"Hadis-i Kudsi" ile Etiketlenen Konular

25 Şubat 2018 - 0 yorum
Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır; Ey Ademoğlu ! Mal benim malım ; Sen ise Benim kulumsun. Benim malımdan sahip olacağın ancak; Yiyip tükettiğin veya giyip eskittiğin yahut sadaka vererek ebedi kıldığın kısımdır Bana ve sana ait olan şeyler üçe ayrılır; Biri...
24 Şubat 2018 - 0 yorum
Allah Teala şöyle buyuruyor; Ey İnsanoğlu ! Hayır işle; Çünkü hayır cennetin anahtarıdır ve oraya götürür.Kötülükten sakın; Çünkü o cehennemin anahtarıdır ve oraya götürür Ey İnsanoğlu ! Bil ki,dünya haraps ayılan evdir.Örün bu harap için,bedenin de toprak olmak içindir.Topladığın mal ise varislerin içindir.Nimet başkasının,hesap vermek...
24 Şubat 2018 - 0 yorum
Allah Teala şöyle buyuruyor; 'Ey İnsanoğlu ! Elini göğsüne koy da kendin için sevdiğini senden başkası için de sev... Ey İnsanoğlu ! Bedenin zayıftır,dilin hafiftir,kalbin ise kaskatıdır. Ey İnsanoğlu ! Vücud azalarından (organlarından) hiç bir aza yoktur ki,ben onun rızkını yaratmış...
24 Şubat 2018 - 0 yorum
Yüce Allah (c.c) şöyle buyuruyor: Ey insanoğlu ! Sen iki büyük nimet arasında bulunuyorsun,bunlardan hangisinin sana göre daha büyük olduğunu bilmiyorsun.İnsanlardan saklı olan günahkar halin mi,yoksa insanların sana olan güzel övgüleri mi? Eğer insanlar benim senin hakkında bildiklerimi sende bilselerdi,seni övmezlerdi.Bundan daha...
24 Şubat 2018 - 0 yorum
Allah Teala (c.c) şöyle buyuruyor: Ey insanoğlu ! Benim dinime hizmet et ki,kullarımı sana hizmetçi kılayım.Sen ömrüm boyunca,ne geçmişte ve ne de gelecekte,bana isyan miktarını bilemezsin.Beni zikretmeyi unutma. Çünkü;Ben dilediğimi derhal yapan kudret sahibiyim.Bana ibadet et;zira sen güçsüz bir kulsun,ben ise...
24 Şubat 2018 - 0 yorum
Yüce Allah (c.c) şöyle buyuruyor: İşitilsin ve görülsün diye iş yapan kimse,dağı yumuşatmak için sırtı ile su taşıyan kimse gibi olur. Ancak;Yorgunlukla zahmet çeker,yaptığı iş boşa çıkar.Her su taşımaya koyuldukça dağda yumuşama olmaz (Allah rızası için yapılan işler böyle değildir;onlar muteberdir.Allah...
24 Şubat 2018 - 0 yorum
Yüce Allah (c.c) şöyle buyuruyor:Az bir günaha sabredip ileri gitmemen;Cehennem azabının çoğuna sabretmenden daha kolaydır Zira;Cehennem azabı devamlı bir helaktır.İbadetin azına sabredip devam etmen de;Sana uzun rahmetler getirir.Bu rahmetlerin bulunduğu cennette devamlı nimetler vardır. Ey İnsanoğlu ! Ben,sana hazırladığım rızkı başkasına...
24 Şubat 2018 - 0 yorum
Yüce Allah (c.c) şöyle buyuruyor: Ey İnsanoğlu ! Dünya ile ferahlanma; Zira ; Sen dünyada devamlı kalıcı değilsin.Allah'a ibadet etmekte sabırlı ol; Muhakkak ki Allah her zorluğa karşı sana yardımcı olur Fakirlikten korkma; Çünkü;O senin üzerinde kararlaşmış değildir.Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. Zira; Allah Gaffurdur,Rahimdir.Günahı terket.Çünkü;O günahkarları cehenneme...
24 Şubat 2018 - 0 yorum
Allah Teala şöyle buyuruyor; Ey İnsanoğlu ! Meleklerim gece ve gündüz senin üzerinde nöbetleşir ve söylediklerinle yaptıklarını yazarlar. Arz,kendi üzerinde yaptıklarına şahitlik eder. Gök kendisine yükselen iyi amellere şahitlik eder. Güneş ve ay,sende gördükleri şeye şahitlik ederler. Allah sana şahit olarak yeter. ...
24 Şubat 2018 - 0 yorum
Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır; Ey iman edenler! Allah'tan hakkıyla korkun ve ancak müslüman olarak ölün (Al'i İmran'102) Ey Ademoğlu ! Amelsiz İlim; Yağmur gelmeyen şimşek ve yıldırıma benzer İlimsiz Amel; Meyvesiz ağaç gibidir. Ameli Olmayan Alim; Oksuz yaya benzer (hedefine ulaşmaz ...
24 Şubat 2018 - 0 yorum
Yüce Allah (c.c) şöyle buyuruyor: Ey İnsanoğlu! Katımda takdir edilen ecelin,senin (tükenmez) arzuna güler İlahi hükmüm,senin sakınmana güler Benim takdirim,senin tedbir almana güler Rızkı bölmem,senin hırsına güler O halde kalbi güzelleştirip kaza ve kaderine boyun eğ;çünkü senin rızkın bölünmüştür ve ölçülüdür,sana takdir...
24 Şubat 2018 - 0 yorum
Allah Teala şöyle buyuruyor; Ey İnsanoğlu ! Dünya sevgisini kalbinden çıkar;çünkü ben dünya sevgisi ile benim sevgimi asla bir kalbde toplamam Ey İnsanlar! Kalblerinizde,meşguliuetlerinizde ve bütün gayelerinizde Allah'tan başkası olduğu halde,ne zamana kadar (şeklen) 'Allah' diyeceksiniz?Allah kalplerinizde olanı bilir.Eğer Allah'ın hakkını bilseydiniz,meşguliyet...
24 Şubat 2018 - 0 yorum
Yüce Allah (c.c) şöyle buyuruyor: Ey İnsanlar ! Dünyayı nasıl sevip istiyorsunuz? Çünkü; Dünya ölümlüdür,nimetleri geçicidir,hayatı son bulucudur; Dünyada işlenen günahlar ise bakidir (bunlar ahiret de hesaba geçecektir) Benim katımda itaatkarlar için hazırlanmış cennetler vardır ki,kapıları sekiz tanedir. Her cennette zaferandan yetmiş bin bahçe var. ...
24 Şubat 2018 - 0 yorum
Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: Ey İnsanlar! Siz nasıl oluyor da Allah'a isyan ediyorsunuz? Halbuki siz daha güneşin verdiği hararete feryat ediyorsunuz,cehennemin ateşine nasıl dayanacaksınız ? O cehennemin yedi tabakası vardır.İçindeki ateşin harareti birbirini yer. Her bir tabakasında yetmiş bin...
24 Şubat 2018 - 0 yorum
Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmuştur; Ey ademoğlu ! Çokça azık edininiz (hayırlı,salih amel biriktirin); Çünkü yol uzundur. Allah'a karşı kulluğunuzu güzel ve sağlam yapın Zira deniz derindir. Ameli hakkıyla yerine getirin Çünkü sırat incedir Yaptıklarınızı ihlasla yapın,zira sizi hesaba çekecek olan...
24 Şubat 2018 - 0 yorum
Allah Teala şöyle buyuruyor; Allah kendinden başka ibadete müstehak bir ilah olmadığını delillerle açıkladı.Kim İslam'dan başka din ararsa,o istediği din asla kendisinden kabul olunmaz. Her ne kadar bana isyankar olanı ben helak edersem de,her iyilik eden de cennete hak kazanmış değildir...
24 Şubat 2018 - 0 yorum
Allah Teala şöyle buyuruyor; Ey İnsanoğulları! Şeytan size açık bir düşmandır,o halde onu bir düşman edinin ve bölük bölük Allah Teala'nın huzuruna varıp toplanacağınız,saf saf huzurunda duracağınız,harf harf amel defterini okuyacağınız,gizli ve aşikar işlediklerinizden sorulacağınız dehşet günü için çalışınız. Öyle bir gün...
23 Şubat 2018 - 0 yorum
Allah Teala şöyle buyuruyor; Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin ve O'nu sabah akşam tespih edin. Ey imran oğlu Musa,ey Lübnan Dağı'nın sakini ve hakimi! Sözümü dinle ki ben Melik ve Deyyan olan Allah'ım.Seninle aramızda bir aracı tercüman yok.Faiz yiyeni ve...
Sonraki Sayfa »