"İbn Kesir Meali" ile Etiketlenen Konular

15 Kasım 2018 - 0 yorum
Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla 1- Kitabın indirilmesi mutlak galip,her işi hikmet dolu Allah tarafındandır 2- Muhakkak bir sana kitabı hak ile indirdik.O halde dini Allah'a yalnız O'na halis kılarak ibadet et 3- Uyanık olun.halis olan din yalnız Allah'ındır.Ondan başka veliler edinenler...
10 Kasım 2018 - 0 yorum
Yasin Süresi 1-7 Arası Ayetlerin Meali : 1- Yasin 2- Çok hikmetli Kur'an hakkı için 3- Muhakkak sen gönderilmiş peygamberlerdensin 4- Dosdoğru bir yol üzeresin 5- Güçlü ve intikam alıcı,rahmet edici tarafından indirilmedir 6- Ataları azap ile korkutulmadığı için kendileri...
14 Eylül 2018 - 0 yorum
Fussilet Süresi Meali Fussilet Süresi,Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin beşinci ve dokuzuncı yıllarında bölümler halinde indirilmiştir.Tamamı 54 ayet olan bu süre,üçüncü ayetindeki tafsil edilip,açıklanmıştır anlamına gelen fussilet kelimesi sebebiyle bu adı almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 61,Hz Ebu Bekir'in cem ettirdiği...
7 Eylül 2018 - 0 yorum
Mü'min Süresi Meali 1- Ha,Mim 2- Kitabın indirilmesi hükmünde galip,en iyi bilen Allah'tandır 3- O günahları bağışlayan,nimetleri kabul eden,azabı çetin ve nimeti pek bol olandır.Ondan başka ilah yoktur,dönüş yalnız Onadır Güçlü,kuvvetli Şam ahalisinden bir adam vardı.Ömer b. el-Hattab'ın yanına gider gelirdi.Ömer bir gün onu...
28 Ağustos 2018 - 0 yorum
Tarık Süresi İbn Kesir Meali Ve Tefsiri Tarık süresi Mekki bir süre olup;Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin birinci ve üçüncü yıllarında iki bölüm halinde indirilmiş olup tamamı 17 ayettir.Adını ilk ayetindeki karanlığı yarıp ortaya çıkan yıldız anlamına gelen 'tarık' kelimesinden almıştır.Hz...
28 Ağustos 2018 - 0 yorum
Kıyame(t) Süresi Meali Mü'min hata yapınca ağır bir üzüntü duyar ve olanca genişliğine rağmen yeryüzü ona dar gelir.Bu,imanın yükselmeye hızlı bir teşviki ve alçalmaya engel olmasıdır.İşlediği hatalardan ötürü nefsini kınayan,eksikliklere alışamaz ve hızlı bir şekilde daha temiz bir ortama geçmek ister.Allah'a...
17 Ağustos 2018 - 0 yorum
Şura Süresi 29-53 Arası Ayetlerin Meali Ve Tefsiri 29- Göklerle yerin yaratılışı ve onlarda yaydığı her bir canlı onun ayetlerindendir ve o dilediği zaman onları toplamaya gücü yetendir 30- Size isabet eden her musibet ellerinizle kazandıklarınız sebebi iledir,çoğunu da affeder Reasulüllah (s.a.v) şöyle...
3 Ağustos 2018 - 0 yorum
Şura Süresi Meali Ve Tefsiri 1- Ha,Mim 2- Ayn,Sin,Kaaf 3- Mutlak galip,sonsuz hikmet sahibi olan Allah sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder 4- Göklerde olanlarla,yerde olanlar yalnız Onundur.O en yüceedir,en büyük olandır 5- Gökler nerede ise üstlerinden çatlayacaklar.Melekler de Rablerine hamd ile tesbih ederler.Yeryüzünde...
19 Temmuz 2018 - 0 yorum
Zuhruf Süresi Meali 1- Ha,Mim 2- Mübin kitabın hakkı için 3- Muhakkak biz onu akıl edip anlayasınız diye Arapça bi Kur'an kıldık 4- Muhakkak ki o katımızdaki ana kitapta çok yücedir,muhkemdir 5- Siz haddi aşan bir kavimsiniz diye zikri size bildirmekten...
14 Temmuz 2018 - 0 yorum
Duhan Süresi Meali 1- Ha,Mim 2- Mübin kitaba yemin olsun ki 3- Şüphesiz biz onu mübarek bir gecede indirdik.Muhakkak biz korkutup uyaranlarız 4--5- O gecede hikmetli her bir iş tarafımızdan bir emir ile ayrılır.Muhakkak biz gönderenleriz 6- Rabbinden bir rahmet...
3 Temmuz 2018 - 0 yorum
Büyük Haber; 1- Birbirlerine neyi soruyorlar? 2,3- Kendilerinin hakkında anlaşmazlığa düştükleri o büyük haberi. 4- Hayır,yakında bileceklerdir 5- Sonra yine hayır,onlar ileride bileceklerdir 6- Bir yeri bir beşik yapmadık mı? 7- Dağları da kazık? 8- Sizi çift çift yarattık, 9- Uykunuzu bir dinlenme yaptık, 11- Gündüzü...
1 Temmuz 2018 - 0 yorum
Kitabın İndirilişi 1- Ha,Mim 2- Bu kitabın indirilmesi,Aziz,Hakim olan Allah tarafındandır 3- Muhakkak ki göklerde ve yerde müminler için ayetler vardır 4- Sizin yaratılışınızda da,yaymakta olduğu her canlıda da,kesin bir kanaate sahip bir topluluk için ayetler vardır 5- Gece ve gündüzün değişip durmasında,Allah'ın gökten bir...
23 Haziran 2018 - 0 yorum
1- Ha,Mim 2- Bu kitabın indirilmesi Aziz,Hakim olan Allah tarafındandır 3- Biz göklerle yeri ve ikisinin arasında olanları ancak hak ile ve belirlenmiş bir süre için yarattık.İnkar edenler ise uyarılıp,korkutuldukları şeyden yüz çevirmektedirler 4- Deki: Haber verin,Allah'tan başka kendilerine dua...
6 Haziran 2018 - 0 yorum
1- Kafir olup Allah'ın yolundan alıkoyanların amellerini  (Allah) boşa çıkarır 2- İman edip salih amel işleyenler ve Muhammed'e indirilene -ki o Rablerinden gelen hakkın ta kendisidir- iman edenlerin ise (Allah) günahlarını bağışlar ve hallerini ıslah eder 3- Bu böyledir,çünkü kafir...
1 Haziran 2018 - 0 yorum
1- Gerçekten biz sana apaçık bir fetih nasip ettik 2- Allah geçmiş ve gelecek günahını bağışlasın,üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru yola iletsin diye 3- Ve Allah seni çok üstün zafere erdirsin diye 4- İmanlarına iman katmaları için müminlerin kalbine...
26 Mayıs 2018 - 0 yorum
1- Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün huzurunda öne geçmeyin.Allah'tan korkun.Muhakkak Allah çok iyi işitendir,çok iyi bilendir 2- Ey iman edenler! Sesinizi nebinin sesinden fazla yükseltmeyin.Birbirinize yüksek sesle hitap ettiğiniz gibi,ona da yüksek sesle hitap etmeyin.Yoksa haberiniz olmadan amelleriiz boşa...
19 Mayıs 2018 - 0 yorum
1- Kaaf,.çok şerefli Kur'an'a yemin ederim ki 2- Hayır,onlar içlerinden bir uyarıp,korkutan geldi diye hayret ettiler de kafir oldular.Bu şaşılacak bir şeydir dediler 3- Biz öldükten ve toprak olduktan sonra mı? Bu uzak bir dönüştür 4- Biz yerin onlardan neyin...
11 Mayıs 2018 - 0 yorum
Zariyat Süresi Meali Ve Tefsiri 1- Andolsun tozutup savuranlara 2- Ağır yük taşıyanlara 3- Kolaylıkla akanlara 4- Emri paylaştıranlara ki; 5- Şüphesiz vaat olunduğunuz elbette doğrudur 6- Ve şüphesiz ki din elbette gerçekleşecektir 7- Güzel yolları bulunan gök hakkı için 8-...
Sonraki Sayfa »