"İbn Kayyım el-Cevziyye" ile Etiketlenen Konular

17 Nisan 2018 - 0 yorum
Kul Günah İşlemeden Önceki Derecesine Dönebiir mi.Belki Soruyorsunuz Kendinize Günah İşlemek İstemediğim Halde Günah İşliyorum Bundan Nasıl Kurtulmalıyım Tövbenin hükümlerinden biri de şudur:Kul günahtan tövbe ettiğinde,günahı işlemeden önceki derecesine döner mi,dönmez mi? Bu konuda ihtilaf edilmiştir. Bir topluluk onun önceki derecesine döneceğini...
16 Nisan 2018 - 0 yorum
Münafıklık Nedir Kime Denir Ve Çeşitleri Nelerdir Münafıklık,kişinin farkında olmadan kendisiyle dopdolu olabileceği gizli bir hastalıktır.Münafıklık,insanlara gizli kalan bir durumdur.Hatta çoğunlukla münafığın kendisi de bu durumunu bilmez,fesadcı olduğu halde salih bir kimse olduğunu iddia eder. Münafıklık iki çeşittir ki bunlar;  Büyük Münafıklık ...
16 Nisan 2018 - 0 yorum
İnsanın Tövbe Etmesinden Dolayı Allah'ın Duyduğu Memnuniyet Bu hallerden bir diğeri,en büyük sırdır.Bu öyle bir sırdır ki kelimelerle veya cümlelerle bunu ifade etmek çok zordur ve imana çağıran elçiler de herkesin gözü önünde bunu açıklayamazlar.Bunu ancak seçkin kulların gönülleri idrak edebilir.Bu...
15 Nisan 2018 - 0 yorum
Nefsini Bilen Rabb'ini Bilir Yada Kendini Bilen Rabbini Bilir Ne Demektir.Bunun Açıklaması Ve Beyanı Birincisi Kendisinin zayıf olduğunu bilen insan Rabbinin güçlü olduğunu;aczini bilen Rabbinin kudretini ; zilletini bilen Rabbinin izzetini bilir. cehlini bilen kişi Rabbinin ilmini bilir. Çünkü Cenab-ı Allah mutlak hamd,sena,şeref...
14 Nisan 2018 - 0 yorum
Küçük Şirk Küçük şirk ; insanlara karşı hafif bir riyakarlıkta bulunmak,Allah'tan başka biri adına yemin etmek gibi şeylerdir.Nitekim Peygamber (s.a.v)'in 'Kim Allah'tan başkası üzerine yemin ederse şirk koşmuş olur' buyurduğu rivayet edilmiştir.Bir insanın başkasına 'Allah'ın ve senin dediğin gibi olur,bu Allah'tan...
14 Nisan 2018 - 0 yorum
Kader Ve Şeytan Rabbine karşı şeytana arka çıkan,nefsiyle bir olup Allah'a düşman kesilen kimselere yazıklar olsun ! Bu kişi günah konusunda Cebri,taat konusunda ise Kaderidir.Bu kişi,görüş sahibi olmaktan aciz,eline geçen fırsatları hoyratça harcayan,kendine fayda sağlamaya engel ve sürekli Cenab-ı Hakk'ın takdirini kınayan...
13 Nisan 2018 - 0 yorum
İtaat Eden Mü Üstündür Samimi Tövbe Eden Mi Bu,gayet değerli bir meseleyle açığa çıkmaktadır ki o da,isyan etmemiş itaatkar bir kulun,günah işledikten sonra samimi bir kalple Allah'a tevbe eden birinden üstün olup olmadığıdır.Bu konuda ihtilaf edilmiştir; Bir grup günah işlememiş olan olanı,işlemiş...
12 Nisan 2018 - 0 yorum
Kaderin Kaderle Tedavi Edilmesi Emir gemisiyle denize açılan kulun görevi i kader dalgalarıyla çarpışmak ve onların birine , bir diğeriyle karşı çıkmak , kaderi kaderle gidermektir.Yoksa helak olur.Bu hal , sabırlı ariflerin halidir. Örnek arif şeyh Abdülkadir Geylani'nin şu sözünde kasdettiği de...
10 Nisan 2018 - 0 yorum
Orucun Sırları Ve Önemli Meseleler Müminlere cennete yaklaşma kapısını açıp namazı onlar için bir vuslat vesilesi,orucu günahlardan korunmada bir kalkan yapan,nefs-i emmareyi riyazetle nefs-i mutmainne haline getiren ve böylece zorlu mücahedede onu kuvvetlendiren,kafirleri kapısından uzaklaştırıp onların hidayetlerine engel olan ve 'kalplerimiz...
9 Nisan 2018 - 0 yorum
Orucun Fazileti Resulüllah (s.a.v)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir; Cennetin Reyyan denilen bir kapısı vardır.Kıyamet günü denilecek ki oruç tutanlar nerede, Reyyan'a gelin ! Sonuncuları kapıdan girince o kapı kapanacak başka bi rivayette ise; O kapıdan onlardan başkası girmeyecek şeklindedir. Ebu Musa (r.a) anlatıyor; Denizde savaşmak üzere yola...
5 Nisan 2018 - 0 yorum
İmanın Ve Delillerinin Artması Arif olan insanın,kendisinin ve başkalarının işlediği günah ve masiyetlere ve bunların kendi üzerine düşen sonuçlarına bakmak suretiyle imanı artar.Aslında bu suretle imanın artması nübüvvet alametlerinden bir alamet,peygamberlerin doğru ve getirdikleri dinin hak olduğunu ısbat eden delillerden biridir.Çünkü...
2 Nisan 2018 - 0 yorum
İnabenin Alametleri Allah'a yönelmenin alametlerinden biri de kendin için ümit kapısını açık bırakıp da,diğer günah işleyen insanlar için endişeler taşıyıp onları küçümsememendir.Kendin için Allah'ın rahmetini ümit edersin de,diğer günahkarlar için onun azabından korkarsın.Oysaki sen onlar için rahmet ummalı,kendin için de azap...
2 Nisan 2018 - 0 yorum
İnabe Çeşitleri Ve Allah'a Söz Vermek İnabe iki türlüdür. Birincisi : Allah'ın rububiyetine yöneliktir.Bu fiil bütün mahlukatı kapsamaktadır.Mü'min,kafir , iyi ve günahkar her insan O'nun rububiyetine yönelmektedirler.Nitekim "İnsanlara bir zarar dokunduğunda Rablerine yönelerek O'na yalvarırlar (1)" ayeti de bu hususu bildirmektedir.Bu tür...
2 Nisan 2018 - 0 yorum
İnabe Mertebesi Daha önce zikrettiğimiz üzere,tövbe mertebesine geçen ve tövbe makamında kalan kimse İslam'ın bütün mertebelerine de dermiş olur.Çünkü tam bir tövbe İslam'ın bütün mertebelerini içine alır.Bütün bu mertebeler tövbe mertebesine dahildir.Fakat yine de mahiyet,özellik ve şartlarını açıklayabilmek için onu ayrıca...
1 Nisan 2018 - 0 yorum
İnkar Küfrü Ve Çeşitleri İnkar küfrü iki ksımdır Genel ve kayıtsız küfür Özel ve kayıtlı küfür Mutlak olanı,kişinin bütünüyle Allah'ın indirdiklerini ve peygamberlerin gönderilişini inkar etmesidir. Kayıtlı olan ise , İslam'ın farzlarından herhangi birini yahut da Allah'ın bildirdiği bir haberi ya kasten ya...
12 Mart 2018 - 0 yorum
Kabir Azabı Büyük günah işleyenlerin uğrayacağı akıbet Ebu Said hadisinde geçmiştir;Mesela faiz yiyenlerin karınları evler kadar şişmekte ve onlar Firavn'ın yolu üzerinde bulunmaktadırlar.Yetim malı yiyenlerin ağızlarından aldıkları kor ateş,aaltlarından ve ayaklarından çıkmaktadır. Zina eden kadınlar göğüslerinden asılmaktadır.Gıybet edenler,yan uzuvlarından kesilen etleri...
6 Mart 2018 - 0 yorum
Hırsızın ceza olarak eli kesildikten sonra tevbesinin sahih olması için çaldığı şeyi geri ödemesinin şart olup olmadığı hususunda ihtilaf edilmiştir.İslam uleması çalınan malın aynıyla mevcut olması halinde çalan kimsen tevbesinin sahih olması için o malı sahibine iade etmesinin şart olduğu...
6 Mart 2018 - 0 yorum
Bu bakış cahilerin bakış açılarıdır ki onlarla diğer hayvanlar arasında dik durmak ve konuşmaktan başka hiçbir fark yoktur.Hangi yolla olursa olsun sırf şehvetlerini tatmin etmekten başka hiçbir düşünceleri yoktur.Bunların nefsleri hayvanı nefstir.Meleklik mertebesi bir yana,insanlık mertebesine bile çıkamamıştır.Bunlar zikre bile...
Sonraki Sayfa »