"Haris el-Muhasibi" ile Etiketlenen Konular

2 Temmuz 2018 - 0 yorum
Soru = İnsanlaran tövbesinin kabul edilmesi en fazla umulan kimdir ? Cevap = Onların en çok korkanı ve bulunduğu durumdan,Allah Teala'nın kendisinde gördüğü ve farkında olduğu,hatalar, saçmalamalar,gafletinin uzunluğu,yüz çevirmesinin devamlılığı gibi şeylerden en çok pişman olanı ve karşılaştığı şeylerde en iyi...
10 Mayıs 2018 - 0 yorum
Nefsin Hilekarlığı Ve İnsanı Aldatması Mütevazi,doğru ve güvenilir kimseleri sevdiğini iddia ediyor , kabirlerini ve eserlerini görsen onları da seveceğini söylüyor.Oysa onları sevmene vesile olan hasletler hoşuna gitmiyor.Bu hasletler öyle sıradan hasletler de değil.Sende bulunmayıp düşmanında dahi bulunsa hoşuna gidecek hasletler.Bu...
15 Nisan 2018 - 0 yorum
İnsanın İmtihanı Ve Tercihi,İmtihan Olunacak Bazı Konular Kur'an Dünyayı Bütünüyle İmtihan Olarak Anlatır Kesin olarak bil ki,dünya bütünüyle,azı-çoğu, tatlısı-acısı, başı-sonu; velhasıl her şeyi ile Allah'ın kulunu imtihan etmesi ve denemesidir.Dünyanın musibetleri çokça,çeşit çeşit ve farklı farklı olsa da,onların tamamı iki özeliktedirki onlar...
13 Nisan 2018 - 0 yorum
Kalbin Yönetimi Ey kardeşim! Kalbini ahiret yolunun yolcusu yap,onu buna teşvik et.Onu,dünya yollarından, kendisini hırs ve rağbete sevk edecek düşüncelerden koru.Onun,arayışını zorlaştıran ve bu sebeple nurunu söndüren şeyle birlikteliğine izin verme.Kalp ile övülmüş olan güzel son arasında bir yol tut. Nefsini,dünyada iken elinde...
21 Mart 2018 - 0 yorum
Hikmet Damlaları Allah'ın kendisine ne ihsanda bulunduğunun farkında olmayan kimse,Allah için ne yaptığını bilmiyor gibi olur. Bil ki kardeşim,kim Allah'a itaat ederse ve O'ndan korkmazsa,O'na amelde itaat etmiş fakat korkunun terkinde isyan etmiş olur.O'na isyan eden ve O'ndan korkmayan kimse nasıl olur? Eğer...
10 Mart 2018 - 0 yorum
Aziz Kardeşlerim Öğrendiğimize göre İsa Peygamber diyor ki "Ey kötü bilginler,namaz kılarsınız,oruç tutarsınız,sadaka verirsiniz,fakat yapmakla emrolunduğunuz şeyi yapmazsınız.Gene de bilmediklerinizi öğrenmeye çalışırsınız.Hükmünüz ne kadar da kötüdür. Dilinizle Allah'a karşı tevbe eder,işlerinizle de nefsinizin isteklerine uyarsınız. Bedeninizi yıkamanın size ne faydası olur,ruhunuz kirlerle...
6 Mart 2018 - 0 yorum
- Düşünerek amel edenin ameli sevgi üzeredir.Dinleyen fakat düşünmeden amel edenin ameli ise ağır bulma üzeredir.Dinleyen , anlayan,düşünen ve gören kimsenin ameliyle amel et.Dinleyen ama düşünmeyen kimsenin ameliyle amel etme. - Nice nimet vardır ceza ve sıkıntı olur ; nice...
13 Şubat 2018 - 0 yorum
İyilik arayışı,amellerin tanımlarına ve onların hükümlerine yönelik bilgiye,bunların emredildikleri ve farz kılındıkları vakitlerde, emredildikleri farz ve sünnet kılındıkları gibi,doğrulukla dolu oalrak,halis-muhlis bir şekilde edasına ihtiyaç dışında,beş özellikten müstağni değildir.İyilik sahibi olupda onunla amel eden kimsenin de müstağni olmadığı bu beş...
9 Şubat 2018 - 0 yorum
Ey kardeşim! Sana yakın ve seni kapıvermeye muktedir olan,zararlı ve yırtıcı bir hayvandan korktuğundan daha fazla dilinden kork! Zira yırtıcı bir hayvanın öldürdüğü mümin birinin karşılığı cennettir.Dilin öldürdüğü kimsenin cezası ise,Allah bağışlamadıkça ateştir. Ey kardeşim! Dilinden gafil olma.Zira o,zarar veren yırtıcı...
7 Şubat 2018 - 0 yorum
Adalet Ve Faziletin Kuralları Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla; Hikmet sahibi bazı kimselerin şöyle söyledikleri rivayet edilmiştir;Ahiret yolu birdir.Bu yoldaki insanlar ise iki sınıftır:Bir kısmı adalet ehlidir,bir kısmı ise fazilet ehlidir. Adalet ikidir: Seninle insanlar arasında olan zahiri adalet ve seninle...
7 Şubat 2018 - 0 yorum
İnsanların adaletten en uzak olanı,adaletten en fazla gafil olanı ile nefsini en az hesaba çekenidir. İnsanların adaletten en uzak olan ve adaletten en gafil olmada en ileride olanı ise,adaleti en fazla küçümseyeni ve ihmal edenidir. Gözetildiğini aklına getirsen organların kaskatı kesilir,kalbin...
25 Ocak 2018 - 0 yorum
Amelden Önce Ameli Bozan Kötülüklerden Uzaklaşmak Arınma;kötülükten,üzerine iyiliğin bina edildiği temele intikal etmektir.Binanın yıkılması ve temelin kalması mümkün olabilirken,temelin yıkılması ve binanın kalması mümkün değildir. Kim amelden önce arınmazssa,kötülük,kulu iyiliğin faydasından alıkoyar.Kulun kötülüğü terk etmesi ve daha sonra iyiliği talep etmesi daha...
17 Ocak 2018 - 0 yorum
Hikmet sahibi bazı kimselerin şöyle söyledikleri rivayet edilir;Sana,kendime ve sözümü işiten her kimseye;kulları yaratan,dönüşün kendisine olduğu,kemal üzere ve yerinde davranışlarda bulunmanın kendisiyle olduğu Allah karşısında takvalı olmayı tavsiye ediyorum. Ey kardeşim! Allah'ın kendisine yakın ve üzerinde kudret sahibi olduğunu bilen...
16 Ocak 2018 - 0 yorum
Ey kardeşim! Niyetleri konusunda kalbinle sözleş.Onu varacağı yer konusunda düşünmeye zorla.Kabinle ayrı düşme.Dünyadan ayrılma anında her şeyin farkına varan kimsenin korkusunu,dünya ehlinin dünyada var güçleriyle çalıştıkları şeyleri terk etmelerini,onurlarını kirletmelerini,şahsiyetlerini yıpratmalarını,dinlerine isyan etmelerini,sonra da bunların tamamını terk etmelerini,kabir dehşetini,Allah'ın huzuruna...
9 Ocak 2018 - 0 yorum
İrade sahibi olanlar kimlerdir? Kusurunu ve eksiklşiğini görmezden gelip önemseyereknafilelerle geçmeyenlerdir Dili korumak nedir? Susmaktır. Konuşma anındaki korunmada tedbir nedir? Söylenilmesi halinde sevap verileceği hatırlatıldığı ve senin de söylemeyi istediğin halde,kendi dışındakilerin kusurlarını söylemeyi terk etmektir.Bu,bunun seni,söylenilmeleri halinde ceza verileceğinden korktuğun durumlarda...
8 Ocak 2018 - 0 yorum
Bana haber ver,sen bu şeye muhalefet etsen ve amelinle Allah'ın rızasından başka bir şeyi istesen,nefsini insanların yanında yüceltmeyi istesen veya kendi nefsin için sevdiğini onlar için sevmesen,umduğun şeye ulaşır veya onu idrak eder misin? Eğer böyle isen Allah'a en uzak olanlardan...
22 Aralık 2017 - 0 yorum
İslam,imanın ilanıdır.İman,islamın akaididir.İmansız amel olmadığı gibi,akaidsiz amel de olmaz.Bu husus,zahir ilmiyle batın ilmine benzer.Onlardan her biri,diğerine bağlıdır.Yani kalbi ameller,uzvi amellerle irtibatlıdır.Allah Resulü'nün (s.a.v) şu hadiside bunu teyid etmektedir:'Ameller ancak niyet iledir'.Yani ancak akid ve iradeyle gerçekleşirler.Çünkü hadisteki 'ancak' ifadesi,bir şeyin...
21 Aralık 2017 - 0 yorum
Denilir ki,bunlar,kurtarıcılar olarak görülen;fakat riya,insanlardan gelecek övgüye duyulan arzu,amellerle belirli makamlar,mülkler edinmek,iktidar sevgisi, yaratılmışların karşılıklarına olan meyil gibi şeylerle karıştıkları için helak ediciler haline gelen amellerdir. Bu amellerin sahibi olan kimseler,Allah'a ulaştıkları zaman,farkında olmadan amellerinin boşa gittiğini görürler.Çünkü onlar amellerinin karşılığını...
Sonraki Sayfa »