"İslam’da Evlilik Meseleleri" ile Etiketlenen Konular

23 Haziran 2018 - 0 yorum
Evlenilecek kadında esas olarak aranması gereken husus dindarlıktır : Eğer kadın nefsini korumada din yönünden zayıfsa kocasını azarlar ve hayatı ona zehir eder.Bu durumda kocası ona birşeyler söyleyip durumunu düzeltmeye kalksa,dert içinde kalmaya devam eder.Bir şey söylemeyip susmuş olsa namusunu...
22 Haziran 2018 - 0 yorum
1- Helal para kazanmaktan aciz olmaktır ki söz konusu afetlerin / tehlikelerin en güçlüsü ve en büyüğüdür.Çünkü helal para kaznmak zor bir iştir.Hatta bazen evli kişi elini kendisine ait olmayan şeye uzatır.Hadiste şöyle buyrulmuştur : 'Kıyamet gününde şöyle nida edilir...
20 Haziran 2018 - 0 yorum
Soru : Eşimin yumurta kanalları kapalı olduğu için normal yolla çocuk sahibi olamayacağımız tıbben belirlendi.Ancak benden alınacak sperm hücresi ile karımdan yumurtalık hücresi bir tüpte döllendikten sonra eşimin rahmine nakledildiği takdirde çocuk sahibi olabileceğimiz uzmanlarca ifade edildi.Bu yolla çocuk sahibi...
17 Haziran 2018 - 0 yorum
Soru : Anne karnında teşekkül eden ceninin,kürtaj adı verilen tıbbi bir operasyonla aldırılması caiz midir? Cevap :Doğum kontrolü ve buna bağlı olarak kürtaj işleminin batı ülkelerinde yayılamsı İngiliz iktisat bilgini ve bir Anglikan rahibi olan Thomas Robert Malthus'un (1766-1934) öne sürdüğü...
10 Haziran 2018 - 0 yorum
1- Nikahın birinci faydası çocuktur.Bu fayda,evlenmenin meşru kılınma sebebinin aslıdır.Çünkü evlenmekten maksat,neslin devamıdır.Onlara yem atmada kuşlara cömertlik yapmak gibi,şehvet de neslin devamını sağlamak üzere teşvik edici ve harekete geçirici bir unsur olarak yaratılmıştır.Bununla beraber sonuçların meydana gelmesi sebeplere muhtaç değildir.Çocuk...
7 Haziran 2018 - 0 yorum
Soru : Bazı kimseler fazla çocuk yapmamak için çeşitli önlemlere başvuruyorlar.Fazla çocuk olmasını engellemek için doğum kontrolü yöntemlerine başvurmak caiz midir? Cevap : Günümüzde doğum kontrolü meselesi yalnız Türkiye'nin değil,bütün dünya milletinin üzerinde durduğu bir konudur.Evlenmek,Hz Peygamber'in sünnetlerindendir.Evliliğin çeşitli hikmetleri vardır.Bunları...
4 Haziran 2018 - 0 yorum
Soru : On yıl evlendikten sonra boşanan eşlerin birisi üç yaşında erkek,diğeri dört yaşında kız çocukları vardır.Bu çocuklar hangi anneye mi yoksa babaya mı verilmelidir ve bu çocukların bakım sorumluluğu kime ait olmalıdır? Cevap : Bir erkek evlenince hanımının ve küçük...
31 Mayıs 2018 - 0 yorum
Soru : Bazı yörelerde erkek çocuğu üstün tutuluyor.Sevgi ,ilgi,mal , bağış gibi konularda ona kız çocuğundan daha fazla önem veriliyor.Bu caiz midir? Cevap : Erkeği ve kadını yaratan,dilediğine erkek,dilediğine de kız çocuğu veren yüce Allah'tır.Bu konuda doğuma kadar götürülen tartışma Allah'ın...
29 Mayıs 2018 - 0 yorum
Soru : Uzun yıllar çocuk sahibi olamayan eşlerin öncelikli olarak ne yapması gerekir? Cevap : Mü'min,öncelikle dünya hayatında olan herşeyin yüce Allah'ın dilemesiyle meydana geldiğine inanır.Rızkı veren,dilediği zaman daraltıp genişleten,serveti veren ancak dilediği zaman geri alan,dilediği aileye çocuk veren,dilediği zaman da...
28 Mayıs 2018 - 0 yorum
İstibra ; Temizlenmek ve temize çıkmayı istemek demektir.Bir fıkıh terimi olarak ise ; evlilik dışı cinsel birleşmede,kadının evlenmek istemesi üzerine gebe olup olmadığının anlaşılması için beklemesi gereken süreyi ifade eder. Soru : Kadının evlilik dışı cinsel bileşme sonucu gebe kalmış oluur...
24 Mayıs 2018 - 0 yorum
Kocası vefat eden kadın,gebe ise iddeti doğumla sona erer.Eğer kadın gebe değilse,onun iddeti dört ay on gündür.Delili şu ayettir: 'İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri kendi başlarına dört ay on gün beklerler (Bakara 234)'.
24 Mayıs 2018 - 0 yorum
Soru : Bir adam karısına ilk defa 'Sen üç defa boşsun' dese,sonra ona dönse ; daha sonra ikinci defa olmak üzere yine 'Sen üç defa boşsun' dese ve yine eşine dönse ; sonra üçüncü defa yine 'Sen üç talakla boşsun'...
24 Mayıs 2018 - 0 yorum
1- Anne sütünün çocuk doğar doğmaz (ilk on dakika içinde) verilmesi,teneffüs ve idrar yollarının infeksiyonlarına karşı,çocuğun korunmasını sağlar.Çünkü bu ilk emme mikropsuz ortamda dünyaya gelen bebeğin,özellikle ağız ve mide-bağırsak sistemi iç zarları (gastro-istestinal mukozaları)nın koruyucu bir madde ile (sekretuar IgA)...
23 Mayıs 2018 - 0 yorum
Çoğunluk İslam fakihlerine göre,bir annenin kendi çocuğunu emzirmesi menduptur.Ancak emzirmek istemediği takdirde aşağıda belirteceğimiz istisnalar dışında kaza yoluyla emzirmeye zorlanamaz.Çünkü çocuğun emzirilme işi nafaka kapsamına girer ve bu da çocuğun babası üzerine vaciptir.Bu yüzden koca,karısını emzirmeye zorlayamaz.Çünkü 'Emmeyi tamam yaptırmak...
23 Mayıs 2018 - 0 yorum
Bir çocuğu doğuran kadın annesi,nikahlı koca da babası olur.Bu yüzden evlatlık anlamına gelen arapça da'y sözcüğü,nesebi başkasına ait olan çocuğu ise başkasına nisbet etmek anlamına gelir.Da'y'in çoğulu ed'iya'dır. İslam'dan önceki arap toplumu arasında evlat edinme vardı.Bizzat Allah Resulü'de Zeyd b. Harise'yi...
22 Mayıs 2018 - 0 yorum
İslam'da kocaya,eşini üçe kadar boşama yetkisi verilmiştir.Karısını üç defa boşamışsa artık kadının bir başka erkekle geçerli bir şekilde evlenme ve bu ikinci evliliğin talak,fesih veya ölümle sona ermiş olması gerekir.Koca ile eski karısı arasında mevcut bir geçici yasağı ortadan kaldırmaya...
22 Mayıs 2018 - 0 yorum
Bu engeller Kur'an-ı Kerim'in şu ayetinde topluca zikredilmiştir . 'Analarınız,kızlarınız, kız kardeşleriniz,halalarınız , teyzeleriniz,erkek kardeşin kızları,kız kardeşin kızları,süt emziren süt analarınız süt kardeşleriniz,karılarınızın anaları,kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup himayenizde bulunan üvey kızlarınızla evlenmeniz size haram kılındır (Nisa 23)'.Bu ayet*i kerime...
21 Mayıs 2018 - 0 yorum
Evleneceklerin durumuna göre nikahın hükmü farz,vacip,sünnet , haram,mekruh veya mübah kısımlarına ayrılır: 1- Evlenmediği takdirde zinaya düşeceği kesin olan kimsenin evlenmesi farzdır.Ancak bunun için erkeğin mehri verecek ve eşinin geçimini sağlayacak güce sahip olması da gerekir. 2- Yine evlenmezse zinaya düşme tehlikesi...
Sonraki Sayfa »