"İbnü’l Cevzi" ile Etiketlenen Konular

10 Nisan 2018 - 0 yorum
Orucu Bozunca Gereken Şeyler Oruç bozulduğu zaman dört şey gerekir Kaza Kefaret Fidye Oruçlulara benzemek suretiyle gündüzün kalan kısmında bir şey yiyip içmemek Orucu kaza etmek her Müslüman,mükellef ve orucu özürlü veya özürsüz olarak tutmamış olan herkese vaciptir.Kefaret ise cinsel ilişkiye girmek...
9 Nisan 2018 - 0 yorum
Orucun Zahiri Vacipleri 1- Ramazan ayının ne zaman başlayacağını gözlemek.Bu da hilali görmekle olur.Ramazan ayının başladığı,bir adil kişinin hilali gördüğünü söylemesiyle sabit olur.Diğer aylar hakkında ise iki adil şahit gerekir.Bulut veya tozdan dolayı hilal görülemezse ne yapılacağı hakkında İmam Ahmed Hz...
9 Nisan 2018 - 0 yorum
Orucun Sünnetleri 1- Sahur yemeği yemek. Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Sahur yemeği yiyiniz.Çünkü sahurda bereket vardır 2- Sahur yemeğini geç yemek. 3- İftarı acele yapmak. Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: İnsanlar iftarı acele yaptıkları sürece hayır içerisindedirler. 4- Hurma ile iftar etmek Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Sizden biri...
5 Nisan 2018 - 0 yorum
İlim Öğrenen Ve Öğretenin Uyması Gereken Edep Kuralları İlim öğrenen kimsenin uyması gereken edep kuralları pek çoktur.Fakat söz konusu edep kurallarının bölümleri arasında dokuz görev yer alır ki bunlar ; Birinci Görev = Öncelikle nefsini çirkin huylardan ve kınanmış sıfatlardan arındırması gerekir.Çünkü...
3 Nisan 2018 - 0 yorum
Kerahat Vakitlerinde Namaz Kılmanın Yasaklanmasının Sebepleri Söz konusu vakitlerde namaz kılmanın yasaklanmasında üç sır vardır ki bunlar; 1- Güneşe tapanlara benzememek 2- Şeytanın boynuzunun doğduğu zamanda secde etmekten sakındırmak.Çünkü güneş şeytanın boynuzuyla birlikte doğar.Ufukta yükselmeye başladığı zaman ondan ayrılır.Tam tepe noktasına ulaştığında yine...
29 Mart 2018 - 0 yorum
Namazın İçindeki Farzlar Müezzinin çağrısını duyduğun zaman kıyametteki çağrıyı gözünün önüne getir ve çağrıya icabet etmek için kulları sıva.Çağrıya ne şekilde icabet ettiğine ve namaza hangi bedenle durduğuna bak. En dıştaki zarfın olan namaz kılacağın yeri,sonra en yakın kabın olan giysilerini,sonra da...
4 Mart 2018 - 0 yorum
Resulülah (s.a.v) buyurdu ki: İlim öğrenmek her Müslüman'a farzdır Alimler,her Müslüman'a farz olan ilmin ne olduğu hakkında ihtilafa düşmüşlerdir. Kelamcılara göre öğrenmenin farz olduğu ilim kelam ilmidir.Çünkü tevhit ve Allah'ı bilmek ancak bu ilim sayesinde elde edilir. Fakihlere göre öğrenilmesi farz olan...
13 Şubat 2018 - 0 yorum
Ebu Hureyre ;Resulüllah (s.a.v)'in şöyle buyurduğunu ifade eder; Kıyamet gününde ilk önce üç kişinin hesabı görülür. Biri şehit olan adamdır.Adam getirilir ve ona Allah'ın verdiği nimetleris ayılır.O da bu nimetleri ikrar eder.Kendisine "Peki bu nimetlerle ne yaptın" diye sorulur.Adam "Senin yolunda...
12 Şubat 2018 - 0 yorum
Ezan Bitince Dua Okumanın Fazileti,Ezan Bitince Hangi Dua Okunmalı,Ezandan Sonra Okunan Duanın Türkçe Anlamı Resulüllah (s.a.v)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:Kim ezan sesini duyduktan sonra Ey bu kamil duanın ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım. Hz Muhammed'e vesileyi ve fazileti ver ve...
11 Şubat 2018 - 0 yorum
Ehl-i Sünneti güzel itikad sahibi olmada muvaffak eyleyen,onları hidayet ve feraset yoluna yoluna ileten,akidede şüpheye düşmekten ve geriye dönmekten koruyan Allah'a hamd olsun.Böylece Ehl-i Sünnet'in kendisini başlangıcı olmayan kadim,sonu olmayan devamlı,hiçbir şekilde diğer varlıklara benzemeyen ve irfanı ile ne mükemmellikle...
5 Şubat 2018 - 0 yorum
Bil ki,yerilen ilimler ile şer'i ilimlerin birbirine karıştırılmasının sebebi,övülmüş olan isimlerin tahrif edilip değiştirilmesi ve bozuk amaçlar güdülerek selef-i salihin kasdetmediği manalara nakledilmesidir.Söz konusu ilimler beştir Fıkıh İlim Tevhid Öğüt Verme Hikmet Fıkıh = Bu kelimenin anlamını nakille değil,tahsisle değiştirmişler ve...
28 Ocak 2018 - 0 yorum
Eğer tevekkül korunmayı bırakmak olsa idi,yaratılmışların en hayırlısı en hayırlı durumda onu terk ederdi.İmam Şafii namazda iken bile silahı taşımanın vacib olduğunu söyler.Silahlarını alsınlar ayeti emir kipiyle gelmiştir ve emir kipi de vücubiyet ifade eder.O halde tevekkül ihtiyata ve korunmaya...
28 Ocak 2018 - 0 yorum
Dediler ki; Allah-u Teala'nın rahmetinin geniş olduğu sabittir.O halde O bizden aciz değildir.Dolayısıyla nefislerimizi zevklendirenden mahrum etmenin bir anlamı yoktur. Buna cevaben deriz ki; Böyle bir şüpheye ilk şüphe (.Bölümde) deki cevap verilir.Çünkü bu söz peygamberlerin getirdiği tehditleri önemsememeyi içerir. Allah'ın...
28 Ocak 2018 - 0 yorum
Dediler ki; Eğer ezelde işler takdir edilmiş ise;kimilerinin mutlu kimilerinin de mutsuz olacağı,mutlu olanların mutsuz,mutsuz olanların mutlu olmayacağı takdir edilip yazılmışsa,yapılan ameller kendi zatında mutluluğa varmak ve mutsuzluğu defetmek içinse ve bu amellerin varolacağı daha önceden belirlenmiş ise,neden nefsimizi amellerle yoralım...
18 Ocak 2018 - 0 yorum
Kişi işittiği ile amel etmezse aleyhine delil olur.Ben öyle çok kimseler bilirim ki senelerce zikir meclislerine gider gelirler,ağlarla ama yine de kötü alışkanlıklarını terk etmezler.Faizle alışveriş yapar,satışta hile yapar,namazın rukünlerini bilmez, müslümanların gıybetini yapar,ana-baba haklarını yerine getirmezler,bu gibi haramlardan kaçınmazlar.Şeytan...
16 Ocak 2018 - 0 yorum
Daha önceleri bazı abidler ibadete ayrılmak için kendilerine böyle binalar yaptılar.Bu kimseler şayet niyetlerinde doğru olsalar bile bu altı yönden hatadır.Bunlar; Onlar bu binaları sonradan çıkardıklarından bid'at işlemiş olurlar.Çünkü müslümanların mescitleri vardır. Mescitlere bir eş yer yapıp mescitlerde toplananları azalttılar. ...
16 Ocak 2018 - 0 yorum
Şarkı dinlemek iki şeyi bir arada toplar.Birincisi kalbi Allah-u Teala'yı tefekkür etmekten ve O'nun hizmetlerini yapmaktan meşgul edip unutturur.İkincisi,onu acil lezzet ve zevklere meylettirir.Hissi isteklerin hepsini gidermeye davet eder.En başta da nikah gelir.Zevklerini hep yinelenenlerde tamamlar.Helallerde yinelenen şeylere yer yoktur.Bu...
16 Ocak 2018 - 0 yorum
Telbis= Batılın hak suretinde görünmesidir.Gurur ise cehaletin bir çeşidi olup,bozuk olanı sağlam,sağlam olanı da bozuk bilmeye yol açar.Sebebi de o şekilde inanmayı gerektiren şüphelerin varlığıdır.İnsan şeytana fırsat verdiği oranda şeytan onunla uğraşır,şeytanın uğraşması da insanların uyanıklığı,gafil olmayışları ya da ilimleri...
Sonraki Sayfa »