"İlmihal" ile Etiketlenen Konular

19 Nisan 2018 - 0 yorum
İslam'da Temizlik Kavramı,İslam'a Göre Temizlik Çeşitleri,İslam'da Beden Temizliğinin Önemi,İslam'a Göre Çevre Temizliğinin Önemi,İslam'a Göre Manevi Ve Ruh Temizliği Nedir,Ruh Temizliği Nasıl Yapılır Ruh Temizliği = Batıl inançlardan,gıybet , dedikodu,yalan gibi kötü eğilim ve alışkanlıklardan temizlenerek kalbimizzde imanın,güzel duygu ve düşüncelerin yerleştirilmesi...
16 Nisan 2018 - 0 yorum
Kur'an'da Şeytan Kavramı,Şeytanın Vasıfları,Özellikleri Ve Yetenekleri Şeytan,Kur'anda Allah'ın emrine isyan eden ilk cinsin adı olarak zikredilir.Allah , melekleri ve cinleri,yarattığı insan cinsine ; Adem'e secde etmeye davet ettiğinde,bunu ilk reddeden şeytan olmuştur. Kur'an'ın çeşitli vesilelerle zikrettiği olaylarda şeytan,hep isyankar tavır sergileyen bir...
12 Nisan 2018 - 0 yorum
Kadının Neden Nasıl Ve Niçin Yaratıldı Kadının yaratılışını anlatmadan önce, eşeylik hakikatını anlamak gerekir. Çünkü eşeylik hakikatını anlamak kadının yaratılış meselesinin anlaşılmasını daha kolaylaştıracaktır. Eşeylik, zevciyat, çift yaratılış, eş anlamlı kelimelerdir. Eşeylik hakikatı incelendiğinde ilk görünen manzara, onun kâinatta temel, genel bir...
12 Nisan 2018 - 0 yorum
Kadınların Eğitim Hakkı Daha önce İslâmın erkeğe ilim öğrenmeyi farz kıldığı gibi kadına da farz kıldığını söylemiştik. Bu yüzden kadın eğer eğitim ve öğretimden mahrum kalmışsa, bu hakkını kocasından isteyebilir. Eğer koca tahsilli ise, bu eğitimi karışma kendi vermelidir. Tahsilli değilse,...
12 Nisan 2018 - 0 yorum
Allah Kadını Neden Yarattı Hakikat gözüyle bakıldığında kadın, dünyada denge için yaratılmıştır. Yüce Allah kadınla hayata, cemiyete, yuvaya ve özellikle erkeğe denge vermiştir. Ayrıca yüce Allah her şeyi çift yaratarak ancak kendisinin tek olduğunu ve hiç kimseye muhtaç olmadığını fiilen de...
11 Nisan 2018 - 0 yorum
Gece İbadetine Kalkmak 1-) Kalbin Müslümanlara kin beslemekten,bid'at'lerden,fuzuli dünya işlerinden uzak olması.Kalbi dünya işleriyle dolu olan kimse,gece ibadetine kalkamaz.Hatta kalksa bile yine dünya işlerini düşünür.Huzur için de ibadet edemez.Hep kuşku içinde kılar. 2-) Ahireti düşünmekten kalbin korku ile dolu olması.İnsanoğlu ahiretin güçlüklerini ve cehennemin...
11 Nisan 2018 - 0 yorum
İnsani Sorumluluğun Ve Cezaların Şahsiliği İslam anlayışında her insan,bireysel hayatında bağımsızdır ; davranışları yalnızca kendisini bağlar.Bir kimse,başka birinin yaptıklarından dolayı sorumlu sorumlu tutulamaz.Toplumda herkes eşit haklara sahip olup,kimsenin bir diğeri üzerinde mutlak güç ve yetkisi yoktur. Kur'an,her erkek ve kadının birey olarak...
9 Nisan 2018 - 0 yorum
İslamiyet'in Hayata Bakışı İnsan dünyaya imtihan için gönderilir.İnsanın hayatı bir imtihandan ibarettir.Bu çok önemli husus,Kur'an'da çok net bir şekilde ifade edilmiştir: "Hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağını denemek için,ölümü ve hayatı yaratan O'dur.O azizdir,gafurdur (üstün kudret sahibidir,affı ve mağfireti boldur (1)" Dünya daimi...
9 Nisan 2018 - 0 yorum
İslam'i Çağrı İslam dini,İlahi dinlerin sonuncusu ve asli hüviyetini muhafaza eden yegane dindir.İslam'ı tebliğ ve temsil eden Hz Muhammed Mustafa (s.a.v) 'de peygamberliğin son halkasıdır. Peygamber (s.a.v) din adına son sözü söylemiştir.Peygamberliği yalnızca belli bir toplum ve millet için olmayıp,bütün insanlık alemi...
7 Nisan 2018 - 0 yorum
İnsan Hakları İslam anlayışı temelde,bütün insanları bir ve aynı kabul ettiği gibi dünyaya gelen her insan için genel geçer doğal bazı hakları da kabul eder.Sadece insan olması bakımından doğuştan sahip olunun temel hak ve hürriyetler,Yüce Allah'ın insana bir armağanı,bağışı ve iyiliğidir.Bunlar...
5 Nisan 2018 - 0 yorum
Kadına Verilen Siyasi Haklar Kur’an’da kadınların siyasi haklarına dair işaret edilmemiştir ancak dolaylı yoldan atıfta bulunan,işaret eden ayetler vardır ki onları da şu şekilde açıklayabiliriz Kadının siyasi haklarına Kur'anı Kerim'de açıkça işaret edilmemektedir. Ancak, dolaylı olarak işaret eden ayetler vardır. Gerek Kur'an...
5 Nisan 2018 - 0 yorum
İslam'da Kadının Şahitliği İslam hukuku, kadınlar tarafından bilinen ve kadınlarla ilgili meselelerde kadınların şahitliğini küfi sayar. Had (Allah'ın hakkı olarak yine O'nun tarafından tayin edilen cezadır. Zina, hırsızlık ve içki içmenin cezası gibi yaralamak ve öldürmek kısas, suretiyle insana karşı yapılan...
4 Nisan 2018 - 0 yorum
İnsan Yapısı Ve Anatomisi İnsan bedeninde,soğukluk,sıcaklık , yaşlılık ve kuruluk olması bakımından alemin asıl unsurlarına,cisim olması bakımından da madenlere benzer Gıda alıp beslenmesi ve büyümesi bakımından bitkiler gibidir.Acı ve zevk duyması,kendini savunması bakımından hayvanlara benzer.Hilekarlık ve kötülük yapması,insanları aldadıp kötü yola sürüklemesi...
4 Nisan 2018 - 0 yorum
İslam Öncesi Arap Kadını İslam’ın ilk dönemlerinde arap kadınları ile günümüz kadınları arasındaki uçurum ve bu uçurumun sebepleri Nübüvvet asrında dini ilmin öğrenilmesi büyük-küçük ,erkek ve kadınlar için genel idi.Kadınlar Kur'an öğrenirler,hadisler rivayet ederler,ibadetlere devamlı gelirler,mescitlerde saflar halinde namaz kılarlar,hutbe ve vaazları...
2 Nisan 2018 - 0 yorum
Hz Muhammed Ve Müslümanlık İnsan,gerek beden yapısı bakımından,gerekse ruhsal ve manevi yapısı bakımından en güzel bir şekilde yaratılmış ve yaratıkların hepsine üstün kılınmıştır. İnsan,aklıyla,düşüncesiyle , konuşmasıyla,bilgisiyle , yetenekleriyle,çalışarak ilerleyebilme kapasitesiyle eşsiz bir varlıktır.Bu bakımdan İslam,insanı saygıdeğer bir varlık olarak görür. İslam dini,kuvvetli bir...
2 Nisan 2018 - 0 yorum
İmanın Tanımı İmanın hakikati ve özü kalbin tasdikidir.Kalbin tasdiki imanın değişmeyen asli unsurudur.İmanla bilgi arasında çok yakın bir ilişki söz konusudur.Her inanan kişi,neye inandığını bilir fakat her bilme inanmayı gerektirmez. İnanılacak esaslarla ilgili bilgiye iman denilebilmesi için,kişinin gönlünde ve kalbinde hür iradeye...
31 Mart 2018 - 0 yorum
Hz Muhammed'in Soyu Ve Hayatı Sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v),20 Nisan 571 yılında Pazartesi günü Mekke'de doğdu. Babası Abdullah Annesi Amine Dedesi Abdülmuttalib Büyük dedesi Vehb Babaannesi Fatıma Anaannesi ise Berre'dir. Peygamber Efendimiz,İbrahim'in (a.s) duasına,İsa'nın (a.s) müjdesine,annesi Amine'nin de rüyasına erişmiştir.Hz İbrahim,Kabe'yi...
28 Mart 2018 - 0 yorum
Kadere Rıza Göstermek Kendisine verilen nimetleri kimin nasıl kullanacağı ve nasıl bir tutum geliştireceği konusu,ilahi sınavın konusunu oluşturmaktadır.Ayrıca insanlar arası tanışma,yardımlaşma ve dayanışma açısından bu farklılaşmanın gerekli olduğu da bir başka gerçektir. Durumundan,kendisine verilenlerden,başına gelenlerden hoşnutsuz olmama,şikayet ve sızlanmadan vazgeçme,hak ve kaderine...
Sonraki Sayfa »