kulu için takdir ettiği hususlardır.İlaçlara koyduğu faydalar,hikmetinin inceliklerinden olup bunu yalnız O bilir.İlaçlar da,diğer yaratılmışlar gibi O'nun eserleridir.Onları,iyileşme sebepleri kılan yalnız O'dur.Bunların yaratılışı ve tedavi edici özellikleri,tabiplerin işi değildir.Tabipler,sadece bunları hazırlayarak hasta ile Yaratıcı arasında vasıta...
29 Ocak 2018 - 0 yorum
1.MESELE=İki çeşit irade vardır ki,bunlardan birisi külli iradedir ki bu yüce Allah'ın tüm kainat için geçerli olan dilemesidir,sorgulanamaz, müdahale edilemez ve gayba kapalı olduğu için bilinemez.Diğeri ise cüz-i iradedir ki bu da her bireyin kendisini ilgilendiren ve sorumlu tutulduğu irade...
29 Ocak 2018 - 0 yorum
1.MESELE=Yüce Allah her canlıya kendini savunabilmesi için gerekli silahlar,kendini yönlendirebilmesi içinde akıl yada ç güdü vermiştir. Nitekim hayvanklar kendilerini savunabilmeleri için çeşitli donanımlara sahiptir.Kimisi zehire,kimisi pençe,kimisi iğne ucu gibi gagalar, kimiside tırnaklara vb ve kendilerine zararı dokunabilecek olayları hissetmeleri içinde...
29 Ocak 2018 - 0 yorum
1.MESELE=Kur'an-ı Kerim'de direk şu sizin kaderinizdir,bu sizin kaderinizdir yada tam anlamı ile kaderle ilgili ifade çok az yerlerde geçmektedir.Ancak bu kader inancına inanmayacağız,inanmayalım demek değildir.Benzetmede hata olmasın.Allah Resulü (s.a.v) kadere inanılması gerektiğini buyurmuş ve bunların imanın esasları arasında olduğunu hepimiz...
29 Ocak 2018 - 0 yorum
1.MESELE=Yüce Allah buyurdu ki:"Sana Kitab'ı indiren O'dur.Onun (Kur'an'ın) bazı ayetleri muhkemdir ki,bunlar Kitab'ın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir.Kalplerinde eğrilik olanlar,fitne çıkarmak ve onu te'vil etmek için ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Halbuki onun te'vilini ancak Allah bilir.İlimde yüksek payeye erişenler ise,'ona...
29 Ocak 2018 - 0 yorum
1.MESELE=Hiç kimse yüce Allah'ın kendisi için geçmişinde bilmediği gibi ne şimdisinde nede geleceğinde yani kapalı olan gayba dair konular hakkında hiçbir bilgisi olmadığı için,bilmediği şeye göre hareket edemeyeceğindendir ki; bildiği konulara göre,emredilen emir ve yasaklara göre hareket etmesi mecburidir ve...
29 Ocak 2018 - 0 yorum
1.MESELE=Ve Rabbin dedi ki:"Ve hatırla, o zamanı ki: Meleklere demiştir ki: Âdem'e secde ediniz. Onlar da hemen secde ettiler. İblis müstesna, cin tâifesinden idi. Rabbinin emrinden çıkıverdi. Şimdi benden gayrı onu ve onun zürriyetini dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin...
28 Ocak 2018 - 0 yorum
1.MESELE=Ve Rabbin dedi ki:"Ta, Sin, Mim. Bunlar, apaçık kitabın ayetleridir.Sana Musa ile Firavun'un kıssasından bir kısmını gerçek şekliyle okuyacağız, iman eden bir kavim için.Şüphe yok ki, Firavun, o yerde azdı ve ahalisini bölük bölük etti onlardan bir taifeyi zayıf düşürmek...
28 Ocak 2018 - 0 yorum
İmanın kısımlarından olan kader ve cüzi irade,İslamiyet'in ve imanın son sınırını gösteren,hale ve vicdana dair birer meseledir.İlmi ve nazari değildir.Yani,her şeyi,hatta amellerini ve nefsini Cenab-ı Hakk'a vere vere sonunda imtihan ve mesuliyetten kurtulmaması için cüzxi irade müminin önüne çıkıyor ve...
28 Ocak 2018 - 0 yorum
Eğer denilse ki:Madem insanın cüzi iradesinin yaratma kabiliyeti yok ve elinde bir emr-i itibari,yani farazi bir şey olan gayret etmekten başka bir şey bulunmuyor.Nasıl oluyor da Kur'an-ı Mucizü'l Neyan'da insan,yerlerin ve göklerin Halık'ına karşı asi ve düşman olarak tarif ediliyor?...
28 Ocak 2018 - 0 yorum
Soru = Kader ile insanın cüzi iradesi nasıl bir arada bulunabilir? Cevap Birincisi=Kainatın intizam ve denge diliyle hikmetine,adaletine şahitlik ettiği Hakim ve Adil Zat,elbette insana mükafat veya ceza vesilesi olacak,mahiyeti bilinmeyen bir cüzi irade vermiştir.O Adil'i Hakim'in pek çok hikmetini bilmediğimiz...
28 Ocak 2018 - 0 yorum
Yüce Allah Kitabı Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır;"Her nefis, kazandığına karşılık bir rehindir (Müddessir'19". Başka bir ayet-i celilede ise "Herkes kazandıklarına karşı bir rehindir. (Tur Süresi'19)" şeklinde buyurmaktadır.Evet herkes ne yapmışsa,kendi iradesi dahilinde,kendi aklı ile yapmıştır ve bunları yaparken de Rabb'inin...
28 Ocak 2018 - 0 yorum
Soru=Olacak bir şey olduktan sonra ona üzülmenin yersiz ve fuzuli olduğunu söylediniz.Niçin fuzuli olsun? O da mukadder değil mi? Zira üzüntü için bir sebep takdir edilmiştir.Sebep tahakkuk edince üzüntünün meydana gelmesi takdir edilmiştir.Sebep tahakkuk edince üzüntünün meydana gelmesi de zaruri...
28 Ocak 2018 - 0 yorum
Zaman sandığı denen ve namaz vakitlerini bildiren aleti belkide görmüşsünüzdür.Görmediysen kısaca anlatayım.alet şu parçalardan meydana gelmiştir: İçinde belli miktarda su bulunan silindir Bu silindirin içindeki suyun üstüne konmuş içi boş bir bab Bir ucu boş kaba bağlanmış,diğer ucu da silindirin...