"Medaricu’s Salikın" ile Etiketlenen Konular

14 Eylül 2018 - 0 yorum
Allah'a Muhabbet Nasıl Olur Ve Bu Sevgiyi Meydana Getiren Sebepler Birincisi : Düşünerek,manalarını ve onunla kastedileni anlayarak Kur'an okumak.Tıpkı,kölenin efendisine ait mektubunu muhafaza etmesi ve efendisinin gayesini anlayabilmek için açıklamaya çalışması gibi İkincisi : Farzlardan sonra nafile ibadetlerle Allah'a yaklaşmak.Çünkü nafileler onu,muhabbet...
9 Eylül 2018 - 0 yorum
Allah'a Yüzünü Değilde Sırtını Dönmenin Ne Gibi Sonuçları Vardır? Kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse,ona bir şeytanı arkadaş veririz ve artık o şeytan onun ayrılmaz dostu olur (1) ayetindeki zikir hakkında doğru olan görüş şudur: Allah Teala'nın Resulü'ne indirdiği zikrinden (Kur'an) kim...
8 Eylül 2018 - 0 yorum
İmanın Delilleri ve Yakinin Hakikatleri İmanın delilleri ve yakinin hakikatleri nur'la keşfedilir.Hakla batıl,dalaletle hidayet,eğrilik ile doğruluk,şüphe ile yakin birbirinden ancak nur'la ayırt edilebilir.Hayat,kalbin gaflet uykusundan tamamen uyanmasını ve Allah ile karşılaşmaya tam bir hazırlığı gerektirir. Kuvvet : Doğruluğu,bilginin sıhhatini,günaha ve sapıklığa çağıran...
6 Eylül 2018 - 0 yorum
Ta'zim Yalnız sana ibadet eder ve yalnız sende yardım dileriz'in mertebelerinden biri de 'ta'zim' mertebesidir. Bu mertebede Allah Teala'yı tanımaya bağlıdır.Kişinin kalbindeki,Rabbine olan saygısı O'nu tanıması ölçüsündedir.İnsanların Allah'ı en çok tanıyanı,O'nu en çok ta'zim eden ve yücektendir.Allah Teala,kendisini hakkıyla ta'zim etmeyen,hakkıyla tanıyıp...
4 Eylül 2018 - 0 yorum
Ölümü Hatırlamak Adına Bir gün dünyada mutlu yaşamış olan bir gencin cenazesinde bulundum.Orada insanların dünyayı yerdiğini,dünya ehlini ayıpladıklarını,ölümden gafil olanları da kınadıklarını gördüm. Akıl sahibi kimse ölümün yaklaştığının farkında olursa,akıl ona salih amel işlemede acele davranmasını söyler ve o kişi korku içinde...
2 Eylül 2018 - 0 yorum
Hikmet Ve Güzel Öğüt Kişi ancak üç hususun bulunmasıyla nasihatten istifade edebilir.Bunlar 1- Nasihate şiddetle ihtiyaç duymak 2- Nasihat eden kimsenin kusurunu görmemek 3- Va'd ve vaidi tezehhür etmek İnsanın nasihate,yani tergib ve terhibe ihtiyacı,onun Allah'a olan yönelişi ve tezekkürünün zayıf olduğu zamanlar artar.Kulun bu...
1 Eylül 2018 - 0 yorum
Tezekkür Ve Tefekkür Ne Demektir Tezekkür ve tefekkür (düşünme) ma'rifet çeşitleri,iman ve ihsanla hakikatlerin sonucunu doğuran iki makamdırlar.Arif kimse tefekkürden tezekküre,tezekkürden tefekküre geçe geçe sonunda Fettah ve Alim olan Allah'ın izniyle kalbinin kilidi çözülür.Hasan el-Basri şu sözüyle bu hususu ifade etmiştir...
1 Eylül 2018 - 0 yorum
Feraset Nedir,Nasıl Kazanılır Ve Çeşitleri Nelerdir Birincisi İmani Ferasettir : İmani ferasetin sebebi Allah'ın kulun kalbine bıraktığı nurdur.Kul bu nurla hak ile batılı,gerekli ile gereksizi,doğru ile yalanı birbirinden ayırır.İmani ferasetin hakikati,kalbe hücum edip ona zıt düşen şeyleri ortadan kaldıran bir hatıradır.Bu...
27 Ağustos 2018 - 0 yorum
Kur'an da Hikmet Nedir,Temeli Ve Dereceleri Nelerdir? Hikmetin üç derecesi vardır.Bunlar; Birinci Derece : Her şeye hakkını verip haddi aşmaman,acele etmemen ve geç kalmamandır Eşyanın akıl ve dinin gerektirdiği hak ve mertebeleri,kendisine ulaşması fakat aşmaması gereken sınırları,önce sonra hareket etmemesi gereken belli...
22 Ağustos 2018 - 0 yorum
Hikmet Kavramı Ve Anlamı Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz'in mertebelerinden biri de hikmet mertebesidir. Allah Teala şöyle buyurmuştur : Hikmeti dilediğine verir.Hikmet verilen kimseye çok hayır verilmiştir.Bunu ancak akl-ı selim sahipleri düşünüp anlar (1).Allah sana kitabı ve hikmeti...
20 Ağustos 2018 - 0 yorum
İslam'ın Gerilemesi Ve Bunun Başlıca Sebepleri İslam'ın yol oluşu şu dört grup sebebiyledir ; a- Bildikleriyle amel etmeyenler b- Bilmedikleriyle amel edenler c- Yaptığının doğru mu yanlış mı olduğunu öğrenmeyenler d- İnsanları öğrenmek ve öğretmekten alıkoymak Kaynak = İbn Kayyım el-Cevziyye / Medaricu's Salikin / bkz =...
20 Ağustos 2018 - 0 yorum
İhsanın Dereceleri İle Hak Ve Batılın Birbirinden Ayırt Edilmesi İhlasın üç derecesi vardır. Birinci Derece Niyette İhsan : Bu,niyeti ilimle süslemek,kesin karar vermek ve halini temizlemek suretiyle gerçekleşir.Yani niyete ihsan üç hasletle meydana gelir a- Niyeti İlimle süslemek : Nefsi isteklerin kirlerinden,ilmin...
18 Ağustos 2018 - 0 yorum
Din Güzel Ahlaktır Hadisinden Almamız Gerekenler Dinin tamamı ahlaktır.Ahlakı artanın dini de artar.Kim ahlakını güzelleştirmişse,dinen de yükselmiş demektir.Tasavvufun durumu da böyledir. Güzel ahlak ; İyilik ve cömertliği yaymak,eza etmemek ve ezaya tahammül etmek,güzel olanı yaymak ve çinkin olanı engellemektir ve yine güzel...
18 Ağustos 2018 - 0 yorum
Murid Ve Murad Tanımı Yönetimini ilmin üstlendiği kimseye Mürid,gözetimini Hakk'ın üstlendiği kimseye de Murad denir.Çünkü Mürid yürür,Murad uçar.Yürüyen hiç uçana yetişebilir mi? Kaynak = İbn Kayyım El-Cevziyye / Medaricu's Salikin – Kur'ani Tasavvufun Esasları – / bkz 509.
12 Ağustos 2018 - 0 yorum
İlme'l Yakin,Ayne'l Yakin Ve Hakka'l Yakin Ne Demektir Ve Bunların Dereceleri İlme'l-Yakin : Ortaya çıkan gerçeği kabul etmektir.Gerçekliği kesin olan gayb da olsa kabul etmektir.Hakla kaim olana vakıf olmaktır. 1- Hak Teala cihetinden zuhur eden her şeyi kabul etmektir.Allah'tan zuhur eden şey...
12 Ağustos 2018 - 0 yorum
Namaz Kılarken Rüku Ve Secde Halinde Kuran Ayetinin Okunmamasının Sebebi Ve Hikmetleri Peygamberimiz (s.a.v) rüku ve secdede Kuran okumayı yasaklamasının sebebini şöyle açıklamıştır : Doğrusu Kuran,kelamın en şereflisidir.Kuran Allah'ın kelamıdır.Rüku ve secde ise kulun zillet ve alçakgönüllü olması durumudur.İşte bu iki halde...
12 Ağustos 2018 - 0 yorum
Edep Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz'in mertebelerinden biri de edeb mertebesidir. Allah Teala şöyle buyuruyor : 'Ey iman edenler! Kendinizi,ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyunuz (1)'. İbn Abbas ve başkaları bu ayetten kastın 'onları terbiye ediniz...
28 Temmuz 2018 - 0 yorum
Allah'a Yönelenlerin Düştükleri Tuzaklar Allah'a yönelenlerin düştüğü,amel edenlerin hedefledikleri son nokta ve gaye olan bu durum; Ubudiyet,Muhabbet, Allah'a kavuşmayı arzu etme,onun neşe ve sevincini duyma halidir. Bu halde olan kişi daima diliyle ve kalbiyle sevgilisinin adını anar.Daha önce aklından geçen kötü işlerin...
Sonraki Sayfa »