"Minhacü’l-Kasıdin Ve Müfidü’s-Sadıkin" ile Etiketlenen Konular

12 Aralık 2018 - 0 yorum
Bütün çirkin huylar ilim ve amel macunu ile tedavi edilir. her illet, ona sebep olan şeyin zıddı ile tedavi edilir. O halde hastalığın sebebini araştıralım. Dili gıybetten korumak iki şekilde ele alınabilir.Birincisi genel, ikincisi ise ayrıntılıdır. Genel olana gelince, kişinin yaptığı...
8 Aralık 2018 - 0 yorum
1- Öfkeyi dindirmek ve hıncını almak için. Şöyle ki, bir insanın yaptığı şeyden dolayı diğeri ona öfkelenir. Adamın öfkesi ne zaman depreşirse, ötekini gıybet eder. Bazen bu öfke kişinin içinde birikir ve oraya yerleşerek kine dönüşür. Bu da sürekli olarak...
6 Aralık 2018 - 0 yorum
Bil ki bütün hayvanlar arzuya,gazaba,zahiri ve batıni hislere sahip olmaları bakımından insanlarla ortaktırlar.Hatta koyun kurdu gördüğü zaman kalbiyle onun kendisine düşman olduğunu bilir ve ondan kaçar.Bu,batınla idraktir. İnsanın şerefli olmasını ve yüce Allah'a yakın olmaya uygun hale gelmesini sağlayan kalbinin özellikleri...
3 Aralık 2018 - 0 yorum
Harekete geçmiş olan cinsel arzu, diğer arzular içerisinde akla en çok üstün gelen ve onu en çok zorlayanıdır. Halktan utandığı, onlardan korktuğu veya makamını korumak için haram yollardan cinsel arzusunu gidermekten çekinen kişi bunu yapmasından dolayı sevap kazanmaz. Çünkü o...
2 Aralık 2018 - 0 yorum
Bil ki kalp bir kaleye benzer. Şeytan ise kaleye girip onu ele geçirmek isteyen bir düşmandır.Kaleyi korumak ancak kapılarını ve gediklerini korumakla mümkün olur.Kalenin kapılarının nerede olduğunu bilmeyen ise o kapıları koruyamaz. Kalbe girdiği yerleri bilmeden şeytanı defetmek mümkün değildir.Şeytanın kalbe girdiği...
30 Kasım 2018 - 0 yorum
Cinsel arzunun ifrat derecesi vardır ki aklın üstesinden gelir ve erkeğin aklını fikrini kadınlarla birlikte olmaya yönlendirir. Böylece kişiyi ahireti hatırlamaktan alıkoyar. Hatta bazen ifrat derecesinde olan cinsel arzu kişiyi çirkin amellere ve fuhuşa yöneltir, bazen de şu iki çirkin...
24 Kasım 2018 - 0 yorum
Arzuladığı Yiyecekleri Yemeyen Veya Pek Az Yiyen Kişiye Arız Olan Riya Afeti.Arzuladığı şeyleri yemeyen kişiye iki büyük afet arız olur ki bunlar arzuladığı şeyleri yemekten çok daha tehlikelidir Birincisi : Kişinin arzulamış olduğu bazı şeyleri terk edememesi, kendisinin onları arzuladığının bilinmemesini...
21 Kasım 2018 - 0 yorum
İnsanın aklından geçen günahlar affedilmiştir ve yapmaya niyetlendikleri de buna dahildir.Bir engelden dolayı işlemediği günahların yapmaya azmettikleri dışındakilerin affedilmesi umulur.Çünkü bir günahı yapmaya azmetmek günah sayılır. Hz Peygamber (s.a.v) bu hususta şöyle buyurmuştur: İki Müslüman kılıçlarıyla karşı karşıya gelip dövüşseler,öldüren de öldürülen...
16 Kasım 2018 - 0 yorum
Kalp asli fıtratına göre doğruyu bulmaya kabiliyetli ve içerisine konulmuş olan şehvet ve heva sebebiyle doğru yoldan ayrılmaya meyillidir.İçlerinden biri kalbi fethedilinceye ve onu mesken edininceye kadar sürekli olarak kalpte melek ve şeytan orduları birbirlerine saldırırlar.Biri kalbi ele geçirdikten sonra...
16 Kasım 2018 - 0 yorum
Bil ki kalp mizacı ve içgüdüsü sebebiyle,daha önce sözünü ettiğimiz üzere ilme konu olan nesnelerin (malum) hakikatlerini kabule istidaldir.Ancak kalbe giren ilimler akli ve şer'i olmak üzere ikiye ayrılır.Akli ilimler zaruri (fıtri) ve müktesep (sonradan kazanılan) olmak üzere ikiye ayrılır.Sonradan...
15 Kasım 2018 - 0 yorum
Çocuk,anne babasına verilmiş bir emanettir.Çocuğun kalbi çok değerli,sade,bütün nakış ve suretlerden arınmış bir mücevherdir.Çocuğun kalbi her nakşı işlemeye kabiliyetli ve kendisine verileni almaya müsaittir.Çocuk iyilik yapmaya alıştırılır ve ona iyilik yapmak öğretilirse,iyilik yaparak yetişir ve annesi,babası ve öğretmeni yaptığı her...
10 Kasım 2018 - 0 yorum
Bedenin her uzvu kendine has bir görevi yerine getirmek için yaratılmıştır ve söz konusu görevi yerine getirememesi veya zorlukla yapması sonucunda hastalanmış olur.Elin hastalığı tutma ve gözün hastalığı görme görevini yerine getirememesidir.Kalbin hastalığı ise özel görevi ve yaratılış gayesi olan...
9 Kasım 2018 - 0 yorum
Bil ki,ilimlerin mahalli kalptir.burada kalpten kastımız bütün uzuvları idare eden ve bütün uzuvlar tarafından kendisine itaat ve hizmet edilen latifedir.Kalp,ilme konu olan nesnelerin hakikatlerine nispetle varlıkların suretleri yanındaki aynaya benzer.Her varlığın bir sureti vardır ve söz konusu suretin misali aynada...
9 Kasım 2018 - 0 yorum
Bil ki zaruri olmayıp bazı hallerde kalbe gelen ilimlerin geliş şekilleri farklıdır.Bazen söz konusu ilimler,nereden geldikleri bilinmeden kalbe hücum ederler,bazen de istidlal ve öğrenme yoluyla kazanılırlar.Kalbe hücum eden ilimlerin bir kısmı kulun nasıl hasıl olduğunu bilmediği bilgilerdir.Bu ilhamdır ve velilere...
6 Kasım 2018 - 0 yorum
Tembelliği kanıksamış ve eğitimi zor gören insanlardan biri huyların değişmesinin asla düşünülemeyeceğini zannetmiş ve bu iddiasını desteklemek için şu iki delili ileri sürmüştür: 1- Dış görünüş (halk) zahirin sureti olduğu gibi,huy da batının suretidir.Nasıl ki çirkin birisini güzel hale getirmek örneğinde...
4 Kasım 2018 - 0 yorum
Huylar konusunda itidal sahibi olmanın nefsin sağlığına,itidalden ayrılmanın ise hastalanmasına neden olduğunu öğrendikten sonra bil ki ; Çirkinlikleri yok edip faziletleri kazanmak suretiyle tedavi edilmede nefis bedene benzer.Bedenin tedavisi de hastalıkları yok edip ona sağlığı kazandırmakla gerçekleşir.Nasıl ki mizacın aslında...
29 Ekim 2018 - 0 yorum
Güzel ahlak itidalle olur.Bu itidal hali ise bazen yaratıcının fıtratına bahşetmiş olduğu olgunluktan kaynaklanır.Nice çocuk vardır ki doğuştan doğru sözlü,cömert ve hikmet sahibi olarak yaratılmıştır.Bazen de söz konusu itidal sonradan eğitim ve riyazetle elde edilir. Bu riyazet nefsi elde edilmesi istenen...
29 Eylül 2018 - 0 yorum
İnsan Kalbinin Gizli Orduları Gazap ve arzu askerleri bazen tam olarak kalbe boyun eğerler.Bu da kalbe,girmiş olduğu yolda yardımcı olur.Bazen de söz konusu askerler kalbe isyan edip karşı çıkarlar ve sahip olarak köle haline gelirler.Bu durumda kalp helak olur ve ebedi...
Sonraki Sayfa »