"Günah İşlemenin Sonuçları" ile Etiketlenen Konular

20 Mart 2019 - 0 yorum
Günahlar Kalplerdeki Kıskanma Duygusunu Öldürür: Günahların olumsuz etkilerinden biri de kalpteki kıskanma duygusunun ateşini söndürmesidir. Bu ateş, kalbe canlılık verme ve düzgünlüğünü sağlama bakımından bedenin doğal hararetine benzer. Kıskanma duygusu, kalpteki çirkeflikleri ve yerilen özellikleri kalbin dışına çıkaran hararettir, ateştir....
17 Mart 2019 - 0 yorum
Günahlar, Allah ve Resulünün Kula Lanet Etmesi Sonucunu Doğurur: Günahların bir başka olumsuz etkilerinden biri de kulu, Resulü (s.a.v)'in laneti altına sokmasıdır. Peygamber  (s.a.v) bir takım günahlara lanet etmiştir. Oysa lanet edilen daha büyük günahlar da vardır ki, o...
13 Mart 2019 - 0 yorum
Günahlar Yer Çöküntülerine, Depreme, Ülkelerde ve İnsanlarda bozulmalara Sebeptir Günahların ve masiyetlerin olumsuz etkilerinden biri de yeryüzünde, sularda, havada, ekinlerde, ürünlerde ve meskenlerde türü türlü bozgunluklar meydanlar gelmesine sebep olmasıdır. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada...
12 Mart 2019 - 0 yorum
Günahların Görünüm ve Yaratılış Üzerindeki Etkileri Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Allah Adem'i boyu göğe doğru altmış arşın olarak yarattı. Yaratılış şimdiye kadar eksilmeye devam etmiştir. Yüce Allah yeryüzünü zalimlerden, facirlerden ve hainlerden arındırmayı murad ettiği zaman kulları arasından Peygamberin ehl-i beytinden bir...
14 Şubat 2019 - 0 yorum
Günahlar, Resulüllah (s.a.v)'in ve Meleklerin Duasından Mahrum Kalmaya Sebep Olur: Günahların olumsuz etkilerinden biri de Resulüllah (s.a.v)'in ve meleklerin duasından mahrumiyettir. Çünkü Allah Teala peygamberine, mümin erkekler ve kadınlar için mağfiret dilemesini emretmiştir. Nitekim ayeti kerimede şöyle buyrulmaktadır: Arşı yüklenenler ile...
8 Şubat 2019 - 0 yorum
Günahlar Kalbin Mühürlenmesine Sebep Olur: Günahların olumsuz etkilerinden biri de günahların çoğalması sonucunda günah sahibinin kalbine mühür vurulması ve onun gafillerden olmasıdır. Nitekim seleften biri: Hayır, hayır! Doğrusu onların kazanmakta oldukları, kalplerini paslandırmıştır (Mutaffifin 14) ayet-i kerimesiyle ilgili olarak...
7 Şubat 2019 - 0 yorum
Günahlar Aklı İfsad Edip Aklın Nurunu Söndürür: Söz konusu olumsuz etkilerden biri de günahların aklı ifsad etmesidir. Akıl bir nurdur; günah ise aklın nurunu mutlak surette söndürrmktedir. Nuru sönen akıl ise güçsüzleşmekde, noksanlaşmaktadır. Seleften biri: Allah'a isyan etmiş hiç kimse...
2 Şubat 2019 - 0 yorum
Günah Bir Başka Günahın Küçük Ve Önemsiz Görülmesine Sebep Olur: Belirtilen günah işlemenin etkilerinden birisi de, kulun günah işlemeyi sürdürmesi ve en nihayetinde o günahı basite alarak kalbinde küçük görmeye başlamasıdır. İşte bu hal helak olmanın alametidir. Çünkü günah, kulun...
2 Şubat 2019 - 0 yorum
Günah İşlemek Kişiyi Zillet Ve Alçaklığa Düşürür: Günahların olumsuz etkilerinden biri de onun kaçınılmaz olarak alçaklık ve zillet sonucunu doğurmasıdır. Çünkü izzet, üstünlük ve onlar tamamıyla Allah'a itaat etmede saklıdır. Nitekim Allah Tela şöyle buyurmuştur: Kim izzet ve şeref istiyor...
30 Ocak 2019 - 0 yorum
Günahların Uğursuzluğu İnsanı, Hayvanı ve Bitkileri Kuşatır: Günahın uğursuzluğunun günahı işleyen kişi dışındaki insanlara ve hayvanlara da ulaşması ve hem günah işleyenin hem de başka kimselerin o günahın ve zulmün uğursuzluğu sebebiyle yanmasıdır. Ebu Hureyre: Hubara kuşu, zalimin zulmünden dolayı...
18 Ocak 2019 - 0 yorum
Günah, Günahı İşleyen Kişinin Rabbi Katında Küçümsenmesi sonucunu doğurur: Günahın olumsuz etkilerinden biri de kişinin Rab Teala karşısında küçümsenmesine ve gözden düşmesine sebep olmasıdır. Hasan-ı Basri şöyle demiştir: O'nu (Allah'ı) küçük görmüşler ve O'na isyan etmişlerdir. Şayet O'nu yüceltselerdi O,onları...
15 Ocak 2019 - 0 yorum
Günahlar, Helak olan Kavimlerin Mirasıdır: Söz konusu günahlarında etkilerinden biri de bir günahın, Allah Teala'nın helak etmiş olduğu bir ümmetin miras olmasıdır. Mesela; Lutilik (homoseksüellik), Lut kavminden mirastır. Hakkın daha fazla alınıp eksik ödenmesi, Şuayb kavminin mirasıdır. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak...
13 Ocak 2019 - 0 yorum
Bir kul günah işlemeye devam ederse, bu günahları o kişinin tövbe etmesine mani olur. Şöyle ki bir kul için en korkunç olanı günahların kalbin iradesini zayıflatmasıdır. Yani günah işleme isteği güçlenirken tövbe etme isteği, kalpten tamamıyla sıyrılıp gidinceye dek yavaş...
7 Ocak 2019 - 0 yorum
Günah Günahı Çeker: Söz konusu etkilerden biri de işlenen günahların benzer günahlar için zemin hazırlaması, günahların birbirini çoğaltması ve en nihayetinde de insanın bu günahlardan kendini kurtarmasının güçlenmesidir. Nitekim seleften biri şöyle demiştir: Kötülüğün cezası, sonrasında işlenen başka bir kötülük;...
2 Ocak 2019 - 0 yorum
Günahların İnsanların Dini, Dünyası Ve Ahireti Üzerinde Oluşturduğu Vahim Ve Tehlikelerini şöyle açıklayabiliriz; Günahların hem dünyada hem de ahirette kalbe ve bedene zararı dokunan, yalnızca Allah'ın bildiği çirkin etkileri vardır. Bu etkilerin bazıları şunlardır; İlim Mahrumiyeti: İlim, Allah'ın kalbe yerleştirdiği bir nurdur...
19 Aralık 2018 - 0 yorum
Günah İşlemenin Zararları Ve Sonuçları: Devam ettiği takdirde kulun dünyasını da ahiretini de berbat edecek olan derdin çaresine, ne olduğunu zikretmekle ilgili konumuza geri dönecek olursak eğer; Şu bilinmeli ki ve masiyetler kaçınılmaz olarak zarar vermektedir. Bunların kalp üzerindeki zararları,...