"Minhacü’l-Kasıdin Ve Müfidü’s-Sadıkin" ile Etiketlenen Konular

15 Temmuz 2018 - 0 yorum
Haram Ve Helal Karışımı Olan Paranın Durumu Bil ki,tövbe ettiği halde elinde haramla karışmış mal bulunan kişinin yapması gereken iki şey vardır. Birincisi : Haram malı ayırıp çıkarmak İkincisi : Çıkarılan hram malı nereye sarfedeceğini araştırmak Birincisine Gelince : Bil ki tövbe...
14 Temmuz 2018 - 0 yorum
Şüphecilik a- Helal ve haram kılan sebep hakkında şüpheye düşmek : Bu durum da ya iki sebep birbirine denktir ya da ihtimallerden biri daha baskındır.Eğer iki ihtimal eşitse önceden bilinen hüküm geçerli olup onu yapmak müstehaptır ve şüphe sebebiyle terk edilmez.İhtimallerden...
8 Temmuz 2018 - 0 yorum
Bil hi,helal malın hepsi tayyip ve temizdir.Ancak bunların bazısı diğerlerinden daha temizdir.Haramın da hepsi pistir.Ancak bazı haramlar diğerlerinden daha pistir.Tabip her tatlı çeşidinin hararet ihtiva ettiğini söyler.Bununla beraber der ki : bu birinci derecede,şu ikinci derecede,şu üçüncü derecede ve şu...
4 Temmuz 2018 - 0 yorum
İnsanı yapışkan çamurdan ve kuru balçıktan yaratan,onu en eksizksiz bir biçim ve en mükemmel dengede şekillendiren,sonra ona vücudunu ve gücünü zayıf düşmekten koruyacak gıdasını veren,doğumundan hemen sonra ağzına damlatılan sütle -ki eğer akıtılmış olsaydı ona zarar verirdi- , onu besleyen,sonra...
1 Temmuz 2018 - 0 yorum
Yüce Allah,adaleti ve ihsanı emretmektedir.Adalet sadece kurtuluşun sebebidir.Adalet ticaretteki sermaye gibidir.İhsan ise kazanmanın ve saadete ulaşmanın sebebidir.İhsan ticaretteki kazanç gibidir.Dünyadaki alışverişlerinde sadece sermayesiyle kanaat eden kişi akıllılardan sayılmaz.Ahiret alışverişlerinde de durum aynıdır.Dindar olan kimsenin sadece adaletli olup haksızlık etmekten kaçınmakla...
28 Haziran 2018 - 0 yorum
1- Bekleyeceği iddet müddeti uzamaması için karısını,cinsel ilişkiye girmediği bir temizlik devresinde boşamalıdır 2- Sonradan pişmanlık duyacak olursa tekrar ona dönebilmesi için karısını bir talakla boşamalıdır 3- Kederli olan kadını bir nebzecik olsun teselli edebilmek için ona geçimini sağlayacak şekilde para...
28 Haziran 2018 - 0 yorum
Tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen kişi gözlerden uzak bir yere çekilmeli,bulabilirse bir şeyi siper edinmeli,yanında içinde Allah'ın zikri bulunan bir şey varsa onu çıkarmalı,helaya girerken sol ayağıyla girmeli,çıkarken sağ ayağıyla çıkmalı ve girerken 'Allah'ın adıyla. Pislikten ve pis olan şeylerden (erkek ve...
23 Haziran 2018 - 0 yorum
Evlenilecek kadında esas olarak aranması gereken husus dindarlıktır : Eğer kadın nefsini korumada din yönünden zayıfsa kocasını azarlar ve hayatı ona zehir eder.Bu durumda kocası ona birşeyler söyleyip durumunu düzeltmeye kalksa,dert içinde kalmaya devam eder.Bir şey söylemeyip susmuş olsa namusunu...
22 Haziran 2018 - 0 yorum
1- Helal para kazanmaktan aciz olmaktır ki söz konusu afetlerin / tehlikelerin en güçlüsü ve en büyüğüdür.Çünkü helal para kaznmak zor bir iştir.Hatta bazen evli kişi elini kendisine ait olmayan şeye uzatır.Hadiste şöyle buyrulmuştur : 'Kıyamet gününde şöyle nida edilir...
18 Haziran 2018 - 0 yorum
Bedenleri kirlenmek üzere yaratan ve temizliği emreden ; akışkan,kuvvetli ve şefaaf olan suyu yaratıp ona herkesin ihtiyacı olmasından dolayı merhamet ve şefkatinden suyu bolca veren Allah'a hamd olsun Nimetlerini ve lütuflarını bilen ve afetlerden selim bir şekilde birliğini kabul eden kimsenin...
10 Haziran 2018 - 0 yorum
1- Nikahın birinci faydası çocuktur.Bu fayda,evlenmenin meşru kılınma sebebinin aslıdır.Çünkü evlenmekten maksat,neslin devamıdır.Onlara yem atmada kuşlara cömertlik yapmak gibi,şehvet de neslin devamını sağlamak üzere teşvik edici ve harekete geçirici bir unsur olarak yaratılmıştır.Bununla beraber sonuçların meydana gelmesi sebeplere muhtaç değildir.Çocuk...
9 Haziran 2018 - 0 yorum
1- Yenilen yemeğin helal olmasından başka,kazanılma yolunun da sünnete ve takvaya uygun olması gerekir.Şöyle ki , yenilen şeyin şeriat tarafından mekruh sayılan bir yolla elde edilmemiş olması yanında,arzuya uyularak ve bir borç hususunda ikiyüzlü davranarak elde edilmemiş olması gerekir.Yüce Allah...
5 Haziran 2018 - 0 yorum
1- Abdestli Olmak : Hz Aişe (r.anha) şöyle anlatıyor :Resulüllah (s.a.v) uyumak istediği zaman namaz abdesti gibi abdest alırdı.Abdullah b. Amr b. el-As (r.anha) şöyle demiştir : 'Ruhlar uykuda göğe çıkarılırlar ve arşın yanında secde etmeleri emredilir.İçlerinde temiz olanlar arşın...
3 Haziran 2018 - 0 yorum
Kişinin günün sonunda neler yaptığını düşünmesi ve nefsini hesaba çekmesi gerekir.Çünkü yaptığı yolculukta bir merhaleyi geride bırakmıştır.Kul bilsin ki ömür günlerden oluşur ve teker teker günlerin bitmesiyle ömür de biter.Hasanü'l-Basri Hz şöyle söylemiştir: Ey Ademoğlu ! Sen ancak günlerden oluşan...
2 Haziran 2018 - 0 yorum
Soru : Sağlıklı ve uzun ömürlü bir hayat için yetişkin olan birisi kaç saat uyumalıdır? Günde sekiz saat uyumanın faydaları,sekiz saatten fazla ve sekiz saatten az uyumanın zararları nelerdir ve insan bedenine olan görülür etkileri nelerdir? Cevap : Bil ki,gece ve gündüz...
30 Mayıs 2018 - 0 yorum
İnsanları kendisine hizmet etmeye teşvik edip çağıran,O'na itaat etmeye koşanlara cömert davranan,sözlerini anlayıp idrak edenleri halvetine seçen,onlara seher hullelerinden nice hulleler giydiren,muhabbet kadehinden yudum udum içiren Allah'a hamd ederim.Korku ve umutla Rablerine yalvarmak üzere vücutları yataklardan uzak kalır. Kuvvetlenip takva sahibi...
26 Mayıs 2018 - 0 yorum
1- Öncelikle kelamın azametini ve yüceliğini anlamalıdır.Kur'an okuyan kişi,kelamının manalarını,onların idraklerine ulaştırmada,yarattığı varlıklara yüce Allah'ın nasıl nazik ve yumuşak davrandığına bir baksın 2- Kelam sahibini tazim edip O'na saygılı olmak.Kur'an okuyanın okuduğu şeyin insan sözü olmadığını bilmesi gerekir.Nasıl ki Kur'an'ın cildine...
25 Mayıs 2018 - 0 yorum
1- Okuyanın hali hakkındadır: Kur'an okuyanın abdestli olması,edebe riayet etmesi ve kibirlilik görüntüsü vermeeycek şekilde bağdaş kurma,bir yere dayanma ve oturma olmaksızın,başını eğerek okuması gerekir.Kur'an okuma şekillerinin en faziletlisi namazda ayaktayken ve mescitte okumaktır. 2- Kıraatin miktarı hakkındadır.Selefin bu husustaki adetleri...
Sonraki Sayfa »