"İlim" ile Etiketlenen Konular

3 Temmuz 2018 - 0 yorum
Nefsime baktığımda gördüm ki düşünceleri saf ve temiz olduğunda,mutat olaylardan ibret aldığında,salihlerin kabirlerini ziyaret ettiğinde,uzleti ve Allah'a yönelten işleri istiyor.Bir gün nefsime dedim ki; Sen benimle bunları konuşmuştun. Peki hedefin nedir? Arzularının nihayeti nedir? Sen benim çölde oturup da hiç bir kimseyle konuşmamamı,cemaatle namaz...
11 Mayıs 2018 - 0 yorum
Farz-ı Kifaye Olan İlimler Bizim konumuzu teşkil eden amaca nispetle ilimler şer'i ve şer'i olmayanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Şer-i olanlar ; Peygamberlerden öğrenilen ilimlerdir ve ne matematikte olduğu gibi akıl,ne tıpta olduğu gibi deney ve ne de dilbilimde olduğu gibi...
5 Nisan 2018 - 0 yorum
İlim Öğrenen Ve Öğretenin Uyması Gereken Edep Kuralları İlim öğrenen kimsenin uyması gereken edep kuralları pek çoktur.Fakat söz konusu edep kurallarının bölümleri arasında dokuz görev yer alır ki bunlar ; Birinci Görev = Öncelikle nefsini çirkin huylardan ve kınanmış sıfatlardan arındırması gerekir.Çünkü...
18 Mart 2018 - 0 yorum
Ne Yanlışlar Ne Hatalar Yaptık ama Farkına Varamadık "Artık,Peygamber'e ve iman edenlere düşen,zalimlere aldırmadan Allah'ın kendileri için açmış olduğu engin yola/şeriata uymaktır.Zira herkes ne yaparsa,sonuçta kendine yapmış olacaktır.İnkar etmek de gerçekleri yok etmek anlamına gelmez.İnkar etmenin sonuçlarından kurtulmak anlamına hiç gelmez.Çünkü...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Yolculuk Nereye Ayet Ve Hadisler Işığında Allahım,bizi sapan ve saptıran değil,doğru yolda olup kurtuluşa ulaştıranlardan, düşmanlarından uzaklaştırıp dostlarına yaklaştıranlardan, sana kulluk edenleri Senin rızan için sevip,Sana karşı gelenlere yine Senin rızan için düşmanlık besleyen kullarından eyle....(Hz Muhammed)(s.a.v) Nitekim insanı insan yapan özelliklerden...
11 Mart 2018 - 0 yorum
İlim Öğrenmenin Önemi Ve Fazileti Hakkında Bir sağdan soldan duyma bilgilerle bilmişlik taslayabilir.Aslında bu duyduklarının belki biri doğru ise beşi yanlıştır ve bu yanlış üzerine de bir ömür geçirir.Merak edip de araştırma gereği duymadığı için ve yine aynı şekilde bir defa...
11 Mart 2018 - 0 yorum
Aleyhine Delil Olarak Kullanılabilir Allah'ım cenneti vaad etmen ve cehennemle korkutman da gerçektir.Huzurunda hesaba çekilmek de gerçektir. Kıyametin geleceğine ve bütün ölülerin dirileceğine hiç bir şüphe yoktur.Hayatım bu inanç üzere devam ediyor.İnşallah bu inanç ile ölecek ve inşallah bu inanca sahip...
10 Mart 2018 - 0 yorum
İlmin Önemi Ve Gerekliliği İmam Gazali Hz'nin dediği gibi;Çocuk Allah'ın anne ve babaya verdiği en büyük bir emanettir.Öyle bir emanettir ki;kalbi tertemiz bir cevherdir. Onun kalbi her türlü şekil ve biçimden etkilenmemiş boş bir vaziyettedir.Kendisine yönelen her şeyi kabule ve meyle...
4 Mart 2018 - 0 yorum
Resulülah (s.a.v) buyurdu ki: İlim öğrenmek her Müslüman'a farzdır Alimler,her Müslüman'a farz olan ilmin ne olduğu hakkında ihtilafa düşmüşlerdir. Kelamcılara göre öğrenmenin farz olduğu ilim kelam ilmidir.Çünkü tevhit ve Allah'ı bilmek ancak bu ilim sayesinde elde edilir. Fakihlere göre öğrenilmesi farz olan...
12 Ocak 2018 - 0 yorum
Kadın-Erkek Herkese Farz Olan İlimler Hz. Resûlullah (s.a.v), erkek-kadın, genç-ihtiyar, evli-bekâr hiçbir ayırım yapmadan şöyle buyurmuştur: ''Şüphesiz, ilim öğrenmek, erkek-kadın her müslümana farzdır.'(1)' Acaba farz olan bu ilim hangisidir? Kısaca şunu söyleyebiliriz: Akıllı olup bulûğa eren her mükellefe, kendisine farz kılınan bütün...
8 Ocak 2018 - 0 yorum
İbn Abbas (r.a) şöyle anlatıyor; Bir keresinde Hz Aişe (r.a) 'nin yanına gittim ve dedim ki : Ey müminlerin annesi ! Geceleri az ibadet edip çok uyuyan bir adam mı,yoksa az uyuyup çok ibadet eden adamı mı seversin? Şöyle cevap verdi; Senin...
24 Aralık 2017 - 0 yorum
İlim Ehlinin Gururlanması Bunlar içinden aldananlar da bir kaç fırkaya ayrılır.Bir bölümü dini ve akli ilimler toplamış,onlar üzerinde araştırma yapmış,onlarla uğraşmış iken,organlarını ihmal edip,onların isyan etmelerine engel olup amel ile terbiye etmemişlerdir.Böyleleri ilimlerine aldanmışlar ve ilimleri sebebiyle kendilerine azab edilmeyeceklerine inanmışlardır.Onlar...
24 Aralık 2017 - 0 yorum
Gizli hastalıkların,alimen kötülenmiş olduklarını bilir,fakat kendilerini beğendiklerinden gizli hastalıklardan uzak olduklarını,kendilerinin böyle bir tuzağa düşmeyeceklerini,bu gibi hastalıkların ilim ehlinde değil,halk arasında bulunabileceğini,kendilerinin Allah katında üstün makam sahibi olduklarını ve bu sebeple de gizli hastalıklardan uzaklaştıklarını zannederler.Kendilerinde kibir,başkan olma sevgisi,fazilet ve...
9 Aralık 2017 - 0 yorum
Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki;İlim öğrenmek her müslümana farzdır Akıllı ve baliğ olan her Müslümanın yapmakla yükümlü olduğu üç şey vardır İtikat (inanmak) Fiil (inandıklarını yapmak) Terk (yasak edilen şeyleri yapmamak) Yaş haddi olarak veya ihtilam olarak erginleşen akıllı bir kimseye ilk farz...
9 Aralık 2017 - 0 yorum
Tasavvuf =Nefsi kulluk alanında koşturmak ve kalbi yüce Rabb'e bağlamak, halktan ihtiyaçları gizlemek ve sıkıntılara göğüs germek,kalbi halk ile beraber olma arzusundan temizlemek, tabiattan gelen kötü ahlâkları terketmek, beşerî sıfatların zararlı etkilerini söndürmek, nefse ait boş dava ve iddialardan uzak...
9 Aralık 2017 - 0 yorum
Evet muhterem kardeşlerim ! Nefsin sıfatı iman etmekle değişmez ise bu nefis belası insanı mahveder.İnsanın hem dünya hem de ahiretini yok eder.Çünkü hak ve hakikat birdir. İnsanoğlunun tavırları,nefislerinin hallerine,akıllarının kemalat derecesine ve Allah'a yakınlıklarına göre değişir.Onun için nefis ve sıfatları bellidir.Bu...
9 Aralık 2017 - 0 yorum
"Ey mutmainne olmuş nefis (huzura kavuşmuş insan)! Sen O'ndan razı, O da senden razı olarak Rabb'ine dön. Seçkin kullarım arasına katıl ve Cennetime gir (Fecr 27-0)" "Ircıi" hitabının tecelliyeti nedir? Her ne olursa olsun ihlas ve itikat başta gelir, ibadet üçüncüye...
9 Aralık 2017 - 0 yorum
Ahiret alimlerinin özelliklerinden birisi de sorulan bir hususta fetva vermek için acele etmemek,işi ağırdan almak ve bu fetvadan kurtuluş yolu aramak için çekingen davranmaktır Eğer sorulan soru hakkında Kur'an,hadis veya icmadan açıkça bilgi sahibi ise cevap verir. Fakat şüphe ettiği bir konuda...
Sonraki Sayfa »