"İslam" ile Etiketlenen Konular

10 Kasım 2018 - 0 yorum
Peygamberimizin Allah'tan alıp insanlara ulaştırdığı dini kabul eden ve buna gönülden inanan kişiye mümin denir.Kişinin mümin olması,onda birtakım özelliklerin gelişmesi sonucunu doğurur.Örneğin mümin kişi;Allah ve Resulüne düşman olanlarla dostluk etmez.Kazandıklarından Allah yolunda harcar.Namazını kılar,orucunu tutar. Allah'tan başkasına boyun eğmez,yalnızca Rabbine güvenir.Diğer...
8 Kasım 2018 - 0 yorum
İslam,silm-u selamet maddesinden gelip,kulun Allah'a teslim olması,O'nun buyruklarına inkiyat etmesi,salim ve emin bir yola girerek selamete yürümesi,herkese hatta her şeye güven vaad etmesi,elinden dilinden kimsenin rahatsız olmaması manasına gelir İslam ;esasları Allah'ın mesajlarına dayanan ve Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından tebliğ ve...
8 Kasım 2018 - 0 yorum
Tarihin çeşitli devirlerinde insanlara ayrı ayrı peygamberler ve dinler yollayan Allah Teala, son din olarak onlara İslamı ve son Peygamber olarak da Hz. Muhammed'i (s.a.v) göndermiştir. İslam'ın gelmesiyle Yahudîlik ve Hıristiyanlık gibi eski dinlerin hükmü sona ermiştir. Bu, tıpkı, yeni...
8 Kasım 2018 - 0 yorum
Gerçekte, İslam dininin böyle hızla gelişip yayılmasını yalnız kutsal savaşlarla fetihlere bağlamak yetersizdir. Bunda, Hz. Muhammed'in Kur'an aracılığıyla yaydığı ilkelerin ve kuralların gerçeklere uygunluğu, sadeliği, geçerliliği de büyük etken olmuştur. İslam inancında, Hz. İbrahim, Hz. Musa ve Hz. İsa peygamberlerden...
7 Kasım 2018 - 0 yorum
İmanın Şartları Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak Allah’ın meleklerine inanmak Allah’ın kitaplarına inanmak Allah’ın peygamberlerine inanmak Ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye inanmak Kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmak İslam'ın Şartları Kelime-i şehadet getirmek Günde beş vakit namaz kılmak ...
7 Kasım 2018 - 0 yorum
İslam: Allah-u Teala’nın emirlerine boyun eğip, O’nun birliğine ve ibadetinde tek olup hiç bir ortağı olmadığına teslimiyet göstermek, bir olan Allah-u Teala’ya ibadeti, O’nun yüce kitabında ve rasulunun sünnetinde bildirdiği her şeye iman ile birlikte yerine getirmek, bir olan Allah-u...
7 Kasım 2018 - 0 yorum
Dinimizin kolaylık dini olduğuna dair tatbikattan bazı misaller:Dinimizde namaz kılmak için su ile abdest almak mecburiyeti vardır. Ancak su bulunamadığı veya su çok soğuk olup hastalanma ihtimali olduğu hallerde, toprakla teyemmüm yapılır. Toprak su yerine geçer. Dinimiz yolculara; yorgunluk, zaman darlığı...
6 Kasım 2018 - 0 yorum
Allah-u Teala ; Mü'minlere ameli, Kafirlere imanı, Münafıklara ihlası farz buyurmuştur. Zira Kur'an-ı Kerim'de 'Ey insanlar,Rabbinizden korkunuz' ayet-i kerimesini imamımız İmam-ı A'zam (r.a) tefsir edip buyurmuşlardır ki;bu ayet-i kerimedeki (Ey insanlar) hitabı umumidir.Müminlere,kafirlere ve münafıkları içine almaktadır. Böyle olunca manası: 'Ey mü'minler.Allah...
30 Ekim 2018 - 0 yorum
Din insanın aklına,kalbine ve ruhuna hitap ederek davranışlarını insanileştirir,nefsini temizlemesine yardımcı olur Bireysel ve toplumsal hayatın Allah'ın rızasına uygun bir şekilde sürmesini sağlar İnsanın dünyaya niçin geldiği,yaratılış amacının ne olduğu,öldükten sonra neler olacağı gibi konulardaki merakını temin eder,sorularına cevap verir İnsanın Allah'a gönülden...
29 Ekim 2018 - 0 yorum
Dağlar,taşlar , ağaçlar,denizler , balıklar,çiçekler , böcekler,bulutlar , kelebekler,melekler , cinler,dünya,ay , güneş,yıldızlar , gezegenler... Canlı ve cansız ne çoks ayıda ve ne kadar farklı türde varlık yaratmış Rabbimiz! Bunların hepsine belli bir ölçü ve düzen vermiş,her birini ayrı ayrı...
29 Ekim 2018 - 0 yorum
İlk insan,aynı zamanda ilk Peygamber olan Hz Adem'dir.Hz Adem'den bugüne kadar bütün toplumlarda din insanlığın hayatına yön vermiş ; ahlak,hukuk,siyaset , iktisat,aile,eğitim , kültür,medeniyet gibi biyeysel ve toplumsal bütün alanlara kaynaklık etmiştir. Peki hayatımızın merkezinde yer alan,bizim için bu kadar önemli...
25 Ekim 2018 - 0 yorum
İslam dinini diğer dinlerden ayıran belli başlı özellikleri şunlardır 1 - İslamiyet, her asra ve her insana hitap eder, getirdiği esaslar insanlığın bütün ihtiyaçlarına cevap verir. İslam'ın bu cihanşümûl özelliğine Kur'an'da şu şekilde işaret olunur: "Ey Muhammed! Biz seni bütün insanlara...
25 Ekim 2018 - 0 yorum
İslam, Allah’ın insanlar için seçtiği dindir. Kulun yaratılışına uygun ve onun hayrı için ortaya konulmuş ilahi kanunların bütünüdür. İslam, İman ile aynı anlamda kullanılmaktadır. İman, Allah’ın varlığına birliğine ve Hz. Muhammed’in onun kulu ve resulu olduğuna inanmak, bunu kalbiyle tasdik, diliyle ikrar...