"Minhacü’l-Kasıdin Ve Müfidü’s-Sadıkin" ile Etiketlenen Konular

10 Şubat 2019 - 0 yorum
Hasedin hakikati, Hükmü Ve Mertebeleri: Bil ki ancak bir nimete haset edilir. Allah, din kardeşine bir nimet verdiği zaman senin o nimet karşısında iki tutumun olur Birincisi: O nimetin verilmiş olmasından hoşlanmazsın ve zeval bulmasını istersin. Buna HASET denilir. Çünkü haset,...
8 Şubat 2019 - 0 yorum
Kin Gütmenin Sonuçları, Affetmenin ve Yumuşak Davranmanın Fazileti: Bil ki öfke, o sırada karşılık vermekten aciz kalındığı için yutulursa insanın içine döner ve orada toplanarak kine dönüşür. Kin gütmenin alameti, sürekli olarak o şahısa buğzetmek, onu görmeye tahammül edememek ve...
2 Şubat 2019 - 0 yorum
Öfke Kontrol Terapisi ve Uygulamaları 1- Öfkeyi yutmanın, affetmenin, hilim (yumuşak) sahibi olmanın ve tahammül göstermenin fazileti hakkında nakledilegelen haberleri iyice düşünüp bunların sevabını kazanmaya istemesi. Böylece öfkesinin yutmanın kendisine kazandıracağı sevabı elde etme yönündeki şiddetli istek, kişiyi öç ve intikam...
16 Ocak 2019 - 0 yorum
Söylenen Sözün İçeriğindeki İnceliklerden Gafil Olmak: Bu durum özellikle de Allah'a, sıfatlarına ve din işlerine dair sözlerde geçerlidir. Bu konularda söylenen sözleri düzeltmek ancak alimlerin ve fasihlerin yapabileceği bir iştir. Bir ilimde veya fesahatte eksiği olan kişinin sözleri hatadan eksik...
13 Ocak 2019 - 0 yorum
Öven Kişiyi Günaha sokan Şeyler 1- Bir insanı öven kişi, bazen onun hakkında kesin olarak bilmediği ve bilmesi mümkün olmayan bir şey söyler. Örneğin onun hakkında şöyle der: O takva sahibidir, zahittir. Adamın biri Hz Peygamber (s.a.v)'in yanında bir adamı övünce,...
8 Ocak 2019 - 0 yorum
Başkasının kendisi hakkında konuştuğunu gelip kendisine söyleyen kişinin şunları dikkate alıp ona göre hareket etmesi gerekmektedir: 1- Bunları nakleden kişiyi tasdik etmemeli. Çünkü laf taşıyan kimse fasık olup şahitliği kabul edilmez. Yüce Allah bunlar hakkında şöyle buyurmaktadır: Ey iman edenler!...
3 Ocak 2019 - 0 yorum
Gıybete İzin Verilen durumlar Başkalarının kötü yanlarından söz etmeyi serbest kılan şey, şeriat tarafından geçerli kabul edilen ve ancak onlar sayesinde şeriatın maksadına ulaşılan hususlardır. Bunlar gıybetin günahını ortadan kaldırırlar. Söz konusu şeyleri altı madde altında toplayabiliriz; 1- Şikayet Etmek, Dava açmak:...
28 Aralık 2018 - 0 yorum
Kalp İle gıybet Etmek Kalbin gıybeti, Müslümanlar hakkında kötü zan beslemesidir. Zan ise, nefsin güvenip dayandığı ve kalbin meylettiği şeydir. Yüce Allah bu hususta şöyle buyurmaktadır: Zannın çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır (Hucurat 12). Tavili mümkün olmayan bir şey...
12 Aralık 2018 - 0 yorum
Bütün çirkin huylar ilim ve amel macunu ile tedavi edilir. her illet, ona sebep olan şeyin zıddı ile tedavi edilir. O halde hastalığın sebebini araştıralım. Dili gıybetten korumak iki şekilde ele alınabilir.Birincisi genel, ikincisi ise ayrıntılıdır. Genel olana gelince, kişinin yaptığı...
8 Aralık 2018 - 0 yorum
1- Öfkeyi dindirmek ve hıncını almak için. Şöyle ki, bir insanın yaptığı şeyden dolayı diğeri ona öfkelenir. Adamın öfkesi ne zaman depreşirse, ötekini gıybet eder. Bazen bu öfke kişinin içinde birikir ve oraya yerleşerek kine dönüşür. Bu da sürekli olarak...
6 Aralık 2018 - 0 yorum
Bil ki bütün hayvanlar arzuya, gazaba, zahiri ve batıni hislere sahip olmaları bakımından insanlarla ortaktırlar.Hatta koyun kurdu gördüğü zaman kalbiyle onun kendisine düşman olduğunu bilir ve ondan kaçar. Bu, batınla idraktir.  İnsanın şerefli olmasını ve yüce Allah'a yakın olmaya uygun...
3 Aralık 2018 - 0 yorum
Allah'ı Hatırlayıp Günahtan Sakınmak: Harekete geçmiş olan cinsel arzu, diğer arzular içerisinde akla en çok üstün gelen ve onu en çok zorlayanıdır. Halktan utandığı, onlardan korktuğu veya makamını korumak için haram yollardan cinsel arzusunu gidermekten çekinen kişi bunu yapmasından dolayı...
2 Aralık 2018 - 0 yorum
Bil ki kalp bir kaleye benzer. Şeytan ise kaleye girip onu ele geçirmek isteyen bir düşmandır.Kaleyi korumak ancak kapılarını ve gediklerini korumakla mümkün olur.Kalenin kapılarının nerede olduğunu bilmeyen ise o kapıları koruyamaz. Kalbe girdiği yerleri bilmeden şeytanı defetmek mümkün değildir.Şeytanın kalbe girdiği...
30 Kasım 2018 - 0 yorum
Cinsel arzunun ifrat derecesi vardır ki aklın üstesinden gelir ve erkeğin aklını fikrini kadınlarla birlikte olmaya yönlendirir. Böylece kişiyi ahireti hatırlamaktan alıkoyar. Hatta bazen ifrat derecesinde olan cinsel arzu kişiyi çirkin amellere ve fuhuşa yöneltir, bazen de şu iki çirkin...
24 Kasım 2018 - 0 yorum
Arzuladığı Yiyecekleri Yemeyen Veya Pek Az Yiyen Kişiye Arız Olan Riya Afeti.Arzuladığı şeyleri yemeyen kişiye iki büyük afet arız olur ki bunlar arzuladığı şeyleri yemekten çok daha tehlikelidir Birincisi : Kişinin arzulamış olduğu bazı şeyleri terk edememesi, kendisinin onları arzuladığının bilinmemesini...
21 Kasım 2018 - 0 yorum
İnsanın aklından geçen günahlar affedilmiştir ve yapmaya niyetlendikleri de buna dahildir.Bir engelden dolayı işlemediği günahların yapmaya azmettikleri dışındakilerin affedilmesi umulur.Çünkü bir günahı yapmaya azmetmek günah sayılır. Hz Peygamber (s.a.v) bu hususta şöyle buyurmuştur: İki Müslüman kılıçlarıyla karşı karşıya gelip dövüşseler,öldüren de öldürülen...
16 Kasım 2018 - 0 yorum
Kalp asli fıtratına göre doğruyu bulmaya kabiliyetli ve içerisine konulmuş olan şehvet ve heva sebebiyle doğru yoldan ayrılmaya meyillidir.İçlerinden biri kalbi fethedilinceye ve onu mesken edininceye kadar sürekli olarak kalpte melek ve şeytan orduları birbirlerine saldırırlar.Biri kalbi ele geçirdikten sonra...
16 Kasım 2018 - 0 yorum
Bil ki kalp mizacı ve içgüdüsü sebebiyle,daha önce sözünü ettiğimiz üzere ilme konu olan nesnelerin (malum) hakikatlerini kabule istidaldir.Ancak kalbe giren ilimler akli ve şer'i olmak üzere ikiye ayrılır.Akli ilimler zaruri (fıtri) ve müktesep (sonradan kazanılan) olmak üzere ikiye ayrılır.Sonradan...
Sonraki Sayfa »