Kuran Yurdu

"Hud Süresi Meali Ve Tefsiri" ile Etiketlenen Konular

28 Şubat 2018 - 0 yorum
Kur'an-ı Kerim'in 11i suresidir. 123, 1715 kelime, 7605 harftir. Mekkidir. Ayet sonlarına ahenk veren fasıla harfleri: Be, Dal, Zel, Ra, Ze, Sad, Tı, Zı, Kaf, Lam, Mim-Nun'dur. Sure, adını 50 ile 65 ayetler arasında kıssası zikredilen Hz. Hud'dan almıştır. Mirac'tan...
28 Şubat 2018 - 0 yorum
"Hud Süresi Mekki bir süre olup,Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin dokuzuncu yılında toptan indirilmiştir.Tamamı 123 ayet olan bu sürede , Hud (a.s) ve kavminden de söz edildiği için bu adı almıştır. Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 52 , Hz...
28 Şubat 2018 - 0 yorum
Hud Süresi 1-3 Ayetin Meali = Elif-Lam-Ra. Bu hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlam kılınmış,sonra da açıklanmış bir kitaptır.Buyurmuştur ki) Allah'tan başkasına tapmayın.(Onlara şöyle de:) Şüphe yok ki ben de O'nun tarafından size gönderilmiş bir...
28 Şubat 2018 - 0 yorum
1-4- Elif. Lam. Ra. (Bu sana indirilen), hikmet sahibi (ve) her şeyden haberdar olan (Allah) tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır.(De ki: Bu Kitap) "Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için (indirildi). Şüphesiz ki ben, onun tarafından size (gönderilmiş) bir...
28 Şubat 2018 - 0 yorum
Hud Süresi 7 Ayet = O,hanginizin amelinin daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için....... Tefsir = Ayette 'hanginizin ameli daha çok olacağı' değil ; 'hanginizin amelinin daha güzel olacağı' buyrulmaktadır.Bir ameli sadece Aziz ve Celil olan Allah için yapılmadıkça ve...
28 Şubat 2018 - 0 yorum
Ey ahlakını kötü huylardan,meşru olmayan sıfatlardan ,çirkin huy ve fiillerden,yalan sözden,tevhidin öz ve esasına muhalif tavırlardan temizleyip güzelleştirmekle emrolunmuş Muhammed ümmeti ! Tüm niyet ve davranışlarında uyacağın bir rehber olan peygamberin Hz Muhammed'e (s.a.v) Allah'u Teala'nın "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol (1)"...
28 Şubat 2018 - 0 yorum
Tevhid ve ma'rifetullahtan ibaret olan bu yüce yolun temeli Allah'a kulluk ve niyazdır ; beşeri benliği Cenab-ı Hakk'ın hakiki hüviyetinde baki kılma gayretidir.Bu husus şu haiz ariflerin malumudur;Arifler ilahi dergaha yönelerek Hakim ve Kadir olan Allah'ın yardımını talep ederler ve...
28 Şubat 2018 - 0 yorum
Hud Süresi'de diğer bir çok sürenin başladığı gibi,Kur'an-ı Kerim'den bahsederek başlamaktadır."Bu,hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan (Allah) tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış,sonra da açıklanmış bir Kitap'tır (Hud'1)".Peki çok sürenin Kur'an'dan bahsederek söze başlamasında garipsenecek bir durum yoktur,zira bu yüce Kitap,İslam dininin...
28 Şubat 2018 - 0 yorum
Hud Süresi 3.Ayet = Rabb'inizden bağışlanma dileyin,sonra O'na yönelin ki size belirlenen süreye kadar iyi bir hayat yaşatsın ve her fazilet sahibine lütfunu ihsan etsin ; eğer yüz çevirirseniz hem sizin için büyük bir günün azabından korkmaktayım Tefsiri = Her insanın...