"Medaricu’s Salikın" ile Etiketlenen Konular

18 Temmuz 2018 - 0 yorum
Yanlışa Dur Diyememek Ve Bunun Tehlikeleri Öncelikle şunu belirtmek istiyorum : Makalede yer alan sultan hükümdar vb ifadeleri,sorumluluk sahibi olan herkes (amir,memur,müdür),kısaca altında eleman çalıştıran ve bunlardan sorumlu olan herkes,zengin ve varlıklı,devlat adamları,siyasiler, yöneticiler,elinde bulunan yetkiden dolayı kendi lehine faydalanabileceğin ,...
17 Temmuz 2018 - 0 yorum
Allah'tan Razı Olup Allah'tan Gelene Rıza Göstermek Ve Bunun Sonuçları 1- O,Rabbini bilen ve O'na karşın hüsn-i zan sahibi olandır.Üzerinde tatbik ettiği kaza ve kaderler hakkında O'nu suçlamaz.Allah'a olan hüsn-i zannı hallerin nazarında eşit olmasını ve Efendisi (c.c)'nin kendisi için seçmiş...
7 Temmuz 2018 - 0 yorum
İslam,müminlerin dünya hayatına ve maddi zevklere dalmamalarını,ahirete ve manevi değerlere öncelik vermelerini ister.Yüce Allah şöyle buyuruyor : "Azgınlaşan ve dünya hayatını tercih edenin gideceği yer cehennemdir (1)" Siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz ama ahiret hayatı daha hayırlı ve daha kalıcıdır...
6 Temmuz 2018 - 0 yorum
Yalnız sana ibadet ederiz,yalnız senden yardım dileriz ayetinin bir mertebesi de 'teslim' mertebesidir.Bu mertebe iki çeşittir: a- Dine ve emredilen hükme teslim b- Kainata dair kaderin hükmüne teslim Birinciye gelirsek : Bu arif olanların mü'minlerin teslimidir.Allah Teala 'Öyle değil,Rabbine and olsun ki,onlar aralarında...
6 Temmuz 2018 - 0 yorum
Birinci Derece : Avamın (halkın) rızasıdır.Bu Rabb olarak Allah'tan razı olmaktır.Onlar Allah'tan gayrısına ibadeti çirkin görürler.Bu,İslam'ın değirmen taşının iğidir.Büyük şirkten temizler. Rabb olarak Allah'tan razı olmak ; Allah'tan gayrisinin idaresine sığındığı ve ihtiyaçlarını giderdiği bir Rabb edinmemektir.Allah Teala buyurur :...
3 Temmuz 2018 - 0 yorum
Tevbe Allah'a isyandan,O'na itaate dönmektir.Bir günahta ısrar ederken,bir günahından tevbe edenin hangi dönüşünden söz edilebilir.Allah sadece gerçek tevbekarı hesaba çekmez.Çünkü o Allah'a itaat ve kulluğa dönmüştür,samimi bir tevbe yapmıştır.Tevbe ettiğinin benzeri veya daha büyüğü bir günahta ısrar eden ise itaate...
2 Temmuz 2018 - 0 yorum
Elem ve hoşnutsuzluk duymamak 'rıza'nın şartlarından değildir.Aksine hükmüne itiraz etmemeli ve ona hoşnutsuzluk göstermemelidir.Bunun için,bazılarına 'hoş olmayan şeylere rıza' karışık gelmiş,bunu tenkit etmişler ve insanın tabiatına uyması imkansız bir şeydir demişlerdir.Ve devamla 'Bu ancak olsa olsa,sabır olur,yoksa rıza ile hoşlanmama...
1 Temmuz 2018 - 0 yorum
Yalnız sana ibadet ederiz,yalnız senden yardım dileriz ayetinin bir mertebesi de 'teslim' mertebesidir.Bu mertebe iki çeşittir: a- Dine ve emredilen hükme teslim b- Kainata dair kaderin hükmüne teslim Birinciye gelirsek : Bu arif olanların mü'minlerin teslimidir.Allah Teala 'Öyle değil,Rabbine and olsun ki,onlar aralarında...
1 Temmuz 2018 - 0 yorum
Burada ihmalkârlık edip üzerindeki bir hakkı ödemeyen fakat daha sonra tevbe eden kimsenin bu tevbesinin hükmü üzerinde duracağız. Tevbe ya Allah veya kul hakları ile ilgili olur. Allah hakkı ile ilgili olan tevbe, vâcib ve farz olduğunu bilerek, özürsüz ve...
29 Haziran 2018 - 0 yorum
Sabrın en zayıfı Allah için sabretmektir.Bu avamın sabrıdır.Bunun üzerinde müridlerin sabrı vardır.O da Allah ile sabırdır.Bunun da üzerinde saliklerin sabrı olan,Allah'a karşı sabır vardır.Bu sözlerin anlamına gelecek olursak eğer; Avamın Sabrı Allah İçindir : Yani sevabını umduğu ve cezasından korktuğu içindir Müridlerin...
25 Haziran 2018 - 0 yorum
Bu açıdan bakan insan Allah'ın yaratma ve hükmetme bakımından tek olduğunu, O'nun istediği şeyin olup istemediğinin olmadığını, hiçbir zerrenin O'nun izni bulunmaksızın hareket etmediğini bilir. Bütün mahlukat O'nun egemenliği altindadır. Bütün kalpler O'nun parmakları arasinda, kudreti dahilindedir, Onu doğrultmak isterse...
22 Haziran 2018 - 0 yorum
Tezekkürün esasları üçtür ki bunlar ; Nasihattan yararlanmak,ibret gözüyle bakmak ve tefekkürün semeresini elde etmek Nasihattan yararlanmak ; korku ve ümit duygusunun kalbe tesir etmesi,böylece kalbin korktuğu şeyden kurtulmak,umduğu şeyi elde etmek için harekete geçmesi demektir.Nasihat ise müjdeleme ve korkutma olarak...
22 Haziran 2018 - 0 yorum
Birincisi =Kişinin günahı ve ilahi hükmü düşüncesi ve bu konuda Allah'ın muradının ne olduğunu anlamaya çalışmasıdır.Çünkü Allah seni günah işleyip işlememe konusunda servest bırakmıştır.Allah Teala kul ile günah arasına ancak şu iki sebepten doalyı bir engel koymaz; a- Allah'ın hükmündeki üstünlüğünü,kulun...
19 Haziran 2018 - 0 yorum
Kulun Rabbini vekil olarak tayin etmesi ; Bu kulun tasarruf ve idaresini O'na vermesi,kendini tasarruftan soyutlaması,tasarrufu O'nun dostluğuna ve yetkisine havale etmesidir.Bu nedenle tevekkülü 'Nefsin ilahlıktan uzaklaştırılması ve ubudiyette bulundurulmasıdır' diye tarif etmişlerdir.İşte 'Rabbin kulunun vekili olması'nın anlamı budur.Vekili yani...
18 Haziran 2018 - 0 yorum
Tevbe ; Kulun Allah'a yönelmesi ve ilahi gazaba uğrayan kimseler ile sapıkların yolunu terk etmesidir.Bu ise ancak Allah'ın o kulu doğru yola (sırat-i müstakim) hidayet etmesiyle gerçekleşir.Onun hidayeti ise,ancak ve ancak yine O'nun yardımı ve iman nasip etmesi ile mümkün...
12 Haziran 2018 - 0 yorum
'Yalnız sana ibadet eder,yalnız senden yardım dileriz'in bir mertebesi de 'tevekkül' mertebesidir.Allah Teala 'Artık ancak Allah'a güvenip dayanın,(gerçekten) iman etmiş kimselerseniz (1),Onun için mü'minler yalnız Allah'a güvenip dayanmalıdır (2).Kim Allah'a güvenip dayanırsa O,kendisine yetişir (3)' buyuruyor.Yine 'Ey Rabbimiz!...
9 Haziran 2018 - 0 yorum
İhlas ; Ameli her türlü karışık şeyden temizlemektir.Yani ihlaslı kişi amele,nefsin isteklerinden olan pislikleri karıştırmaz.Bunlar, halkın kalbine girme isteği,onların övgüsünü istemek,kınamalarından kaçmak veya onların kendini yüceltmelerini arzulamak veya mallarını arzulamak,hizmet ve muhabbetlerini istemek,isteklerini karşılamaları veya bundan başka diğer sakatlık ve...
7 Haziran 2018 - 0 yorum
Kim ihlasında ihlasını görürse,ihlası ihlasa muhtaçtır.Her ihlaslı kişinin ihlasında noksanı,kendi ihlasını gördüğü orandadır.Nefsinde ihlas görmezse,muhlis (ihsan sahibi) muhlas (ihlasa erdirilmiş) olur.İnsanlar için ameli terk etmek riyadır,insanlar için amel yapmak şirktir.İhlas,Allah'ın seni o iki davranıştan kurtarmasıdır.Denildi ki : İhlas ; Alllah...
Sonraki Sayfa »