Kuran Yurdu

"İbn Kesir Tefsiri" ile Etiketlenen Konular

22 Şubat 2019 - 0 yorum
Ahzab Süresi 1. Ayetin Meali →Ey Nebi! Allah'tan kork, kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak Allah Alimdir, Hakimdir Ahzab Süresi 2. Ayetin Meali → Rabbinden sana vahyolunana uy. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır Ahzab Süresi 3. Ayetin Meali → Allah'a tevekkül et, vekil...
18 Ocak 2019 - 0 yorum
Sebe Süresi İbn Kesir Meali Ve Tefsiri Sebe Süresi 1. Ayetin Meali: Göklerde olanlar da yerde olanlar da yalnız kendisine olan Allah'a hamd olsun. Ahirette de hamd yalnız O'nundur. O Hakimdir, Habirdir. Sebe Süresi 2. Ayetin Meali: Yere gireni, ordan çıkanı, gökten...
10 Kasım 2018 - 0 yorum
Sad Süresi 1-4 Arası Ayetlerin Meali : 1- Sad,çok şerefli Kur'an'a andolsun 2- Aksine kafirler büyüklük taslamakta ve muhalefet etmektedirler 3- Onlardan önce nice nesiller helak ettik,onlar da feryat ettiler.Halbuki kurtulma vakti değildi 4- Kendilerine kendilerinden bir korkutucu geldi diye hayret ettiler ve kafirler : Bu...
9 Kasım 2018 - 0 yorum
Saffat Süresi 1-5 Arası Ayetlerin Meali : 1- Andolsun saf saf duranlara 2- Haykırarak sürenlere 3- Zikir okuyup duranlara 4- Şüphesiz sizin ilahınız birdir 5- Göklerle yerin ve aralarında olanların Rabbidir,doğuların da Rabbidir Saffat Süresi 1-5. Ayetin Tefsiri : Resulüllah (s.a.v)...
30 Ağustos 2018 - 0 yorum
Al-i İmran Süresi 7. Ayetin Tefsiri Al'i İmran Süresi'7.Ayet Meali = Sana Kitab'ı indiren O'dur.Onun (Kur'an'ın) bazı ayetleri muhkemdir ki,bunlar Kitab'ın esasıdır.Diğerleri ise müteşabihtir.Kalplerinde eğrilik olanlar,fitne çıkarmak ve onu te'vil etmek için ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler.Halbuki onun te'vilini ancak Allah...
29 Ağustos 2018 - 0 yorum
Maide Süresi 5. Ayetin Meali Ve Tefsiri Maide Süresi 5.Ayet : Bugün size temiz ve iyi şeyler helâl kılındı. Ehl-i kitabın kestikleri ve diğer yiyecekleri size helaldir. Sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Namuslu, zinaya girmemiş ve gizli dostlar edinmemiş insanlar...
17 Ağustos 2018 - 0 yorum
Şura Süresi 29-53 Arası Ayetlerin Meali Ve Tefsiri 29- Göklerle yerin yaratılışı ve onlarda yaydığı her bir canlı onun ayetlerindendir ve o dilediği zaman onları toplamaya gücü yetendir 30- Size isabet eden her musibet ellerinizle kazandıklarınız sebebi iledir,çoğunu da affeder Reasulüllah (s.a.v) şöyle...
11 Mayıs 2018 - 0 yorum
Zariyat Süresi Meali Ve Tefsiri 1- Andolsun tozutup savuranlara 2- Ağır yük taşıyanlara 3- Kolaylıkla akanlara 4- Emri paylaştıranlara ki; 5- Şüphesiz vaat olunduğunuz elbette doğrudur 6- Ve şüphesiz ki din elbette gerçekleşecektir 7- Güzel yolları bulunan gök hakkı için 8-...
11 Nisan 2018 - 0 yorum
İstiaze Nedir Neden Ve Nasıl Yapılır İstiaze=Her şerlinin şerrinden Allah'a iltica edip sığınmak ve ona tutunmak,şerri def etmesi için korumasına girmek,hayır ve güzellikleri vermesi için O'na başvurmaktır. İstiazenin Hikmetlerinden Bazıları Şunlardır O,insanın ağzını,sarf ettiği boş sözlerin kirinden temizleme,ağza güzel koku sürme ve Allah'ın...
8 Nisan 2018 - 0 yorum
Dad Harfinin Okunuşu Yedi ayetden olu؛an bu değerli sürede,Allah'ın yüce sıfatlara sahip olmasını gerektiren en güzel isimleri zikredilerek O'na hamd edilmek-te,؛anı yüceltilmekte ve ِvülmektedir.İnsanların dِnü؛ yeri olan din/hesap günü anlatılmaktadır. Kullar Allah'tan istemeye ve O'na yalvarmaya;hiçbir güç ve kuvvetlerinin olmadığını itiraf etmeye;yalnız...
7 Mart 2018 - 0 yorum
1-2 Ey Nebi! Zevcelerinin hoşnutluğunu arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin haram edersin? Allah Gafurdur,Rahimdir.Allah size yeminlerinizi çözme yolunu göstermiştir.Allah mevlanızdır sizin,o en iyi bilendir,Hakim'dir. 3-4 Hani Nebi, eşlerinden birisine gizlice bir söz söylemişti de o eşi bunu haber verip,Allah...
2 Mart 2018 - 0 yorum
17. Artık onlar bakmazlar mı devenin nasıl yaratıldığına, 18. Göğün nasıl yükseltildiğine 19. Dağların nasıl dikildiklerine, 20. Ve yerin nasıl yayılıp döşendiğine? 21. Artık sen hatırlat,sen ancak bir hatırlatıcısın, 22. Üzerlerine musallat olan bir zorba değilsin. 23. Fakat kim...
28 Şubat 2018 - 0 yorum
Hud Süresi 7 Ayet = O,hanginizin amelinin daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için....... Tefsir = Ayette 'hanginizin ameli daha çok olacağı' değil ; 'hanginizin amelinin daha güzel olacağı' buyrulmaktadır.Bir ameli sadece Aziz ve Celil olan Allah için yapılmadıkça ve...
27 Şubat 2018 - 0 yorum
1- İnsan üzerinden öyle uzun zaman geçti ki,o anılmaya değer bir şey değildi. 2- Gerçekten biz insanı karışık bir nutfeden yarattık.Onu sınar dururuz.Bu nedenle onu işiten ve gören yaptık 3- Gerçekten biz ona yolu gösterdik.İster şükredici olsun , ister...
27 Şubat 2018 - 0 yorum
1- Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl / Rabbinin fil sahiplerine ne ettiğini görmedin mi? 2- Elem yec'al keydehüm fî tadlîl / Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? 3- Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl / Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi ...
26 Şubat 2018 - 0 yorum
Münafikun Süresi Medeni’dir.Hicretin beşinci yılında bir bütün halinde indirilmiş olup tamamı 11 ayettir.Ana tema münafıklar olduğu için bu adı almıştır.Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre 104 , Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre ise 63. Süredir. 1- Münafıklar sana...
26 Şubat 2018 - 0 yorum
Nifak,ne adi sıfatlardandır.Bu anlayış ve gidişatta insanı iki yüzlü olmasını ve sahibini bulunduğu ortama ayak uyduran çeşitli renklere bürünen bukalemun haline gelmesini sağlayan bir mizaçtır.Yalan ve yalan üzerine yemin,münafıkların ilk tabiatıdır. Münafıklar,kendilerini sağa sola savuran rüzgarın esmesine göre yakınlık duyarlar...
8 Şubat 2018 - 0 yorum
1- Ey sarınıp bürünen! 2-5 Birazı müstesna geceleyin kalk,Yarısı kadar,yahut ondan biraz eksilt,Yahut ona (biraz) ekle,Kur'an'ı da tane tane anlaşılır surette oku,Muhakkak ki biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz 6-9 Gece kalkışı (var ya) o hem daha etkilidir,hem de söyleyişi itibari ile...