"İlim" ile Etiketlenen Konular

16 Eylül 2018 - 0 yorum
Alim Ve Cahilin Durumu Alimlerden bir grubu gördüm ki günah işliyorlar ve ilimlerinin kendilerine kalkan olacağını zannediyorlar.Oysa bilmiyorlar ki ilim kendilerinin hasmıdır.Allah bir alimin bir günahından önce bir cahilin yetmiş günahını affeder.Çünkü cahil kişi hakka karşı direnmiyor.Alim kişi ise ilminden edep...
2 Eylül 2018 - 0 yorum
Ahiret Alimlerinin Vasıfları Ve Özellikleri Dünyayı hakir , ahireti şerefli ve onları iki kuma gibi görmeleri ve ahireti tercih etmeleri , yaptıklarının söylediklerine uyması , ahirette faydalı olacak ilimlere yönelmeleri , faydası büyük olanları yeğleyip yararı az ilimlerden uzak durmalarıdır. Rivayet edildiğine...
2 Eylül 2018 - 0 yorum
Dünyada Gerçek huzura Kavuşmanın Tek Yolu Dünyanın talebeleri dünya lezzetleri hakkında gafildirler.Oysa dünyadaki lezzet ; ilmin şerefinde,iffetin ziyasında,taassubiyetten uzaklaşmada,kanaat etmede ve faziletli olan şeylerdeki tadı diğer mahlukata tercih etmededir.Yeme ve cinsellikteki lezzet ile ancak cahil insanlar meşgul olur.Oysa bunları elde etmedeki...
31 Ağustos 2018 - 0 yorum
Şüphesiz ki Allah Herşeyi Hakkıyla Bilir Ve Yapar Lezzetlerin tamamı hissi veya aklidir.Hissi lezzetlerin neticesi ve zirvesi nikahtır.Akli lezzetlerin zirvesiyle ilimdir.Bir kimse ikisine birden sahip olmuşsa nihayete ulaşmış demektir.Ben öğrencilere bu iki lezzeti de öneriyorum.Ancak rızık verilen bir öğrencideki rızık alameti...
1 Ağustos 2018 - 0 yorum
Alimlerin Üstünlüğü Ve İlmin Fazileti Kim alimlerin zahitlere üstünlüğünü bilmek isterse Cebrail ve Mikail'in yaratma ile görevlendirilen,ibadet etmek için kıyamda duran meleklere nasıl üstün olduğuna baksın.Onları Allah'ı idrak etme seviyelerine göre O'na daha yakın olmuşlardır.Vahiy geldiği zaman gök ehli tedirgin olurlardı.Ta...
31 Temmuz 2018 - 0 yorum
İlmin Gerekliliği Selin dağlık bölgelere düşman olması gibi,ilim de büyüklenen öğrencilere düşmandır. Zayıfların kendilerini güçlü alimlerin görüşlerine benzetmeleri boş bir şeydir.Bu bir bardağın içine pislik attıktan sonra 'denize her türlü pislik atılırken,benim şu küçük bardağa pislik atmamdan ne çıkar? Koca deniz için...
24 Temmuz 2018 - 0 yorum
İlmiyle Amel Eden Alimler Nice hocalarla görüştüm ki hayat tarzları ve ilmi seviyeleri farklı farklıydı.Ancak sohbetleri en çok fayda veren kısmı ; başkalarından daha az bilgili olsalar da ilmiyle amel edenleri olmuştur Hadisleri ezberleyen ve onları bilen pek çok hocayla görüştüm ancak...
3 Temmuz 2018 - 0 yorum
Nefsime baktığımda gördüm ki düşünceleri saf ve temiz olduğunda,mutat olaylardan ibret aldığında,salihlerin kabirlerini ziyaret ettiğinde,uzleti ve Allah'a yönelten işleri istiyor.Bir gün nefsime dedim ki; Sen benimle bunları konuşmuştun. Peki hedefin nedir? Arzularının nihayeti nedir? Sen benim çölde oturup da hiç bir kimseyle konuşmamamı,cemaatle namaz...
11 Mayıs 2018 - 0 yorum
Herkesin Öğrenmesi Gereken Farz-ı Kifaye Olan İlimler Bizim konumuzu teşkil eden amaca nispetle ilimler şer'i ve şer'i olmayanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Şer-i olanlar ; Peygamberlerden öğrenilen ilimlerdir ve ne matematikte olduğu gibi akıl,ne tıpta olduğu gibi deney ve ne de dilbilimde...
5 Nisan 2018 - 0 yorum
İlim Öğrenen Ve Öğretenin Uyması Gereken Edep Kuralları İlim öğrenen kimsenin uyması gereken edep kuralları pek çoktur.Fakat söz konusu edep kurallarının bölümleri arasında dokuz görev yer alır ki bunlar ; Birinci Görev = Öncelikle nefsini çirkin huylardan ve kınanmış sıfatlardan arındırması gerekir.Çünkü...
18 Mart 2018 - 0 yorum
Yetiş Ya Resulüllah "Artık,Peygamber'e ve iman edenlere düşen,zalimlere aldırmadan Allah'ın kendileri için açmış olduğu engin yola/şeriata uymaktır.Zira herkes ne yaparsa,sonuçta kendine yapmış olacaktır.İnkar etmek de gerçekleri yok etmek anlamına gelmez.İnkar etmenin sonuçlarından kurtulmak anlamına hiç gelmez.Çünkü adil bir yargıç ve ihtilafların...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Yolculuk Nereye Ayet Ve Hadisler Işığında Allahım,bizi sapan ve saptıran değil,doğru yolda olup kurtuluşa ulaştıranlardan, düşmanlarından uzaklaştırıp dostlarına yaklaştıranlardan, sana kulluk edenleri Senin rızan için sevip,Sana karşı gelenlere yine Senin rızan için düşmanlık besleyen kullarından eyle....(Hz Muhammed)(s.a.v) Nitekim insanı insan yapan özelliklerden...
11 Mart 2018 - 0 yorum
İlim Öğrenmenin Önemi Ve Fazileti Hakkında Bir sağdan soldan duyma bilgilerle bilmişlik taslayabilir.Aslında bu duyduklarının belki biri doğru ise beşi yanlıştır ve bu yanlış üzerine de bir ömür geçirir.Merak edip de araştırma gereği duymadığı için ve yine aynı şekilde bir defa...
11 Mart 2018 - 0 yorum
Aleyhine Delil Olarak Kullanılabilir Allah'ım cenneti vaad etmen ve cehennemle korkutman da gerçektir.Huzurunda hesaba çekilmek de gerçektir. Kıyametin geleceğine ve bütün ölülerin dirileceğine hiç bir şüphe yoktur.Hayatım bu inanç üzere devam ediyor.İnşallah bu inanç ile ölecek ve inşallah bu inanca sahip...
10 Mart 2018 - 0 yorum
İlmin Önemi Ve Gerekliliği İmam Gazali Hz'nin dediği gibi;Çocuk Allah'ın anne ve babaya verdiği en büyük bir emanettir.Öyle bir emanettir ki;kalbi tertemiz bir cevherdir. Onun kalbi her türlü şekil ve biçimden etkilenmemiş boş bir vaziyettedir.Kendisine yönelen her şeyi kabule ve meyle...
4 Mart 2018 - 0 yorum
Resulülah (s.a.v) buyurdu ki: İlim öğrenmek her Müslüman'a farzdır Alimler,her Müslüman'a farz olan ilmin ne olduğu hakkında ihtilafa düşmüşlerdir. Kelamcılara göre öğrenmenin farz olduğu ilim kelam ilmidir.Çünkü tevhit ve Allah'ı bilmek ancak bu ilim sayesinde elde edilir. Fakihlere göre öğrenilmesi farz olan...
12 Ocak 2018 - 0 yorum
Kadın-Erkek Herkese Farz Olan İlimler Hz. Resûlullah (s.a.v), erkek-kadın, genç-ihtiyar, evli-bekâr hiçbir ayırım yapmadan şöyle buyurmuştur: ''Şüphesiz, ilim öğrenmek, erkek-kadın her müslümana farzdır.'(1)' Acaba farz olan bu ilim hangisidir? Kısaca şunu söyleyebiliriz: Akıllı olup bulûğa eren her mükellefe, kendisine farz kılınan bütün...
8 Ocak 2018 - 0 yorum
İbn Abbas (r.a) şöyle anlatıyor; Bir keresinde Hz Aişe (r.a) 'nin yanına gittim ve dedim ki : Ey müminlerin annesi ! Geceleri az ibadet edip çok uyuyan bir adam mı,yoksa az uyuyup çok ibadet eden adamı mı seversin? Şöyle cevap verdi; Senin...
Sonraki Sayfa »