"İnfitar Süresi Meali Ve Tefsiri" ile Etiketlenen Konular

11 Mart 2018 - 0 yorum
İnfitar Süresi 4-7 Ayetlerin Açıklaması Ve Tefsiri Yüce Allah buyuruyor ki;"(Onlara (müşriklere): Allah'ın indirdiğine uyun, denildiği zaman onlar, 'Hayır! Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız' dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler? (1)."(Hidayet çağrısına kulak vermeyen) kafirlerin durumu, sadece...
1 Mart 2018 - 0 yorum
İnfitar Süresi Mekki bir süre olup,Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin birinci ve ikinci yıllarında iki bölüm halinde indirilmiştir.Tamamı 19 ayet olan bu süre,adını ilk ayetteki 'semanın yarılması' anlamına gelen 'infitar' kelimesinden dolayı bu adı almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre...
1 Mart 2018 - 0 yorum
Mushaf’taki sıralamaya göre kitabımızın 82., Nüzûl sıralamasına göre 82., Mufassal sûreler kısmının dokuzuncu grubunun dördüncü sûresi olan İnfitâr sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. Âyetlerinin sayısı 19’dur. “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla” Hamd yalnız ve yalnız âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salât ve...
1 Mart 2018 - 0 yorum
Bu mübârek sûre, "Nâziât" sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme'de nâzil olmuştur. On dokuz âyet-i kerîmeyi içermektedir. İlk âyetinde İnfitârı, yâni: Göğün yarılacağını bildirdiği için kendisine bu ad verilmiştir. Bu Sûrede kıyametin vukuunda ne kadar mühim hâdiselerin meydana geleceği bildirildiği için kendisinden...