"İbn Kesir Meali" ile Etiketlenen Konular

19 Temmuz 2018 - 0 yorum
Zuhruf Süresi Meali 1- Ha,Mim 2- Mübin kitabın hakkı için 3- Muhakkak biz onu akıl edip anlayasınız diye Arapça bi Kur'an kıldık 4- Muhakkak ki o katımızdaki ana kitapta çok yücedir,muhkemdir 5- Siz haddi aşan bir kavimsiniz diye zikri size bildirmekten...
14 Temmuz 2018 - 0 yorum
Duhan Süresi İbn Kesir Meali 1- Ha,Mim 2- Mübin kitaba yemin olsun ki 3- Şüphesiz biz onu mübarek bir gecede indirdik.Muhakkak biz korkutup uyaranlarız 4--5- O gecede hikmetli her bir iş tarafımızdan bir emir ile ayrılır.Muhakkak biz gönderenleriz 6- Rabbinden...
3 Temmuz 2018 - 0 yorum
Büyük Haber; 1- Birbirlerine neyi soruyorlar? 2,3- Kendilerinin hakkında anlaşmazlığa düştükleri o büyük haberi. 4- Hayır,yakında bileceklerdir 5- Sonra yine hayır,onlar ileride bileceklerdir 6- Bir yeri bir beşik yapmadık mı? 7- Dağları da kazık? 8- Sizi çift çift yarattık, 9- Uykunuzu bir dinlenme yaptık, 11- Gündüzü...
1 Temmuz 2018 - 0 yorum
Kitabın İndirilişi 1- Ha,Mim 2- Bu kitabın indirilmesi,Aziz,Hakim olan Allah tarafındandır 3- Muhakkak ki göklerde ve yerde müminler için ayetler vardır 4- Sizin yaratılışınızda da,yaymakta olduğu her canlıda da,kesin bir kanaate sahip bir topluluk için ayetler vardır 5- Gece ve gündüzün değişip durmasında,Allah'ın gökten bir...
23 Haziran 2018 - 0 yorum
1- Ha,Mim 2- Bu kitabın indirilmesi Aziz,Hakim olan Allah tarafındandır 3- Biz göklerle yeri ve ikisinin arasında olanları ancak hak ile ve belirlenmiş bir süre için yarattık.İnkar edenler ise uyarılıp,korkutuldukları şeyden yüz çevirmektedirler 4- Deki: Haber verin,Allah'tan başka kendilerine dua...
6 Haziran 2018 - 0 yorum
1- Kafir olup Allah'ın yolundan alıkoyanların amellerini  (Allah) boşa çıkarır 2- İman edip salih amel işleyenler ve Muhammed'e indirilene -ki o Rablerinden gelen hakkın ta kendisidir- iman edenlerin ise (Allah) günahlarını bağışlar ve hallerini ıslah eder 3- Bu böyledir,çünkü kafir...
1 Haziran 2018 - 0 yorum
1- Gerçekten biz sana apaçık bir fetih nasip ettik 2- Allah geçmiş ve gelecek günahını bağışlasın,üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru yola iletsin diye 3- Ve Allah seni çok üstün zafere erdirsin diye 4- İmanlarına iman katmaları için müminlerin kalbine...
26 Mayıs 2018 - 0 yorum
1- Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün huzurunda öne geçmeyin.Allah'tan korkun.Muhakkak Allah çok iyi işitendir,çok iyi bilendir 2- Ey iman edenler! Sesinizi nebinin sesinden fazla yükseltmeyin.Birbirinize yüksek sesle hitap ettiğiniz gibi,ona da yüksek sesle hitap etmeyin.Yoksa haberiniz olmadan amelleriiz boşa...
19 Mayıs 2018 - 0 yorum
1- Kaaf,.çok şerefli Kur'an'a yemin ederim ki 2- Hayır,onlar içlerinden bir uyarıp,korkutan geldi diye hayret ettiler de kafir oldular.Bu şaşılacak bir şeydir dediler 3- Biz öldükten ve toprak olduktan sonra mı? Bu uzak bir dönüştür 4- Biz yerin onlardan neyin...
11 Mayıs 2018 - 0 yorum
Zariyat Süresi Meali Ve Tefsiri 1- Andolsun tozutup savuranlara 2- Ağır yük taşıyanlara 3- Kolaylıkla akanlara 4- Emri paylaştıranlara ki; 5- Şüphesiz vaat olunduğunuz elbette doğrudur 6- Ve şüphesiz ki din elbette gerçekleşecektir 7- Güzel yolları bulunan gök hakkı için 8-...
3 Mayıs 2018 - 0 yorum
Tur Süresi İbn Kesir Meali Ve Tefsiri 1- Andolsun Tur'a 2- Yazılmış kitaba 3- Yayılmış sahifeler içindeki 4- Beyt-i Ma'mur'a 5- Yükseltilmiş tavana 6- Dopdolu denize 7- Rabbinin azabı elbette vaki olacaktır 8- Onu önleyebilecek yoktur 9- O gün gök döne...
10 Nisan 2018 - 0 yorum
Necm Süresi İbn Kesir Tefsiri Meali Ve Tefsiri Rahman,Rahim Allah'ın Adı ile; 1- Battığı zaman yıldıza andolsun ki 2- Arkadaşınız asla sapmadı,batıla da yönelmedi 3-4- O kendi hevasından bir söz söylemez.O bildirilen bir vahiyden başkası değildir. 5- Ona çetin güçler sahibi öğretti 6- O büyük bir...
3 Mart 2018 - 0 yorum
Andolsun İşleri Yürütenlere 1- Andolsun şiddetle söküp çıkaranlara, 2- Yumuşaklıkla çıkaranlara, 3- Dalıp yüzenlere, 4- Alelacele koşanlara, 5- Her bir işi yürütmekle görevli olanlara, 6- O günde sarsan sarsacak, 7- Arkasından onu Radife izleyecek, 8- O gün titreyecek kalpler vardır, 9-...
2 Mart 2018 - 0 yorum
1-5 Gök yarıldığı zaman,Ve Rabbine itaatle boyun eğildiği zaman-ki zaten ona layık olan da budur- Yer de alabildiğine uzatıldığı,İçinde ne varsa dışarıya bırakıp bütünüyle boşandığı,Rabbine itaatle boyun eğildiği zaman-ki zaten ona layık olan da budur- 6- Ey insan,gerçekten sen Rabbine doğru durmadan...
2 Mart 2018 - 0 yorum
Eksik Tartanların Vay Haline 1- Ölçü ve tartıları eksik yapanların vay haline! 2- Onlar ki insanlardan ölçü ile aldıklarında tam alırlar. 3- Ama onlara ölçü yahut tartı ile verdiklerinde eksik verirler. 4- Bu kimseler muhakkak tekrar diriltileceklerini zan dahi etmiyorlar m, ...
2 Mart 2018 - 0 yorum
1-7 Andolsun ardarda gönderilenlere,Şiddetlice esenlere,İyice yayanlara,Tam anlamı ile ayırt edenlere,Zikri getirip bırakanlara.Gerek bir mazeret,gerekse bir uyarı olmak üzere ki:,Şüphesiz tehdit olunduğunuz şey elbette meydana gelecektir 8-11- Yıldızlar söndürüldüğü zaman,Gök yarıldığı zaman,Dağlar savrulduğu zaman,Rasullerin belirli vakti geldiği zaman.Hangi güne geciktirildiler? 13-15 Hüküm verip...
2 Mart 2018 - 0 yorum
Mekki bir süre olan Hakka Süresi; Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin üçüncü ve dördüncü yıllarında iki bölüm halinde indirilmiş olup tamamı 52 ayettir.Birinci ayetinden itibaren bahsedilen 'büyük gerçek / kıyamet' den dolayı bu adı almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre...
2 Mart 2018 - 0 yorum
"Hakka (gerçekleşmesi muhakkak olan).Nedir o Hakka? Ve o Hakka'nın ne olduğunu sana ne bildirdi? (Hakka Süresi'1-3)".Biz dünya diyarının şüphe olmayan bir realite olduğunu sanıyoruz.Bu sanımız öldükten sonra da devam edecek ve biz gerçek bir aleme mi taşınacağız acaba? Soruyoruz:Bu dünyayı...
Sonraki Sayfa »