"İslam’da Meleklere İman" ile Etiketlenen Konular

1 Ocak 2019 - 0 yorum
Meleklerin Varlığına İnanmanın Faydaları 1- Yaptığı her davranışın kayıt altına alındığını bilir ve günahlardan uzak durur 2- Meleklerin hep çevresinde olduğunu hisseder, onların varlıklarından destek alır, yalnızlık duygusundan kurtulur 3- Meleklerin bütün müminler gibi kendisi için de dua ettiklerini bilir, zor ve sıkıntılı...
18 Nisan 2018 - 0 yorum
Kur'an'a Göre Meleklerin Mahiyeti Özellikleri Ve Yetenekleri Melek ; haber götüren elçi,haberci,güç ve kuvvet anlamlarına gelir.Kur'an da tekil ve çoğul (melaike) şeklinde çokça zikredilir.Allah'a imandan sonra iman esaslarının ikincisi olarak Kur'an da yer almıştır.İslam'ın en temel inanç esaslarından biri olan meleklere...
7 Ocak 2018 - 0 yorum
Kainatta çok büyük bir yer işgal eden gezegenimizde binlerce çeşit hayat ve yaşama şekli mevcuttur.Tam bu noktada akla şöyle bir soru gelebilir :Acaba ; yeryüzünde vaziyet böyle iken, dünyadan çok daha büyük yıldızların,gezegenlerin ve sistemlerin kendi şartlarına uygun canlı ve...
7 Ocak 2018 - 0 yorum
Meleklerin sayısını ancak Allah bilir.Kur'an da ve hadislerde meleklerin sayıları hakkında açık bir bilgi mevcut değildir.Ancak Kur'an'ın "Göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir (Fetih Süresi'4,7)" şeklindeki beyanlarından hareketle,sayılamayacak kadar çok olduklarını söylememiz mümkündür. Biz bazı melekleri isim ve icraatleriyle tanımaktayız.Bazılarını ise,sadece...
7 Ocak 2018 - 0 yorum
Melekleri bize bir çok özelliği ile tanıtan Kur'an-ı Kerim,onların nasıl bir unsurdan yaratılmış oldukları hususunda bilgi vermez.Onlarla ilgili bu bilgiyi biz,Hz Peygamber (s.a.v)'in hadislerinde görmekteyiz.Bir hadis-i şerifte "Cinlerin ve şeytanların ateşten,Hz Adem'in topraktan/çamurdan, meleklerin ise nurdan yaratıldığı (Müslim / Zühd...
7 Ocak 2018 - 0 yorum
Yüce yaratıcı tarafından meleklere verilen görevleri Kur'an ayetlerinin ve bazı hadis-i şeriflerin ışığında şöyle sıralayabiliriz 1:==)) Allah'ı her biri eksik ve yanlış mülahazadan tenzihe etmek.O'na gece gündüz övgü ve şükranda bulunmak ve O'nu,O'na yaraşır bir biçimde takdis etmek (yüceltmek).Nitekim Kur'an-ı Kerim de;"Hatırla...
7 Ocak 2018 - 0 yorum
Melekler bizim zahiri duyularımızla algılanabilecek maddi bir yapıya sahip olmamaları yönüyle gayb alemine ait varlıklardır.Bunun için de haklarında duyularla değil,peygamberlerin verdikleri haberlerle bilgi sahibi olunur. Yüce Allah! Gaybın son habercisi son peygamberi Hz Muhammed'e (s.a.v) vahyetmiş olduğu kitabında,bize meleklerden bahseder ve...
7 Ocak 2018 - 0 yorum
Allah'a ve ahiret hayatına inanma gibi,meleklerin varlığına inanmanın da insan hayatı üzerinde önemli etki ve yansımaları söz konusudur. Bunları şöyle özetleyebiliriz; 1:==)) Her insan, kıymetli bir sözünün veya işinin veya bir kabiliyetinin unutulup gitmesini önlemek, takdir edilmesini sağlamak için, şiir yazarak, kitab...
7 Ocak 2018 - 0 yorum
Melekler gibi cinler ve şeytanlar da beşere ait zahiri duyu organlarıyla algılanamayan, varlığı gerek Kur'an da gerekse hadisler de açık bir içimde haber verilen varlıklardır.Bu itibarla onların varlığını inkar etmek,anlamları gayet açık olan ayet ve hadisleri inkar anlamına gelir. CİNLER Madde...