"İslam’da Tesettür Meselesi" ile Etiketlenen Konular

14 Kasım 2018 - 0 yorum
Bir kadının kocası,kendisine mahrem olan kimseler ve Müslüman kadınlar dışındaki kimselere karşı avret mahalleri ; yüz,el ve ayakları hariç bütün vücududur.Bu verilen ölçü Hanefi Mezhebinin genel görüşüdür.Diğer mezheplere göre ise kadının ayakları da avrettir.Hanefi Mezhebinde kadının yüzünü örtmesinin gerekli olup-olmadığı...
23 Eylül 2018 - 0 yorum
Evde Tesettür Nasıl Olmalı Cevap: Soruda erkek-kadın diye bir ayırım yapmadığınız için biz de cevabı mutlak bir ifade ile vermeye çalılşacağız. Dinimizin hükümlerine göre,erkek veya kadın vücudundan örtülmesi gereken uzuvların kapatılması, melaikeye karşı saygının icabı ve dini hükümlere bağlılığın ifadesidir. Açılmasının...
2 Eylül 2018 - 0 yorum
Cilbab Kelimesinin Kökeni Aslı Ve İçeriği,Kur'an-ı Kerim'e Göre Cilbab Ahzab Süresi 59. Ayet Meali = Ey Peygamber ! hanımlarına,kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, dışarı çıkarlarken cilbablarını üzerlerine alsınlar.Böyle yapmaları,onların tanınmaları ve eziyet görmemeleri için en uygun bir tedbirdir.Allah çok bağışlayıcıdır çok...
15 Temmuz 2018 - 0 yorum
Başı Açık Gezmek Caiz Midir? Soru : Kadının ev içinde veya ev dışında başı açık olarak dolaşması caiz midir? Cevap : Ergin mümin bir kadının ev içinde yalnız başına veya baba-oğul ve erkek kardeş gibi mahrem bir hısmının yanında başı açık olarak...
12 Temmuz 2018 - 0 yorum
Soru : Bir kadının mahrem kısımları veya yabancı erkek yanında örtünme sınırı nedir? Erkek için kendi cinsleri veya yabancı kadınlar yanında hangi ölçüde örtünmesi gerekir? Cevap : Kadın ve erkeğin örtmesi gereken ve başkasının bakması caiz olmayan yerlerine avret yeri denir. Erkek...
11 Temmuz 2018 - 0 yorum
Soru : Kadının avret sayılan uzuvları hangileridir? a- Topuklar dahil olmak üzere incikler b- Sarkmış haldeki göğüsler c- İki kulak d- Dirseklerle beraber pazular e- Dirsekler dahil,bileğe kadar olan iki kol f- Gerdan g- Baş (saç) h- Boyun i- Omuzlar Kaynak : Mehmet Emre / Fetvalar / C:2 /...
7 Temmuz 2018 - 0 yorum
Soru : Kadının giyeceği elbise ile İslami tesettürün kamil bir manada yerine gelmesi için,elbisede aranacak vasıflar nelerdir? Cevap : Elbisenin kumaşı,altını gösterecek kadar ince olmamalı ; kalın kumaştan yapılsa bile vücuda tıpatıp uyacak kadar dar olmamalı ve erkeğe mahsus bir giysi...
7 Temmuz 2018 - 0 yorum
Soru : Kadının erkeğe karşı tesettürü nasıl olmalı ve bu hususta nelere dikkat göstermelidir? Cevap : Bir kadının kendisine yabancı olan bir erkek ile oturup kalkması haram bulunmaktadır.Ancak şahidlikle veya hakimin karşısına çıkma zamanında zaruret miktarınca erkeğe görünmesine dinimiz müsade etmiştir.Zaruretler...
6 Temmuz 2018 - 0 yorum
Soru : Müslümanın gayi müslimlerden ayrı özel bir giysi şekli var mıdır? Cevap : Müslüman erkek veya kadına bir stil ve aynı model ile örtünme zorunluluğu getirilemez.Çünkü Allah'ın elçisi giysinin şekil ve modeli üzerinde durmamıştır.Dört halife döneminde İslam'ın sınırları genişlemiş ve...
2 Temmuz 2018 - 0 yorum
Soru : Kur'an'da kadının nasıl örtünmesi istenmektedir? Saçlarda örtünme kapsamına giriyor mu? Cevap : İslam'dan önce Mekke toplumu kadınları örtünmeye riayet etmez.Hatta Kabe'yi çıplak olarak tavaf ederlerdi.Bu yüzden örtünmeyi bildiren şu ayet Mekke döneminde inmiştir. 'Ey Ademoğulları! Her mescide girişinizde zinetinizi...
29 Mayıs 2018 - 0 yorum
Müslüman kadının dikkat edeceği ve üzerinde titizlikle duracağı vazifelerden biri de,dışarıya çıkarken vücut hatlarını belirtmeyecek şekilde kalın ve bol elbise giymek ve ince,dar ve şeffaf elbise giymemelidir. Malumdur ki İslamın nazarında tesettür etmekten,yani elbise giymesinden maksat çevrenin fitnesini uzaklaştırmaktır.Fitnenin uzaklaştırılması ancak...
8 Mayıs 2018 - 0 yorum
Tesettüre Giren Birisi Kıyafet Seçiminde Nelere Dikkat Etmelidir Örtünün El Ve Yüz Dışında Bütün Bedeni Örtmesi : Kadınların el-yüz ve ayakları dışında,sarkan saçları dahil bütün bedenleri namazda veya yabancı erkeklerin yanında örtülmesi gerekli olan avret yerleridir.El ve yüzün bir fitne korkusu...
7 Mayıs 2018 - 0 yorum
Kur'an Ve Sünnette Göre Tesettürün & Örtünmenin Delilleri İnsanın örtünme ihtiyacının ilk insan Adem ve Hava ile başladığı,çıplaklığın çirkin bir şey olduğu şöyle belirtilir : 'Ey Ademoğulları! Şeytan ana ve babanızı kötü yerlerini göstermek için elbiselerini soyarak nasıl cennetten çıkardıysa,sizi de...
15 Nisan 2018 - 0 yorum
Eşinin Tesettürü Konusunda Erkeğin Görevleri Örtünmeden maksat edeptir. Edebin hedefi insanı terbiye etmek ve ona şeref vermektir. Örtü ve edep içindeki insan sürekli ibadet halindedir, rahmet altındadır; kulluk yapmaktadır ve sevap almaktadır. Edepli insan hem günahlardan korunur hem de ateşten. Sonuç...
4 Nisan 2018 - 0 yorum
Örtü Bir Çeşit Emniyettir Her farz gibi örtü de yüce Allah'ın bir emanetidir. Kadın ve erkeğe örtüyü yüce Allah emanet etmiştir. Onu koruyanı Allah dünyada fitneden, âhirette ateşten korur. Onu ihmal eden hesaba çekilir ve kendisine, ''Niçin avret yerlerini yabancıların yanında...
4 Nisan 2018 - 0 yorum
Örtünmek Nedir Dinimizde erkeğin ve kadının avret yerlerini örtmesi konusu tartışma götürmeyecek derecede açık, kesin ve şekli belirli bir hükümdür. Fakat son zamanlarda değişik sebeplerle tartışma konusu yapılmaya başlanmıştır. Biz de bu konudaki şüpheleri gidermek için bu temel farzın ne olduğunu...
3 Nisan 2018 - 0 yorum
Örtünmenin Sınırı Örtünmenin amacı bakılması haram olan yerleri kapatmaktır. Bu yerler kadınlarda el ve yüz dışında bütün bedenidir. Zor durumda ayaklar için de ruhsat vardır. Kadın namazda veya yabancı erkeklerin yanında eli ve yüzü hariç bütün bedenini örtmelidir. Örtü altından sarkan...
17 Mart 2018 - 0 yorum
İşte Onlar Hidayeti Bırakıp Dalaleti,Mağfireti Bırakıp Azabı Satın Almışlardır Bakara Süresi 175 Ayet Allah'ım...!!!.Peygamberin Muhammed,dostun İbrahim,sırdaşın Musa,kelime ve ruhundan olan İssa hürmetine;Musa'ya inen Tevrat,İsa'ya inen İncil,Davud'a inen Zebur,Muhammed'e inen Kur'an hürmetine;bütün peygamber yaptığın vahiy hürmetine;yaratıklar üzerindeki kaza ve takdirin,Senden isteyenlere verdiğinin,zengin...
Sonraki Sayfa »