"Medaricu’s Salikın" ile Etiketlenen Konular

6 Aralık 2018 - 0 yorum
Kul ne zaman ki Hak Teala'ya karşı saygıyı dosdoğru bir şekilde yerine getirir,ayetler ve işaretleri güzel bir şekilde düşünür,derinlemesine inceler ve onlardan ibret alırsa Allah'ın sıfatları ve nitelikleri kalbine gösterilir ve kalbine kıble yapılır https://kuranyurdu.com/kalbin-gorevleri-ve-ozellikleri/ Kaynak : İbn Kayyım el-Cevziyye / Medaricu...
4 Aralık 2018 - 0 yorum
Aklı şehvet diyarlarında esir olan,bütün emeli lezzetlere dalmak olan,hayatı en kötü alışkanlıklar üzerine geçen,dini isyan ve günahlarla harcanmış,himmeti süfli şeylerde olan,akidesini nübüvvet kaynağından almayan kimsenin hali ne olur? Artık o kimse şehvetlere dalmış,şüpheler nüksetmiş,nasihatçiden yüz çevirmiş,mürşide itirazcı,mutluluktan gafil ve kalbi her...
26 Kasım 2018 - 0 yorum
Vallahi dünya hayatı,ahiret hayatına göre ; gnün bir saati gibi kısa olan şu insan ömrünün yanında ne zordur,ne de şiddetlidir. 'Onlar tehdit edilmekte oldukları (azabı) görecekleri gün sanki kendileri (dünyada) gündüzün bir saatinden başka durmamış gibi (olacaklardır) (Ahkaf 35).O gün (kıyamet...
21 Kasım 2018 - 0 yorum
Tevhid Güneşi doğduğu , onun parçaları / görünümü (cevanib) ruhlara,nuru gözlere değdiği zaman,bununla nefsin ve mizacın zulmetleri tecelli eder,açılır.Bununla ruhlar kendisi için hiçbir şey olmayan,çok işiten ve göreni talep etmek üzere harekete geçer.Kalp,emr çölünde sefere çıkar.Kulluk mertebelerine konak konak iner.İbadeti...
23 Ekim 2018 - 0 yorum
İslam,gök ehlinin ve yeryüzünde de tevhid ehlinin dinidir.Allah (c.c) kendilerinden bundan başka asla bir din kabul etmeyecektir.Yeryüzünde din ehli,altı dine bağlıdır.Bunlardan bir tanesi Rahman olan Allah'ın dinine bağlı olanlardır.Diğer hepsi de şeytana bağlı bulunanlardır. Rahman'ın dini bizzat İslam'ın kendisidir. Şeytanın Dinleri 1- Yahudilik 2-...
27 Eylül 2018 - 0 yorum
Allah'a Ulaşmak İsteyen Birisinin Karşılaşacağı Engeller Hayır (hakikat öyle değil) ; bilakis,onların kazanmakta oldukları (irtikab edegeldikleri ma'siyetler) kalplerini paslandırmıştır (Mutaffifin 14).İbn Abbas (r.a) ve başkaları rame ala kulübihim ifadesini şöyle tefsir ederler: Günah üstüne günahtır ki kalbi örter,kaplar.Nihayet bir şeye yapışan pas...
23 Eylül 2018 - 0 yorum
İbadet Kimin muradı Allah ve ahiret yurdu olursa maksudunda Resulüllah'a uymuş olur. Her kim Resulünün lisanı ile emrettiğine uygun olarak Allah'a ibadet ederse yolunda uymuş olur. Bundan başka türlü ibadet ederse,yolunda ona muhalefet etmiş,ona aykırı davranmış olur Kaynak : İbn Kayyım el-Cevziyye / Medaricu...
21 Eylül 2018 - 0 yorum
Maide Süresi 105 Ayet Meali Ve Tefsiri Ey iman edenler! Siz nefisleriniz(i ıslah etmey)e bakın.Kendiniz , doğru yolu bulunca,sapanlar size zarar vermez (Maide 105) Resulüllah (s.a.v) bu ayetin tefsiri hakkında şöyle buyurmuştur: Bilakis iyiliği emrediniz,kötülüğü yasaklayınız.Ta ki itaat edilen cimriliği,uyulan heva ve...
20 Eylül 2018 - 0 yorum
Kur'an'da Zikir Kur'an'da zikir on şekilde gelir ; 1- Mutlak ve mukayyed emir olarak gelir 2- Bunun zıdı olan gaflet ve isyanı nehyederek gelir 3- Devamlı ve çok yapmakla felaha erdiren zikir 4- Zikir ehlinin övülmesine ve Allah'ın onlara hazırladığı cenneti ve mağdireti haber verdiği...
20 Eylül 2018 - 0 yorum
Şirk Koşmak Şirk iki kısımdır 1- Büyük Şirk 2- Küçük Şirk Büyük Şirk = Ancak kendisinden tevbe etmekle Allah'ın affettiği şirktir.O da Allah'ın dışında O'nu ortak edinmek ve Allah'ı sever gibi onu sevmektir.Bu şirk,müşriklerin ilahlarını alemlerin Rabbi ile bir görmelerini de içine alır.Bu nedenle...
14 Eylül 2018 - 0 yorum
Allah'a Muhabbet Nasıl Olur Ve Bu Sevgiyi Meydana Getiren Sebepler Birincisi : Düşünerek,manalarını ve onunla kastedileni anlayarak Kur'an okumak.Tıpkı,kölenin efendisine ait mektubunu muhafaza etmesi ve efendisinin gayesini anlayabilmek için açıklamaya çalışması gibi İkincisi : Farzlardan sonra nafile ibadetlerle Allah'a yaklaşmak.Çünkü nafileler onu,muhabbet...
9 Eylül 2018 - 0 yorum
Allah'a Yüzünü Değilde Sırtını Dönmenin Ne Gibi Sonuçları Vardır? Kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse,ona bir şeytanı arkadaş veririz ve artık o şeytan onun ayrılmaz dostu olur (1) ayetindeki zikir hakkında doğru olan görüş şudur: Allah Teala'nın Resulü'ne indirdiği zikrinden (Kur'an) kim...
8 Eylül 2018 - 0 yorum
İmanın Delilleri ve Yakinin Hakikatleri İmanın delilleri ve yakinin hakikatleri nur'la keşfedilir.Hakla batıl,dalaletle hidayet,eğrilik ile doğruluk,şüphe ile yakin birbirinden ancak nur'la ayırt edilebilir.Hayat,kalbin gaflet uykusundan tamamen uyanmasını ve Allah ile karşılaşmaya tam bir hazırlığı gerektirir. Kuvvet : Doğruluğu,bilginin sıhhatini,günaha ve sapıklığa çağıran...
6 Eylül 2018 - 0 yorum
Ta'zim Yalnız sana ibadet eder ve yalnız sende yardım dileriz'in mertebelerinden biri de 'ta'zim' mertebesidir. Bu mertebede Allah Teala'yı tanımaya bağlıdır.Kişinin kalbindeki,Rabbine olan saygısı O'nu tanıması ölçüsündedir.İnsanların Allah'ı en çok tanıyanı,O'nu en çok ta'zim eden ve yücektendir.Allah Teala,kendisini hakkıyla ta'zim etmeyen,hakkıyla tanıyıp...
4 Eylül 2018 - 0 yorum
Ölümü Hatırlamak Adına Bir gün dünyada mutlu yaşamış olan bir gencin cenazesinde bulundum.Orada insanların dünyayı yerdiğini,dünya ehlini ayıpladıklarını,ölümden gafil olanları da kınadıklarını gördüm. Akıl sahibi kimse ölümün yaklaştığının farkında olursa,akıl ona salih amel işlemede acele davranmasını söyler ve o kişi korku içinde...
2 Eylül 2018 - 0 yorum
Hikmet Ve Güzel Öğüt Kişi ancak üç hususun bulunmasıyla nasihatten istifade edebilir.Bunlar 1- Nasihate şiddetle ihtiyaç duymak 2- Nasihat eden kimsenin kusurunu görmemek 3- Va'd ve vaidi tezehhür etmek İnsanın nasihate,yani tergib ve terhibe ihtiyacı,onun Allah'a olan yönelişi ve tezekkürünün zayıf olduğu zamanlar artar.Kulun bu...
1 Eylül 2018 - 0 yorum
Tezekkür Ve Tefekkür Ne Demektir Tezekkür ve tefekkür (düşünme) ma'rifet çeşitleri,iman ve ihsanla hakikatlerin sonucunu doğuran iki makamdırlar.Arif kimse tefekkürden tezekküre,tezekkürden tefekküre geçe geçe sonunda Fettah ve Alim olan Allah'ın izniyle kalbinin kilidi çözülür.Hasan el-Basri şu sözüyle bu hususu ifade etmiştir...
1 Eylül 2018 - 0 yorum
Feraset Nedir,Nasıl Kazanılır Ve Çeşitleri Nelerdir Birincisi İmani Ferasettir : İmani ferasetin sebebi Allah'ın kulun kalbine bıraktığı nurdur.Kul bu nurla hak ile batılı,gerekli ile gereksizi,doğru ile yalanı birbirinden ayırır.İmani ferasetin hakikati,kalbe hücum edip ona zıt düşen şeyleri ortadan kaldıran bir hatıradır.Bu...
Sonraki Sayfa »