"İlim" ile Etiketlenen Konular

16 Kasım 2018 - 0 yorum
Bil ki kalp mizacı ve içgüdüsü sebebiyle,daha önce sözünü ettiğimiz üzere ilme konu olan nesnelerin (malum) hakikatlerini kabule istidaldir.Ancak kalbe giren ilimler akli ve şer'i olmak üzere ikiye ayrılır.Akli ilimler zaruri (fıtri) ve müktesep (sonradan kazanılan) olmak üzere ikiye ayrılır.Sonradan...
16 Kasım 2018 - 0 yorum
Hakikat sevgisinin bir yanını ilim,diğer yanını da din teşkil eder.Evet,insanın idrak ve şuuruyla,varlık arasındaki münasebet ve alakanın bir tarafını da hakikati keşif ve tespit,öbür tarafını da ona karşı belirlenecek tavır söz konusudur. Birinci husus,dinin bilgi kaynakları da dahil ilim takip...
9 Kasım 2018 - 0 yorum
Bil ki,ilimlerin mahalli kalptir.burada kalpten kastımız bütün uzuvları idare eden ve bütün uzuvlar tarafından kendisine itaat ve hizmet edilen latifedir.Kalp,ilme konu olan nesnelerin hakikatlerine nispetle varlıkların suretleri yanındaki aynaya benzer.Her varlığın bir sureti vardır ve söz konusu suretin misali aynada...
9 Kasım 2018 - 0 yorum
İlim ile din ; varlık aleminde sır ve muamma kutularını açan iki anahtardır. Biri : Varlıkların yaratılış şeklini,maddi mahiyetini ortaya koyarken Diğeri de ; Yaratılış sebebini ve gayesini açıklamaktadır. Bu bakımdan ortada birbirleri ile çelişen bir durum söz konusu değildir,bilakis bunlarda birbirlerini tamamlama...
9 Kasım 2018 - 0 yorum
Bil ki zaruri olmayıp bazı hallerde kalbe gelen ilimlerin geliş şekilleri farklıdır.Bazen söz konusu ilimler,nereden geldikleri bilinmeden kalbe hücum ederler,bazen de istidlal ve öğrenme yoluyla kazanılırlar.Kalbe hücum eden ilimlerin bir kısmı kulun nasıl hasıl olduğunu bilmediği bilgilerdir.Bu ilhamdır ve velilere...
9 Kasım 2018 - 0 yorum
Alimlerin çoğunun ilimle meşgul olduğunu,fakihlerin ders verdiğini,vaizlerin de vaaz ettiğini gördüm.Bu şekilde ders veren kişiler başkalarının bunu duymasından mutluluk duyar,kendisine muhalefet edenleri eleştirir,zamanının çoğunu kendileriyle tartışmaya girecek kişilere üstün gelmek amacıyla cevap hazırlamakla geçirir.Bu kişilerin gözü lider olmakta,toplumda üstün bir...
5 Nisan 2018 - 0 yorum
İlim öğrenen kimsenin uyması gereken edep kuralları pek çoktur.Fakat söz konusu edep kurallarının bölümleri arasında dokuz görev yer alır ki bunlar ; Birinci Görev = Öncelikle nefsini çirkin huylardan ve kınanmış sıfatlardan arındırması gerekir.Çünkü ilim kalbin,sırrın namazı ve batının yüce Allah'a...
10 Mart 2018 - 0 yorum
İmam Gazali Hz'nin dediği gibi;Çocuk Allah'ın anne ve babaya verdiği en büyük bir emanettir.Öyle bir emanettir ki;kalbi tertemiz bir cevherdir. Onun kalbi her türlü şekil ve biçimden etkilenmemiş boş bir vaziyettedir.Kendisine yönelen her şeyi kabule ve meyle müsaittir.İşte dünyaya gelen,hiçbir...
6 Ocak 2018 - 0 yorum
İlim olmadan Kur'an okuyan kimsenin durumu;herhangi bir yiyeceğe ihtiyacı olmadığını sanarak ömrünü su içerek sürdürebileceğini sanan kişinin durumu gibidir.Geçen bölümlerde Kur'an okumanın sevap olduğunu söylemiş isek de bu ilim,amel ve tefekkür ile desteklenmediği sürece yalın kaya üzerine dökülen su misali...
9 Aralık 2017 - 0 yorum
Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; İlim öğrenmek her müslümana farzdır Müslümanın yapmakla yükümlü olduğu üç şey vardır İtikat (inanmak) Fiil (inandıklarını yapmak) Terk (yasak edilen şeyleri yapmamak) Yaş haddi olarak veya ihtilam olarak erginleşen akıllı bir kimseye ilk farz olan şey,anlayarak şehadet getirmek,yani Allah'ın...
9 Aralık 2017 - 0 yorum
Bu bakış açısına göre ilim üç kısıma ayrılır 1- Azı da çoğu da yerilen ilimler 2-Azı da çoğu da övülen ilimler.Bu ilimler ne kadar çok olursa o kadar güzel ve faziletli olur 3- Yetecek kadarı övülen ilimdir.Bu miktardan fazlasını öğrenmek ve derinleşmek bu...